Кафедра хімічної технології переробки пластмас

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра хімічної технології переробки пластмас
ХТПП.jpg
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ХТПП
Дата заснування 1965 рік
К-сть кандидатів наук 7
К-сть доцентів 5
К-сть докторів наук 3
К-сть професорів 3
Приналежність Інститут хімії та хімічних технологій
Завідувач кафедри д. х. н., професор Суберляк Олег Володимирович
Розташування (адреса) пл. Св. Юра, 3/4, м.Львів, 79013; 8-й корпус, кімн. 146
Періодичне друковане видання Журнал Chemistry & Chemical Technology
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/htpp

Кафедру хімічної технолдогії хімічної технології переробки пластмас засновано 1965 року. З листопада 2001 року кафедра є у складі Інституту хімії та хімічних технологій.

Історія кафедри

Кафедру засновано в 1965 році. У цьому ж році було здійснено перший випуск фахівців за спеціальністю «Технологія пластичних мас та синтетичного каучуку» та відкрита спеціальність «Технологія переробки пластмас». При кафедрі створено науково-дослідний сектор і підрозділ проблемної лабораторії з синтезу термотривких гетероциклічних полімерів, модифікації полімерів, розвивається напрямок переробки пластмас.

З 1973 року розпочинаються наукові дослідження в галузі застосування полімерів у процесах холодної механообробки твердих тіл неорганічної природи. З 1976 проводяться дослідження з розробки синтезу та застосування полімерів медичного призначення, зокрема в області синтезу високогідрофільних (ко)полімерів для корегуючих і лікувальних контактних лінз. Також розвивається напрям наукових досліджень з розроблення технології виробництва та переробки сумішей полімерів, модифікації та переробки олігомерних смол, а також з утилізації вторинної полімерної сировини.

З 1992 року кафедра акредитована за вищим 4 рівнем фахової підготовки і одержала право випуску фахівців середньої і вищої кваліфікацій (бакалавр, спеціаліст, магістр) за двома спеціальностями:

  • «Хімічна технологія високомолекулярних сполук» з можливою спеціалізацією — хімічна технологія пластмас; хімічна технологія синтетичного каучуку; технологія лаків та фарб; технологія біомедполімерів.
  • «Технологія переробки полімерів» з можливою спеціалізацією — технологія переробки пластмас; технологія формування виробів з еластомерів; технологія полімерних плівкових, клейких матеріалів та покрить; технологія формування полімерних імплантатів та полімерних лікарських форм; основи конструювання пластмасових виробів та оснащення; контроль та сертифікація полімерної продукції і пластмасових виробів.

З метою практичної підготовки студентів здійснюється навчання в лабораторіях кафедри, які поділені за циклами: хіміко-технологічний; механіко-технічний; фізико-хімічний; техніки переробки пластмас і еластомерів; лабораторія сертифікації полімерних матеріалів.

Крім того, згідно з угодами між кафедрою і провідними виробництвами західного регіону України, студенти проходять навчально-ознайомчу, виробничу та переддипломну практики на цих підприємствах, в тому числі на основі індивідуальних угод на наскрізну практику студенти мають можливість подальшого працевлаштування.

Викладацький склад кафедри

Kolektyv.jpg

Наукова діяльність

Науково-дослідні лабораторії:

Партнери кафедри

Навчальний процес