Апопій Інна Вікторівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 01:08, 27 лютого 2015, створена Валерій Куріленков (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Апопій Інна Вікторівна
Apopiy.png
к.юр.н., доцент
Громадянство Україна
Alma mater Львівська Комерційна Академія
Дата закінчення 2000 р.
Спеціальність правознавство
Галузь наукових інтересів Сімейне право
Кваліфікаційний рівень юрист
Науковий ступінь кандидат юридичних наук
Науковий керівник доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України Семчик Віталій Іванович,

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, головний науковий співробітник

Дата присвоєння н.с. 2004 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи кафедра цивільного права та процесу, Інститут права та психології, Національний університет «Львівська політехніка»

Апопій Інна Вікторівна — кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу Інституту права та психології, Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта

У 2000 р. закінчила юридичний факультет Львівської Комерційної Академії (диплом з відзнакою)

Протягом 2000-2003 р.р.навчалась в аспірантурі Інституту держави і права ім.. Корецького В.М. НАНУкраїни

У 2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 на тему:

Цивільно-правові аспекти договорів купівлі-продажу в оптовій торгівлі [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Апопій Інна Вікторівна ; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. — К., 2004. — 201 арк. — арк.: 183-201

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України Семчик Віталій Іванович, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, головний науковий співробітник

Професійна діяльність

Працює на кафедрі цивільного права та процесу Львівської комерційної академії з 2004 року


З 2012 року доцент кафедри цивільного права та процесу Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

Викладає дисципліни

 • Цивільне право (особлива частина)
 • Сімейне право
 • Договірне право
 • Цивільні делікти

Коло наукових інтересів

 • Сімейне право
 • Проблемні аспекти договірного права

Науковий доробок

Автор понад 30 публікацій, з них 22 наукових (в т.ч.у фахових виданнях та на міжнародних конференціях) та 8 навчально-методичного характеру ( в т.ч.навчальний посібник з грифом МОН)

 1. Міжнародний комерційний та цивільний процес [Текст] : навч. посіб. для студентів галузі знань 0304 «Право» спец. 8.03040101 «Правознавство» / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Апопій І. В., Ратушна Б. П.]. — Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2014. — 127 с. : табл. — Бібліогр.: с. 120-127. — 300 экз. — ISBN 978-617-602-093-6
 2. Методичні рекомендації по виконанню курсових робіт з дисципліни «Цивільне право» [Текст] : для студ. напряму підготов. 6.030401 «Право» / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; уклад. Апопій І. В. — Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 2010. — 15 с
 3. Сімейне право України: навч. посібник для студ. вузів- 2-ге вид., перероб. та доп. / І. В. Апопій ; Львівська комерційна акад. . — Київ : Центр учбової літ., 2010 . — 359 с. — Бібліогр. в підряд. приміт.
 4. Сімейне право України [Текст] : прогр. та метод. вказівки до вивч. курсу для студ. напряму підгот. 6.030401 «Право» / уклад. І. В. Апопій ; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. — Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2007. — 43 с.
 5. Цивільне право України (особлива частина) [Текст] : програма та метод. вказ. до вивч. курсу для студ. напряму підгот. 6.030401 «Право» / уклад. І. В. Апопій ; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. — Л. : ЛКА, 2007. — 72 с. — Бібліогр.: с. 54-70
 6. Сімейне право України [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. напряму підгот. 6.030401 «Право» / І. В. Апопій ; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. — Л. : ЛКА, 2007. — 240 с. — Бібліогр.: с. 144-147. — ISBN 978-966-8561-93-1
 7. Апопій І. Істотні умови договору купівлі-продажу на оптовому ринку споживчих товарів. // Підприємництво, господарство і право. — 2002. —— № 9. — С. 38-40
 8. Апопій І. Структура договірних відносин і зв’язків на оптовому ринку споживчих товарів. // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 18. — К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — 2002. — С. 282-285
 9. Апопій І. Нові аспекти укладання договору поставки товарів для державних потреб. // Підприємництво, господарство і право. — 2003. —.№ 2. — С. 18-20
 10. Апопій І. Нові аспекти цивільно-правової відповідальності за порушення договірних зобов’язань оптової купівлі-продажу. // Стратегія соціально-економічного розвитку України і формування механізмів зростання. Правові аспекти трансформаційних процесів в Україні. — Вісник Львівської Комерційної Академії. — Випуск 13 — Львів: Львівська Комерційна Академія. — 2003. — С. 316-320
 11. Апопій І. Класифікація договорів купівлі-продажу в сучасному цивільному праві України. // Проблеми і перспективи розвитку та реалізації законодавства України: Тези доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції. — К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. — 2001. — С. 23-25
 12. Апопій І. Значення і особливості систематизації договорів в цивільному праві України. // Проблеми кодифікації законодавства України. — Матеріали науково-практичної конференції. — К.: Інститут держави і права ім В.М. Корецького НАН України. — 2003. — С. 90-94

Контакти

вул.Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімата 312

E-mail: CPP_INPP@lp.edu.ua