Мусiй Роман Степанович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 10:49, 15 жовтня 2015, створена Сапіташ Давид (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Мусiй Роман Степанович
Musij.jpg
д.ф-м.н., професор
Дата народження 7 жовтня 1948 р
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів механіка звя’заних полів
Науковий ступінь доктор фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 2007 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2009 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра вищої математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Мусiй Роман Степанович — доктор фізико-математичних наук,професор кафедри вищої математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народився 7 жовтня 1948 р.

Тема дисертації: Термомеханіка неферомагнітних електропровідних тіл за умов дії імпульсних електромагнітних полів з модуляцією амплітуди :Дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.02.04 / Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2006. — 443арк. : рис. — Бібліогр.: арк. 345-376.


З 2010 року по даний час завідувач кафедри біофізики,інформатики та вищої математики Львівського медичного інституту.

Член редколегії двох наукових журналів — «Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології» і «Фізико-математичні науки».

Член вченої ради Д.35.195.01 по захисту докторських дисертацій за спеціальностями «механіка деформівного твердого тіла» і «математичне моделювання» в ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України.

Член наукового товариства ім. Т. Шевченка.

Нагороди та відзнаки

RTEmagicC Pochesna gramota Lvivskoji oblasnoji derzhavnoji administraciji.JPG.JPG Почесна грамота Львівської обласної державної адміністрації (2009 р.)

Навчальна робота

В університеті читає курси

Вища математика

Математика для економістів (теорія ймовірності та математична статистика)

Наукові інтереси

Напрям: механіка звя’заних полів

Наукова тематика:

Математичні моделі термомеханіки електропровідних тіл при дії зовнішніх неусталених електромагнітних полів, зокрема імпульсних магнітних полів і амплітудно-модульованих радіочастотного діапазону.

Основні результати:

Отримані ключові рівняння динамічної термопружності і незв’язаної задачі електромагнітотермопружності в напруженнях для тіл з плоскопаралельними границями і циліндричних тіл.

Побудовані математичні моделі термомеханіки електропровідних тіл при впливові зовнішніх електромагнітних діях:

 • дія електромагнітних імпульсів і магнітних ударів;
 • дія радіоімпульсів;
 • дія амплітудно-модульованих електромагнітних коливань радіочастотного діапазону;
 • перехідні режиму індукційного нагріву.


Результати наукових досліджень:

1. Побудовані математичні моделі термомеханіки неферомагнітних електропровідних тіл при дії зовнішніх нестаціонарних електромагнітних полів, зокрема при:

а) індукційному нагріві гармонійним усталеним іквазіусталеним електромагнітним полем, а також неусталеним з врахуванням перехідних режимів індукційного нагріву.

б) магнітних ударах і скінченою швидкістю наростання магнітного поля до заданої величини на поверхні тіла;

в) дії амплітудно-модульованих радіоімпульсів на поверхні;

г) дії аперіодичних електромагнітних імпульсів з вріхуванням адіабітичності процесу деформування тіла імпульсним електромагнітним полем.


2. Одержані системи вихідних рівнянь динамічної задачі термопружності і електромагнітотермопружності в напруженнях. Сформульовані крайові задачі для визначення динамічної термомеханічної поведінки електропровідних тіл при вищевказаних нестаціонарних електромагнітних діях.


3. Розроблена методика розв’язування задач термопружності в напруженнях і електромагнітотермопружності для:

а) однорідних і шаруватих тіл з плоскими границями —просторові і плоскі задачі;

б) циліндричних тіл — плоскі, осесиметричні та просторові задачі.


4. Дослідження закономірності зміни в часі і по координатах джоулевих тепловиділень, електромагнітних пондемоторних сил, температури і компонент тензора напружень при індукційному нагріві квазіусталеним і неусталеним електромагнітним полем, при магнітних ударах і дії аперіодичних електромагнітних імпульсів, при дії амплітудно-модульованих радіоімпульсів. Досліджено також термомеханічну поведінку тіл на резонансних частотах діїелектромагнітного поля.

Основні публікації

Автор понад 250наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 2-х наукових монографій, співавтор розділів в 5-ти наукових монографіях, 5-ти навчальних посібників (2 з грифом МОНУ).

Публікації:

 • Мусій Р.С. Температурні напруження і напруження в електропровідному кільцевому диску при дії неусталеного електромагнітного поля/ Мат. методи і фіз.-мех. поля.- 2001. 43. — 8 с.
 • Гачкевич О.Р., Мусій Р.С., Мельник Н.Б. Термомеханічна поведінка довгого електропровідного порожнистого циліндра за умов імпульсної електромагнітної дії на поверхнях/ Мат.методи і фіз.-мех. поля.- 2001. −44. — № 1 — 7 с.
 • Мусій Р.С., Мельник Н.Б. Термонапружений стан електропровідної пластини при імпульсних електромагнітних діях/ Фізико-хімічна механіка матеріалів.- 2001. Т. 37, № 6 — 12 с.
 • Гачкевич А.Н., Мусий Р.С., «Термодинамика електопроводних тел при воздействии неустановившихся электромагнитных полей». — Львов, — 1993.— 54 с. (Препринт АН Украины. Ин-тприкладных проблем механики и математики им. Я.С.Подстригача, № 3 — 93) Математическая модель термомеханики электропроводных тел при воздействии импульсных электромагнитных полей.
 • Мусий Р. Теоретическаяи прикладная механика.-2001.-№ 34. С.177-183.
 • Р. Мусій , О.Дудник, О.Микитюк, Н.Тимошенко, Г.Стасюк,Р.Квіт. V Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові. 16-18 травня 2001 р.
 • Дослідження термомеханчних процесів в електропровідних неферомагнітних тілах при дії радіоімпульсів«.Мусий Р. Международная конференция «Актуальные проблемы механики деформируемого твердого тела», Донецк. 25-30 июня 2001 р.
 • Математическая модель термомеханики электропроводных тел при воздействии импульсных электромагнитных полей. Мусій Р.С., Стасюк Г.Б., Швець Л.П. Міжнародна конференція «Обчислювальна математика і математичні проблеми механіки» в рамках математичного конгресу, присв"яченого пам«яті М.В.Остроградського, 27-29 серпня 2001 р.
 • «Теормопружний стан довгого порожнистого електропровідного циліндра при дії радіоімпульсів в квазіусталеному режимі». Мусій Р.С., Шиндер В.К., Стасюк Г.Б. VI Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми будівництва та інженерії довкілля», Львів-Кошеця-Жешув,12-15 вересня 2001 р.
 • «Дослідження розподілу термомеханічних напружень в циліндричних панелях при їх індукційному нагріванні. Мусій Р.С. «Формулювання і методика розв’язування просторових і двовимірних динамічних крайових задач електромагнітотермопружності для циліндричних тіл». // Математичні методи і фізико-механічні поля. 1999. Т.42. №3. с. 129-137.
 • Мусій Р.С. «Рівняння в напруженнях три-, два,- одновимірних динамічних задач термопружності». // Фіз-хім механіка матеріалів. 2000. т 36, №2. с. 20-26
 • Мусій Р.С. «Ключове рівняння і розв’язок у напруженнях одновимірної динамічної задачі термопружності для циліндра». // Фіз-хіммеханіка матеріалів. 2000. № 1. с. 118-120
 • Мусій Р.С. «Розв’язування плоских динамічних крайових задач електротермопружності для циліндричних тіл». // Фіз-хім механіка матеріалів.2000. № 3. с. 35-41
 • Мусій Р.С. «Термомеханіка неферомагнитних електропровідних циліндричних тіл при дії неусталених електромагнітних полів». // Мат. проблеми механіки неоднорідних структур. Львів 2000. Т.1 с. 171-174
 • Мусій Р.С., Швець Л., Гіссовська Н., Дудник О., Стасюк Г. «Розрахунок температурного поля циліндричної панелі при індукційному нагріві квазіусталеним електромагнітним полем». // Мат. проблеми механіки неоднорідних структур. Львів2000. Т.1 с. 367-370
 • Мусій Р.С., Мельник Н., Тимошенко Н. «Плоска задача магнітотермопружності для довгого порожнистого біметалевого циліндра».// Тези доповідей 4-иого міжнародного симпозіуму укр. інженерів — механіків. Львів1999. с. 25-26.
 • Гачкевич А.Р., Мусий Р.С. «Решение двухмерных задач несвязанной динамической термоупругости для тел с плоскопараллельными границами» // Дифференциальные уравнения и их приложения.-Львов, 1984-с. 39-54. Деп. В Укр.НИИНТИ. 26.11. 1984.-N 1927.

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 212

тел./факс: 258-21-34

e-mail: vm.imfn@gmail.com;