Cтепаняк Михайло Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Cтепаняк Михайло Васильович
A3ceadcb7e.jpg
к.т.н.,доцент
Дата народження 01.10.1951 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1979 р.
Спеціальність автоматика і телемеханіка
Галузь наукових інтересів створення методів алгоритмів і систем опрацювання сигналів кристалооптичних термоперетворювачів температури, вимірів електричного опору, вимірювання електричної потужності, вимірювання температури людини.
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1998 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2003 р.
Поточне місце роботи кафедра комп’ютеризованих систем автоматики, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Cтепаняк Михайло Васильович — кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютеризованих систем автоматики, Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Тема дисертації: Кристалооптичний термометр [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.11.04 / Степаняк Михайло Васильович ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 1997. — 164 с.

Педагогічна робота

Читає лекції з наступних дисциплін:

  • «Телемеханічні системи та мережі»,
  • «Мікропроцесорні пристрої автоматики»,
  • «Елементи та пристрої автоматики і СК»,
  • «Основи проектування та САПР»,
  • «Технічні засоби автоматизації виробництва»,
  • «Автоматизоване проектування пристроїв автоматики»

Керує дипломним проектуванням та магістерськими роботами.

Наукові інтереси

Напрям наукових досліджень — створення методів алгоритмів і систем опрацювання сигналів кристалооптичних термоперетворювачів температури,вимірів електричного опору, вимірювання електричної потужності, вимірювання температури людини.

Вибрані публікації

Має більше 40 наукових публікацій, з них 6 авторських свідоцтв, 5 навчально-методичного характеру.

Основні наукові праці:

1. Степаняк М.В., Кочан В.А., Паракуда В.В. Поверка приборов переменного тока и напряжения на низких диапазонах // Измерительная техника. 1988, № 10. C. 67–68.

2. Степаняк М. В., Кочан В. А., Паракуда В. В. Calibration of ac current and voltage instruments at low ranges // Measurement Techniques. 1988. Vol. 31, iss. 10. P. 1028–1031.

3. Кочан В.А., Заничковская Л.В., Паракуда В.В., СтепанякМ.В. Об измерении сопротивлений вольтметров // Контрольно–измерительная техника. 1989. № 46. С.49–52.

4. Гордов О.М., Дiанова А.В., Степаняк М.В. Метод розрахунку теплового режиму градуювального пристроюї // Контрольно–вимiрювальна технiка. 1992. Вип. 49. С. 58–65.

5. Степаняк М.В. Оптичні методи вимірювання температури з використанням анізотропних кристалів // Технічні засоби автоматизації вимірів та керування науковими дослідженнями. Вісник ЛПІ, 1992. С. 87–91.

6. Stadnyk B., Stepanyak M. V., Dziuban E. Temperature measurement of the human body // Proceedings of SPIE. 1996. Vol. 2779 : Proceedings of the 3rd International conference on intelligent materials and 3rd European conference on smart structures and materials, Lyon, France, 3–5 June 1996. P. 994–997.

7. А.с.1500864(СССР). МКИ G01K 11/12.Поляризационно–оптический цифровой термометр / Степаняк М.В., Кочан В.А., ГабаВ.М., Столярчук П.Г. – Опубл. в БИ., 15.08.89. – Бюл. №30.

8. А.с.1578519(СССР) .МКИ G01K 11/12. Волоконно–оптический цифровой термометр / Степаняк М.В., Кочан В.А., Столярчук П. Г. – Опубл. в БИ., 1990. – Бюл. №26.

9. А.с.1689775(СССР) МКИ G01K 11/12.Поляризационно–оптический цифровой термометр / Степаняк М.В., Стаднык Б.И., Столярчук П.Г. – Опубл. в БИ., 07.11.91. – Бюл. №41.

10. Stadnyk B.I., Stepanyak M.V., Stolyarchuk P.G. Modelling of crystalloptic laser method of temperature measurement. In book FirstInternational conference «Modelling in measurement processes «Summaries ofaccepted Communication. Wroclaw, Poland, 1993.

11. Stepanyak M. V. Processes modelling of crystalloptic laser for system of temperature patterns measurement. In book International conference «Apllied modelling & simulation AMS’93». Summaries of accepted communication. – Lviv (Ukraine), 1993, Av. Grange Blanche, 69160Tassinla–Demi–Lune, France, – P. 100–101.

12. Стадник Б. І., Степаняк М. В. Кристалооптичний лазерний термометр // Міжнародна наукова конференція присвячена 150–річчю від дня народження видатного фізика і електротехніка ІВАНА ПУЛЮЯ. – Львів, Україна, 1995. – С. 256–257.

13. Stadnyk B. I., Stepanyak M. V., Dziuban E. Temperaturemeasurement of human body. In book «3 rd International conference onIntelligent materials», ICIM ’96. Summaries of accepted Communication. Lion, France, 1996. P. 28.

14. Stadnyk B., Stepanyak M. Temperature measurement on theobjects under high electrical potential. In book «27th International symposiumon industrial robots», Robotics towards 2000, Abstracts, Milan, Italy, 1996. P. 5.

15. Степаняк М.М., Скальський В.Р., Степаняк М.В. Дослідження можливості підвищення точності вимірювання температури обертових об’єктів // Вісник НУ «Львівська політехніка». Комп’ ютерні науки та інформаційні технології. № 686. Львів, 2010. С. 13–23.

16. Степаняк М.М., Степаняк М.В. Дослідження метрологічних характеристик чутливих елементів кристалооптичних термоперетворювачів на основі танталату літію // Вісник НУ «Львівська політехніка». Комп’ ютерні науки та інформаційні технології. № 686. Львів, 2010. С. 245–250.

17. Cтепаняк М., Степаняк М. Розвиток кристалооптичного методу вимірювання температури з використанням двох чутливих елементів // Міжвідомчий наук.-техн. зб. «Вимірювальна техніка та метрологія». Львів, 2010. Вип.71. С. 58–63.

18. Степаняк М.В., Степаняк Мих. М. Підвищення точності вимірювання електричного опору в технологічних процесах // Збірник наукових праць «Комп’ютерні технології друкарства». Вид.академії друкарства. Львів, 2010. Вип. № 24. С. 188–193.

19. Cтепаняк Мих.М., Степаняк Мик., М., Степаняк М. В. Пристрій для вимірювання параметрів обертових об’єктів // Патент України на винахід №96697 від 25.11.2011, Бюл. №22.

20. Степаняк М. М., Степаняк М. В. Створення чутливих елементів для кристалооптичних термоперетворювачів з розширеним температурним діапазоном // Системи – 2013. Термографія і термометрія, метрологічне забезпечення вимірювань та випробувань : тези доповідей Міжнародної науково–технічної конференції (Львів, 23–27 вересня 2013 р.). 2013. С. 155.

21. Степаняк М. М., Степаняк М. В. Дослідження кристалооптичних термоперетворювачів з різною кількістю чутливих елементів // Системи – 2013. Термографія і термометрія, метрологічне забезпечення вимірювань та випробувань : тези доповідей Міжнародної науково–технічної конференції (Львів, 23–27 вересня 2013 р.). 2013. С. 156.

22. Степаняк М. В., Степаняк Мик. М. Розширення діапазону вимірювання початкової температури з використанням кристалооптичних термоперетворювачів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка», Серія «Автоматика, вимірювання та керування». № 802. 2014. С. 93–98.

23. Степаняк М. В., Степаняк М. М. Метрологічна перевірка шунтів високої точності з номінальним значенням опору, не кратним 10 n // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія “Автоматика, вимірювання та керування”. 2016. № 852. С. 169–174.

24. Степаняк М. В., Наконечний М. В. Синтез регулятора швидкості руху автомобіля методом розміщення полюсів // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія “Автоматика, вимірювання та керування”. 2016. № 852. С. 69–77.

25. Stepanyak M. V. Device for measuring the temperature of rotating objects // 20 th International metrology congress CIM 2021 : abstracts, 07–09 September 2021, Lion, France. 2021. P. 115.

26. Stepanyak M. V. Improving the accuracy of measuring electrical resistance // 20 th International metrology congress CIM 2021 : abstracts, 07–09 September 2021, Lion, France. 2021. P. 128.

27. Наконечний М. В., Степаняк М. В., Проць Р. В. Аналіз систем автоматичного управління нелінійними об'єктами другого порядку з використанням нейронних контролерів // V Міжнародна конференція з автоматичного управління та інформаційних технологій : тези доповідей, 20–22 червня 2019, Львів. 2019. C. 49–53.

28. Степаняк М. В., Степаняк М. М., Наконечний М. В. Вимірювання початкової температури в кристалооптичному методі для інформаційних технологій // V Міжнародна конференція з автоматичного управління та інформаційних технологій : тези доповідей, 20–22 червня 2019, Львів. 2019. C. 53–54.

29. Степаняк М. В., Степаняк М. М., Наконечний М. В. Дослідження кристалооптичного термоперетворювача для систем автоматики (Investigation of a crystal–optical temperature sensor for automation systems) // Автоматика/Automatics – 2018 : матеріали XXV Міжнародної конференції з автоматичного управління, 18–19 вересня 2018 р., Львів, Україна. 2018. C. 124, 193–125, 194.

30. Степаняк М. В., Тичинський* О. Р. Кристалооптичний перетворювач для вимірювання температури та швидкості обертання об'єта // Інформаційні технології друкарства. Алгоритми, сигнали, системи ДРУКОТЕХН–2018 : збірник наукових праць (тези доповідей і вибрані статті) VII міжнародної науково–технічної конференції, присвячується 50–річчю заснування кафедри Автоматизації та комп'ютерних технологій Української академії друкарства, 15–16 листопада 2018 р, Львів. 2018. C. 134–135.

31. Степаняк М. В., Степаняк М. М., Степаняк М. М., Наконечний М. В. Метод вимірювання електричного опору та пристрій для його реалізації // Міжнародна конференція метрологів МКМ’2019 (XХІІІ міжнародний семінар метрологів МСМ’2019) : тези доповідей, до 100–річчя кафедри інформаційно–вимірювальних технологій (Львів, 10–12 вересня 2019 р.). 2019. C. 169–170.

32. Степаняк М. В., Степаняк М. М., Степаняк М. М., Наконечний М. В. Міст для вимірювання електричного опору // Міжнародна конференція метрологів МКМ’2019 (XХІІІ міжнародний семінар метрологів МСМ’2019) : тези доповідей, до 100–річчя кафедри інформаційно–вимірювальних технологій (Львів, 10–12 вересня 2019 р.). 2019. C. 167–168.

33. Степаняк М. В., Степаняк М. М. Пристрій для вимірювання температури обертових об'єктів (Device for measuring the temperature of rotating objects) // Автоматика/Automatics – 2018 : матеріали XXV Міжнародної конференції з автоматичного управління, 18–19 вересня 2018 р., Львів, Україна. 2018. C. 126, 195–127, 196.

34. Наконечний М. В., Степаняк М. В. Синтез регулятора швидкості рухомого об'єкта методом розміщення полюсів (Synthesis of a speed regulator of a mobil object by method of placement of poles) // Автоматика/Automatics – 2018 : матеріали XXV Міжнародної конференції з автоматичного управління, 18–19 вересня 2018 р., Львів, Україна. 2018. C. 88,181–89,182.

Контакти

вул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-йкорпус, кімната 603,

тел.: +38(032)258-24-64, +38(032)258-21-97

E-mail: ksa@lp.edu.ua