Кафедра технології органічних продуктів

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра технології органічних продуктів
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ТОП
Дата заснування 1965
Засновники Львівський політехнічний інститут
Приналежність Інститут хімії та хімічних технологій
Попередник Кафедра «Технології основного органічного та нафтохімічного синтезу» факультету технології органічних речовин Львівського політехнічного інституту.
Завідувач кафедри д. т. н., професор Дзіняк Богдан Остапович
Розташування (адреса) пл. Св. Юра, 2, м. Львів, 79013; 8-й навчальний корпус, кімн. 335
Періодичне друковане видання Журнал Chemistry & Chemical Technology
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/top

Основна інформація про кафедру:

Створена в 1965 р. під назвою: кафедра технології основного органічного та нафтохімічного синтезу. З 2021 р. кафедру очолює професор Б.О. Дзіняк.

Історична довідка

Пiдготовка фахiвцiв за спецiальністю «Хімічна технологія та інженерія» (спеціалізація «Хімічна технологія органічних речовин») здійснюється кафедрою з 1959 р. для задоволення потреб у фахівцях хімічних і нафтохімічних пiдприємств Захiдного регiону України. Випускники спеціальності працюють на підприємствах хімічної промисловості України, у науково-дослідних установах та проектних організаціях та вищих навчальних закладах.

Підготовку фахівців за спеціальністю «Харчові технології» (спеціалізація «Технологія бродильних виробництв і виноробства») було розпочато у 1992 р. Випускники спеціальності працюють на провідних підприємствах Львівщини, а також на спиртових, виноробних, коньячних, пивоварних заводах і виробництвах оцту, безалкогольних напоїв Західного регіону України, навчальних закладах і науково-дослідних установах.
Пiсля запровадження нового перелiку спецiальностей з 2016 року пiдготовка фахiвцiв на кафедрi здiйснюється за двома спецiальностями:

  • «Хімічна технологія та інженерія»;
  • «Харчові технології».

За перiод діяльності кафедри захищено 16 докторських та понад 100 кандидатських дисертацiй.

Видатні педагоги та науковці кафедри

Викладацький склад кафедри

Основні напрямки наукових досліджень:

  • Теоретичні основи створення високоефективних ініціюючих і каталітичних систем та процесів селективних перетворень органічних сполук з метою одержання мономерів і полімерів.
  • Розробка науково-теоретичних основ інтенсифікації біотехнологічних процесів бродильних виробництв та способів раціонального використання побічних продуктів харчових технологій.

Науково-дослідні лабораторії

На сьогодні НДЛ працює над темою «Розроблення високоефективних ієрархічно-структурованих каталізаторів виробництва акрилатних мономерів» За результатами виконання вказаної теми передбачається створення нових підходів до синтезу та модифікування оксидних каталізаторів виробництва акрилатних мономерів, носіїв каталізаторів, оптимізація їх структури за рахунок використання гідротермальної, механохімічної, мікрохвильової та ультразвукової обробки; розробка, на основі отриманих результатів, технологічно простих, ресурсо- на енергоефективних методів синтезу каталізаторів та носіїв, що мають покращені характеристики у порівняння з існуючими аналогами; будуть встановлені основні закономірності синтезу матеріалів з бі- та три-модальною ієрархічно побудованою поруватою структурою, визначені можливості регулювання фізико-хімічних характеристик (кристалічна структура, будова та морфологія поверхні, електронні властивості), які визначають ефективне провадження процесів синтезу акрилатних мономерів за реакціями альдольної конденсації, естерифікації та окиснення; проведення дослідних випробувань синтезованих каталізаторів.


Найвагоміші наукові розробки кафедри

Відомі випускники кафедри

Розташування:

пл.Св. Юра, 2, м. Львів, 79013; 8 -й корпус, кімн. 335

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-26-81, +38 (032) 258-26-33.