Скальський Валентин Романович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 01:34, 4 січня 2014, створена Валерій Куріленков (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Скальський Валентин Романович
Skalsky.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 25.06.1954 р.
Місце народження смт.Демидівка Рівненської області
Alma mater Львівський політехнічний інститут, РТФ
Дата закінчення 1978 р.
Спеціальність радіотехніка
Галузь наукових інтересів Розробка високопродуктивних пристроїв та комплексів цифрової обробки сигналів та їхзастосування
Кваліфікаційний рівень радіоінженер
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Андрейків Олександр Євгенович, Національний університет імені Івана Франка, м. Львів
Дата присвоєння н.с. 1994 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2004 р.
Поточне місце роботи НТК «Фізико — механічний інститут ім. Г.В.Карпенка» Національної академії наук України, Кафедра зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій, Інститут інженерної механіки та транспорту Національний університет «Львівська політехніка»

Скальський Валентин Романович — доктор технічних наук, завідувач відділу акустико-емісійного діагностування елементів конструкцій Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України, професор кафедри зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка» .(сум.)


Біографія

Народився 25 червня 1954 року в смт. Демидівка Рівненської області.

У 1971 р. закінчив Демидівську середню школу, а у 1978 році — радіотехнічний факультет Львівського політехнічного інституту.

Працював на Львівському заводі радіоелектронної медичної апаратури, служив у лавах Радянської армії, після чого пішов працювати у НТК «Фізико — механічний інститут ім. Г.В. Карпенка» Національної академії наук України, м. Львів, де працює і по нинішній день.

В даний час завідувач відділу акустико-емісійного діагностування елементів конструкційФізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України.

За час роботи в НТК (з 1980 р.) ним розроблено низку методик і засобів для проведення неруйнівного контролю методом акустичної емісії виробів та конструкцій,кількісної оцінки об’ємної пошкодженості і статичної тріщиностійкості матеріалів як на повітрі, так і у робочих середовищах. Більшість із них знайшли своє прикладне застосування.

У 1993 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічнихнаук, а у 2003 р. — доктора технічних наук зі спеціальності «механіка деформівного твердого тіла».

У 1997 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника, а у 1998 р. на запрошення польської сторони проходив наукове стажування у Політехніці Свєнтокржиській (м. Кельце).

За його безпосередньою участю виконувалась ціла низка наукових міжнародних грантів, серед яких і проекти УНТЦ. Важливим науковим доробком є участь у розробці та запровадженні у дію (2001 р.) Держстандартом України «Рекомендацій щодоакустико-емісійного контролю об’єктів підвищеної небезпеки. Р 50.01.- 01», аособливо — Національного стандарту ДСТУ 4227–2003. «Настанови щодо проведення акустико-емісійного діагностування об’єктів підвищеної небезпеки», який чинний від 01.12. 2003 р.

У 2004 р.під його керівництвом у ФМІ НАН України створено лабораторію акустико-емісійнихдосліджень.

Займається науково-педагогічною діяльністю — за сумісництвом працює професором кафедри механіки у Львівському національному університеті імені Івана Франка та на кафедрі зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій Національного університету «Львівська політехніка».

Наукова робота

Тема кандидатської дисертації

Розробкаметодик оцінки методом акустичної емісії параметрів тріщиностійкості матеріалівпри статичному навантаженні та дії середовища [Текст] :дис...канд.техн.наук:01.02.04;05.11.16 / Скальський Валентин Романович ; АНУкраїни, ФМІ ім. Г.В.Карпенка. — Львів, 1993. — 18 л. — Бібліогр.:л.213-240

Тема докторської дисертації

Розробкаметодів і засобів оцінки об’ємної пошкодженості та руйнування матеріалів івиробів за параметрами акустичної емісії [Текст] : дис... д-ра техн. наук:01.02.04 / Скальський Валентин Романович ; НАН України, Фізико-механічний ін-тім. Г.В.Карпенка. — Л., 2003. — 388 арк.: рис., табл. — арк. 299-355.

Науковийкерівник — доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України АндрейківОлександр Євгенович, Національний університет імені Івана Франка, м. Львів.

Напрями наукової діяльності

Розробка високопродуктивних пристроїв та комплексів цифрової обробки сигналів та ї хзастосування


Керівник НДДКР відділу акустико-емісійного діагностування елементів конструкційФізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України

Тематика відділу

Дослідження впливу наводнення та концентрації водню на параметри магнетопружної акустичної емісії( 2011 — 2013 )


Розроблення методик і засобів діагностування локальної водневої пошкодженості феромагнетних елементів конструкцій( 2011 — 2015 )

Програма:Цільова комплексна програма фундаментальних досліджень НАН України «Водень вальтернативній енергетиці та новітніх технологіях» на 2011-2015 рр.


32-канальна акустико-емісійна система моніторингу об’єктів тривалої експлуатації( 2013 —2015 )

Програма:Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України «Проблеми ресурсу ібезпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин» («Ресурс») на 2013-2015 рр.


Видавнича діяльність

За результатами наукових досліджень опублікував понад 200 друкованих праць, серед яких довідниковий посібник «Механіка руйнування та міцність матеріалів», монографії: «Акустична емісія під час руйнування матеріалів, виробів і конструкцій», «Оцінка об’ємної пошкодженості матеріалів методом акустичної емісії», «Some methodological aspects of application of acoustic emission»,«Теоретичні основи акустичної емісії у механіці руйнування» а також 5 препринтів та близько 20 патентів України на винаходи.

Його праці опубліковані у таких фахових виданнях як «Engineering Fracture Mechanics»,«Materialwissenschaft und Werkstofftechnik», «Фізико-хімічній механіціматеріалів», «Технической диагностике и неразрушающем контроле», «Відбір таобробка інформації», «Віснику двигунобудування» тощо. Неодноразово виступав із науковими доповідями на науково-технічних конференціях, симпозіумах та семінарах різного статусу як в Україні, так і поза її межами.


Вибрані публікації професора В.Р. Скальського

Контакти

79060, Львів, вул. Наукова, 5, тел.: +380322296788


Email:skal@ipm.lviv.ua


http://www.ipm.lviv.ua