Козловський Юрій Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 11:38, 29 липня 2022, створена Ірина Мартин (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
КОЗЛОВСЬКИЙ Юрій Михайлович
Kozlovskiy.png
Громадянство Україна
Вчене звання доктор педагогічних наук
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут права, психології та інноваційної освіти, Кафедра педагогіки та інноваційної освіти

КОЗЛОВСЬКИЙ Юрій Михайлович — доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та інноваційної освіти, заступник директора з науково-педагогічної роботи Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка».

Освіта

Закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка (2000). Працював в Інституті фізики конденсованих систем НАН України (2000-2008); від 2008 — у Львівському інституті банківської справи УБС НБУ; 2008-2010 – начальник наукового відділу; 2011-2012 – доцент кафедри математики і статистики; від 2013 – завідувач кафедри математики і статистики; Доктор педагогічних наук (2013), доцент (2014), професор. Наукові дослідження: моделювання наукової діяльності вищих навчальних закладів; едукаційна інтегрологія; економіка освіти.

Основні курси

 • Педагогіка та психологія.
 • Педагогіка вищої школи.
 • Основи наукових досліджень.
 • Методика викладання у вищій школі.
 • Математичні методи в педагогіці.

Вибрані публікації

 1. Козловський Ю. М. Моделювання наукової діяльності вищого навчального закладу: теоретико-методологічний аспект: [Монографія] / Ю. М. Козловський. – Львів: СПОЛОМ, 2012. – 484 с.
 2. Козловський Ю. М. Методологія та технологія наукової діяльності / Ю. М. Козловський // Методологія наукової діяльності : [навч. посіб.] / за ред. Д. В. Чернілевськогою – К. ; Вінниця: АМСКП, 2010. – С. 165–248 .
 3. Yu. Kozlovskiy Pedagogical aspect of research activities of university // Education: individual and social dimensions (Selected issues) / Edited by Yurii Kozlovskyi and Mariusz Śniadkowski. – Monograph – Lviv: Сполом, 2013. – S.46-70.
 4. Козловський Ю. М. Едукаційна інтегрологія [Текст] : монографія / Козловський Ю. М., Козловська І. М. – Львів : Сполом, 2015. – 360 с
 5. Козловський Ю. М. Загальнопедагогічний аспект наукової діяльності вищого навчального закладу / Ю. М. Козловський // Вісник Черкаського університету. Серія: педагогічні науки. – 2011. – № 196. – С. 48–52.
 6. Козловський Ю. М. Кількісні та якісні показники наукової діяльності працівників вищого навчального закладу / Ю. М. Козловський // Науковий вісник південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Ушинського: Зб. наук. пр. – № 3–4 / Редкол.: А. М. Богуш (голова) та ін. – Одеса: ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. – 2011. – С. 74–82.
 7. Козловський Ю. М. Закономірності розвитку науки як методологічна передумова моделювання наукової діяльності / Ю. М. Козловський // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини: Зб. наук. пр. – Част. 2 / Редкол.: М. Т. Мартинюк (голова) та ін. – Умань: ПП “Жовтий”, 2011. – С. 162–169.
 8. Козловський Ю. М. Організаційні та управлінські аспекти наукової діяльності вищого навчального закладу / Ю. М. Козловський // Вища освіта України. Тематичний випуск: Інтеграція вищої школи України до європейського та світового освітнього простору. – 2012. – № 1 (додаток 1). – С. 301–308.
 9. Козловський Ю. М. Наукова діяльність вищого навчального закладу / Ю. М. Козловський // Серія з 12 брошур Вип. 1-12 – Львів: Сполом, 2009-2012р.р.
 10. Козловский Ю.М. Аксиологический аспект научной деятельности преподавателя высшего учебного заведения // Вестник Семипалатинского государственного педагогического института. 2012. – № 3. – С.112-114.
 11. Козловський Ю.М. Педагогічні аспекти наукової діяльності вищих навчальних закладів // Нові технології навчання. – 2013. – № 78. – С.113-118.
 12. Козловський Ю.М. Історичний досвід наукової діяльності вищого навчального закладу // Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету: традиції проблеми, перспективи: У 3-х томах. Том 3. Педагогічна думка, освіта, персоналії: теоретичний, історичний, компаративістський підхроди: зб. наук. праць / За ред. М.Євтуха, Д.Герцюка, К.Шмидта. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 234-242.
 13. Козловський Ю.М. Інтеграція наукової та навчальної діяльності вищого навчального закладу // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр. – Вип. 39 / Редкол.: І. А. Зязюн (голова) та ін. – Київ–Вінниця: ТОВ “Планер”, 2014 – С. 266–270.
 14. Yuryi Kozlovskyi, Iryna Kozlovska Integration In Education: Historical Preconditions, Defiitions And Aspect Of Research Activities Of Higher Educational // Visual Thinking – Visual Culture – Visual Pedagogy / Monografie – Politechnika Lubelska olitechnika Lubelska Lublin 2014. s.96-107

Контакти

E-mail: PPSY_INPP@lp.edu.ua

E-mail: ipp-dc@polynet.lviv.ua