Мних Ольга Богданівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Мних Ольга Богданівна
Mnux 01.jpg
д.е.н., професор
Дата народження 26 травня 1955 року
Місце народження с. Лешнів, Бродівського району, Львівської області.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський університет ім. Ів. Франка
Дата закінчення 1976 р.
Спеціальність «Економічна кібернетика»
Галузь наукових інтересів Дослідження факторів макро- і мікросередовища та їх впливу на динаміку ефективності підприємств як відкритих динамічних систем
Науковий ступінь доктор економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Крикавський Євген Васильович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри, заслужений працівник освіти України
Дата присвоєння н.с. 2010 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2011 р.
Поточне місце роботи Кафедра маркетингу і логістики, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Мних Ольга Богданівна — доктор економічних наук, професор кафедри маркетингу і логістики, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 26 травня 1955 року в с. Лешнів, Бродівського району, Львівської області.

Освіту здобувала в Україні, стажувалася у США , Словаччині та Польщі. В 2000р. отримала сертифікат почесного члена кафедри менеджменту і маркетингу економічного факультету університету ім. Матея Бела ( Словаччина, Банська Бистриця), є дійсним членом Академії економічних наук України, голова Львівської обласної організації Всеукраїнської спілки вчених – економістів. Має великий практичний досвід у сфері регіональної і мікро-економіки і більше 15 років працювала та керувала науково-дослідними проектами на замовлення підприємств Львівщини та України у відділі економіко-математичного моделювання Інституту регіональних досліджень.

Освіта

В 1971р. закінчила Лешнівську середню школу;

1971-1976 р.р. навчання у Львівському університеті ім. Ів. Франка, економічний факультет, спеціальність «Економічна кібернетика»;

1986-1989 р.р. аспірант Львівського відділення Інституту економіки;

1990 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення виробничих структур в умовах прискорення науково-технічного прогресу (на прикладі машинобудівних підприємств)» за спец. 08.06.01 «Економіка, організація та управління підприємствами»;

1998 р. отримала вчене звання доцента кафедри маркетингу і логістики;

з 01.09.2006 р. — докторант кафедри маркетингу і логістики Інституту економіки і менеджменту НУ «Львівська політехніка»

Тема докторської дисертації: Маркетингова концепція формування вартості машинобудівного підприємства [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Мних Ольга Богданівна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2009. — 499, [19] арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 475-499.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Крикавський Євген Васильович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри, заслужений працівник освіти України

Доктор економічних наук, диплом ДД №008070 за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами діяльності), виданий 10.03.2010р.

Вчене звання професора за спеціальністю 08.00.04 від 10.11.2011р. - диплом 12ПР №007349

Професійна діяльність

1976-1986 р.р. інженер і мол. наук. співробітник відділу економіко-математичного моделювання Львівського відділення Інституту економіки;

1992-1996 р.р. асистент кафедри економіки та організації машинобудівних та приладобудівних підприємств ДУ «Львівська політехніка»;

1996-1998 р.р. доцент кафедри енергетичних і хімічних підприємств та маркетингу;

з 2012 р. - працює на посаді професора кафедри маркетингу і логістики.

Наукові досягнення:

2010р. - нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України

2015р. - нагороджена державним знаком "Відмінник освіти України".

Мних Ольга Богданівна є академіком Академії економічних наук України. Окрім цього, є головою Львівської обласної організації Всеукраїнської спілки вчених – економістів. Є рецензентом наукових статей і монографій, які видаються в Україні. Мних Ольга Богданівна опонувала кандидатські і докторські дисертації, була членом редакційної колегії наукового журналу , членом/ головою організаційного комітету провідних міжнародних конференцій в Україні.

Дисципліни,які викладає

  • Маркетингові дослідження
  • Міжнародний маркетинг
  • Товарна інноваційна політика
  • Фінансовий менеджмент

Наукові інтереси

  • Дослідження факторів макро- і мікросередовища та їх впливу на динаміку ефективності підприємств як відкритих динамічних систем.
  • Формування та оцінювання ринкової вартості підприємства з використанням методів економіко-математичного моделювання, концепцій маркетингу і логістики.

Вибрані публікації

Докладніше про публікації Мних О.Б можна ознайомитись на сторінках:

Загальний список праць Мних Ольги Богданівни (за 2012-17рр.)
Загальний список праць Мних Ольги Богданівни (за 2016-17рр.)
Загальний список праць Мних Ольги Богданівни (за 2018-20рр.)
Загальний список праць Мних Ольги Богданівни (за 2021-22рр.)
Загальний список праць Мних Ольги Богданівни (за 2022-23рр.)

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 415

Тел: +38 (032) 258-26-25

E-mail: mnykholga1@ukr.net