Алєксєєв Ігор Валентинович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Алєксєєв Ігор Валентинович
Алєксєєв.png
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1975
Спеціальність Економіка та організація машинобудівної промисловості
Науковий ступінь доктор економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2002
Вчене звання професор кафедри фінансів
Почесні звання академік Академії економічних наук України, академік Громадського об'єднання «Національна Академія Наук Вищої Освіти України»
Державні нагороди ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ

Професійна діяльність

Вищу освіту здобув у 1975 році, закінчивши Львівський політехнічний інститут, інженерно-економічний факультет, спеціальність «Економіка та організація машинобудівної промисловості». У 1978-1982 роках проходив підготовку в аспірантурі Львівського політехнічного інституту (без відриву від виробництва). Науково-педагогічну діяльність розпочав у Львівській політехніці з 1 лютого 1976 року: працював асистентом (1976-1986 рр.), старшим викладачем (1986-1988 р.), доцентом кафедри економіки і організації машинобудування та приладобудування (1988-1994 рр.). З 1994 р. завідувач кафедр економіки, фінансів та обліку (1994-2002 рр.), а пізніше фінансів (з 2002 р. по даний час). Виконував обов'язки: заступника декана Інженерно-економічного факультету (1992-1995), заступника директора Інституту економіки і менеджменту (2003-2017), вченого секретаря спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій (2003-2007).

Навчальна робота

Читає лекції з дисциплін «Методологія досліджень у фінансах», «Фінансові інновації». Викладав дисципліни: «Гроші та кредит», «Фінанси», «Бюджетна система», «Фінанси і соціальна політика», «Фінанси інноваційної діяльності», «Вступ до фаху фінанси і кредит», «Фінансова думка України» для студентів напрямку «Фінанси і кредит» та дисципліну «Фінанси інноваційних підприємств» для студентів спеціальності «Управління інноваційною діяльністю» у Національному університеті «Львівська політехніка»; «Банківський маркетинг» і «Банківський менеджмент» у Львівському банківському інституті Національного банку України (1992-2002 рр.), «Державні фінанси та бюджетна політика» у Львівському регіональному інституті Української академії державного управління при Президентові України (1996-2003 рр.).

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

 • У 1983 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук на тему «Вдосконалення планування розвитку виробничих підрозділів машинобудівних підприємств (об’єднань)» у спецраді Львівського політехнічного інституту за спеціальністю 08.00.05 – економіка і організація планування і управління народного господарства (промисловість).

Тема докторської дисертації

 • У 2002 році в Інституті економічного прогнозування НАН України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук на тему «Стратегії та регулювання інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» за спеціальністю 08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою.

Участь у кафедральних темах

Алєксєєв І.В. є керівником наукових тем, за якими ведуться дослідження науково-педагогічними працівниками кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка», зокрема:

 • «Проблеми фінансово-кредитного забезпечення сталого розвитку економіки в процесі науково-технічної підготовки виробництва» (№ держреєстрації 0117U004018 з 2017 р.);
 • «Проблеми управління процесами капіталізації в умовах інноваційного розвитку підприємств» (№ держреєстрації 0112U000799 у 2012-2016 рр.).
 • «Проблеми моніторингу податкового навантаження і фінансового стану виробничо-господарських структур в машинобудуванні та приладобудуванні» (№ держреєстрації 0108u010403 у 2008-2012 рр.);
 • «Проблеми оподаткування і страхового захисту діяльності виробничо-господарських структур в машинобудуванні і приладобудуванні» (реєстраційний номер 0107u010249; термін: 05.2007р.-06.2009р.);
 • «Проблеми фінансово-кредитного регулювання інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» (реєстраційний номер - 0106u000027; термін: 01.01.2006р.-01.06.2008р.).

Формує наукову школу «Управління у сфері фінансів, оподаткування, страхування та кредитування науково-технічної підготовки виробництва у виробничо-господарських структурах».

Керування науковою роботою аспірантів та докторантів

 • При науковому консультуванні І.В. Алєксєєва дисертаційні роботи захистили двоє докторантів:
 1. Бондарчук М.К. - 08.00.04 (економіка та управління підприємствами).
 2. Хома І.Б. - 08.00.04 (економіка та управління підприємствами).
 • Під керівництвом І.В. Алєксєєва дисертаційні роботи захистили 20 аспірантів і здобувачів. Серед них:
 1. Хома І.Б. («Організація управління і планування діяльності промислово-фінансових груп в системі регулювання економіки», спеціальність 08.02.03, 1999 р., спецрада у Державному університеті «Львівська політехніка»),
 2. Колісник М.К. («Економічна оцінка і регулювання діяльності промислово-фінансових груп», спеціальність 08.02.03, 2000 р., спецрада у Державному університеті «Львівська політехніка»),
 3. Гориславець П.А. («Планування та організування страхування у державному секторі економіки», спеціальність 08.02.03, 2006 р., спецрада у Національному університеті «Львівська політехніка»),
 4. Гбур З.В. («Вдосконалення моніторингу в системі державного управління», спеціальність 25.00.02, 2007 р., спецрада у Львівському регіональному інституті Національної академії державного управління при Президентові України),
 5. Лепак Р.І. («Форми фінансової взаємодії банків і підприємств», спеціальність 08.00.08, 2008 р., спецрада в Інституті регіональних досліджень НАН України),
 6. Талатура І.М. (Державне управління розвитком природних монополій, спеціальність 08.00.03, 2008 р., спецрада в Інституті регіональних досліджень НАН України),
 7. Ольшанська М.В. («Інтегрування машинобудівних підприємств у виробничо-господарських структурах», спеціальність 08.00.04, 2008 р., спецрада у Національному університеті «Львівська політехніка»),
 8. Червінська О.С. («Організаційно-інформаційні засади адаптування машинобудівних підприємств до змін системи оподаткування», спеціальність 08.00.04, 2008 р., спецрада у Національному університеті «Львівська політехніка»).
 9. Мороз А.С. - 08.00.04 (економіка та управління підприємствами).
 10. Коць О.О. - 08.00.04 (економіка та управління підприємствами).
 11. Білик О.І. - 08.00.08 (гроші, фінанси і кредит).
 12. Волошин О.П.- 08.00.03 (економіка та управління національним господарством).
 13. Бондаренко Л.П. - 08.00.04 (економіка та управління підприємствами).
 14. Хоменко А.І. - 08.00.04 (економіка та управління підприємствами).
 15. Мазур А.І. - 08.00.04 (економіка та управління підприємствами).
 16. Желізняк Р.Й. - 08.00.08 (гроші, фінанси і кредит).
 17. Трусова Т.С. – 08.00.05 (розвиток продуктивних сил і регіональна економіка)
 18. Горячка О.О. - - 08.00.04 (економіка та управління підприємствами).
 19. Мороз Н.В. - 08.00.04 (економіка та управління підприємствами).
 20. Федевич Л.С. - 08.00.04 (економіка та управління підприємствами).
 21. Познякова О.І. - 08.00.03 (економіка та управління національним господарством).

Членство у спеціалізованих вчених радах

 • Член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій Д 35.052.03 у Національному університеті «Львівська політехніка» (спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством).
 • Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій К 35.154.02 в Інституті регіональних досліджень НАН України (спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит) (2004-2016).
 • Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій К 61.051.02 в ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством) (2016-2018 рр.).
 • Голова разової спеціалізованої вченої ради ДФ 35.052.047 із захисту дисертації, представленої на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 072 – фінанси, банківська справа та страхування (галузь знань 07 – управління та адміністрування) (2021).
 • Голова разової спеціалізованої вченої ради ДФ 35.052.048 із захисту дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 – економіка (галузь знань 05 – соціальні та поведінкові науки) (2021).

Членство у експертних радах

 • • Член експертної ради з економіки ДАК України (2004-2014 рр.)

Членство у НМК

 • Член секції фінансів та банківської справи НМК з економіки і підприємництва (1995-2015 рр.).

Членство у редколегіях

 • Член редакційної колегії журналів «Регіональна економіка» та «Бизнес Информ».
 • Член редакційної колегії журналу "Economics, Entrepreneurship, Management"
 • Член редакційної колегії Вісників Національного університету «Львівська політехніка» (1996-2018 рр.).

Підвищення кваліфікації

 • Брав участь у проектах та стажуванні за кордоном за програмами Всесвітнього банку (УАДУ, м. Київ; МГУ м. Москва у 1995-1997);
 • Української Академії державного управління при Президентові України та Фонду Ф.Зайделя (Німеччина, 1996);
 • Національного банку України та Банку Великобританії (Open University, 1996);
 • З впровадження системи оцінювання знань ECTS в українських університетах (Київ-Флоренція-Відень, 2005-2006).
 • Стажування у Департаменті фінансів Львівської ОДА з 30 січня 2017 р. до 28 квітня 2017 р.

Почесні звання та нагороди

ZPO2.png
 • Указом Президента України №542/2016 присвоєно почесне звання «ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ»
 • Відзначений Подякою Прем’єр-міністра України з нагоди 165-річчя з дня заснування Національного університету «Львівська політехніка» (26.11.2009 р. №10860).
 • Нагороджений відзнаками Міністерства освіти і науки України: Знаком «Петро Могила» (10.07.2009 р., Наказ № 626-к); Відмінник освіти України (26.11.2004 р. Наказ № 1211-к.);
 • Почесними грамотами Міністерства освіти України (20.12.1999 р. Наказ № 940-к і 2006 р. № 119317).

Основні публікації

Ігор Валентинович Алєксєєв опублікував понад 250 наукових і навчально-методичних праць, серед яких:


Підручник:

 1. Алєксєєв І. В. Бюджетна система: підручник / І. В. Алєксєєв, Н. Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат, М. В. Ливдар. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 400 c.

Навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України:

 1. Алєксєєв І.В., Колісник М.К. Гроші та кредит: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2009. – 253 с. (ISBN 978-966-346-595-1).
 2. Алєксєєв І.В., Ярошевич Н.Б., Чушак-Голобородько А.М. Бюджетна система: Навч. посібник. – К.: «Хай-Тек Прес», 2007. – 376 с. (ISBN 966-96736-1-5).
 3. Алєксєєв І.В., Мороз А.С., Романів Є.М., Хома І.Б. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій: Навч. посібник. – Львів: Видавництво “Бескид Біт”, 2003. – 152 с. (ISBN 966-96071-7-5).

Навчальні посібники:

 1. Бондарчук М.К., Алєкссєв І.В., Кльоба Л.Г. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА: Навчальний посібник. — Львів: Ліга-Прес, 2017,- 246 с. (Bondarchuk Mariia, Alieksieiev Ihor, Kloba Lev. BANKING SYSTEM: Tutorial - Lviv: Liga-Pres,2017. - 246 p.)
 2. Гроші та кредит : навч. посібник / І. В. Алєксєєв, М. К. Бондарчук. -Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 216 с.
 3. Фінансова санація і антикризове управління підприємством (з перекладом тем англійською мовою) : навч. посібник / М. К. Бондарчук, І. В. Алєксєєв. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 268 с.
 4. Алєксєєв І.В., Кондрат І.Ю., Ярошевич Н.Б. Страхові послуги: Навч. посібник. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. – 204 с. (ISBN 966-553-511-0).
 5. Ринок фінансових послуг: Навч. Посібник / І.Б. Хома, І.В. Алєксєєв, Л.С. Тревого, Н.І. Андрушко – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. – 248 с. (ISBN 966-533-428-9).

Монографії (розділи у монографіях):

 1. Moroz L. Socio-economic and management concepts: колективна монографія / L. Moroz, О. Я. Кобилюх, О. Б. Гірна, I. Alieksieiev, A. Mazur, І. І. Лащик, П. І. Віблий, Н. В. Мороз, Л. П. Бондаренко. – Boston: Primedia eLaunch, 2021. – 660 c. (Соціально-економічні та управлінські концепції).
 2. Управлінська, фінансова та маркетингова діяльність підприємств в умовах нестійкої економіки : колективна монографія. – Дніпропетровськ: Дніпропетровськ : Пороги, 2016. Підрозділ 9.1. Алєксєєв І. В. Розроблення класифікатора елементарних циклів управління в умовах санації для різних структур підприємницького бізнесу / І. В. Алєксєєв, М. К. Бондарчук, О. П. Волошин. – c.31–40.
 3. Аутсорсингова діяльність виробничих підприємств: монографія / І.В. Алєксєєв, Г.О. Партин, О.В. Дідух. – Видавництво Львівської політехніки, 2015. - 152 с. ISBN 978-617-607-869-2
 4. Wybrane zagadnienia współczesnej rachunkowości w Polsce i na Ukrainie / Розділ «Облік і оцінка грошових потоків у період економічного спаду та інфляційних процесів» / І.Алєксєєв, М.Яструбський. – Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2015. – С. 63-72.
 5. Алєксєєв І.В., Урікова О.М. Інформаційний ресурсний менеджмент корпоративних підприємств. Монографія. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2014. - 204 с.
 6. Пріоритети інноваційного розвитку машинобудівних підприємств: Монографія. / І.В. Алєксєєв, П.Г. Ільчук, Л.П. Бондаренко, О.О. Коць, І.І. Топій, Л.С. Тревого. – Львів, 2013. – Видавець ПП Сорока Т.Б. – 292 с.
 7. Alieksieiev I.V., Kuznetsov Ya.V., Yastrubskyy M.Ya. Analysis of financial reporting indicators in the context of adjustment of western business models to the Ukrainian market (3.1) / Accounting and analytical support of the management system of an enterprise: collective monograh / Edited by: prof. A. Zahorodniy and prof. H. Ronek. – Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic, 2013. – P. 201-217.
 8. Кузьмін О.Є., Алєксєєв І.В., Сай Л.П., Коць О.О. Інноваційний розвиток підприємства на стадії науково-технічної підготовки виробництва: особливості планування та організування. Монографія. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2012. – 256 с.
 9. Алексеев И.В. Совершенствование практики налогообложения в сфере кредитной кооперации Украины (п. 5.7) / Налоговые системы. Методология развития: монография для магистрантов, обучающихся по программам «Налоги и налогообложение», «Финансы и кредит» / [И.А. Майбуров и др.]; под ред И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 463 c. – (Серия “Magister”). – С. 394-404.

Наукові статті:

 1. Fostyak, V., Tanchak, Y., Druhova, V., Alieksieiev, I., & Bondarchuk М. (2021). DEPOSIT POLICY OF BANKS OF UKRAINE IN CONDITIONS OF COVID-2019 PANDEMIC. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 3(38), 15–24. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i38.237415
 2. Алєксєєв І. В., Мазур А. В. Науково-технічна підготовка виробництва у забезпеченні сталих перетворень економіки // Інфраструктура ринку. – 2021. – вип. 52. – С. 61–66. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct52-10. Retrieved from http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/52_2021/12.pdf
 3. Алєксєєв І. В., Мазур А. В., Гурин К. М. Фінансові інструменти підвищення соціально-екологічної відповідальності: міжнародна практика та перспективи реалізації в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – 2021. – Том 31, №2. Retrieved from https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1923
 4. Bondarchuk M.K., Alieksieiev I.V., Chervinska O.V., Mizjuk I., Repetskiy B., Mizjuk K. STRATEGIC FINANCIAL SUSTAINABILITY MANAGEMENT COMMERCIAL BANK. German International Journal of Modern Science №16, 2021. P. 13-16. ISSN (Print) 2701-8369 ISSN (Online) 2701-8377
 5. Алєксєєв І. В., Паранчук С. В., Червінська О. С. Суб'єкти та ефективність податкового контролю // Регіональна економіка. – 2019. – № 3. – С. 98–105. 0,36 ум.д.ар.
 6. Alyeksyeyev I., Paranchuk S., Chervinska O. Controlling the tax burden of the enterprise in the reality of Ukrainian legislation // Financial Sciences = Nauki o Finansach. – 2018. – Vol. 23, No. 1. – P. 22–32.
 7. Федевич Л. С., Алєксєєв І. В., Ливдар М. В. Контролювання інвестиційної діяльності господарських об'єднань як одна із функцій державного управління // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – Вип. 22. – С. 244–248.
 8. Алєксєєв І. В., Мазур А. В. Аналіз типології екологічної відповідальності банків // Формування ринкової економіки в Україні. – 2017. – Т.37, № 1. – C. 9–13. 0,22 ум.д.ар.
 9. Алєксєєв І.В., Федевич Л.С. Вплив інвестування господарських об’єднань на рівень розвитку національної економіки / І.В. Алєксєєв, Л.С. Федевич // Актуальні проблеми економіки. – 2016. - № 8 (182). – С. 103-112. (Журнал зареєстровано та проіндексовано у міжнародних наукометричних базах даних, зокрема у SciVerse Scopus).
 10. Алєксєєв І. В., Желізняк Р. Й., Мазур А. В. Міжнародна податкова конкуренція в сфері стимулювання інноваційної діяльності підприємств // Формування ринкової економіки в Україні. – 2016. – Т.35, № 1. – C. 10–18. 0,4 ум.д.ар.
 11. Алєксєєв І.В., Хома І.Б. Оцінювання впливу інноваційно-інвестиційного забезпечення на стан економічної безпеки підприємства: проблеми в реаліях часу / І.В. Алєксєєв, І.Б. Хома // International scientific-practical conference. Innovative potential of socio-economic systems: the challenges of the global world/ - 30th June 2016. - Proceedings of the Conference. Part I. – Lisbon, 2016. – P. 185-188.
 12. Алєксєєв І.В., Желізняк Р.Й. Важливість правильного підбору податкових пільг і шляхів їх надання при податковому стимулюванні інноваційної діяльності підприємств / І.В. Алєксєєв, Р.Й. Желізняк // «БІЗНЕС ІНФОРМ», № 2, 2014. – С. 314-320.
 13. Алєксєєв І.В. Соціально-економічні передумова та наслідки туристичної діяльності / І.В. Алєксєєв, Т.С. Трусова // «БІЗНЕС ІНФОРМ», № 7, 2014. – С. 191-195.
 14. Алєксєєв І.В. Методичні засади інтегрального оцінювання надійності недержавних пенсійних фондів в Україні / І.В. Алєксєєв, О.І. Білик // Регіональна економіка, № 2 (68), 2013. – С.140 – 147.
 15. Алєксєєв І.В. Оцінювання якості основних фондів лікувально-профілактичних закладів / І.В. Алєксєєв, А.В. Бондар // Технологический аудит и резервы производства. №3/2 (11), 2013. - С. 39-42.
 16. Алєксєєв І.В. Планування оновлення структури основних засобів на стадії науково-технічної підготовки виробництва / І.В. Алєксєєв, Р.В. Фещур, А.В. Мазур // Економіка і держава. Міжнародний науково-практичний журнал, № 5, 2013. – 37 – 40.
 17. Алєксєєв І.В. Інноваційний розвиток підприємств регіону та його фінансове забезпечення / І.В. Алєксєєв, С.В. Паранчук, О.С. Червінська // Регіональна економіка, 2012. - № 2 (64). – С. 99-108.
 18. Алексеев И. Формирование фонда научно-технической подготовки производства / И. Алексеев, А. Мазур // «БІЗНЕС ІНФОРМ», № 12, 2012. – С. 172-176.
 19. Alieksieiev I.V. Efficiency evaluation of housing fund management / N.V. Moroz, I.V. Alieksieiev // Actual problems of economics. – 2016. - № 5 (179). – P. 246-253.
 20. Alieksieiev Ihor, Khoma Iryna. Transformation of Strategic Management of the Enterprise at the Bifurcation Point in Terms of the Emergence of Business Conflicts / Ihor Alieksieiev, Iryna Khoma / INTERNATIONAL CONFERENCE on INFORMATICS, MANAGEMENT ENGINEERING and INDUSTRIAL APPLICATION IMEIA 2016 April 24–25, 2016 Phuket, Thailand. – P. 116-124.
 21. Urikova O., Aleksieiev I., Greus*** M., Ivanochko* I. Synergy of services within SOA // Emerging ubiquitous systems and pervasive networks : proceedings of the 7th International conference, September 19–20 2016, London, United Kingdom. – 2016. – P. 182–186. 0,22 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS).
 22. Alieksieiev I. The evaluating and renewal of fixed assets at the stage of STPP / I. Alieksieiev, A. Mazur // Proceedings of the National University of Food Technologies. – Kyiv, 2013. – №50. – P. 154-164.

Наукові статті у фахових виданнях

 1. Alieksieiev I., Mazur A., Moroz A. Financial flows in the field of insurance // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2019. – Vol. 6, No. 1. – P. 114–123.
 2. Алєксєєв І. В., Паранчук С. В., Червінська О. С. Податкові і неподаткові потоки об'єднаних територіальних громад // Проблеми економіки. – 2019. – № 3 (41). – С. 186–193. 0,36 ум.д.ар.
 3. Алєксєєв І. В., Демків О. І., Грица С. І. Видатки місцевих бюджетів в частині власних надходжень бюджетних установ // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. І. Франка. – 2018. – Вип. 40, ч. 1. – С. 10–18.
 4. Alieksieiev I., Mazur A., Zhelizniak R. The cluster of innovation activity tax incitement: formation and financing // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. – 2017. – Vol.1, № 22. – P. 328–335. 0,4 ум.д.ар. (Google Scholar, Index Copernicus International, Web of Science, РИНЦ).
 5. Алєксєєв І. В., Чубка О. М., Ливдар М. В. Стратегічні орієнтири державної фінансової політики щодо оборотного капіталу промислових підприємств // Бізнес Інформ. – 2016. – № 11 (466). – C. 270–275. 0,26 ум.д.ар. (Index Copernicus International, РИНЦ).
 6. Алєксєєв І. В., Паранчук С. В., Червінська О. С., Синютка Н. Г. Управління податковим навантаженням підприємств // Регіональна економіка. – 2016. – Т.82, № 4. – C. 145–152. 0,35 ум.д.ар. (Index Copernicus International).
 7. Алєксєєв І.В. Кредитні спілки як інструмент приватних інвестицій у малий бізнес / В.І. Алєксєєв, С.І. Алєксєєва, І.В. Алєксєєв // Вісник ОНУ імені І.І. Мечнікова, 2014. – Т. 19, Вип. 2/5. – С. 90-93.
 8. Алексеев И.В. Выбор направлений инновационной деятельности для программ налогового стимулирования // И.В. Алексеев, Р.Й. Желизняк // Наукові праці НДФІ. Науковий збірник. – Випуск 2 (63), 2013. – С. 56-65.
 9. Алєксєєв І. Ефекти та ефективність податково-бюджетної взаємодії / І. Алєксєєв, С. Алєксєєва // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. пр. – Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2013. Випуск 29, ч. 1. – 332 с. – С. 14-18.
 10. Алєксєєв І.В. Аналізування основного капіталу лікувально-профілактичних закладів за допомогою графічної моделі з трьома рядами даних / І.В. Алєксєєв, А.В. Бондар // Міжнародна економічна політика. Науковий журнал. Спеціальний випуск, у 2-ох частинах. Частина 2. – Київ: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012. – С. 11 -15.
 11. Алєксєєв І.В. Аналізування складу і ролі первинних ланок підготовки та використання кадрів / І.В. Алєксєєв, О.П. Волошин // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: зб. наук. пр. Вісник національного університету «Львівська політехніка. – Львів: НУ «ЛП», 2012. - № 721. – С. 275 - 279.
 12. Алєксєєв І.В. Європейський досвід податкового стимулювання інноваційної діяльності / І.В. Алєксєєв, Р.Й. Желізняк / Проблеми економіки та управління: зб. наук. пр. Вісник національного університету “Львівська політехніка”. – Львів: НУ «ЛП», 2012. - № 725. – С. 7 – 16.
 13. Алєксєєв І.В. Управління оборотними активами на стадії науково-технічної підготовки виробництва / І.В. Алєксєєв, О.І. Нич / Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: Зб. наук. пр. Вісник національного університету “Львівська політехніка”. – Львів: НУ «ЛП», 2012. - № 714. – С. 28 – 32.
 14. Alieksieiev I., Mazur A., Zhelizniak R. The cluster of innovation activity tax incitement: formation and financing // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. – 2017. – Vol.1, № 22. – P. 328–335. 0,4 ум.д.ар. (Google Scholar, Index Copernicus International, Web of Science, РИНЦ).
 15. Alieksieiev I.V. Activities of business associations and analyzing issues affecting her / L.S. Fedevych, I.V. Alieksieiev // Scientific Bulletin of Kherson State University. Series «Economics» Issue 14 - Part 2. - 2015. - P. 39-42.
 16. Alieksieiev I.V. Classification system problems housing management / N.V. Moroz, I.V. Alieksieiev // Communal economy of cities. – 2015. - № 122. - P. 42-49.
 17. Alieksieiev I.V. Economic Analysis of organizational principles of investment activity of business associations / L.S. Fedevych, I.V. Alieksieiev // Magazine "Technology of production and reserves audit», № 6/5 (26). - Kharkiv. 2015. - P.10-15.

Публікації в іноземних виданнях

 1. Alieksieiev I., Mazur A., Alieksieiev*** V. An analysis of foreign students’ expenses while studying at universities: interstate comparison // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia,. – 2019. – Vol. 53, №3. – С. 7–23. 1,6 ум.д.ар. (ФІН-10, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Мазур А. В.) (BASE, CEEOL, ERIH PLUS, Index Copernicus International).
 2. Alieksieiev I., Mazur A., Alieksieiev*** V. International comparison of university education quality on the base of modeling value index // Industry 4.0. – 2019. – Year 4, iss. 1. – P. 41–45. 1,15 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Мазур А. В.) (Google Scholar).
 3. Alieksieiev I., Mazur A., Alieksieiev*** V., Demkiv*** O. Financing the sustainable development projects of family firms on the basis of private-public pertnership // Journal of Research in Business. – 2019. – Vol. 4 , іss. 1. – С. 82–92. 2 ум.д.ар. (ФІН-8, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Мазур А. В.) (Ulrich's Periodicals Directory, Ulrichsweb).
 4. Alieksieiev I.V. Adapting international experience to the deposit guarantee system in Ukraine / A.V. Mazur, I.V. Alieksieyev // PN Current problems of banking sector in Poland and Ukraine. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. (in editing, awaiting secretary approval).
 5. Ihor Alieksieiev, Mykhaylo Yastrubskyy. Rachunek przepływów pieniężnych i jego analiza w dobie kryzysu ekonomicznego i procesów inflacyjnych | „Wybrane zagadnienia współczesnej rachunkowości w Polsce i na Ukrainie”. Lublin, 21-22 maja 2015, – P. 6-7.
 6. Alieksieiev I.V. Formation of the methodology of economic and mathematical assessment of the activities of holding structures / I.V. Alieksieiev, I.B. Khoma, N.H. Dilai // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2014. – Vol. 1, No. 2. – PP. 1-6.
 7. Ihor Alieksieyev, Andriana Mazur. Theoretic-methodological approach to the evaluation of fixed assets technical state at the stage of scientific and technical preparation of production | The world economy. Global and country-specific aspects. Berlin, 2014, 340 p. Reihe: “Europaische Integration. Grundfragen der Theorie und Politik“, Nr. 35/2014/ – P. 137 – 147. ISSN 1021-1993.
 8. Igor Alieksieiev, Yakiw Kuznetsov, Michajlo Yastrubskyy. Financial risks of the corporate sector of Ukraine under modern conditions/ Ryzyko finansowe sektora przedsiebiorstw Ukrainy we wspolczesnych warunkach gospodarczych / Annales universitatis Mariae Curie-Sklodowska/ Sectio H Oeconomia / – Lublin: Published by wydawnictwo uniwersiytetu Marii Curie-Skladowskiej, Vol. XLVII, 4, 2013. – P. 7-14. ISSN 0459-9586
 9. Alekseyev I. Modelling of an impact of investment maintenance on the condition of economic protectability of industrial enterprises / I. Alekseyev, I. Khoma, N. Shpak // ECONTECHMOD: An International Quarterly Journal on Economics in Technology, New Technologies and Modelling Processes. – Lublin–Cracow, Poland. – 2013. – Vol. 2, No. 2. – PP. 3-10.
 10. Алексеев И.В. Особенности становления и перспективы развития упрощенной системы налогообложения в Украине / И.В. Алексеев, О.С. Червинская, М.М. Мужеляк / Налоги и финансовое право, апрель 2012. - № 4 . – С. 417 -425.

Публікації в інших виданнях

 1. Alieksieiev I., Mazur A., Alieksieiev*** V. Choosing a University for bachelor studies in the material science specialty // Machines. Technologies. Materials : proceedings of IV International scientific conference (11–14 September, Varna, Bulgaria, 2019). – 2019. – C. 422–424. 0,5 ум.д.ар.
 2. Alieksieiev I., Mazur A., Alieksieiev*** V. Comparison of methods for evaluating the entrant's choice of the university // Industry 4.0 : proceedings of IV International scientific conference (Borovets, Bulgaria; 11–14 December 2019). – 2019. – C. 399–402. 1 ум.д.ар.
 3. Ihor Alieksieyev, Andriana Mazur, Vladislav Alieksieyev. Estimation of the investment capacity of Ukrainians for studying in Europe// Industry 4.0 : proceedings of IV International scientific conference (Burgas, Bulgaria, June 23–25, 2019). – 2019. – P. 268–272.
 4. Alieksieiev I., Mazur A., Alieksieiev V. International comparison of university education quality on the base of modeling value index // Industry 4.0 : proceedings of III International scientific conference (Varna, Bulgaria, June 18–21, 2018). – 2018. – P. 269–274.
 5. Алєксєєв І. В., Мазур А. В. Банківська система у векторі сталого розвитку // Фінансово-кредитна система: вектор розвитку : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (26 квітня 2017 р., Ужгород, Україна). – 2017. – C. 57–58. 0,08 ум.д.ар.
 6. Алєксєєв І. В., Мазур А. В. Екологічна спрямованість взаємодії банків і підприємств // Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Полтава, 20 квітня 2017 р. - [Ч. 4]. – 2017. – C. 9–13. 0,22 ум.д.ар.
 7. Алєксєєв І. В., Мазур А. В. Роль банків у забезпеченні сталого розвитку // Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності : тези ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Ірпінь, 27–31 березня 2017 р.). – 2017. – C. 285–289. 0,22 ум.д.ар.
 8. Алєксєєв І. В., Мазур А. В. Сталий розвиток і вимоги до комерційних банків // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : збірник тез доповідей XIІI Науково-практичної конференції, Львів, 27–31 березня 2017 р. – 2017. – C. 78–80. 0,13 ум.д.ар.
 9. Алєксєєв І. В., Мазур А. В. Сталий розвиток: екологічна відповідальність банків і підприємств // Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця : тези доповідей міжнародної наукової конференції (Харків, 1–2 червня 2017 р.). – 2017. – C. 20–24. 0,22 ум.д.ар.
 10. Алєксєєв І. Оподаткування кредитних спілок у податково-бюджетній взаємодії / І. Алєксєєв, С. Грица // Фінансово-кредитна система: вектор розвитку для України. Зб. Матеріалів I Міжнародної науково-практичної конференції, Ужгород, 23-25 квітня 2015 року. – Ужгород: Ужгородський національний університет. – ПРАТ «Видавництво «Закарпаття», 2015. – С. 328-331.
 11. Алєксєєв І.В. Проблеми функціонування системи управління житловим фондом / І.В. Алєксєєв, Н.В. Мороз // Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 26-28 травня 2015 року. – Харків: Харківський національний університет міського господарства ім. О.М.Бекетова, 2015. – С. 10-11.
 12. Алєксєєв І.В., Костюк М.В. Перепідготовка АУП підприємства з урахуванням вимог зовнішньоекономічної діяльності / І.В. Алєксєєв, М.В. Костюк // Тези доповідей II Міжнародного науково-практичного симпозіуму «Проблеми управління зовнішньоекономічною та митною діяльністю в умовах європейської інтеграції України». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 1 електрон.опт.диск (CD-ROM). ISBN 978-617-607-765-7

Профіль ORCID orcid.org/0000-0001-6618-3100

Профіль у Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189350929

Профіль у Web of Science ID R-4302-2017

Профіль у Google Scholar Ihor.V.Alieksieiev


Інститут економіки і менеджменту Кафедра фінансів