Відмінності між версіями «Шмілик Ірина Дмитрівна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(Створена сторінка: {{Особа | П.І.Б = Шмілик Ірина Дмитрівна | Зображення (фото) = Шмілик.jpg |...)
(Немає відмінностей)

Версія за 17:09, 16 січня 2020

Шмілик Ірина Дмитрівна
Шмілик.jpg
викладач
Дата народження 8 грудня 1980 року
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Національність українка
Alma mater Львівський державний університет ім. Івана Франка
Дата закінчення 2003 рік
Спеціальність філолог
Кваліфікаційний рівень маґістр філології, викладач української мови та літератури
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра української мови Інститут гуманітарних та соціальних наук

Шмі́лик Іри́на Дми́трівна (8 грудня 1980) — український мовознавець, викладач катедри української мови Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічні відомості

 • Оксана Григорівна Литвин працює доцентом катедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка». Кандидат філологічних наук (2001), доцент (2003).
 • Народилася в м. Львові 1967 року.
 • Вищу освіту здобула у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю «українська мова та література».
 • З 1989 року працювала вчителем української мови та літератури у Львівській середній школі № 49.
 • Із 1992 року – викладач катедри української мови Національного університету «Львівська політехніка».
 • 2000-го року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Становлення української машинобудівної термінології» за спеціальністю 10.02.01 — українська мова. Науковий керівник — д.філол.н., проф. Полюга Лев Михайлович.
 • Звання доцента катедри української мови одержала у 2003 році.
 • Одружена. Чоловік – Литвин Андрій Вікторович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач катедри практичної психології та педагогіки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Син – Литвин Віталій Андрійович, кандидат педагогічних наук, асистент катедри архітектурного проектування Національного університету «Львівська політехніка».

Навчальна робота

 • Голова атестаційної комісії щодо вільного володіння державною мовою у Національному університеті «Львівська політехніка» (2018–2019 рр.).
 • Підготувала переможця Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика студентку Інституту економіки та менеджменту Тетяну Стадник (2013 р.).

Дисципліни, які викладає:

 • українська мова (за професійним спрямуванням);
 • ділова українська мова;
 • риторика;
 • риторичний практикум.

Наукова робота

 • Наукові інтереси: українська науково-технічна термінологія, педагогічні проблеми розвитку термінологічної, комунікативної та риторичної компетентності майбутніх фахівців.
 • 2012 року опубліковано укладений О. Г. Литвин і А. В. Литвин “Російсько-українсько-англійський та українсько-російський словник машинобудівних термінів”, рекомендований Міністерством освіти і науки України, який містить близько 4000 термінів і термінологічних словосполучень, що широко використовуються в галузі машинобудування. Словник укладено на основі наукового підходу до проблеми термінотворення; українські відповідники уніфіковані та нормалізовані згідно з нормами української літературної мови. Подано деякі загальнонаукові терміни, тісно пов’язані з машинознавством і загальним машинобудуванням, так звані притермінологічні вислови, які часто вживаються у технічній літературі з цієї галузі, а також елементи загальнотехнічної лексики.
 • У науковому доробку близько 70 публікацій з проблем термінознавства, педагогіки, риторики, культури мовлення. Серед них колективні монографії «Partnerstwo polsko-ukraińskie : bezpieczenstwo, polityka, spoleczeństwo» (Olsztynie; Lwów, 2017) і «Транскордонне співробітництво та спільний європейський простір: теорія, практика і нові можливості» (Львів ; Olsztyn, 2018).
 • Взяла участь та виступила з доповіддю у понад 40 науково-практичних конференціях та семінарах.
 • Під час освітньо-наукового стажування (2019 р.) у Товаристві інтеграції і культурного розвитку національних меншин в Польщі «Черемош» (Венгожево, Республіка Польща) ознайомилася з напрямами роботи Товариства інтеграції і розвитку культури національних меншин в Польщі «Черемош»; ознайомилася з методичними матеріалами науково-педагогічних працівників та обмінялась досвідом щодо інтерактивних методів викладання у Пункті навчання української мови як мови національної меншини; прочитала лекції для слухачів Пункту навчання української мови як мови національної меншини тощо.

Науковий доробок

Основні праці

У доробку О. Г. Литвин понад 100 наукових і навчально-методичних праць. Редагувала низку наукових і навчальних видань, серед них навчальний посібник: Гурей К. М. Дорожньо-будівельні машини. Машини для будівництва земляного полотна. – Львів, Кальварія, 2007.

Основні праці:

 • Литвин О. Г. Російсько-українсько-англійський словник та українсько-російський покажчик машинобудівних термінів (близько 4000 термінів) / О. Г. Литвин, А. В. Литвин. – Львів : ФОП Корпан Б. І., 2012. – 167 с.
 • Литвин О. Особливості викладання технічної термінології іноземним студентам / Оксана Литвин, Надія Голубінка // Partnerstwo polsko-ukraińskie : bezpieczenstwo, polityka, spoleczeństwo / pod redakcja Teresy Astramowicz-Leyk, Waldemara Tomaszewskiego, Yaryny Turchyn, Kamila Sygidusa. – Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. – Olsztynie–Lwów, 2017. – S. 277–287.
 • Литвин О. Українська періодика в Польщі у контексті транскордонного співробітництва Україна – Польща / Оксана Литвин, Надія Голубінка // Транскордонне співробітництво та спільний європейський простір: теорія, практика і нові можливості : колективна монографія. – Львів ; Olsztyn : Національний університет «Львівська політехніка», 2018. – С. 149–158.
 • Литвин О. Принципи укладання російсько-українсько-англійського словника машинобудівних термінів // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 1998. – № 4. – С. 249–252.
 • Литвин О. Становлення української машинобудівної термінології // Науковий вісник Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича. Слов’янська філологія. – Чернівці, 1999. – Вип. 81. – С. 120–129.
 • Литвин О. Особливості сучасної української машинобудівної термінології // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Філологічні науки. – Луганськ, 2000. – № 9. – С. 106–112.
 • Литвин О. Синонімія та варіантність в українській машинобудівній термінології // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2000. – Вип. 29. – С. 279–284.
 • Литвин О. Терміни-словосполучення в українській машинобудівній термінології // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: Збірник наукових праць. – Ужгород, 2000. – Вип. 3. – С. 155–160.
 • Литвин О. Структурно-словотвірні особливості машинобудівних термінів // Наукові записки. Серія: Мовознавство. – Тернопіль: ТДПУ, 2000. – Вип. ІІ. – С. 173–181.
 • Литвин О. Розвиток національної термінології як важливий елемент державотрворення // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: Зб. наук. пр. – Львів: МІОК НУ “Львівська політехніка”, 2002. – Вип. 10. – С. 166–176.
 • Литвин О. Російсько-українсько-англійський словник машинобудівних термінів. – Вісник: Проблеми української термінології. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”. – № 453. – 2002. – С. 210–214.
 • Литвин О. Г. Теоретичні та методичні основи формування вмінь та навичок професійної термінології / А. В. Литвин, О. Г. Литвин // Гуманітарний вісник : збірник наукових праць кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін / [гол. ред. Г. П. Васянович]. – Львів : ЛДФА, 2005. – С. 108–116.
 • Литвин О. Г. Ващенко : судження про національне виховання / А. Литвин, О. Литвин // Товариство “Рідна школа” : історія і сучасність : науковий альманах. – 2007. – Число IV. – С. 149–160.
 • Литвин О. Г. Формування вмінь та навичок української професійної термінології у студентів технічних ВНЗ // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К. : Українське агентство інформації та друку «Рада», 2008. – Т. ХХІ. – С. 82–89.
 • Литвин О. Г. Медіаосвіта у професійній підготовці фахівців / А. В. Литвин, О. Г. Литвин // Товариство “Рідна школа” : історія і сучасність : науковий альманах. – Львів : [ЛНУ імені Івана Франка], 2009. – Вип. 5. – С. 50–57.
 • Литвин О. Медіа-освіта: Використання мультимедіа у професійній підготовці фахівців / Андрій Литвин, Оксана Литвин // Директор школи. – 2010. – № 21 (597). – С. 1, 3–5.
 • Литвин О. Продуктивні словотвірні моделі українських геодезичних термінів / Оксана Литвин, Надія Голубінка // Збірник матеріалів XVI Міжнар. наук.-техн. симп. «Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS і GIS-технології», 10–15 вер. 2011 р. / відповід. ред. К. Р. Третяк. – Львів : СПОЛОМ, 2011. – С. 244–248.
 • Литвин О. Правопис «Русалки Дністрової» / Оксана Литвин // Світоч «Русалки Дністрової» : зб. наук. праць / ЛКТ «Рідна школа». Шашкевичівська комісія. – Львів : Корпан Б. І., 2011. – С. 320–325.
 • Литвин О. Типові мовленнєві помилки (на матеріалах геодезичних досліджень) / Оксана Литвин, Надія Голубінка // Збірник матеріалів XVII Міжнар. наук.-техн. симп. «Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS і GIS-технології», 10–15 вер. 2012 р. / відповід. ред. К. Р. Третяк. – Львів : СПОЛОМ, 2012. – С. 250–253.
 • Литвин О. Г. Формування української технічної термінології у 20–30-ті роки минулого століття / Литвин О. Г. // Global scientific unity 2014 : The European Scientific and Practical Congress / Published by order of the Scientific Presidium of the Council of the International Scientific Association «Science & Genesis» ; Scientific and practical edition: Prague (Czech Republic), 28th of November 2014. – Copenhagen : Publishing Center of The International Scientific Association «Science & Genesis», 2014. – Vol. 3. – Р. 55–60.
 • Литвин О. Г. Полісемія в українській геодезичній термінології / О. Г. Литвин, Н. І. Голубінка, Ю. Голубінка // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий наук.-техн. зб. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – Вип. 82. – С. 41–48.
 • Литвин О. Г. Проблеми культури мови професійного спілкування в освітньому процесі ВНЗ технічного профілю / О. Г. Литвин, Н. І. Голубінка // Український смисл : науковий збірник / за ред. проф. І. С. Попової. – Дніпропетровськ : Ліра, 2016. – С. 57–65.
 • Литвин О. Г. Експресивна лексика як засіб активізації уваги читача публіцистичних текстів (на матеріалі публікацій «Українського тижня») / Н. І. Голубінка, О. Г. Литвин // Український смисл : науковий збірник. – 2017. – C. 242–251.
 • Литвин О. Г., Голубінка Н. І. Проблема культури слова в засобах масової комунікації. Український смисл : науковий збірник / за ред. І. С. Попової. Дніпро : Ліра, 2018. C. 220–227.
 • Голубінка Н., Голубінка Ю., Литвин О. Продуктивні словотвірні моделі термінів у науках про Землю. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: зб. наук. пр. Львів : Львівська політехніка, 2018. Вип. ІІ (36). С. 124–127.
 • Литвин О., Голубінка Н. Часопис «Рідна мова» у контексті транскордонного співробітництва Україна – Польща. Транскордонне співробітництво та спільний європейський простір : матеріали IV Українсько-польського наукового форуму (7–8 червня 2018 р., м. Львів). Львів; Olsztyn : НУ «Львівська політехніка», 2018. С. 159–164.
 • Литвин О., Голубінка Н. Часопис «Рідна мова» та його роль у збереженні етнонаціональної ідентичності українців у Польщі. Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / гол. ред. М. М. Романюк. Львів, 2018. Вип. 8(26). С. 199–207.
 • Литвин О. Г., Голубінка Н. І. Вживання терміна в публіцистичному тексті. Український смисл : науковий збірник / за ред. І. С. Попової. Дніпро : Ліра, 2019. C. 157–167.

Контакти

Катедра української мови:[1]

 • Робочий номер(и) телефону: +38 (032) 258-26-75
 • Розташування: вул. Карпінського 2/4, 79013, Львів; 1-й корпус, кімната 306
 • E-mail: Oksana.H.Lytvyn@lpnu.ua

Примітки

Посилання

 1. Офіційний сайт Національного університету "Львівська політехніка"