Відмінності між версіями «Савка Віктор Євгенович»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
((контакти))
((загальна інформація))
Рядок 1: Рядок 1:
 
{{Особа
 
{{Особа
| П.І.Б = Савка Віктор Євгенович
+
| П.І.Б = Савка Віктор Євгенович
|Зображення (фото) =  44256190.jpg  
+
[[Файл:44256190.jpg|міні|центр| к. соц. наук, доцент]]
|Підпис зображення (фото)= к.соц.н., доцент
+
| Ім'я при народженні =
+
 
| Дата народження = 25 серпня 1959 року
 
| Дата народження = 25 серпня 1959 року
| Місце народження = 
+
| Галузь наукових інтересів = соціальні інституції у нестабільному соціумі, практики регулювання соціальних проблем, історична память
| Дата смерті =
+
| Науковий ступінь= кандидат соціологічних наук
| Місце смерті =
+
| Дата присвоєння н_с = 1996 р.
| Роки життя =
+
| Вчене звання   =   доцент
| Причина смерті =
+
| Дата присвоєння в_з           =2001 р.
| Поховання =
+
| Поточне місце роботи         = [[Національний університет «Львівська політехніка»]],    [[ Інститут гуманітарних та соціальних наук]][[Кафедра  соціології та соціальної роботи]]
| Титул =
+
| Герб =
+
| Підпис герба =
+
| Батько =
+
| Матір =
+
| Дружина =
+
| Чоловік =
+
| Діти =
+
| Відомі родичі =
+
| Громадянство =Україна
+
| Національність =
+
| Alma mater =
+
| Дата закінчення =
+
| Спеціальність =
+
| Військове звання =
+
| Галузь наукових інтересів = Соціологічне аналітичне забезпечення розвитку соціальної роботи в Україні, зокрема реформування соціальної сфери
+
| Кваліфікаційний рівень =
+
| Науковий ступінь =кандидат соціологічних наук
+
| Науковий керівник = 
+
| Дата присвоєння н_с = 1995 р.
+
| Вчене звання = доцент
+
| Дата присвоєння в_з =
+
| Відомі учні =
+
| Відомі команди =
+
| Відомий у зв’язку з =
+
|Поточне місце роботи = [[Національний університет «Львівська політехніка»]][[Кафедра соціології та соціальної роботи]] [[Інститут гуманітарних та соціальних наук]]
+
| Почесні звання =
+
| Державні нагороди = <!-- Ордени, медалі, іменна зброя тощо-->
+
| Підпис =
+
| Сторінка на lp_edu_ua =
+
| Власний сайт =
+
 
}}
 
}}
''' Савка Віктор Євгенович ''' кандидат соціологічнихнаук, доцент   [[Кафедра соціології та соціальної роботи|кафедри соціології та соціальної роботи]]  [[Інститут гуманітарних та соціальних наук|Інституту гуманітарних та соціальних наук]] [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка» ]].  
+
''' Савка Віктор Євгенович ''' - кандидат соціологічних наук, доцент [[кафедра соціології та соціальної роботи|кафедри соціології та соціальної роботи]]  [[Інститут гуманітарних та соціальних наук |Інституту гуманітарних та соціальних наук]],    [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]].
===Загальні відомості===
+
Народився:  25 серпня 1959 року
+
  
''Тема дисертації:''  Соціальний потенціал сучасної сільської сім’ї: проблеми формування та реалізації [Текст] : дис... канд. соціол. наук: 22.00.03 / Савка Віктор Євгенович ; [[Державний університет «Львівська політехніка»|Державний ун-т «Львівська політехніка»]]. — Львів, 1995. — 199 л.
+
====Загальна інформація====
 +
У 1981  році закінчив історичний факультет Львівського державного університету ім. І.Франка (диплом з відзнакою). У Національному університеті “Львівська політехніка” працює з 1981 року. Член Соціологічної асоціації України (САУ).
  
Доцент Регіонального Центру з вивчення проблем Голодомору і Голокосту [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]]
+
====Наукова діяльність====
 +
У 1996 році захистив кандидатську дисертацію «Соціальний потенціал сучасної сільської сім’ї: проблеми формування та реалізації», за спеціальністю 22.00.03: соціальна структура, соціальні інститути та соціальні відносини в Інституті соціології НАНУ (Київ). Науковий керівник: доктор філософських наук, професор Гринів Олег Іванович.
  
===Навчальна робота===
+
==== Сфера наукових інтересів: ====
'''Дисципліни, які викладає:'''
+
соціальні інституції у нестабільному соціумі, практики регулювання соціальних проблем, історична память.
* Теоретична соціологія
+
 
* Загальна соціологія
+
==== Нагороди====
* Візуальна соціологія
+
2019 р.  Нагорода ім. І.Виговського консорціуму 26 польських університетів.
* Логіка наукового дослідження (науковий семінар)
+
 
* Інституційна соціологія
+
====Вибрані публікації====
+
У науковому доробку понад 150 праць, з них 15 монографій, більше 10 підручників та навчальних посібників (у співавторстві).<br/>
===Наукові інтереси===
+
 
* Соціологічне аналітичне забезпечення розвитку соціальної роботи в Україні, зокрема реформування соціальної сфери
+
# Сім’я та соціум: проблеми взаємодії. –Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2008. /у співавторстві p Н. Уманець /;
 +
# Проблеми доступу місцевого населення до лісових ресурсів та незаконні рубки в лісах Карпат і Західного Полісся / за ред. М.В.Чернявського, І.П.Соловія, Я.В.Геника: – Львів, Зелений Хрест,2011.  /у співавторстві /.
 +
# Social institutions in unstable society: problems of stability and dynamics //Society under construction – opportunities and risks.- Bielsko- Biala: University of  Bielsko- Biala, 2015. - Р.143-159;
 +
# Memory Revitalization of the Ukrainian Post-War  Immigrants from Poland: Current Status and Prospects //Siec pamieci. Cyfrowe postaci pamieci spolecznej. Pod. red A.Fin i L. Kapralskiej.-  Zaklad wydawniczy Nomos.- Krakow.-2015.-  S. 163-175.(у співавт. з С.Ставковою).
 +
# Media as actors of propaganda influence. Portrayal of the Russian-Ukrainian armed conflict in Ukrainian religious media// Media і spoleczenstwo.-  №5. -  2015.-  Р. 65-74. (у співавт. з У.Яцишин);
 +
# Гуманітарна освіта у вищій школі сучасної України: проблема інституційної трансформації // Science and education. A new dimension III(10)- Issue 64- 2015.-P.40-44 (у співавт. з Л. Климанською);
 +
# Hebrew Identity in the Format of Modern Ukrainian City // Identities of Central-Eastern European Nations [Multi-author book] Edited by V. Yevtukh, A.Wysocki, G. Kisla, A. Jekaterynczuk K.:<<SPA<<Interservice>> Ltd., 2016. – 310 p. - S.165-176 (у співавт. з Л. Климанською);
 +
 
 +
'''Підручники, навчальні посібники:''' <br/>
 +
# Основи соціології. Матеріали до лекційного курсу. За ред. Л.Климанської  та В.Савки. Львів,1997;
 +
# Соціологія. Персоналії,терміни, категорії.За ред.Пічі В.М.,Київ-Львів,2002; Особливості перехідних суспільств. За ред. М.Гетьманчука - Львів, 2002, (у співавт.);
 +
# Соціологія. Словник За ред.Пічі В.М.,Львів, 2014;
 +
# Соціальна політика. Л.Климанська, Я. Турчин, В.Савка. Львів, 2014;
 +
# Соціологія. Підручник для вузів.За ред. Пічі В.М.,Київ-Львів, 2017 та інші
  
===Вибрані публікації===
 
# Практикум з соціології : Навчальний посібник для студ. вузів / [[Піча Володимир Маркович|Володимир Маркович Піча]], Андрій Гнатович Хоронжий, Ірина Петрівна Магазинщикова, Наталія Вікторівна Мельникова, Віктор Євгенович Савка; За заг. ред. Володимир Маркович Піча.— [[Львів]] : Новий Світ-2000, : Магнолія плюс, 2004.— 368 с. — ISBN 966-7828-49-6
 
# Соціологія : Підручник / [[Піча Володимир Маркович|В. М. Піча]], А. Г. Хоронжий, В. Є. Савка ; [та ін.] ; за ред.: [[Піча Володимир Маркович|В. М. Піча]] . — 3-тє вид., стереотип . — [[Львів]] : Новий Світ-2000, 2006 . — 277 с. — (Вища освіта в Україні) . — Бібліогр.: с.276-277 .
 
# Освіта працівників соціальної сфери: проблеми становлення в Україні / В. Є. Савка // Вісник Одеського національного університету = Вестник Одесского национального университета . — 04/2008 . — Том 13 Вип.5:Соціологія і політичні науки . — С. 497-504.
 
# Соціологія: підручник для студ. вузів / [[Піча Володимир Маркович|В. М. Піча]], А. Г. Хоронжий, В. Є. Савка ; [та ін.] ; за ред.: [[Піча Володимир Маркович|В. М. Піча]] . — 4-е вид., випр . — [[Львів]] : Новий Світ-2000, 2010 . — 292 с. : рис., табл. — (Вища освіта в Україні) . — Бібліогр.:с.290-292 .
 
# Самовідтворення ресурсів як технологічна особливість інституту соціальної роботи / В. Є. Савка // Соціальні технології = Социальные технологии . — 2008 . — Вип.38 . — С. 361-366.
 
# «Желатинове суспільство»: до проблеми означення сучасного стану українського соціуму / В. Є. Савка // Вісник Львівського університету: Сер.:соціологічна . — 2011 . — Вип.5 . — С. 17-23.
 
# Соціологія. Короткий навчальний словник: терміни и поняття / [[Піча Володимир Маркович|В. М. Піча]] [та ін.] ; за наук. ред.: [[Піча Володимир Маркович|В. М. Піча]] . — 2-ге вид., випр., перероб. і доп . — [[Львів]] : Новий Світ-2000, : Магнолія-2006 ; Київ : Каравела, 2008 . — 339 с. — (Вища освіта в Україні) . — Бібліогр.: с.304-313 .
 
# Інституційне забезпечення регулювання соціальних проблем як механізм інтеграції суспільства / В. Є. Савка // Вісник Одеського національного університету = Вестник Одесского национального университета . — 01/11/2009 . — Т.14 Вип.13:Соціологія і політичні науки . — С. 127-134.
 
# Проблематика Голодомору та Голокосту, міжетнічної толерантності у курсі соціології /B. Савка // Голодомор і Голокост в Україні: міждисциплінарний вимір дослідження : [навч.-метод. посіб.] / Регіон. наук.-освіт. центр з вивч. пробл. Голодомору і Голокосту , [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львів. політехніка»]] ; відп. ред. Р. Мирський. — Л., 2009. — С. 66-135. — Бібліогр.: 8 назв.
 
# Особливості перехідних суспільств : Навчальний посібник для студентів спеціальності «Соціальна робота» / Микола Петрович Гетьманчук, Олексій Юрійович Мороз, Ірина Романівна Малик, Віктор Євгенович Савка, Ігор Юліанович Карпінський; В.о. [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львівська політехніка»]]; За ред. Микола Петрович Гетьманчук.— [[Львів]] : [[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка»]], 2002.— 116 с.ISBN 966-553-268-5
 
# Соціальна робота в системі практик регулювання суспільних проблем / В. Савка // Сучас. суспіл. пробл. у вимірі соціології упр. Сер. : Соціологія : зб. наук. пр. / Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2009. — Т.10, вип. 140. — С. 62-70. — Бібліогр.: 3 назви.
 
# Сім’я та соціум: проблеми взаємодії : монографія / Віктор Євгенович Савка, Наталія Анатоліївна Уманець; В.о. [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львівська політехніка»]].— [[Львів]] : [[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка»]], 2008.— 180 с.ISBN 966-553-720-5
 
# Соціальні служби як соціальні організації: проблеми типології та управління / В. Є. Савка // Сучас. суспіл. пробл. у вимірі соціології упр. Сер. : Спеціальні та галузеві соціології : зб. наук. пр. / Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2009. — Т. 10, вип. 116 : Соціологія державного управління. — С. 202-207. — Бібліогр.: 3 назви.
 
# Соціологія : підручник / авт. кол.: В. П. Савельев, А. Г. Хоронжий, В. Є. Савка, В. А. Полторак, І. П. Магазинщикова, [[Климанська Лариса Дмитрівна|Л. Д. Климанська]], Н. Й. Черниш, Н. В. Мельникова, О. М. Семашко ; за ред. [[Піча Володимир Маркович|В. М. Пічі]]. — 4-те вид., випр. — Л. : Магнолія-2006, 2009. — 29 с. -(Вища освіта в Україні). — Бібліогр.: с. 290-292 (60 назв).
 
  
 
  
 
[[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]
 
[[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]
 
[[Категорія:Інститут гуманітарних та соціальних наук]]
 
[[Категорія:Інститут гуманітарних та соціальних наук]]
[[Категорія:Кафедра соціології та соціальної роботи]]
+
[[Категорія:Кафедра соціології та соціальної роботи]]
 
[[Категорія:Викладачі]]
 
[[Категорія:Викладачі]]

Версія за 16:20, 16 січня 2020

Савка Віктор Євгенович
к. соц. наук, доцент
Дата народження 25 серпня 1959 року
Галузь наукових інтересів соціальні інституції у нестабільному соціумі, практики регулювання соціальних проблем, історична память
Науковий ступінь кандидат соціологічних наук
Дата присвоєння н.с. 1996 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2001 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут гуманітарних та соціальних наук, Кафедра соціології та соціальної роботи

Савка Віктор Євгенович - кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та соціальної роботи Інституту гуманітарних та соціальних наук, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

У 1981 році закінчив історичний факультет Львівського державного університету ім. І.Франка (диплом з відзнакою). У Національному університеті “Львівська політехніка” працює з 1981 року. Член Соціологічної асоціації України (САУ).

Наукова діяльність

У 1996 році захистив кандидатську дисертацію «Соціальний потенціал сучасної сільської сім’ї: проблеми формування та реалізації», за спеціальністю 22.00.03: соціальна структура, соціальні інститути та соціальні відносини в Інституті соціології НАНУ (Київ). Науковий керівник: доктор філософських наук, професор Гринів Олег Іванович.

Сфера наукових інтересів:

соціальні інституції у нестабільному соціумі, практики регулювання соціальних проблем, історична память.

Нагороди

2019 р. Нагорода ім. І.Виговського консорціуму 26 польських університетів.

Вибрані публікації

У науковому доробку понад 150 праць, з них 15 монографій, більше 10 підручників та навчальних посібників (у співавторстві).

 1. Сім’я та соціум: проблеми взаємодії. –Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2008. /у співавторстві p Н. Уманець /;
 2. Проблеми доступу місцевого населення до лісових ресурсів та незаконні рубки в лісах Карпат і Західного Полісся / за ред. М.В.Чернявського, І.П.Соловія, Я.В.Геника: – Львів, Зелений Хрест,2011. /у співавторстві /.
 3. Social institutions in unstable society: problems of stability and dynamics //Society under construction – opportunities and risks.- Bielsko- Biala: University of Bielsko- Biala, 2015. - Р.143-159;
 4. Memory Revitalization of the Ukrainian Post-War Immigrants from Poland: Current Status and Prospects //Siec pamieci. Cyfrowe postaci pamieci spolecznej. Pod. red A.Fin i L. Kapralskiej.- Zaklad wydawniczy Nomos.- Krakow.-2015.- S. 163-175.(у співавт. з С.Ставковою).
 5. Media as actors of propaganda influence. Portrayal of the Russian-Ukrainian armed conflict in Ukrainian religious media// Media і spoleczenstwo.- №5. - 2015.- Р. 65-74. (у співавт. з У.Яцишин);
 6. Гуманітарна освіта у вищій школі сучасної України: проблема інституційної трансформації // Science and education. A new dimension III(10)- Issue 64- 2015.-P.40-44 (у співавт. з Л. Климанською);
 7. Hebrew Identity in the Format of Modern Ukrainian City // Identities of Central-Eastern European Nations [Multi-author book] Edited by V. Yevtukh, A.Wysocki, G. Kisla, A. Jekaterynczuk K.:<<SPA<<Interservice>> Ltd., 2016. – 310 p. - S.165-176 (у співавт. з Л. Климанською);

Підручники, навчальні посібники:

 1. Основи соціології. Матеріали до лекційного курсу. За ред. Л.Климанської та В.Савки. Львів,1997;
 2. Соціологія. Персоналії,терміни, категорії.За ред.Пічі В.М.,Київ-Львів,2002; Особливості перехідних суспільств. За ред. М.Гетьманчука - Львів, 2002, (у співавт.);
 3. Соціологія. Словник За ред.Пічі В.М.,Львів, 2014;
 4. Соціальна політика. Л.Климанська, Я. Турчин, В.Савка. Львів, 2014;
 5. Соціологія. Підручник для вузів.За ред. Пічі В.М.,Київ-Львів, 2017 та інші