Семен Наталія Федорівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 10:20, 11 серпня 2022, створена Сіменіна (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Семен Наталія Федорівна
0Y9btOAPIS8.jpg
Семен Наталія Федорівна
Місце народження Львів
Alma mater Львівський національний університет ім. Івана Франка, факультет журналістики
Дата закінчення 2012 р.
Спеціальність Журналістика
Галузь наукових інтересів Інформаційні війни, пропаганда, інформаційна агресія в Інтернеті, вплив на імідж країни за допомогою інформації в ЗМІ, стереотипи, породжені інформаційною війною та їх вплив на країну, інформаційна безпека, зарубіжна журналістика, мережа Instagram як платформа для популяризації журналістського контенту
Науковий ступінь Кандидат наук з соціальних комунікацій
Дата присвоєння н.с. 2019 рік
Вчене звання Доцент
Дата присвоєння в.з. 2022 рік
Поточне місце роботи кафедра журналістики та засобів масової комунікації, Інститут права, психології та інноваційної освіти Національний університет "Львівська політехніка"

Семен Наталія Федорівна — кандидат наук з соціальних комунікацій, доцент, доцент кафедри журналістики та засобів масової комунікації Інституту права, психології та інноваційної освіти, Національного університету «Львівська політехніка».

Освіта:

У 2012 р. закінчила факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. Здобула диплом з відзнакою ОКР «магістр». У 2015 р. закінчила факультет українського філології Інституту післядипломної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. Здобула диплом ОКР «спеціаліст». З 2015 р. - аспірантка Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука у м. Рівне, за спеціальністю 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій». У 2019 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з соціальних комунікацій у спеціалізованій вченій раді К 08.051.19 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара за спеціальністю 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій». У 2022 році отримала вчене звання доцента.

Професійна діяльність:

У 2012-2013 рр. - головний редактор економічного порталу "ВusinessUA".

У 2013 р. - головний редактор суспільно-політичного сайту "Політик".

З 2013 р. працює на кафедрі журналістики та засобів масової комунікації Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету "Львівська політехніка".

Викладає дисципліни:

 • Зарубіжна журналістика.
 • Медіатехнології.
 • Сучасна техніка ЗМІ.

Наукова діяльність:

 1. Міжнародне наукове стажування «Міжнародні проекти: написання, аплікування, управління та звітність», лютий-травень 2020. Організатор - Центральноєвропейська Академія Навчань та Сертифікації (CEASC) у співпраці з Університетом Суспільних наук (UNS), м. Лодзь (Польща) та Католицьким Університетом в Ружомберку (Словаччина).
 2. «Професійно-педагогічна мобільність викладача закладу вищої освіти», кафедра педагогіки та інноваційної освіти ІППО НУ «Львівська політехніка», 5 квітня - 30 квітня 2021 р.
 3. «Творче навчання і навчання творчості як напрям розвитку сучасної педагогіки», кафедра педагогіки та інноваційної освіти ІППО НУ «Львівська політехніка», 5 квітня - 30 квітня 2021 р.
 4. «Інтелектуальна власність науково-педагогічного працівника у технічному закладі вищої освіти: теоретичні аспекти та практичне використання», кафедра педагогіки та інноваційної освіти ІППО НУ «Львівська політехніка», 4 травня - 31 травня 2021 р.


Наукові зацікавлення:

 • Інформаційні війни
 • Мас-медійна пропаганда
 • Інформаційна агресія в Інтернеті
 • Вплив на імідж країни за допомогою інформації в ЗМІ
 • Стереотипи, породжені інформаційною війною
 • Маніпулятивний вплив на країну
 • Інформаційна безпека
 • Зарубіжна журналістика
 • Мережа Instagram як платформа для популяризації журналістського контенту
 • Новітні технології в роботі медіа

Науковий доробок:

 1. Еляшевська Н.Ф. Інформаційна війна між Україною та Росією: стереотипи, наслідки, шляхи подолання /Н.Ф. Еляшевська// Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави: Збірник тез ІІІ Всеукр. наук-практ.конф. 21 травня 2014 р. – Львів:Вид-во Львівської політехніки, 2014.– С. 172-174.
 2. Еляшевська Н.Ф. Вразливість України до інформаційної війни / Н.Ф. Еляшевська // Теле- та радіожурналістика. – 2015. – Вип. 14. – С. 165-169.
 3. Еляшевська Н.Ф. Особливості поведінки українських журналістів в умовах інформаційної війни // IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Захист прав і свобод людини і громадянина в умовах формування правової держави» 27 травня 2015 р. – Львів, 2015. – С. 278-279.
 4. Еляшевська Н.Ф. Медіа України взірця 2012 року: статус і контент не наповнення / Еляшевська Н.Ф. // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Science, ІІІ (9), Issue 53, 2015.Budapest, 2015. - P.47-52.
 5. Семен Н.Ф.Особливості поведінки в умовах інформаційної війни/ Н.Ф. Семен // Збірник тез виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті", 22-23 жовтня 2015 р. – Рівне, 2015. – С. 157-159.
 6. Семен Н.Ф. Етично-професійний аспект діяльності журналіста в умовах інформаційної агресії / Н.Ф. Семен // Теле- та радіожурналістика. – 2016. – Вип. 15. – С. 58-62.
 7. Семен Н.Ф. Поняття “інформаційна війна” в контексті соціальних комунікацій/ Н.Ф. Семен // Держава та регіони: серія: соціальні комунікації. – 2016. - № 1. – С. 22-25.
 8. Семен Н.Ф. Російські інтернет-ресурси як веб мас-медіа /Н.Ф. Семен // Держава та регіони: серія: соціальні комунікації. – 2016. - № 3. – С. 177-182.
 9. Семен Н.Ф. Політична специфіка російської журналістики /Н.Ф. Семен // Держава та регіони: серія: соціальні комунікації. – 2016. - № 4. – С. 87-92.
 10. Семен Н.Ф. Висвітлення інформації про події на сході України російськими Інтернет-ресурсами (на прикладі матеріалів російських сайтів «Российский Диалог» і «Правда.Ру» за 2016 рік) /Н.Ф. Семен // Теле- та радіожурналістика. – 2017. – Вип. 16. – 221- 225.
 11. Семен Н.Ф. Соціальні мережі як один з найефективніших засобів протидії інформаційній агресії в українському інтернет-просторі / Н.Ф. Семен // Вісник Національного університету "Львівська політехніка. Серія: «Журналістські науки». – 2017. – Вип. 1. – С. 124-134.
 12. Семен Н.Ф. Анексія Криму як провокативний контент на російському веб-медіа «Правда.Ру» / Н.Ф. Семен // Вісник Національного університету "Львівська політехніка. Серія: «Журналістські науки». – 2018. – Вип. 2. – С. 78 - 91.
 13. Семен Н. Ф. Основні методи пропаганди на російських інтернет-ресурсах як головний чинник інформаційної агресії з боку Російської Федерації (на прикладі російських інтернет- ресурсів «Российский Диалог» і «Правда.Ру» за 2014 – 2015 рр.) /Н.Ф. Семен // Матеріали Регіональної науково-практичної інтернет-конференції «Регіональні ЗМІ України: історія, сучасний стан та перспективи розвитку», (20 – 22 березня 2017 року, м. Старобільськ) – Старобільськ ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2017. с.198-202.
 14. Семен Н.Ф. Інтернет-ресурс «Правда.Ру» як веб мас-медіа /Н.Ф. Семен //Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих дослідників «ЗМІ та демократичний розвиток України», (20 березня 2017 року, м.Львів) – «Видавництво Львівської політехніки», 2017. – с.106 – 108.
 15. Семен Н.Ф. Шляхи підвищення інформаційної безпеки в Україні: закордонний досвід та власні недоліки /Н.Ф. Семен // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та молодих дослідників «Актуальні проблеми розвитку засобів масової комунікації в сучасній Україні», (21 квітня 2017 року, м. Вінниця) – Вінниця, 2017. – с. 32 – 33.
 16. Семен Н. Ф. Використання авторитету відомих людей як один із засобів пропаганди / Н. Ф. Семен //«Правові, соціально-психологічні та інформаційні процеси державотворення в контексті євроінтеграції»: збірник матеріалів: науково-практичної конференції, (Львів, 8 – 9 лютого 2016 р.) – Львів: «Видавництво Львівської політехніки», 2016. – с.273 – 275.
 17. Семен. Н., Казімова Ю. Соціальна мережа Іnstagram як сучасна платформа для популяризації журналістського контенту / Н. Семен, Ю. Казімова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Журналістські науки». - 2019. - Вип. 3. - с. 95-98.
 18. Семен Н.Ф.Роль Stories мережі Instagram в популяризації журналістського контенту // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку науки в контексті глобальних трансформацій інформаційного суспільства», (Київ, 25 - 26 жовтня 2019 р.) - Київ: Інститут інноваційної освіти, 2019. - с.97-98.
 19. Семен Н.Ф. Інтернет-ресурси як чинник інформаційної війни: монографія. - Львів: ЗУКЦ, 2020. - 212 с.
 20. Семен Н.Ф., Тополюк К.О. Інноваційна лексика в мові сучасних веб-медіа (на прикладі інтернет-варіанту газети «День») / Н.Ф. Семен, К.О. Тополюк// Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Журналістські науки». - 2020. - Вип. 4. - с. 205-210.
 21. Семен Н.Ф., Шкальова А.О. Особливості ведення інтерв’ю у програмах «Рандеву» з Яніною Соколовою на «5 Каналі» і «Larry King Now» на каналі «CNN» / Н.Ф. Семен, А.О. Шкальова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Журналістські науки». - 2020. - Вип. 4. - с. 81-87.
 22. Chornodon M., Gryshkova N., Myronova N., Ivanytska B., Semen N., Demchenko N. Study of gender conceptual sphere: historiography of the question // Postmodern Openings. – 2021. – Vol. 12, iss. 3. – P. 15–33.
 23. Семен Н.Ф. Особливості подачі інформації про пандемію COVID-19 на Instagram-акаунтах сучасних українських медіа (на прикладі профілів телеканалів «НТА» та «Україна 24») / Н.Ф. Семен // Держава та регіони: серія: соціальні комунікації. – 2021. - № 2. –с. 130-135.
 24. Семен Н., Терещенко К. Методи маніпулятивного впливу в матеріалах ресурсу “112. ua” за 2020 рік / Н.Семен, К. Терещенко // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації та особливості функціонування ЗМІ України», (25 березня 2021 р.)– «Видавництво Львівської політехніки», 2021. – с.100 – 102.
 25. Семен Н., Собко Д. Особливості ефективної взаємодії Instagram та українських медіа (на прикладі програми «ТСН» та каналу «НТА») /Н. Семен, Д. Собко // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації та особливості функціонування ЗМІ України», (25 березня 2021 р.)– «Видавництво Львівської політехніки», 2021. – с.102– 104.
 26. Семен Н., Мельник А. Маніпулювання статистичними даними у заголовках матеріалів «Корупція.Інфо» та “Znaj.ua” /Н. Семен, А.Мельник // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації та особливості функціонування ЗМІ України», (25 березня 2021 р.)– «Видавництво Львівської політехніки», 2021. – с.80 - 82.

Контакти:

Вул.Князя Романа 3, 79000, Львів; 20-й корпус, кімната 108.

E-mail: natalia.f.semen@lpnu.ua