Кіца Мар'яна Олегівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кіца Мар'яна Олегівна
Фото Кіца.JPG
канд.н. з соц.ком, доцент
Дата народження 08.11.1986
Місце народження Львів
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет журналістики
Дата закінчення 2008 р.
Спеціальність Журналістика
Галузь наукових інтересів Реклама в засобах масової інформації: теоретичний та практичний аспект; новітні джерела інформації, особливості розвитку Інтернет-ЗМІ в Україні та світі; методи ведення інформаційної війни; законодавчі основи інформаційної безпеки в Україні
Науковий ступінь Кандидат наук із соціальних комунікацій
Дата присвоєння н.с. 2014 р.

Кіца Мар'яна Олегівна (8 листопада 1986 р.н.) – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики та засобів масової комунікації Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

Освіта

2008 р. – закінчила факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. Здобула освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр журналістики».

2009-2013рр. – здобувач кафедри теорії та практики журналістики ЛНУ імені Івана Франка.

2014р. – захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології. Тема дисертації: «Недобросовісна реклама в українських газетних виданнях».

2017р. – отримала вчене звання доцента.

Професійна діяльність

З лютого 2013 р. – викладач кафедри журналістики та засобів масової комунікації ІНПП НУ «Львівська політехніка».

Викладає курси

 • Інтернет-журналістика
 • Реклама в ЗМІ
 • Інформаційна безпека та інформаційна війна в Україні
 • Міжнародні та політичні проблеми в ЗМІ

Наукові зацікавлення

 • Реклама в засобах масової інформації: теоретичний та практичний аспект
 • Новітні джерела інформації
 • Особливості розвитку інтернет-ЗМІ в Україні та світі
 • Методи ведення інформаційної війни
 • Законодавчі основи інформаційної безпеки в Україні.

Основні публікації

Монографії

 1. Кіца М.О.Патогенна реклама в друкованих газетах України: монографія / М.О. Кіца. – Львів : ПАІС, 2014. – 208с.

Наукові статті

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=5PEsvUIAAAAJ&hl=uk&oi=ao


 1. Кіца М. О. Вплив світової економіки на рекламний ринок сучасної преси / М. О. Кіца // Теле- та радіожурналістика. – 2013. – Вип. 12. – С. 110 – 116.
 2. Кіца М. О. Дисфункційність патогенної реклами в українській пресі / М. О. Кіца // Вісник Львівського університету: Серія Журналістика. – 2013. – Вип. 38. – С. 153 – 158.
 3. Кіца М. О. До проблеми класифікації патогенної реклами в друкованих ЗМІ / Кіца М. О. // Медіапростір: збірник наукових статей. – № 3. – Тернопіль: Терно-граф, 2013. – Ч. І. – С. 90 – 94.
 4. Кіца М. О.Еволюція рекламної діяльності та її наслідки: медійний аспект / М. О. Кіца // Світ соціальних комунікацій: наук. журн.[гол. ред. О.М. Холод]. – Т.11. – К.: КНУКіМ, КиМУ, ДонНУ, КПУ, 2013. – С. 70 – 74.
 5. Кица М. О. Неправовое изображение детей в рекламе (на материалах львовской газеты «Експрес») / М. О. Кица // Научные ведомости Белгородского государственного университета : Серия гуманитарные науки: Филология, Журналистика, Педагогика, Психология. – 2013. – Вып. 18. – С. 207 – 213.
 6. Кица М. О. Психологические дисфункции патогенной рекламы в украинских СМИ / М. О. Кица // Журналистский Ежегодник: научный журнал. – 2013. – № 2. – Ч. І. – С. 67 – 69.
 7. Кица М. О.Политическая реклама в информационном контенте украинской прессы 2007 – 2013 г. / М. О. Кица // Научный журнал Нового университета: Серия «Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук». – 2013. – № 10. – С. 49 – 53.
 8. Кіца М.О. Етичні аспекти використання дітей у рекламі /М.О.Кіца // Поліграфія: наук.ж-л. – Львів: Вид-во Ак. друк., 2014. – С. 36—38.
 9. Кіца М.О. Вплив патогенної реклами на світосприйняття дітей: український та зарубіжний досвід / М.О. Кіца // Наук.-вироб. ж-л Держава та регіони: Серія соц. ком. – Запоріжжя, 2013.—174-180.
 10. Кіца М.О. Заборонені види політичної реклами в сучасній українській пресі / М. О. Кіца // Діалог: Медіа-студії. – Одеса : Астропринт, 2013. – Вип. 17. – С. 230 – 240.
 11. Кица М. О. Признаки и классификация патогенной рекламы в печатных изданиях Украины / М. О. Кица // Журналистика ХХІ века: опит пришлого и вызовы будущого : сборник научн. трудов Междунар. научно-практ. конференции. – Тирасполь, 2013. – 305 – 311.
 12. Кица М.О. Влияние реклами на читателей периодических зданий:аксиологический аспект Журналістыка-2015: стан, праблемыіперспектывы: матэрыялы17-йМіжнар. навук.-практ.
 13. канф, 12–13 ліст. 2015 г.,Мінск/ рэдкал. : С.В. Дубовік(адк. рэд.) [іінш.]. – Вып. 17. –Мінск: БДУ, 2015. – С.63-66
 14. Кица М.О. Влияние рекламы на читателей периодических изданий:аксиологический аспект/ М.О.Кица // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Science, ІІІ (9), Issue 53, 2015. Budapest, 2015. - P.58-61.

Контакти

вул. Князя Романа, 3, 20 -й корпус, кім. 108, 108а, Львів, 79000

телефон: (032) 258-31- 03

е-mail: gzmk_inpp@lp.edu.ua