Відмінності між версіями «Марінцова Наталія Генадіївна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
м
Рядок 84: Рядок 84:
  
 
'''Наукові і науково-методичні роботи, опубліковані після захисту кандидатської дисертації'''
 
'''Наукові і науково-методичні роботи, опубліковані після захисту кандидатської дисертації'''
# Синтез некоторых аминокислотных производных 2-хлор-1,4-нафтохинона и их антигипоксическая и противоишемическая активность. Хим.фарм. журн.. — 1997. — № 6. — Т.31. — С.17-18.
+
# Marintsova N., Polish N., Brankiewicz W., Serocki M., Milewski S., Bagiński M., Novikov V. Aminopyrazolonaphthoquinones: novel small molecules as a potential anti-cancer drugs // Heterogeneity and evolution in cancer : CNIO - "la caixa" frontiers meetings 2019, Madrid 23–25 Sept. 2019. – 2019. – C. 96.  
# Электрохимическое восстановление N-замещенных 2-амино-3-хлор-1,4-нафтохинонов. Электрохимия. — Москва, — 1997. — Т.33. — № 10. — С.1248-1252.
+
# N. Polish, O.Voitsakhivska, N. Marintsova, L. Zhurakhivska, V. Novikov, S. Bohza. Primary screening oh the biological activity of heterocyclic aminoderivatives of 2,3-dichloro-1,4-naphtoquinone// Scientific Journal “ScienceRise: Pharmaceutical Science”. -2019. -6(22). P. 37-42.
# Синтез похідних краун-ефірів, що містять екзоциклічний фрагмент. Тези допов. на VI наук.конф. «Льв.хімічні читання-97», — Львів, 1997, — С.54.
+
# Поліш Н. В., Марінцова Н. Г., Журахівська Л. Р., Новіков В. П., Вовк М. В. Синтез та прогнозування біологічної активності нових гетероциклічних N-похідних нафтохінону // Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2019. – Vol. 2, 1. – P. 69–75.
# Гідразони 4-карбо-нільних похідних 2,6-ді-трет-бутилфенолу. Тези допов. на XVIII Укр. конф. з орг. хімії, — Дніпропетровьск, 1998, — С.52.
+
# Hamada V. R., Buryi M. P., Mykytiuk S. R., Marintsova N. G., Zhurahivska L. R., Konechna R. T., Novikov V. P. Medicinal plants of the Carpatian region in the treatment of stress and nervous states // Наука и инновация = Science and innovation. – 2018. № 1. –  С. 125–131.
# Изучение реакции передачи цепи несимметричными тиолсульфонатами при полимеризации метилметакрилата. Высокомолекулярные соединения. Серія Б. — 1998. — Т.40. — № 11. — С.1881-1885.
+
# Мікроорганізми як деструктори та індикатори токсичності гетероциклічних сполук /Сушко А.Р., Дуган О. М., Журахівська Л.Р., Марінцова Н.Г.// Хімія, технологія речовин та їх застосування: [збірник наукових праць] / відповідальний редактор Й.Й.Ятчишин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. С. 249 –256 (Вісник / Національний університет «Львівська політехніка» ; № 841)
# Синтез похідних краун-ефірів, що містять екзоциклічний хіноновий фрагмент. Вісн.ДУ«ЛП «Хімія, техн. речов. та їх застос.» — Львів. — 1998. — № 339. — С.64.
+
# Формування та властивості декстрановмісного покриття для контрольної адсорбції альбуміну та вирощування клітин / Огар М.О., Стецишин Ю.Б., Коструба А.М., Журахівська Л.Р.. Федорова О.В., Штапенко О.В., Марінцова Н.Г., Новіков В.П. // Доповіді НАН України. Науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України. №5. -2013. – С. 148-154.
# Амінобензо-15-краун-5, функціоналізовані хіноновим фрагментом. Тези допов. на XVIII-ої Укр.конф. з орг. хімії, — Дніпропетровськ. − 1998, — С.332.
+
# Біоорганічний синтез глікозильованих гідроксихінонів та кварцетину / Винницька Р.Б., Бондарчук О.П., Курка М.С., Миколів О.П., Толкачьова Н.В., Марінцова Н.Г., Новіков В.П. // Збірник наукових праць «Проблеми екологічної та медичної генетики і клітинної імунології» - Київ, Луганськ: Випуск № 3 (111). - 2012. - С. 22-27.
# Амінопохідні 1,4-нафтохінону — сполуки з високою біологічною активністю. Вісн.ДУ «ЛП» «Хімія, техн. речов. та їх застос.» — Львів. — 1999. — 361. — С.89-92.
+
# Вплив калієвої солі 2-гліцино-3-хлор-1,4-нафтохінону та бемітилу на метаболічні процеси в організмі щурів за умов щоденного тренування бігом у третбані / Степанюк Г.І., Руда Н.В., Драчук О.П., Шевчук О.К., Новіков В.П., Марінцова Н.Г., Курка М.С., Бондарчук О.П. // Фармакологія та лікарська токсикологія, Вінниця. - 2 (21)/2011. С. 62-66.
# Синтез сульфамідів на основі 2,1.3-бензтіадіазол-4-тіосульфокислоти. Вісн.ДУ «ЛП» «Хімія, техн. речов. та їх застос.» — Львів. — 2000. — № 395. — С.55-57.
+
# Синтез та властивості хіноїдних сполук. I. Галогенування та реакції хіноїдних сполук з N-нуклеофільними реагентами / Курка М.С., Миколів О.Б., Бондарчук О.П., Стасевич М.В., Мусянович Р.Я., Марінцова Н.Г., Новіков В.П. // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. Том 8, випуск 4 (32), 2010, Харків, НфаУ.-2010. - С. 40-50.
# Синтез нових амінопохідних 1,4-нафтохінону. Вісн.ДУ «ЛП» «Хімія, техн. речов. та їх застос.» — Львів. — 2001. 426. — С.111-114.
+
# Polovkovych S. V., Karkhut A. I., Marintsova N. G., Novikov V.P. Synthesis of new 5-acetyl(arylmethyliden)-4-thiazolidones. // Heteroatom Chemistry – 2010. – Vol.21(6). – P.392-396.
# Синтез нових біологічноактивних похідних бенз-2,1,3-тіадіазолу. Тези допов. на XIХ Укр. конф. з орг. хімії, — Львів, 2001, — С.234.
+
# Оцінка спроможності деяких амінокислотовмісних похідних 1,4-нафтохінону підвищувати фізичну витривалість організму при різних температурних режимах. / Степанюк Г.І., Руда Н.В., Марінцова Н.Г., Курка М.С., Новіков В.П., Рябоха О.С., Цимбалюк В.В. // Biomedical and Biosocial Anthropology. Vinnytsia. - 2009. - №13. – P.166-169.
# Дослідження методів синтезу сульфамідних похідних на основі 1,4-нафтохінону. Тези допов. на XIХ Укр. конф. з орг. хімії, — Львів, 2001, — С.235.
+
# Нові біологічно активні амінокислотні похідні 1,4-нафтохінону. Тези допов. на XIХ Укр. конф. з орг. хімії, — Львів 2001, — С.236.
+
# Синтез, антимікробна і рістрегулююча активність похідних 2,3-дихлоро-1,4-нафтохінону. Збірн.«Фізіологічно активні речовини». — 2001. № 1(31). С.22-27.
+
# Нові гетероциклічні похідні хінонів. Вісн.НУ «ЛП» «Хімія, техн. речов. та їх застос.» — Львів. — 2002. — № 447. — С.110-114.
+
# Синтез та дослідження гострої токсичності деяких амінокислотних похідних 2,3-дихлоро-1,4-нафтохінону. Вісн.НУ «ЛП» «Хімія, техн. речов. та їх застос.» — Львів. — 2002. — № 461. С.218-220.
+
# Синтез и биологическая активность некоторых производных 1,4-нафтохинона. Тези допов. на на міжн. наук.-прак. конф. — Алушта, 2002. — С.44-45.
+
# Дія 2-аргініно-3-хлоро-1,4-нафтохінону на еритроцитарну мембрану. Тези допов. на всеукр. наук.-прак. конф. — Київ, 2003. = С.80.
+
# Біологічно активні сполуки на основі тіофену. Тези допов. на ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Біотехнологія. Освіта. Наука.» — Львів, 2004. — с.104.
+
# Вплив на еритроцитарну мембрану 2-аргініно-3-хлоро-1,4-нафтохінону. Тези допов. на ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Біотехнологія. Освіта. Наука.» — Львів, 2004. — с. 106
+
# Церебропротекторна дія амінокислотних похідних 1,4-нафтохінону на моделі гострої ішемії головного мозку. «Ліки», — Кіїв. − 2004. — № 5-6. С.37-39
+
# Біологічно активні амінокислотні похідні 1,4-нафтохінону. Тези допов. на ІІІ науково-технічній конф., присвяченій 80-річчю каф.ХТНГ НУ «ЛП» «Поступ у нафтогазопереробній та нафтохімічній пр-ті», 2004, — Львів, — С. 327-328.
+
# Калієва сіль N-(1,4-діоксо-3-хлоро-1,4-дигідронафт-2-іл) алані-ну, що проявляє протигіпоксичну, протиішемічну активність та стимулюючу дію на кровопостачання головного мозку. Деклараційний патент на корисну модель № 4924 15.02.2005
+
# Синтез, гостра токсичність, протигіпоксична та протиішемічна активність нових амінокислотних похідних 1,4-нафтохінону. Фармацевтичний журнал, − 2005. — Київ. — № 3. С.67-73
+
# Порівняльний вплив калієвої солі 2-α-аланіно-3-хлор-1,4-нафтохінону і кавінтону на процеси ліпідпереокислення в головному мозку щурів з гострим порушенням мозкового кровотоку. Одеський медичний журнал. − 2005. — № 2(88). — С.38-40.
+
# Порівняльна оцінка захисної дії нового амінокислотного похідного 1,4-нафтохінону та кавінтону на моделі гострого порушення мозкового кровотоку у щурів різних вікових груп. Вісник Вінницького Національного медичного університету, — 2005. — № 9(1). — С.43-45
+
# Гетероциклізація піролідинхіноноцтових кислот. Тези допов. на конф., «Домбровські хімічні читання», 2005, — Чернівці. — С.71
+
# Перебіг взаємодії 2,3-ди-Хлоро-1,4-нафтохінону з цистеїном. Тези допов. на конф., «Домбровські хімічні читання», 2005, — Чернівці. С.97
+
# Взаємодія 2,3-дихлор-1,4-нафтохінону з аміносульфокислотами. Вісн.НУ «ЛП» «Хімія, техн. речов. та їх застос.» — Львів. — 2006. — 553. С.128-130.
+
# Застосування калієвої солі N-(1,4-діоксо-3-хлоро-1,4-дигідронафт-2-іл) аланіну як сполуки, що проявляє проти судомну дію. Патент на корисну модель № 19337, 2006 р.
+
# Синтез 4-амінопохідних 1,2-нафтохінону. Тези допов. на конф., «Домбровські хімічні читання», 2007, — Тернопіль, — С.100
+
# Синтез нових амінопохідних на основі 2,4,6-трихлор-1,3,5-триазину. Тези допов. на конф., «Домбровські хімічні читання», 2007, — Тернопіль, — С.114
+
# Оптимізація методології формування державної частки фінансування системи охорони здоров’я. Фармацевтичний журнал, — 2007. — Київ, — С.10-14
+
# Модель створення системи державної страхової медицини в Україні. Науково-практичний журнал «Фармацевтичний часопис» ТДМУ ім. І.Я. Горбачовського. — м. Тернопіль. — 2007. — № 2. — С. 26-29
+
# Амінопохідні 1,2-нафтохінону. Вісн.НУ «ЛП» «Хімія, техн. речов. та їх застос.» — Львів. — 2007. — № 590. — С.111-114.
+
# Разработка отечественных комбинированных пролонгов дисульфирама и налтрексона «два в лдном» в терапии и реабилитации пациентов с различными вариантами зависимостей. Збірник наукових статей випуск ХХ «Актуальні питання фарм. та медичної науки та практики». − 2007. — С.189-194.
+
# Синтез нових амінопохідних на основі 2,4,6-трихлор-1,3,5-триазину. Вісн.НУ «ЛП» «Хімія, техн. речов. та їх застос.» — Львів. — 2007. — № 590. — С.117-122.
+
# Солюбілізація амінонафтахінонових похідних. Вісн.НУ «ЛП» «Хімія, техн. речов. та їх застос.» — Львів. — 2007. — № 590. — С.147-154.
+
# Спрямована модифікація 2,4,6-трихлор-1,3,5-триазину аміно- та хіноїдними замісниками. Тези допов. на ХХІ Укр. конф. з орг. хімії. 2007, — Чернігів — С.277
+
# Амінокислотні похідні 3-хлор-1,2-нафтохінону. Тези допов. на ХХІ Укр. конф. з орг. хімії. 2007, — Чернігів, — С.291
+
 
+
'''Навчально-методичні роботи'''
+
# Фармацевтична хімія. Програма, методичні поради та контрольні завдання для студентів базового напрямку 1102 "Фармація«ФТОР заочної форми навчання. Навчальне вид-во ДУ «ЛП» − 2000. — 30 с.
+
# Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Біологічна хімія» для студентів базового напряму 1102 «Фармація». Навчальне вид-во НУ «ЛП», − 2001. — 34 с.
+
# Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Теоретичні основи біотехнології» для студентів базового напряму 0916 «Хімічна технологія та інженерія». Навчальне вид-во НУ «ЛП», − 2002. — 22 с.
+
# Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Біохімія та молекулярна біологія» для студентів базового напряму 0916 «Хімічна технологія та інженерія». Навчальне вид-во НУ «ЛП», − 2002. — 33 с.
+
# Методичні вказівки до практичних та лабораторних робіт з курсу «Технологія косметичних засобів» для студентів базового напряму 1102.04 «Технологія фармацевтичних препаратів». Навчальне вид-во НУ «ЛП» − 2002. — 21 с.
+
# Методичні вказівки до практичних та лабораторних робіт з курсу «Технологія і застосування лікувальних косметичних засобів» для студентів базового напряму 1102.04 «Технологія фармацевтичних препаратів». Навчальне вид-во НУ «ЛП» − 2002. — 34 с.
+
# Методичні вказівки до лабораторних занять. Частина 1. З курсу «Фармакокінетика» для студентів базового напряму 1102 «Фармація». Видавництво кафедри ТБСФБ НУ «Львівська політехніка», 2006. − 32 с.
+
# Неорганічні лікарські препарати. Конспект лекцій з курсу «Фармацевтична хімія» для студентів базового напряму 1102 «Фармація». Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2007. − 60 с.
+
  
 
[[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]
 
[[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]

Версія за 11:53, 16 січня 2020

Марінцова Наталія Генадіївна
Marintsova ng.jpg
доцент кафедри
Науковий ступінь к. т. н.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології, Інститут хімії та хімічних технологій

Наукові інтереси

Синтез і біологічна активність конденсованих та неконденсованих гетероциклічних похідних на основі хіноїдних сполук.

Професійна діяльність

1996 — 08.1999 рр. — молодший науковий співробітник

09. 1999 — 08.2000 рр. — асистент

з 09.2000 р. — доцент кафедри

Наукові публікації

Всього — 55, серед них:

 • Статті — 27
 • Патенти — 3
 • Тези доповідей — 25

Педагогічна діяльність

 • Курс лекцій «Біологічна хімія та молекулярна біологія» для студентів базових напрямків 1102 «Фармація» та 0929 «Біотехнологія»
 • Конспект лекцій з курсу «Фармацевтична хімія» «Неорганічні лікарські препарати»

Навчально методична література

Опубліковано 8 навчально-методичних розробок.

Наукові і методичні праці

Наукові роботи, опубліковані до захисту кандидатської дисертації

 1. Вивчення процесу синтезу S-алілового ефіру п-етилбензолтіо-сульфонової кислоти. Вісн.ДУ «ЛП» «Хімія, техн. речов. та їх застос.» — Л ьвів. — 1993. — № 270. — С.25-27.
 2. Синтез нових тіол-сульфонатів, що міс-тять 1,4-нафтохіно-новий фрагмент. Тези допов. на наук. конф. «Проблеми орг.синтезу». — Львів, 1994, — С.30.
 3. Синтез інсектицидів. Тези допов. на наук. конф. До 150-річчя «Львівської політехніки». — Львів, 1994, — С.39.
 4. Синтез нових імінодихлорнафталіндіонів. Тези допов.на наук. конф. «Проблеми орг.синтезу». — Львів, 1994, — С.103.
 5. Эндоциклические краунэфиры на основе 1,4-нафтохинона с серосодержащими экзоциклическими фрагментами. Журн.орг.хім. — 1995. — Т.31. — № 3. — С.394-396.
 6. Синтез та будова 2,3-(2Н)-2-іміно-(оксо)-3-дигалогеннафтохінонів. Тези допов. на наук.-техн конф. «Розв. орг. хімії на Україні». — Харків, 1995, — С.76.
 7. Створення екологічно безпечної технології виробництва ефективних протипаразитарних засобів. Тези допов. на Міжн. наук.-техн. конф. «Розвиток техн.хімії в Україні», — Харків, 1995, — С.100-101.
 8. Синтез нових тіол-сульфонатів, що містять 1,4-нафтохіноновий фрагмент. Вісн.ДУ «ЛП» «Хімія, техн. речов. та їх застос.» — Львів. — 1995. — № 285. — С.52-54.
 9. Екзоциклічна функціоналізація краун-ефірів, на основі 1,4-наф-тохінону амідосульфо-нільними та амінокислотними фрагментами. Тези допов. на Укр.конф. з орг.хімії, — Харків, 1995, — С.75.
 10. Нові екологічно безпечні біоциди. Тези допов. на Міжн. наук.-техн. конф. «Розвиток техн.хімії в Україні», — Харків, 1995, — С.109.
 11. Субстанція К-4. Рекламний проспект. — Львів, 1995.
 12. Синтез макроциклического бисдибензилового эфира с хиноидным фрагментом. Журн.орг.хім. — 1996. — Т.32. — № 6. — С.949.
 13. Синтез амінофосфонових похідних 2,3-ди-хлоро-1,4-афтохінону. Вісн.ДУ «ЛП» «Хімія, техн. речов. та їх застос.» — Львів. — 1996. — № 298. — С.43-44.
 14. Экзоциклическая функционализация аминокислотного производного 1,4-наф тохинона азотсодер-жащим макроциклом. Журн.орг.хім. — 1997. — Т.33. — № 2. — С.130-131.

Наукові і науково-методичні роботи, опубліковані після захисту кандидатської дисертації

 1. Marintsova N., Polish N., Brankiewicz W., Serocki M., Milewski S., Bagiński M., Novikov V. Aminopyrazolonaphthoquinones: novel small molecules as a potential anti-cancer drugs // Heterogeneity and evolution in cancer : CNIO - "la caixa" frontiers meetings 2019, Madrid 23–25 Sept. 2019. – 2019. – C. 96.
 2. N. Polish, O.Voitsakhivska, N. Marintsova, L. Zhurakhivska, V. Novikov, S. Bohza. Primary screening oh the biological activity of heterocyclic aminoderivatives of 2,3-dichloro-1,4-naphtoquinone// Scientific Journal “ScienceRise: Pharmaceutical Science”. -2019. -№ 6(22). P. 37-42.
 3. Поліш Н. В., Марінцова Н. Г., Журахівська Л. Р., Новіков В. П., Вовк М. В. Синтез та прогнозування біологічної активності нових гетероциклічних N-похідних нафтохінону // Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2019. – Vol. 2, № 1. – P. 69–75.
 4. Hamada V. R., Buryi M. P., Mykytiuk S. R., Marintsova N. G., Zhurahivska L. R., Konechna R. T., Novikov V. P. Medicinal plants of the Carpatian region in the treatment of stress and nervous states // Наука и инновация = Science and innovation. – 2018. – № 1. – С. 125–131.
 5. Мікроорганізми як деструктори та індикатори токсичності гетероциклічних сполук /Сушко А.Р., Дуган О. М., Журахівська Л.Р., Марінцова Н.Г.// Хімія, технологія речовин та їх застосування: [збірник наукових праць] / відповідальний редактор Й.Й.Ятчишин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 249 –256 (Вісник / Національний університет «Львівська політехніка» ; № 841)
 6. Формування та властивості декстрановмісного покриття для контрольної адсорбції альбуміну та вирощування клітин / Огар М.О., Стецишин Ю.Б., Коструба А.М., Журахівська Л.Р.. Федорова О.В., Штапенко О.В., Марінцова Н.Г., Новіков В.П. // Доповіді НАН України. Науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України. №5. -2013. – С. 148-154.
 7. Біоорганічний синтез глікозильованих гідроксихінонів та кварцетину / Винницька Р.Б., Бондарчук О.П., Курка М.С., Миколів О.П., Толкачьова Н.В., Марінцова Н.Г., Новіков В.П. // Збірник наукових праць «Проблеми екологічної та медичної генетики і клітинної імунології» - Київ, Луганськ: Випуск № 3 (111). - 2012. - С. 22-27.
 8. Вплив калієвої солі 2-гліцино-3-хлор-1,4-нафтохінону та бемітилу на метаболічні процеси в організмі щурів за умов щоденного тренування бігом у третбані / Степанюк Г.І., Руда Н.В., Драчук О.П., Шевчук О.К., Новіков В.П., Марінцова Н.Г., Курка М.С., Бондарчук О.П. // Фармакологія та лікарська токсикологія, Вінниця. - № 2 (21)/2011. – С. 62-66.
 9. Синтез та властивості хіноїдних сполук. I. Галогенування та реакції хіноїдних сполук з N-нуклеофільними реагентами / Курка М.С., Миколів О.Б., Бондарчук О.П., Стасевич М.В., Мусянович Р.Я., Марінцова Н.Г., Новіков В.П. // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. Том 8, випуск 4 (32), 2010, Харків, НфаУ.-2010. - С. 40-50.
 10. Polovkovych S. V., Karkhut A. I., Marintsova N. G., Novikov V.P. Synthesis of new 5-acetyl(arylmethyliden)-4-thiazolidones. // Heteroatom Chemistry – 2010. – Vol.21(6). – P.392-396.
 11. Оцінка спроможності деяких амінокислотовмісних похідних 1,4-нафтохінону підвищувати фізичну витривалість організму при різних температурних режимах. / Степанюк Г.І., Руда Н.В., Марінцова Н.Г., Курка М.С., Новіков В.П., Рябоха О.С., Цимбалюк В.В. // Biomedical and Biosocial Anthropology. Vinnytsia. - 2009. - №13. – P.166-169.