Хомишин Ірина Юріївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Хомишин Ірина Юріївна
ХОМИШИН ІРИНА-2 копія.jpg
д.юр.н., професор
Дата народження 14 квітня 1983 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 2005 р.
Спеціальність правознавство
Галузь наукових інтересів Досліджує проблеми у сфеpі забезпечення правопорядку на місцевому рівні.
Кваліфікаційний рівень юрист
Науковий ступінь кандидат юридичних наук
Науковий керівник доктор юридичних наук, професор Бортник Надія Петрівна, Львівський державний університет внутрішніх справ
Дата присвоєння н.с. 2011 р.
Поточне місце роботи кафедра адміністративного та інформаційного права, Інститут права, психології та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Хомишин Ірина Юріївна (*14 квітня 1983 року) — доктор юридичних наук, професор кафедри адміністративного та інформаційного права, заступниця директора з науково-педагогічної роботи Інституту права, психології та інноваційної освіти, Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта:

 • 2005 р. – закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка,спеціальність: правознавство.
 • 2005−2009 р. − навчалась в аспірантурі Львівського державного університету внутрішніх справ.
 • 2010 р. – захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.07 − адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право на тему:

Адміністративно-правові аспекти вдосконалення співпраці ОВС та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення правопорядку [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Хомишин Ірина Юріївна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л., 2010. - 204, [2] арк. : табл. - Бібліогр.: арк. 183-204.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, доцент Тиндик Надія Петрівна, Львівський державний університет внутрішніх справ

 • 2018 р . – отримала вчене звання доцент по кафедрі адміністративного та інформаційного права.
 • 2019 р. – захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право на тему: «Концептуальні питання теорії і практики адміністративно-правового регулювання освіти України в умовах євроінтеграційних процесів».

Професійна діяльність:

 • З червня 2009 р. до березня 2011 р. – молодший науковий співробітник Львівського державного інституту новітніх технологій та управлінняім. В. Чорновола.
 • З лютого 2012 року − виконує обов’язки заступника декана базової вищоїосвіти ІНПП.
 • З вересня 2019 р. — дотепер – декан базової вищої освіти Навчально-наукового Інституту права, психології та інноваційної освіти, професор кафедри адміністративного та інформаційного права.

Викладає курси:

 • Бюджетне право;
 • Банківське право;
 • Правове регулювання державної служби в Україні.

Наукові зацікавлення:

Досліджує питання адміністративно-правового регулювання розвитку освіти в Україні в умовах євроінтеграції.

Досліджує проблеми у сфеpі забезпечення правопорядку на місцевому рівні.

Основні публікації:

 1. Хомишин І. Ю. Освіта і ринок праці: взаємний вплив та перетин інтересів. Науковий вісник ужгородського національного, Серія: Право. Ужгород, 2017. Випуск 46 Том 2. С.47-50.
 2. Хомишин І. Ю. Адміністративно-правове регулювання інклюзивної освіти в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2017 №28. С.53-56.
 3. Хомишин І. Ю. Реалізація права но освіту внутрішньо-переміщеними особами. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», Серія: юридичні науки. 2017. №884. С.186-192.
 4. Хомишин І. Ю. Сучасна модель управління освітою: адміністративно-правовий аспект. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2017. №30. С.100-103.
 5. Хомишин І. Ю. Пріоритетні напрями розвитку вищої освіти в європейському освітньому просторі. Прикарпатський юридичний вісник, збірник наукових праць, науково-практичне юридичне видання. 2017. Випуск 6(21) том 2, с.93-96.
 6. Хомишин І. Ю. Компетентнісний підхід − методологічна основа сучасної освіти. Право і суспільство. Дніпро, 2018. Випуск 1. С.196-200.
 7. Хомишин І. Ю. Напрями реформування шкільної освіти Вісник Національного університету «Львівська політехніка», Серія: юридичні науки. Львів, 2018. № 889. С. 86-92.
 8. Хомишин І. Ю. Нормативно-правове регулювання дошкільної освіти в україні. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. Дніпро, 2018 №1, С. 178-181.
 9. Хомишин І. Ю. Мета та зміст процедури ліцензування освітньої діяльності. Електроннне наукове видання “Порівняльно-аналітичне право”. Ужгород, 2018. №2. С. 275-278.
 10. Хомишин І. Ю. Адміністративно-правове регулювання освіти в Україні. Право і суспільство. Дніпро, 2018. №4. С. 191-195.


Контактна інформація:

вул. Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімната 325

E-mail: AIP_INPP@lp.edu.ua

Тел.: 0677688695

E-mail: Khomyshyni@gmail.com