Відмінності між версіями «Кафедра теорії права та конституціоналізму»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(зміна назви кафедри)
(доповнення і зміни)
Рядок 3: Рядок 3:
 
'''Кафедра теорії права та конституціоналізму''' — це навчально-науковий підрозділ Інституту права та психології Львівської політехніки, створений для підготовки спеціалістів за спеціальністю «Правознавство».
 
'''Кафедра теорії права та конституціоналізму''' — це навчально-науковий підрозділ Інституту права та психології Львівської політехніки, створений для підготовки спеціалістів за спеціальністю «Правознавство».
  
==Загальна інформація==  
+
==Про кафедру==  
'''''Кафедра теорії права та конституціоналізму''''' Навчально-наукового Інституту права, психології та інноваційної освіти у структурі Національного університету «Львівська політехніка», згідно з наказом НУ «ЛП» №22-10 «Про створення ІНПП», від 14.02.2011р. розпочала свою роботу як кафедра міжнародного права та філософії права. Далі, згідно з наказом НУ «ЛП» № 154-10 від 07.10.2011 р. кафедра була перейменована на кафедру теорії та філософії права.  Згідно з наказом 478-1-10 від 17.09.2019 р. кафедра перейменована на кафедру теорії, історії та філософії права. 11.10.2021, відповідно до наказу №5576—1—10, кафедра отримала нову назву: кафедра теорії права та констиціоналізму. Очолює кафедру д.ю.н., професор, Заслужений працівник освіти України '''[[Ковальчук Віталій Богданович]]'''. Під його керівництвом кафедра теорії та констиціоналізму є провідною кафедрою Інституту права, психології та інноваційної освіти за кадровим складом та науковим потенціалом, авторитетним науковим і педагогічним осередком.
+
'''''Кафедра теорії права та конституціоналізму''''' (ТПК) Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти розпочала свою роботу у структурі Національного університету «Львівська політехніка» згідно з наказом № 22-10 від 14 лютого 2011 року «Про створення Інституту права та психології» як кафедра філософії права та міжнародного права.
==[[Про кафедру ТПК|Про кафедру]]==
+
Сьогодні професорсько-викладацький склад кафедри ТПК налічує 30 осіб, з-поміж яких: 16 докторів наук, 12 кандидатів наук. Високий професіоналізм професорсько-викладацького складу поєднується із особистими якостями, які відповідають сучасним вимогам вищої школи, відповідальністю, високим рівнем культури, комунікабельністю, цілеспрямованістю, креативністю. Очолює кафедру д.ю.н., професор, Заслужений працівник освіти України Ковальчук Віталій Богданович.  
 +
Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує навчальний процес на першому (бакалаврському), другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої освіти за спеціальністю 081 «Право».
 +
Цілі діяльності кафедри узгоджуються із місією Університету, сформульованою у Стратегічному плані розвитку Національного університету «Львівська політехніка» до 2025 року та цілями, визначеними у ній.
 +
Пріоритетним напрямом у діяльності кафедри є підготовка фахівців у сфері функціонування органів влади, а також юридичних експертів з питань міжнародного публічного та приватного права.  
 +
 
 
   
 
   
==[[Персональний склад кафедри ТПК|Персональний склад кафедри]]==
+
==[[Колектив працівників кафедри ТПК|Колектив працівників кафедри]]==
 
   
 
   
 
==[[Наукова діяльність кафедри ТПК|Наукова діяльність]] ==
 
==[[Наукова діяльність кафедри ТПК|Наукова діяльність]] ==

Версія за 12:10, 5 липня 2022

Кафедра теорії права та конституціоналізму
Тип підрозділу кафедра Львівської політехніки
Абревіатура ТПК
Дата заснування 2011 р.
Засновники Національний університет «Львівська політехніка»
К-сть аспірантів 15
К-сть доцентів 5
К-сть докторів наук 5
К-сть професорів 4
К-сть співробітників 18
Приналежність Інститут права, психології та інноваційної освіти
Завідувач кафедри д.ю.н., професор, Заслужений працівник освіти України Ковальчук Віталій Богданович
Розташування (адреса) вул. Князя Романа, 1-3, к. № 327
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/tfp

Кафедра теорії права та конституціоналізму — це навчально-науковий підрозділ Інституту права та психології Львівської політехніки, створений для підготовки спеціалістів за спеціальністю «Правознавство».

Про кафедру

Кафедра теорії права та конституціоналізму (ТПК) Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти розпочала свою роботу у структурі Національного університету «Львівська політехніка» згідно з наказом № 22-10 від 14 лютого 2011 року «Про створення Інституту права та психології» як кафедра філософії права та міжнародного права. Сьогодні професорсько-викладацький склад кафедри ТПК налічує 30 осіб, з-поміж яких: 16 докторів наук, 12 кандидатів наук. Високий професіоналізм професорсько-викладацького складу поєднується із особистими якостями, які відповідають сучасним вимогам вищої школи, відповідальністю, високим рівнем культури, комунікабельністю, цілеспрямованістю, креативністю. Очолює кафедру д.ю.н., професор, Заслужений працівник освіти України Ковальчук Віталій Богданович. Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує навчальний процес на першому (бакалаврському), другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої освіти за спеціальністю 081 «Право». Цілі діяльності кафедри узгоджуються із місією Університету, сформульованою у Стратегічному плані розвитку Національного університету «Львівська політехніка» до 2025 року та цілями, визначеними у ній. Пріоритетним напрямом у діяльності кафедри є підготовка фахівців у сфері функціонування органів влади, а також юридичних експертів з питань міжнародного публічного та приватного права.


Колектив працівників кафедри

Наукова діяльність

Співпраця кафедри

Співпрацю кафедри теорії права та конституціоналізму (ТПК) умовно можна поділити на внутрішньоуніверситетську та зовнішньоуніверситетську.


Для встановлення міжпредметних зв’язків в межах внутрішньоуніверситетської співпраці відбуваються міжнародні семінари на базі кафедри педагогіки і соціального управління (ППП). Задля обговорення питання вдосконалення навчально-виховного процесу, впровадження в навчальний процес новітніх методів навчання та досягнень науково-технічного прогресу проводяться спільні семінари з кафедрами адміністративного та інформаційного права, кримінального права та процесу, цивільного права та процесу.

Для підвищення дидактичної кваліфікації викладачів кафедри ТПК проводяться лекції та психологічні тренінги кафедрою ППП. З метою вдосконалення психологічно-педагогічного стану молодих викладачів практикується взаємовідвідування лекцій та практичних занять.

Широку співпрацю провадимо з кафедрою іноземних мов. Зокрема практикуємо проведення лекцій англійською та польською мовами. Задля обміну досвідом між студентами організовуємо спільні конференції та ділові ігри студентів кафедр ТІФП, ППП. Для адаптації студентів 1 курсу проводимо також спільно з кафедрою ППП психолого-правові тренінги.


В межах зовнішньоуніверситетського співробітництва з метою обміну досвідом, кафедра ТПК широко співпрацює з Львівським національним університетом ім. І. Франка, Національним університетом «Острозька академія», Львівським державним університетом внутрішніх справ, особливо в галузі науки та методики викладання. Також провадить активну міжнародну співпрацю з Університетом Марії Кюрі-Склодовської у Польщі (м. Люблін).

Студенти-магістри практикують відвідування лекцій науково-педагогічних працівників цього вищого навчального закладу.

Для забезпечення зв’язків теорії з практикою на лекції з юридичної деонтології запрошуються представники адвокатури, прокуратури, суду. На лекції з канонічного права запрошуємо представників духовенства.

Контакти

вул.Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімата 327

E-mail: tfp2014@i.ua