Відмінності між версіями «Кафедра туризму»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
м
 
Рядок 26: Рядок 26:
 
| Начальник                    =
 
| Начальник                    =
 
| Керівник                    =
 
| Керівник                    =
| Розташування (адреса)        = вул. Генерала Чупринки 130, 79057, м. Львів; 38-й корпус, кімнати 306, 320
+
| Розташування (адреса)        = вул. Карпінського, 2/4, 1навчальний корпус
 
| Періодичне друковане видання =
 
| Періодичне друковане видання =
 
| Сторінка на lp_edu_ua        = http://lp.edu.ua/tur
 
| Сторінка на lp_edu_ua        = http://lp.edu.ua/tur
Рядок 77: Рядок 77:
  
 
На кафедрі успішно проведено первинну акредитаційну експертизу з підготовки фахівців освітньо-професійної програми «Туризмознавство» зі спеціальності 242 «Туризм» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному університеті «Львівська політехніка».
 
На кафедрі успішно проведено первинну акредитаційну експертизу з підготовки фахівців освітньо-професійної програми «Туризмознавство» зі спеціальності 242 «Туризм» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному університеті «Львівська політехніка».
 +
 +
==Контакти==
 +
 +
вул. Карпінського, 2/4, 1-й навчальний корпус
  
 
[http://wiki.lp.edu.ua/wiki/images/3/33/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA.PDF '''Результати проведення експертизи'''](.pdf файл)
 
[http://wiki.lp.edu.ua/wiki/images/3/33/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA.PDF '''Результати проведення експертизи'''](.pdf файл)

Поточна версія на 12:09, 11 серпня 2022

Кафедра туризму
Logo TYR.png
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ТУР
Дата заснування 2011 рік
Приналежність Інститут сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола Національний університет «Львівська політехніка»
Завідувач кафедри д.е.н., проф. Теребух Андрій Андрійович
Розташування (адреса) вул. Карпінського, 2/4, 1-й навчальний корпус
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/tur
Власний сайт http://www.ldi.lviv.ua/index.php/ua/struktura-instututu/kafedra-tur

Кафедра туризму створена у 2011 р. і функціонує у складі Інституту сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола (ІСТР) Національного університету «Львівська політехніка» (НУЛП).

Історична довідка

Кафедра туризму створена 1 вересня 2011 року у складі Інституту сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола Національного університету «Львівська політехніка».

У 2012 році було здійснено перший набір студентів в обсязі 50 осіб на перший курс і 23 особи — за скороченою програмою навчання на базі ОКР «молодший спеціаліст».

У 2014 році кафедрою було успішно акредитовано напрям підготовки 6.140103 «Туризм» і збільшено ліцензійний обсяг підготовки бакалаврів денної форми навчання до 75 осіб. У цьому ж році було отримано ліцензію на підготовку спеціалістів за спеціальністю 7.14010301 «Туризмознавство».

У 2015 році було отримано дозвіл Міністерства освіти і науки України на підготовку бакалаврів заочної форми навчання в обсязі 70 осіб.

Навчання

Кафедра готує висококваліфікованих фахівців сфери туризму. Особливий акцент в навчальному процесі звернено на глибоку професійно-практичну підготовку студентів, що дозволяє поглибити їх знання викладанням добре підібраних спецкурсів, які опираються на найновіші дослідження в сфері туризму та перспективи їх практичного застосування. Опанувавши такі знання, випускники є «мобільними» у виборі оптимальних рішень. Студенти отримують практичну підготовку під час проходження практики на підприємствах, установах та організаціях, що працюють в туристичній галузі. Проводяться інтенсивні переговори з зарубіжними вищими освітніми закладами та підприємствами про практичну підготовку в них частини наших студентів. Зокрема, укладено угоди про співпрацю з Вищою Школою Туризму і Екології в Су́хій-Бески́дзькій (Польща), Факультетом бізнесу Університету Акденіз (Туреччина) та Rhodesnow LTD (Литва).

На кафедрі створено та обладнано лабораторію ресторанного обслуговування, лабораторію готельної справи, науково-дослідну лабораторію інноваційних технологій в туризмі та кабінет туризмознавства.

Випускники спеціальності «Туризмознавство» мають змогу працювати у туристично-рекреаційному господарстві в підрозділах, пов’язаних з природокористуванням, в оперативних, пошукових, науково-дослідних організаціях Міністерства культури і туризму, а також інших міністерств та відомств. Рівень підготовки дозволяє їм займати такі посади:

 • директора комплексу (оздоровчого, спортивного, туристського),
 • керівника туристичного підприємства,
 • керуючого готельним господарством,
 • завідувача бюро (подорожей, екскурсій),
 • начальника туристської бази,
 • консультанта з туризму в органах державної влади.

Викладацький склад кафедри

На даний час на кафедрі туризму працює 10 науково-педагогічних працівників, з них 2 доктори наук та 4 кандидати наук. Завідувач кафедри — доктор економічних наук, доцент А.А. Теребух.

Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри здійснюється відповідно зареєстрованої кафедральної тематики «Визначення засад оцінювання та використання рекреаційно-туристичного потенціалу територій». Протягом 2013-2015 рр. викладачами кафедри було опубліковано монографії:

 • Теребух А.А. Господарські рішення на підприємствах: формування, реалізація та економічна ефективність: [монографія] /Теребух А.А. — Львів Видавництво Львівської політехніки, 2013. — 244 с.,
 • Божук Т. Рекреаційно-туристичні дестинації: теорія, методологія, практика. [монографія] / Тетяна Божук. — Львів : Український бестселер, 2014. — 468 с.);
 • колективні монографії: Економіка природокористування та управління природоохоронною діяльністю: [монографія] — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. — 372 с.,
 • Просторова організація економічних систем: [монографія] — Львів: Новий Світ —2000, 2013. — 274 с.;
 • навчальні посібники: Чорненька Н.В. Індустрія туризму: навчальний посібник. / Н.В. Чорненька. — К.: Атіка, 2012. — 504 с.,
 • Економіка природокористування: [навч. посіб.] / С.В. Князь, М.Т. Бець, (Г.Я. Ільницька-Гикавчук), (О.П. Макар). — Львів: ТзОВ «Ліга-прес», 2014. — 316 с.

Працівники кафедри туризму активно беруть участь у науково-технічних конференціях, які відбуваюся в Україні та за її межами (Білорусь, Польща, Швеція тощо).

Колектив кафедри виступив співорганізатором проведення 2-го та 3-ого Міжнародного конгресу «Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування» 19-22 вересня 2012 р., 17-19 вересня 2014 р.

Експертні висновки

На кафедрі успішно проведено первинну акредитаційну експертизу з підготовки фахівців освітньо-професійної програми «Туризмознавство» зі спеціальності 242 «Туризм» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному університеті «Львівська політехніка».

Контакти

вул. Карпінського, 2/4, 1-й навчальний корпус

Результати проведення експертизи(.pdf файл)

Партнери кафедри