Коляса Любов Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 13:10, 16 вересня 2022, створена Сапіташ Давид (обговореннявнесок) (Основні публікації:)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Коляса Любов Іванівна
Koljasa3.jpg
к.ф-м.н., доцент
Дата народження 24 грудня 1981 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Комплексний аналіз. Властивості логарифмічної похідної мероморфних функцій з логарифмічною особливою точкою в нескінченності і їх застосування.
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Науковий керівник доктор фізико-математичних наук, професор Мохонько Анатолій Захарович. Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2011 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра вищої математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Коляса Любов Іванівна — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Дата народження: 24 грудня 1981 року.

Тема дисертації: Властивості логарифмічної похідної аналітичних і субгармонійних функцій і їх застосування[Текст] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Коляса Любов Іванівна ;Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2010. — 143 арк. — Бібліогр.: арк.132-143.

Науковий керівник : доктор фізико-математичних наук, профессор Мохонько Анатолій Захарович. Національний університет «Львівська політехніка»

З 2010 р. — асистент кафедри вищої математики

Навчальна робота

В університеті читає курси

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

Наукові інтереси:

Властивості логарифмічної похідної мезоморфних функцій з логарифмічною особливою точкою в нескінченності

Основні публікації:

Навчальні посібники:

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 • Мохонько А.З., Коляса Л.І. Про розв’язки лінійних диференціальних рівнянь з алгеброїдними коефіцієнтами. // Вісник НУ "Львівська політехніка«.-2007, №601. — С. 43-45.
 • Chyzhykov I. F., Kolyasa L. I. Logarithmic derivativeestimates for subharmonic functions. // Matematychni Studi’i. −2008, vol. 30, №I, p. 22- 30.
 • Mokhon’ko A.Z., Kolyasa L.I. Applications of estimates ofthe logarithmic derivative of meromorphic function with a logarithmic singularityin the analytic theory of differential equations / Дванадцята міжнароднанаукова конференція імені академіка М. Кравчука (Київ, 15-17 травня, 2008) —Матеріали конференції. — С 740.
 • Mokhon’ko A.Z., Kolyasa L.I. Estimates of the logarithmicderivative of meromorphic functions with a logarithmic singularity at infinityand their applications. // Matematychni Studii. −2007, vol. 28, № 2. — p.151-161.
 • Kolyasa L.I., Chyzhykov I.E. Logarithmic derivative estimatefor subharmonic functions // Abstracts / International Conference Analysis andTopology, Lviv, May 26 — June 7, 2008, p. 28.
 • Коляса Л.І., Мохонько А. 3. Оцінка логарифмічної похідної багатозначних мероморфних функцій. // Міжнародна конференція до 100-річчя М.М.Боголюбова та 70-річчя М.І. Нагнибіди. Чернівці, 8-13 червня 2009 p., тези доповідей, с. 74-75
 • Мохонько А.З., Коляса Л.И. Об алгебраических решениях линейных дифференциальных уравнений с алгеброидными коэффициентами //Дифференциальные уравнения. Минск — 2009. — т. 45, № 8.-с. 1102-1007
 • Мохонько А.3., Мохонько В.Д., Коляса Л.І. Про мероморфні розв’язки з логарифмічною особливою точкою в нескінченності систем лінійних диференціальних рівнянь. // Вісник НУ «Львівська політехніка» Фізико-математичні науки .-2009, № 643, с 15-23.
 • L. Kolyasa, A. Mokhonko, V. Mokhonko. About meromoprphicsolutions with a logarithmic singularity at infinity of systems of the lineardifferential equations. // 13-та Міжн. конф. ім. акад. Кравчука М., 13-15травня 2010 рік. — С. 25
 • Мохонько А.З., Коляса Л.І. Властивості логарифмічноїпохідної мезоморфних функцій з логарифмічною особливою точкою в нескінченності.// Вісник Львівської політехніки. Фізико-математичні науки. — 2011.— № 696. —С. 7-10.
 • Kolyasa L.I., Mokhon’ko A.Z., Mokhon’ko V.D. Asymptotic properties of meromorphic solutions of differential equations in a neighborhood of a logarithmic singularity // Matematichni Studii. —2014. – V. 42, № 1.– P. 67 – 83.
 • Сухорольський М.А., Андрусяк І.В., Коляса Л.І. Базис у просторі функцій, аналітичних у смузі // XVI Міжнародна наук. конф. ім. акад. Михайла Кравчука: матеріали конф., Київ, 14-15 травня 2015 р.– Київ, 2015.—С. 178–181.
 • Зеленяк В.М., Коляса Л. І. Термопружна рівновага тришарового кругового порожнистого циліндра з тріщиною // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2016. – № 2. – С. 98-103.
 • Зеленяк В.М., Коляса Л.І., Івасик Г.В. Інтегральні рівняння задачі термопружності для кругового диска з криволінійними включеннями і тріщинами // Сімнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука, Київ, 19–20 травня. – 2016. – С. 118–121.
 • Зеленяк В.М., Коляса Л. І. Моделювання двовимірного термопружного стану в пластині з тріщиною і складеним двокомпонентним включенням // Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми термомеханіки», Львів, 22–24 вересня. – 2016. – С. 165–166.
 • Зеленяк В.М., Коляса Л. І. Моделювання термопружного двовимірного стану у кусково-однорідній трикомпонентній області з тріщиною // Сьома міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації», Кам’янець-Подільський, 21–22 квітня. – 2016. – С. 80–81.
 • Мохонько А. З., Мохонько В. Д., Коляса Л. І. Про порядок зростання розв’язків лінійних диференціальних рівнянь в околі точки розгалуження / // Всеукраїнська наукова конференція «Диференціальні рівняння та проблеми аерогідродинаміки й тепломасопереносу», Дніпропетровськ, 28–30 вересня. – 2016. – С. 18.
 • Сухорольський М. А., Андрусяк І.В., Коляса Л. І. Системи степенів конформних відображень та спряжені до них системи функцій // Сьома міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації», Кам’янець-Подільський, 21–22 квітня. – 2016. – С. 219–220.
 • Baranetskij Y. O., Kolyasa L. I. Properties of the problem with Samarsky-Ionkin boundary conditions for the diferential equations with involution // Young scientists on diferential equations and applications dedicated to Yaroslav Lopatynsky : book of abstracts 5th International conference, Kyiv, 09–11 November. – 2016. – P. 43.
 • Baranetskij Y. O., Kalenyuk P. I., Kolyasa L. I. Nonlocal boundary-value problem for the abstract second-order differential equations with operator involution // Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки. – 2016. – № 1-2. – С. 4–11.
 • Сухорольський М. А., Андрусяк І.В., Коляса Л. І., Бродяк О. Я. Біортогональні системи нелінійних комбінацій експоненціальних функцій // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Математика і інформатика”. – 2016. – Т.Випуск, №1 (28). – C. 125–135.
 • Баранецький Я. О., Коляса Л. І. Крайова задача для диференціально-операторного рівняння другого порядку з інволюцією // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Фізико-математичні науки". – 2017. – № 871. – C. 20–26.
 • Каленюк П.І., Баранецький Я. О., Коляса Л. І. Нелокальна крайова задача для оператора диференціювання парного порядку // Збірник наукових праць, присвячений 80-річчю Б.Й.Пташника Некласичні задачі теорії диференціальних рівнянь. – 2017. – Т.1, № 1. – C. 91–109
 • Kalenyuk P. I., Baranetskij Y. O., Kolyasa L. I. The boundary value problem for the differential-operator equation of the order 2n with involution // Functional analysis dedicated to the 125th anniversary of Stefan Banach : book of abstracts international conference, 18–23 September 2017, Lviv, Ukraine. – 2017. – P. 36–37.
 • Veselovska O., Drohomyretska K., Kolyasa L. I. Criterion of the continuation of harmonic functions in the ball of – dimensional spase and representation of the generalized orders of the entire harmonic functions in in terms of approximation error // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2017. – № 4/4 (88). – P. 43–49.
 • Каленюк П.І., Баранецький Я. О., Коляса Л. І. Крайова задача для абстрактних диференціальних рівнянь з оператором інволюції // Буковинський математичний журнал. – 2017. – Т.4, № 3-4.
 • Kalenyuk P. I., Baranetskij Y., Kolyasa L. A nonlocal problem for a differential operator of even order with involution // Congressio Mathematyka : III Conference matematyczno-informatyczna, 27–29.09.2017, Rzeszov, Poland. – 2017. – P. 38–39.
 • Kolyasa L., Mokhon’ko А. Calculation of coefficients of the equation which determines a derivative of an algebroid function // Congressio Mathematyka : III Conference matematyczno-informatyczna, 27–29.09.2017, Rzeszov, Poland. – 2017. – P. 41.
 • Havrysh V., Pelekh Y., Kolyasa L., Ovchar I., Ivasyk H., Bilas O. Examining the temperature fields in flat piecewise-uniform structures // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2017. – Vol.2/5, № 86. – P. 23–32.
 • Sukhorolsky M., Andrusyak I., Kolyasa L. Systems of powers of conformal mappings and conjugate systems of functions // Azerbaijan Journal of Mathematics. – 2017. – Vol.7, № 2. – P. 3–20.
 • Василь Гавриш, Роман Кочан, Руслан Тушницький, Любов Коляса. Model of thermal conduction for layered elements of radio electronic systems with foreign inclusions // Intelligent data acquisition and advanced computing systems: technology and applications (IDAACS) : procedings of the IEEE 9th International conference (Bucharest, September 21-23, 2017). – 2017. – C. 113–117.
 • Zelenyak, V., Kolyasa, L., Oryshchyn, O., Vozna, S., Tokar, O. Examining elastic interaction between a crack and the line of junction of dissimilar semi-infinite plates // EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies/ -2017/ - №6(7-90), pp. 4-10
 • Baranetskiy Y., Kopach M. I., Kalenyuk P. I., Kolyasa L. I. The nonlocal problem for the differential-operator equati on of the even order with the involution // Карпатські математичні публікації. – 2017. – Том 9, № 2. – P. 109–119.
 • Зеленяк В.М., Коляса Л. І. Короткий огляд досліджень стаціонарного двовимірного термопружного стану кусково-однорідних тіл з тріщинами // Cучасні проблеми механіки та математики : збірник наукових праць [за матеріалами міжнародної конференції, 22–25 травня 2018 р., Львів] : [у 3 т.]. – 2018. – C. 36–37.
 • Баранецький Я. О., Каленюк П.І., Коляса Л. І. Спектральні властивості несамоспряженених крайових задач для оператора диференціювання парного порядку // Український математичний журнал. – 2018. – Том 70 № 6. – С. 739–751.
 • Havrysh Vasyl, Kolyasa Lubov, Loik Vasyl, Shkrab Roman. Determination of temperature regimes in spatial non-homogeneous elements of the radio engineering devices // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій : тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції (03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя). – 2018. – P. 163–164.
 • Tokar Olha, Kolyasa L., Korol M., Havryliuk S., Vovk O. Estimation of the structure of the mixed forest stands of Stryisko-Syanska verkhovyna using GIS technologies // Автоматика/Automatics – 2018 : матеріали XXV Міжнародної конференції з автоматичного управління, 18–19 вересня 2018 р., Львів, Україна. – 2018. – P. 183–184.
 • Kolyasa L. I., Kalenyuk P. I., Baranetskij Y. O., Kopach M. I. Nonlocal multipoint problem for ordinary differential equation of even order with involution // Математичні студії. – 2018. – Том 49 № 1. – P. 80–94.
 • Zelenyak V. M., Kolyasa L. I., Loik V. B., Synelnikov O. D. Thermoelastic state of a half-space with an edge crack under local heating conditions // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2018. – № 4. – С. 72–78.
 • Kolyasa L. I., Havrysh V., Baranetskiy Y. Investigation of temperature modes in termosensitive non-uniform elements of radioelectronic devices // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2018. – № 3 (46). – P. 7–15.
 • Tokar Olha, Havryliuk Serhii, Korol Mykola, Vovk Olena, Kolyasa Lubov. Using multitemporal and multisensoral images for land cover interpretation with random forest algorithm in the Prykarpattya region of Ukraine // Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC). – 2019. – Vol. 871: Advances in intelligent systems and computing III. Selected papers from the International conference on computer science and information technologies, CSIT 2018, September 11-14, Lviv, Ukraine. – P. 48–64.
 • Chukhray I., Bilushchak H., Kolyasa L., Tokar O., Datsko A. Expert evaluation of consumer properties of probiotics marketed in Ukraine // Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences. – 2018. – Vol. 31, No. 2. – С. 76–80.
 • Kolyasa L., Havrysh V, Loik Vasyl. Non-linear mathematical 3D model of determination of temperature field in elements of microelectronic devices // Комп'ютерні науки та інформаційні технології (CSIT-2018) : матеріали XIII-ої Міжнародної науково-технічної конференції, 11–14 вересня 2018 р., Львів. – 2018. – P. 187–190.
 • Tokar Olha, Vovk Olena, Kolyasa Lubov, Havryliuk Serhii, Korol Mykola. Using the random forest classification for land cover interpretation of Landsat images in the Prykarpattya region of Ukraine // Комп'ютерні науки та інформаційні технології (CSIT-2018) : матеріали XIII-ої Міжнародної науково-технічної конференції, 11–14 вересня 2018 р., Львів. – 2018. – P. 241–244.
 • Kolyasa L. I., Havrysh V., Kochan R., Loik V., Kubica M. The nonlinear mathematical 2D model for the analysis of temperature regimes in thermo-sensitive layered medium with inclusions // 18th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2018. Micro and nano technologies. Space technologies and planetary science : proceedings, 2–8 July, 2018, Albena, Bulgaria. – 2018. – P. 497–501.
 • Baranetskij Y., Kolyasa L., Vozna S. М., Symovonyk I. The nonlocal problem for second-order differential equations with the operators of involution // Mathematical Modeling. – 2018. – № 2. – С. 50–53.
 • Zelenyak V. M., Kolyasa L. I. Mathematical modeling of the thermoelastic state in a circular disk with a crack due to the action of the heat source // Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science. – 2019. – Vol. 5, № 1. – P. 13–19.
 • Kalenyuk P., Baranetskij Ya., Kolyasa L. A nonlocal problem for a differential operator of even order with involution // Journal of Applied Analysis. – 2020. – Vol. 26, iss. 2. – P. 297–307.
 • Zelenyak V., Kolyasa L., Klapchuk M. I. Mathematical modeling of elastic state in a three-component plate containing a crack due to the action of unidirectional tension // Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science. – 2020. – Vol. 6, № 3/4. – P. 20–26.
 • Kolyasa L. I., Havrysh V., Vozna S. Temperature field in a layered plate with local heating // Mathematical Modeling. – 2021. – Vol. 5, iss. 3. – P. 90–94.

Методичні розробки:

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 219

тел./факс: 258-25-40