Клапчук Мирослава Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 09:34, 16 вересня 2022, створена Сапіташ Давид (обговореннявнесок) (Основні публікації:)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Клапчук Мирослава Іванівна
Klapchuk2.jpg
к.ф-м.н., доцент
Дата народження 24 травня 1978 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський університет імені Івана Франка
Дата закінчення 2000 р.
Спеціальність фізика
Галузь наукових інтересів квантова механіка, фізика конденсованих систем.
Кваліфікаційний рівень фізик
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Науковий керівник доктор фізико-математичних наук, професор,заслужений діяч науки і техніки України Рудавський Юрій Кирилович, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра вищої математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Клапчук Мирослава Іванівна — кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри вищої математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Дата народження: 24 травня 1978 року.

2000 р. — закінчила фізичний факультет ЛНУ імені Івана Франка (кафедра теоретичної фізики), спеціальність — фізик.

2001-2002 р.р. —стажист-дослідник Національного університету «Львівська політехніка», участь у держбюджетній НДР.

2002— 2005 — аспірант Національного університету «Львівська політехніка».

2005— 2011 р.р. — асистент кафедри вищої математики.

2007 р. — захист дисертаційної роботи «Стани електронегативних домішок в структурноневпорядкованих системах [Текст] : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 /Клапчук Мирослава Іванівна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л.,2007. — 116 арк. — арк. 102-115» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико—математичних наук за спеціальністю 01.04.02 — теоретична фізика.

Науковий керівник — доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Рудавський Юрій Кирилович,Національний університет «Львівська політехніка».

2011 — старший викладач кафедри вищої математики.

2015 — доцент кафедри вищої математики.

Участь у виконанні ДБ НДР "Супрамолекулярний дизайн наноструктур для надвисокоємних функціонально-гібридних накопичувачів енергії з електрохімічними і квантовими механізмами" (ДБ/Імпульс), з 02.01.2018 р. по 31.12.2020 р.( номер державної реєстрації 0118U000272, код «ДБ/Імпульс»).Керівник проекту: Григорчак Іван Іванович.

Навчальна робота

В університеті читає курси

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

Наукові інтереси

Квантова механіка, фізика конденсованих систем.

Основні публікації:

Навчальні посібники:

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 1. Рудавський Ю.К., Понеділок Г.В., Клапчук М.І. Стани електронегативних домішок в рідкому лужному металі // Журнал фізичнихдосліджень.—2004. — т. 8, № 4.— С. 352-364.
 2. Rudavskii Yu.K., Ponedilok G.V., Klapchuk M.I. Solvationfree energy of isolated impurity in simple liquid metal // Укр. фiз. журн. —2005. —т. 50, № 11. — С. 1308-1315.
 3. Rudavskii Yu.K., Ponedilok G.V., Klapchuk M.I.Electronegative impurity states in liquid alkali metals // 3 rd InternationalConference Physics of Liquid Matter: Modern Problems, p. 28, Kyiv, May 27-31,2005.
 4. Rudavskii Yu.K., Ponedilok G.V., Klapchuk M.I. Influence ofthe structural disorder on impurity states in liquid metal // Statisticalphysics 2005: Modern Problems and New Applications. Annual Conference inUkraine, p. 109, Lviv, August 28-30, 2005.
 5. Рудавський Ю.К., Понеділок Г.В., Клапчук М.І. Вплив структурного безладу на зарядові та магнітні стани домішки: Препринт ІСМР-06-19U-Львів: ІФКС НАН України, 2006. — 19 с.
 6. Klapchuk M.I., Ponedilok G.V. Magnetic properties ofspherical quantum dot // Тези доп. 4 Conference. «Statistical Physics: Moderntrends and applications». — Lviv, July 3-6, 2012. — P. 122
 7. Клапчук М., Понеділок Г. Електронні стани сферичної квантової точки в самоузгодженому потенціалі // Тези доп. наук. конф. «Нові напрямки у фізиці та астрофізиці». — Львів, 15-16.03, 2012. — C. 11-12
 8. Г.В. Понеділок, М.І. Клапчук Одноелектронні стани осциляторно-кулонівськоі моделі квантової точки // Журнал фізичних досліджень — 2012. — т. 16, № 3(2012) 3702(7 с.). — С.3702-1—3702-7.
 9. G.V. Ponedilok, M.I. Klapchuk Magnetic states of singleimpurity in disordered environment // Condensed Matter Physics, — 2013. — Vol.16, No 3. — P. 33705:1-11.
 10. Понеділок Г.В., Клапчук М.І. Спектр і хвильові функції квантової точки у зовнішньому магнітному полі // Proceedings of first international workshop: Actual Problems of Fundamental Science (Dedicated to the 75-th anniversary of Prof. I.D. Olekseyuk).— Lutsk, May 30 – June 3, 2015. – P. 184-190.
 11. Ivashchyshyn F.O., Grygorchak I.I., Klapchuk M.I. Impedance anisotropy and quantum photocapacity of bio / inorganic clathrates InSe <histidine> and GaSe <histidine> // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. – 2015. – V. 18, No 3, – P. 362-366. (DOI: 10.15407/spqeo18.03.362)
 12. F.O. Ivashchyshyn, I.I. Grygorchak, M.I. Klapchuk Impedance Anisotropy and Quantum Photocapacity of Bio / Inorganic Clathrates InSe <histidine> and GaSe <histidine> // Nanosystems, Nanomaterials, nanotechnologies, 2015, V. 13, No 3, P. 403-414.
 13. Ivashchyshyn F., Grygorchak I., Klapchuk M. I., Kulyk O. Influence of hierarchical architecture of supramolecular assemblies, synthesized in system InSe β-cyclodextrin FeSO4 , on their properties and practical application // Journal of Applied Physical Science International. – 2016. – Vol.7, № 3. – P. 155–161.
 14. Drohomyretska K., Kalenyuk P. I., Klapchuk M. I., Ponedilok G. V. An overview of Calculus course – content, tools, and methods // Congressio Mathematyka : III Conference matematyczno-informatyczna, 27–29.09.2017, Rzeszov, Poland. – 2017. – P. 28.
 15. Ponedilok G. V., Klapchuk M. I. Localized states in amorphous metals // Joint conferences on advanced materials and technologies : abstract book : 14th Conference on functional and nanostructured materials – FNMA’17, 17th International conference on physics of disordered systems – PDS’17 (25–29 September 2017, Lviv & Yaremche, Ukraine). – 2017. – P. 125–126.
 16. Musiy R., Drohomyretska K., Klapchuk M. I., Hoshko L., Veselovska O., Nakonechny A. Computer investigation of the process of thermoelastic energy dissipation in the electroconductive hollow cylindrical sensor under the radio impulse action // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали XIV Міжнародної науково-технічної конференції, 18–22 квітня, 2018 р., Поляна, Україна. – 2018. – P. 40–43.
 17. Zelenyak V., Kolyasa L., Klapchuk M. Mathematical modeling of stationary thermoelastic state in a half plane containing a periodic system of cracks due to periodic local heating by a heat flux // Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science. – 2019. – Vol. 5, No. 3/4. – P. 16–24.
 18. Клапчук М. І. Ґраткова модель міжіонної взаємодії у вузьких циліндричних нанопорах суперконденсаторів // Актуальні проблеми фундаментальних наук : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції, Луцьк, Світязь, 01–05 червня 2019 року, присвячено пам'яті Анатолія Вадимовича Свідзинського. – 2019. – C. 50–53.
 19. Klapchuk M. Oscillating magnetoconductivity in layered compound in presence of quantizing magnetic field // Релаксаційні, нелінійні, акустооптичні процеси і матеріали : матеріали Х Міжнародної наукової конференції (Луцьк–Світязь, 25–29 червня, 2020 р.). – 2020. – C. 120–122.
 20. Klapchuk M., Ivaschyshyn F.O. Giant magnetoresistance effect in InSe〈β-CD〈FeSO4〉〉clathrate // Mathematical Modeling and Computing. – 2020. – Vol. 7, № 2. – P. 322–333.
 21. Zelenyak V., Kolyasa L., Klapchuk M. I. Mathematical modeling of elastic state in a three-component plate containing a crack due to the action of unidirectional tension // Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science. – 2020. – Vol. 6, № 3/4. – P. 20–26.
 22. Musii R., Veselovska O., Drohomyretska K., Klapchuk M. I. Construction of solution of the initial-boundery problem of electrodynamics for a three-layer electrically conductive plate // Science, innovations and education: problems and prospects : proceedings of IV International scientific and practical conference Tokyo, Japan 10–12 November 2021. – 2021. – C. 187–190.
 23. Veselovska O., Dostoina V., Klapchuk M. I. Properties of the second-kind Chebyshev polynomials of complex variable // Researches in Mathematics. – 2021. – vol.28 No2. – P. 35–50.
 24. Shakhovska N., Droniuk I., Shpak Z., Klapchuk M. I. An empirical investigation of pandemic impact on IT students’ educational schedule // IFIP Advances in Information and Communication Technology. – 2021. – Vol. 616 : 1st IFIP TC 5 International сonference on сomputer science protecting human society against epidemics, ANTICOVID 2021, Virtual, Online, 28 June 2021 - 29 June 2021. – P. 35–40.

Методичні розробки:

 1. Бацевич О.Ф., Куриляк І.Й., Дрогомирецька Х.Т., Лазько В.А., Олексів І.Я., Слюсарчук О.З., Сорокатий М.І., Клапчук М.І., Микитюк Л.Я., М’яус О.М. Математичний аналіз (частина 2) та диференціальні рівняння. — Завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів стаціонарної форми навчання спеціальностей «Економіка та підприємництво», «Менеджмент». — Львів: Видавництво Львівської політехніки , 2007.-28 с.
 2. Гануліч В.К., Мохонько А.З., Бушмакін В.М., Зашкільняк І.М., Крупка З.І., Кучма М.І., Кучмінська Л.Й., Тимошенко Н.М., Швець Л.П., Клапчук М.І., М’яус О.М. Диференціальне числення. Методичні вказівки та індивідуальні завдання для студентів інженерно-технічних спеціальностей. — Львів: Видавництво Львівської політехніки , 2008 р.
 3. Костробій П.П., Уханська Д.В., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Квіт Р.І., Сорокатий М.І., Клапчук, М.І., Дудник О.М. Диференціальні рівняння. Завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів інженерно-технічних спеціальностей, — Львів: Видавництво Львівської політехніки ,2008 р.,- 80 c.
 4. Веселовська О.В., Білонога Д.М., Вовк М.І., Орищин О.Г., Желізняк Й.Р., Швець Л.П., Клапчук, М.І., Сало Т.М., Дрогомирецька Х.Т., Гіссовська Н.Б., Квіт Р.І. Вища математика (лінійна алгебра та аналітична геометрія), ч.1. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів архітектурних спеціальностей, — Львів: Видавництво Львівської політехніки , 2010 р.,- 80 стор.
 5. Веселовська О.В., Мусій Р.С., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т, Квіт Р.І., Швець Л.П., Клапчук М.І., Гіссовська Н.Б. Вища математика (математичний аналіз), част.2. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів архітектурних спеціальностей,- Львів: Видавництво Львівської політехніки , 2010 р., −42 стор.
 6. Веселовська О.В., Білонога Д.М., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Квіт Р.І., Орищин О.Г., Рибицька О.М., Сало Т.М., Сухорольський М.А., Желізняк Й.Р., Клапчук М.І. Вища математика (лінійна алгебра та аналітична геометрія), част. 1. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів архітектурних спеціальностей. —Львів: Видавництво Львівської політехніки , 2012 —80с.
 7. Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Квіт Р.І., Пабирівська Н.В., Рибицька О.М., Сало Т.М., Жидик У.В., Клапчук М.І. Інтегральне числення.Методичні вказівки та індивідуальні завдання до розрахунково-графічної роботи студентів інженерно- технічних спеціальностей. —Львів: Видавництво Львівської політехніки , 2012 — 48с.
 8. Білонога Д.М., Жидик У.В., Клапчук М.І, Мохонько А.З., Мусій Р.С., Орищин О.Г., Сухорольський М.А. Диференціальні рівняння та рівняння в частинних похідних: Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів інженерно-технічних спеціальностей заочної форми навчання, – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014 р., -87 стор.
 9. Костробій П.П., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Квіт Р.І., Клапчук М.І., Сорокатий М.І. Диференціальні рівняння. Завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів інженерно-технічних спеціальностей, – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015 р.,- 80 c.

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 214a

тел./факс: 258-25-40