Пушак Галина Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 17:54, 4 вересня 2021, створена Галина П (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Пушак Галина Іванівна
24puszak.jpg
к.е.н., доцент
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів проблеми розвитку реального сектора економіки в трансформаційних умовах; дослідження тенденцій розвитку видавничо-поліграфічної галузі.
Науковий ступінь кандидат економічнх наук
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2013 р.
Поточне місце роботи Кафедра теоретичної та прикладної економіки, Навчально-науковий інститут адміністрування та післядипломної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Пушак Галина Іванівна — кандидат економічних наyк, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки Навчально-наукового інституту адміністрування та післядипломної освіти Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Освіта Вищу освіту здобула у 1997 році в Українській академії друкарства, факультет економіки та організації книжкової справи, спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація інженера-економіста (диплом з відзнакою).

У 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Регіональні фактори розвитку видавничо-поліграфічного комплексу» за спеціальністю 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. У 2013 році присвоєно вчене звання доцента кафедри теоретичної та прикладної економіки.


Професійна діяльність:

 1. З 2001 р. по 2009 р. працювала у Національному університеті "Львівська політехніка" на посадах асистента (2001 - 2008 рр.) та старшого викладача (2008 - 2009 рр.);
 2. з 2009 р. працює на кафедрі теоретичної та прикладної економіки Національного університету "Львівська політехніка" на посаді доцента.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Мікроекономіка;
 • Ціни та ціноутворення;
 • Антикризове управління;
 • Історія економіки та економічної думки

Науково-дослідна робота

Сфера наукових інтересів: проблеми розвитку реального сектора економіки в трансформаційних умовах; дослідження тенденцій розвитку видавничо-поліграфічної галуз

Вибрані публікації

Автор понад 75 наукових праць, зокрема 2 статті у виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних Scopus та Web of Science та 8 монографій, також понад 35 навчально-методичних праць.

Статті у виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних Scopus та Web of Science:

 1. Dźwigoł, H.; Dźwigoł-Barosz, M.; Zhyvko, Z.; Miśkiewicz, R.; Pushak, H. 2019. Evaluation of the energy security as a component of national security of the country, Journal of Security and Sustainability Issues 8(3): 307-317. https://doi.org/10.9770/jssi.2019.8.3(2)
 2. Pyliavskyi, І.; Pushak, H.; Molnar, O.; Dzyana, H.; Kushniriuk, V. 2021. Modeling ways to improve green growth and environmental protection in the context of governance, Journal of Environmental Engineering and Landscape Management. Vol 29. № 3 (2021). Р. 178-186. doi.org/10.3846/jeelm.2021.14662

Монографії:

 1. Стан та розвиток видавничо-поліграфічного комплексу України: регіональний аспект : моногр. / Є. М Палига, Г. І. Пушак, Я. Я. Пушак. – Львів : Укр. акад.. друкарства, 2009. – 192 с.
 2. Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України: монографія / О.І. Амоша, С.С. Аптекар, М.Г. Білопольський, Г.І. Пушак та інші. – ІЕП НАН України, ТНЕУ МОНМС України. Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 848 с.
 3. Модернізація механізмів розвитку малого і середнього бізнесу: моногр. / А. І. Бутенко, М. П. Войнаренко, В. І. Ляшенко, Г. І. Пушак та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Донецьк, 2011. – 326 с.
 4. Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку держави, регіону, галузі та підприємтсва : моногр. / В. І. Ляшенко, М. М. Назарук, Я. Я. Пушак, А. М. Штангрет, Г. І. Пушак та ін. ; за заг. ред. А. М. Штангрета. - Львів : Укр. акад. друкарства, 2013. - 394 с.
 5. Соціально-економічний розвиток держави, регіону, підприємства в нестабільних ринкових умовах : моногр. / З. Б. Живко, С. В. Князь, В. І. Ляшенко, Н. В. Осодча, Г.І. Пушак та ін. ; за заг. ред. А. М. Штангрета та А. П. Левітської. - Львів : Укр. акад. друкарства, 2015. - 506 с.


Статті у фахових виданнях:

 1. Пушак Г.І., Трушкіна Н.В. Обгрунтування доцільності створення транспортно-логістичного кластеру в Карпатському економічному районі. Економічний вісник Донбасу. № 1 (63) 2021. С. 61-77.
 2. Pushak H. Problems and prospects of introducing the structures of intelligent electric power networks in Ukraine to increase the level of energy security/ A. Zaverbnyj, H. Pushak // Economic Herald of the Donbas (Економічний вісник Донбасу). – 2019. - № 4 (58) - С.80-86. doi: 10.12958/1817-3772-2019-4(58)-80-86
 3. Напрями розвитку агропродовольчого комплексу в контексті підвищення продовольчої безпеки регіонів / Я. Я. Пушак, Г. І. Пушак // Бізнес-навігатор. - № 2 (28). - 2012. - С 249-253.
 4. Самозабезпеченість продовольством регіону: оцінка та прогноз / Я. Я. Пушак, Г. І. Пушак // Бізнес-навігатор. - № 3 ( 29). - 2012. - С 40-47.
 5. Еволюція поглядів на проблему забезпечення продовольчої безпеки / Г. І. Пушак // Бізнес-навігатор. - № 1 (30). - 2013. - С 125-131.
 6. Потенціал забезпечення економічної безпеки підприємства: теоретичні аспекти / А. М. Штангрет, Г. І. Пушак // Економічний вісник Донбасу. - № 3 (37), - 2014. - С. 127-129.
 7. Інтелектуальна взаємодія у формуванні інтелектуального потенціалу виробничо-торговельного підприємства / С. В. Князь, Г. І. Пушак, Л. Ю. Холявка // Вісник економічної науки України. - 2014. - № 3 (27). - С. 36-41.


Навчальні посібники:

 1. Основи економічної теорії / Данилович-Кропивницька М. Л., Пушак Г. І. // Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 224 с.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 502

+38 032 258-24-88 (502 ауд., 4 н.к., секретаріат

+38 032 258-25-39 (502 ауд., 4 н.к., викладацька)

E-mail: Halyna.I.Pushak@lpnu.ua