Коломієць Олександр Вікторович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 17:05, 4 січня 2022, створена Ірина Мартин (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Коломієць Олександр Вікторович
RTEmagicC kolomyec.jpg.jpg
к.ф-м.н., доцент
Дата народження 15 травня 1973 року
Alma mater Львівський державний університет ім.Ів.Франка
Дата закінчення 1995 р.
Спеціальність фізика
Галузь наукових інтересів Фізико-хімічні властивості монокристалів А2В6та технологія їх вирощування
Кваліфікаційний рівень фізик
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Науковий керівник доктор фізико-математичних наук, професор Перевозчикова Ольга Леонідівна, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України
Дата присвоєння н.с. 2002 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2010 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра загальної фізики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Коломієць Олександр Вікторович — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 15 травня1973 року.

У 1995 році закінчив Львівський державний університет ім. Ів.Франка, фізичний факультет.

У 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Magnetism off-electron ternary compounds and their hydrides».

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Перевозчикова Ольга Леонідівна, Інститут кібернетики імені В. М.Глушкова НАН України, завідувач відділу автоматизації програмування

З 2010 року працює на посаді доцента кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наукНаціонального університету «Львівська політехніка» .

Навчальна робота

В університеті читає курс загальної фізики.

Наукові інтереси

Основний напрям наукових досліджень —фізика f-електронних сполук, магнетизм, гідриди, високі тиски, високі магнітні поля.

Основні публікації

Автор і співавтор близько 45 наукових праць та методичних розробок, приймав участь в 20-ти наукових конференціях.

Серед них:

Коломиец А. В. Применение дифференциальных уравнений со случайным отклонением аргумента к анализу колебаний в цепях задержки сигнала // Управляющие системы и машины. — 1996. — №6. — С. 24–27. Коломієць О. В. Про застосування числових методів до розв’язання нелінійних диференціальних рівнянь другого порядку з випадковими відхиленнями аргументу // УМЖ. — 1999. — 51, № 10. — С.1433–1441. Коломієць О. В. Про числове розв’язання рівняння Фоккера — Планка — Колмогорова для диференціально-різницевого рівняння другого порядку з випадковими відхиленнями аргументу // Нелинейные колебания. — 1999. — № 4. — С. 501–510. Технология размещения объектов добычи, подготовки и использования углеводородов / Ю. А. Боксерман, А. В.Коломиец, О. Л. Перевозчикова и др. // Экотехнологии и ресурсосбережение. —2001. — № 3. — С. 13–18. Красножон М. Д., Косаченко В. Д.,Коломієць А. В. Розробка і впровадження програмного пакета побудови геологічних моделей нафтогазових покладів // Геофизический журнал. — 2001. — 23, № 4. — С.55–60. Коломиец А. В. Моделирование колебательных процессов в квазилинейной системе второго порядка с запаздыванием и случайным возмущением // Кибернетика и системный анализ. — 2001. — № 4. — С.183–187. Коломієць О. В. Про дослідження коливних розв’язків в квазілінійних диференціально-різницевих рівняннях першого порядку з випадковим збуренням // Вісн. Київського ун-ту. — 2001. — № 3. — С.117–122. Коломієць О. В. Про асимптотичне інтегрування квазілінійних диференціальних рівнянь з запізненням і випадковим збуренням // Вісн. Київського ун-ту. — 2001. — № 5. — С. 96–101. Мagnetism in hydrogenated UTGecompounds / A. M. Adamska, A. V. Kolomiets, J. Pospisil, L. Havela // MaterialsScience and Engineering. - 2010. - Vol. 9 : Conference Actinides 2009, 12-17July 2009, San Francisco, USA. - [5 p.]. - Bibliogr.: 10 titles. Magnetism of UTGe compoundstuned by hydrogen absorption / A. M. Adamska, A. V. Kolomiets, J. Pospisil, L.Havela // J. Physics. - 2010. - Vol. 200 : International conference onmagnetism (ICM 2009) 26-31 July 2009, Karlsruhe, Germany. - № 1. - [5 p.].-Bibliogr.: 8 titles. Збірник задач з фізики : навч.посіб. / А. М. Андрейко, І. В. Бандрівчак, С. Р. Баран, О. Б. Біленька, Б. І.Гасій, Ф. М. Гончар, Р. І. Гущак, О. М. Горіна, С. П. Дубельт, О. С. За­хар'яш, Г. А. Ільчук, О. В. Коломієць, І. М. Кравчук, В. І. Лобойко, І. Є.Лопатинський, М. Ф. Омелян, О. В. Рибак, М. М. Романюк, М. М. Рудка, М. В. Токарівський, В. О. Ук­раїнець, Н. А. Українець, О. В. Франів, В. І. Чигінь, В.І. Чіх, Р. Я. Юречко, С. І. Ющук, С. О. Юр'єв ; за ред. І. С. Лопатинського, А.М. Андрейка ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». -2-ге вид., доповн. і переробл. -Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. - 320 с. -Бібліогр.: с. 316(4 назви).

Контакти

(головний корпус, кімната № 137,

тел.258-27-66)