Кафедра теорії права та конституціоналізму

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 12:10, 5 липня 2022, створена Ірина Мартин (обговореннявнесок) (доповнення і зміни)

Перейти до: навігація, пошук
Кафедра теорії права та конституціоналізму
Тип підрозділу кафедра Львівської політехніки
Абревіатура ТПК
Дата заснування 2011 р.
Засновники Національний університет «Львівська політехніка»
К-сть аспірантів 15
К-сть доцентів 5
К-сть докторів наук 5
К-сть професорів 4
К-сть співробітників 18
Приналежність Інститут права, психології та інноваційної освіти
Завідувач кафедри д.ю.н., професор, Заслужений працівник освіти України Ковальчук Віталій Богданович
Розташування (адреса) вул. Князя Романа, 1-3, к. № 327
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/tfp

Кафедра теорії права та конституціоналізму — це навчально-науковий підрозділ Інституту права та психології Львівської політехніки, створений для підготовки спеціалістів за спеціальністю «Правознавство».

Про кафедру

Кафедра теорії права та конституціоналізму (ТПК) Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти розпочала свою роботу у структурі Національного університету «Львівська політехніка» згідно з наказом № 22-10 від 14 лютого 2011 року «Про створення Інституту права та психології» як кафедра філософії права та міжнародного права. Сьогодні професорсько-викладацький склад кафедри ТПК налічує 30 осіб, з-поміж яких: 16 докторів наук, 12 кандидатів наук. Високий професіоналізм професорсько-викладацького складу поєднується із особистими якостями, які відповідають сучасним вимогам вищої школи, відповідальністю, високим рівнем культури, комунікабельністю, цілеспрямованістю, креативністю. Очолює кафедру д.ю.н., професор, Заслужений працівник освіти України Ковальчук Віталій Богданович. Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує навчальний процес на першому (бакалаврському), другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої освіти за спеціальністю 081 «Право». Цілі діяльності кафедри узгоджуються із місією Університету, сформульованою у Стратегічному плані розвитку Національного університету «Львівська політехніка» до 2025 року та цілями, визначеними у ній. Пріоритетним напрямом у діяльності кафедри є підготовка фахівців у сфері функціонування органів влади, а також юридичних експертів з питань міжнародного публічного та приватного права.


Колектив працівників кафедри

Наукова діяльність

Співпраця кафедри

Співпрацю кафедри теорії права та конституціоналізму (ТПК) умовно можна поділити на внутрішньоуніверситетську та зовнішньоуніверситетську.


Для встановлення міжпредметних зв’язків в межах внутрішньоуніверситетської співпраці відбуваються міжнародні семінари на базі кафедри педагогіки і соціального управління (ППП). Задля обговорення питання вдосконалення навчально-виховного процесу, впровадження в навчальний процес новітніх методів навчання та досягнень науково-технічного прогресу проводяться спільні семінари з кафедрами адміністративного та інформаційного права, кримінального права та процесу, цивільного права та процесу.

Для підвищення дидактичної кваліфікації викладачів кафедри ТПК проводяться лекції та психологічні тренінги кафедрою ППП. З метою вдосконалення психологічно-педагогічного стану молодих викладачів практикується взаємовідвідування лекцій та практичних занять.

Широку співпрацю провадимо з кафедрою іноземних мов. Зокрема практикуємо проведення лекцій англійською та польською мовами. Задля обміну досвідом між студентами організовуємо спільні конференції та ділові ігри студентів кафедр ТІФП, ППП. Для адаптації студентів 1 курсу проводимо також спільно з кафедрою ППП психолого-правові тренінги.


В межах зовнішньоуніверситетського співробітництва з метою обміну досвідом, кафедра ТПК широко співпрацює з Львівським національним університетом ім. І. Франка, Національним університетом «Острозька академія», Львівським державним університетом внутрішніх справ, особливо в галузі науки та методики викладання. Також провадить активну міжнародну співпрацю з Університетом Марії Кюрі-Склодовської у Польщі (м. Люблін).

Студенти-магістри практикують відвідування лекцій науково-педагогічних працівників цього вищого навчального закладу.

Для забезпечення зв’язків теорії з практикою на лекції з юридичної деонтології запрошуються представники адвокатури, прокуратури, суду. На лекції з канонічного права запрошуємо представників духовенства.

Контакти

вул.Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімата 327

E-mail: tfp2014@i.ua