Відмінності між версіями «Журахівська Леся Романівна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(Створена сторінка: {{Особа | П.І.Б = Журахівська Леся Романівна | Зображення (фото) = gurahivska_...)
 
м
Рядок 22: Рядок 22:
 
| Громадянство                  =
 
| Громадянство                  =
 
| Національність                =
 
| Національність                =
| Alma mater                    =  
+
| Alma mater                    = Навчалась у  Львівському ордена Леніна політехнічному інституті імені Ленінського комсомолу
| Дата закінчення              =
+
| Дата закінчення              = 1991
| Спеціальність                =
+
| Спеціальність                = «Хімічна технологія біологічно активних сполук»
 
| Військове звання              =
 
| Військове звання              =
 
| Галузь наукових інтересів    =
 
| Галузь наукових інтересів    =
Рядок 30: Рядок 30:
 
| Науковий ступінь              = к. х. н.
 
| Науковий ступінь              = к. х. н.
 
| Науковий керівник            =
 
| Науковий керівник            =
| Дата присвоєння н_с          =
+
| Дата присвоєння н_с          = 2005
 
| Вчене звання                  = доцент   
 
| Вчене звання                  = доцент   
| Дата присвоєння в_з          =
+
| Дата присвоєння в_з          = 2010
 
| Відомі учні                  =
 
| Відомі учні                  =
 
| Відомі команди                =
 
| Відомі команди                =
Рядок 44: Рядок 44:
 
}}
 
}}
 
=== Наукові інтереси ===
 
=== Наукові інтереси ===
Синтез і біологічна активність конденсованих та неконденсованих гетероциклічних похідних на основі хіноїдних сполук.
+
Синтез і біологічна активність конденсованих та неконденсованих гетероциклічних похідних на основі хіноїдних сполук, скринінг біологічно активних речовин з метою створення нових лікарських субстанцій.
  
 
=== Професійна діяльність ===
 
=== Професійна діяльність ===
1991 — 10.1998 рр. — інженер
+
листопад 1991 – жовтень 1998 – інженер;
 +
грудень 2001 – серпень 2006 – асистент;
 +
серпень 2006 – до тепер – доцент.
  
11. 1998 — 10.2001 рр. — аспірант
+
=== Наукові досягнення ===
 +
Виконавець проектів по державному замовленню,  які реалізовувалися (реалізуються) у Національному університеті «Львівська політехніка».
  
12.2001 — 2006 рр. — асистент
+
==== Педагогічна діяльність ====
 +
Лекційні курси:
 +
# «Методи органічного синтезу» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 226 «Фармація, промислова фармація» та 162 «Біотехнології та біоінженерія».
 +
# «Фармацевтичне товарознавство» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація».
 +
# «Перша долікарська допомога» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація».
 +
# «Основи невідкладної медичної допомоги» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація».
  
з 2007 р. — доцент кафедри
+
==== Навчально-методична робота ====
 +
Співавтор та автор 41 навчально-методичної розробки, в тому числі: 35 методичних вказівок, 3 електронних навчально-методичних комплексів, 2 підручника (1 з грифом МОН України) та 1 навчального посібника.
 +
# Підручник «Біологічна хімія» з грифом МОН України, Н.Г. Марінцова, Л.Р. Журахівська, І.І. Губицька, Л.Д. Болібрух, М.С. Курка, Новіков В.П. Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – Львів, 2009. – 324 с.
 +
# Підручник «Основи фармакології», Болібрух Л.Д., Кричковська А.М., Марінцова Н.Г., Губицька І.І., Журахівська Л.Р., Стасевич М.В., Новіков В.П. Видавництво «Тріада плюс». – Львів, 2010. – 238 с.
 +
# Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньою програмою підготовки магістрів (Інститут хімії та хімічних технологій). Книга 3: навчальний посібник / Л. Д. Болібрух, О. Г. Будішевська, В. П. Васильєв, Р. І. Гаврилів, І. І. Губицька, І. О. Гузьова, В. А. Дончак, В. П. Дулеба, Л. Р. Журахівська, Н. Л. Заярнюк, О. С. Іващук, А. І. Кархут, О. З. Комаровська-Порохнявець, А. М. Кричковська, М. С. Курка, Ю. О. Ластухін, О. І. Лопатинська, В. І. Лубенець, Н. Г. Марінцова, А. О. Милянич, М. І. Мосюк, Ю. В. Панченко, Р. О. Петріна, Р. В. Стадник, Н. Є. Стадницька, Ю. Б. Стецишин, В. С. Токарев, В. Г. Червецова, О. В. Швед. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 174 c.
  
 
=== Наукові публікації ===
 
=== Наукові публікації ===
Всього — 29, серед них:
+
Творчий доробок складає 107 наукових робіт, в тому числі 42 статті, з яких 2 у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus, 2 патенти України та 4 розділи у монографіях. Список вибраних наукових праць:
* Статті — 13
+
# Primary screening oh the biological activity of heterocyclic aminoderivatives of 2,3-dichloro-1,4-naphtoquinone / N. Polish, O.Voitsakhivska, N. Marintsova, L. Zhurakhivska, V. Novikov, S. Bohza. // Scientific Journal «ScienceRise: Pharmaceutical Science». - 2019. - № 6(22). P. 37-42.
* Патенти — 2
+
# Триазени на основі 4-імідазол заміщеного антрахінону як імовірні інгібітори білків / Шупенюк В.І., Тарас Т.М., Сабадах О.П., Болібрух Л.Д., Журахівська Л.Р. // Хімія, технологія речовин та їх застосування, Т. 2, № 2. - 2019 р. - С. 135-142.
* Тези доповідей — 14
+
# Екстракція фенольних сполук з трави Adonis Vernalis / А.С.Крвавич, Гамада В.Р., Конечна Р.Т., Милянич А.О., Журахівська Л.Р., Бучкевич І.Р., Новіков В.П. // Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii,  No. 5 (126) – 2019 - pp. 54-57.
 
+
# Синтез та прогнозування біологічної активності нових гетероциклічних N-похідних нафтохінону / Поліш Н. В., Марінцова Н. Г., Журахівська Л. Р., Новіков В. П., Вовк М. В. // Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2019. – Vol. 2, № 1. – P. 69–75.
=== Список наукових праць ===
+
# DFT study of charge transfer assisted Diels-Alder reaction of azo-bis-2,4-dichloro-1,3,5-triazine and anthracene / Karkhut A. I., Polovkovych S. V., Kurka M. S., Zhurakhivska L. R., Novikov V. P. // Питання хімії та хімічної технології. – 2018. – № 2 (117). – С. 24–29.
==== Педагогічна діяльність ====
+
# Medicinal plants of the Carpatian region in the treatment of stress and nervous states / Hamada V. R., Buryi M. P., Mykytiuk S. R., Marintsova N. G., Zhurahivska L. R., Konechna R. T., Novikov V. P. // Наука и инновация = Science and innovation. – 2018. – № 1. – С. 125–131.
Курси лекцій:
+
# Фармацевтический менеджмент: исследование становления и развития передовых производителей лекарственных средств / Кричковская А., Заярнюк Н., Хоменко Е., Полиш Н., Журахивская Л., Новиков В. // Наука и инновация = Science and innovation. – 2018. – № 2. – С. 19–26.
* «Методи органічного синтезу» для студентів базових напрямків 1102 «Фармація» та 0929 «Біотехнологія»;
+
# Взаємозв'язок між структурою і активністю синтезованих триазенів ряду 4-заміщеного 9,10-антрахінону / Шупенюк В. І., Тарас Т. М., Болібрух Л. Д., Журахівська Л. Р., Губицька І. І. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2018. – № 886. –  С. 136–145.
* «Перша долікарська допомога», «Фармацевтичне товарознавство» для студентів базового напрямку 1102 «Фармація».
+
# Ecological aspects and prospects of creation dietary supplement for treatment of stress conditions in humans / R.Vanko, M.Buryi, V.Hamada, S.Mykytiuk, R.Konechna, L.Zhurahivska,  Yu.Konechnyi, V.Novikov // Częstochowa, Poland: Publishing house of Polonia University in Częstochowa  «Educator», 2018. – 213 c. 213/17. – Р. 142-158.
Конспект лекцій з курсу:
+
# Problems of nicotine addiction: the needs and the development of optimal medicines forms / N.Zayarnyuk, A.Krychrovska, O.Fedorova, L.Zhurakhivska, B.Sobetov, V.Novikov // Human health: realities and prospects. Monographic series. Volume 2. «Health and Environment», edited by Nadiya Skotna. Drohobych: Posvit. - 2017. – 392 с. – P.39-49.
* «Фармацевтична хімія»
+
# Мікроорганізми як деструктори та індикатори токсичності гетероциклічних сполук /Сушко А.Р., Дуган О. М., Журахівська Л.Р.,  Марінцова Н.Г.// Хімія, технологія речовин та їх застосування: [збірник наукових праць] / відповідальний редактор Й.Й.Ятчишин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 249 –256 (Вісник / Національний університет «Львівська політехніка» ; № 841)
* «Неорганічні лікарські препарати»
+
# Біологічна активність стероїдних глікозидів цибуль / Толкачова Н.В., Комаровська-Порохнявець О.З., Марінцова Н.Г., Журахівська Л.Р. // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Хімія, технологія речовин та їх застосування». – Львів, 2015. – № 812. – С. 262–267.
 +
# Синтез нових аліциклічних похідних 1,4-хінонів / Ковальчук О.І., Марінцова Н.Г., Болібрух Л.Д., Половкович С.В., Журахівська Л.Р., Струбіцький І.В., Новіков В.П. // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Хімія, технологія речовин та їх застосування».  – Львів, 2014. -№787. – С.238-242.
 +
# Формування та властивості декстрановмісного покриття для контрольної адсорбції альбуміну та вирощування клітин / Огар М.О., Стецишин Ю.Б., Коструба А.М., Журахівська Л.Р., Федорова О.В., Штапенко О.В., Марінцова Н.Г., Новіков В.П. // Доповіді НАН України. Науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України. №5. - 2013. – С. 148-154.
 +
# Синтез аналогів природних шиконінів та їх антимікробна активність / Винницька Р.Б., Конечна Р.Т., Стадницька Н.Є., Марінцова Н.Г., Журахівська Л.Р., Половкович С.В., Новіков В.П. // Науково-практичний журнал «Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики» Запорізький державний мед університет - 2013. - №1 (11). – С.42-45.
 +
# Синтез нових амінофосфонових похідних хінонів та вивчення їх біологічної активності / Курка М., Миколів О., Болібрух Х., Журахівська Л., Ковальчук О., Губицька І., Болібрух Л., Новіков В. // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Биология, химия», Симферополь, Том 26(65), - № 4. 2013. – С. 281-287.
 +
# Модифікація R1, R2-дизаміщених триазинів фармакофорними гетероциклічними замісниками / Половкович С.В., Кархут А.І., Болібрух Х.Б., Кудрінецька А.В., Марінцова Н.Г., Губицька І.І., Журахівська Л.Р. // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Хімія, технологія речовин та їх застосування». - 2010. - № 667. – С. 147-153.
 +
# Одержання нових амінопохідних на основі 2,4,6-трихлоро-1,3,5-триазину / Курка М.С., Миколів О.Б., Марінцова Н.Г., Журахівська Л.Р., Губицька І.І., Болібрух Л.Д., Новіков В.П. // Журнал «Наукові записки» Серія: «Хімія» Тернопільський національний педагогічний університет – 2008. - № 14. – С. 23-28.
 +
# Синтез нових аміновмісних похідних на основі хлористого ціануру / Половкович С.В., Миколів О.Б., Марінцова Н.Г., Журахівська Л.Р., Губицька І.І., Болібрух Л.Д., Новіков В.П. // Науковий журнал «Медична хімія». - 2008. – Т.10. № 2. - С. 59-62.
  
==== Навчально методична література ====
+
=== Контакти ===
Опубліковано 7 навчально-методичних розробок.
+
пл.Св. Юра, 3/4, м. Львів, 79013; 8-й корпус, кімн. 234
 +
Номер телефону: +38 (032)258-22-09
  
# Амінопохідні 1,4-нафтохінону — сполуки з високою біологічною активністю. Вісн.ДУЛП «Хімія, техн. речов. та їх застос.» — Львів. — 1999. — № 361. — С.89-92.
 
# Синтез нових амінопохідних 1,4-нафтохінону. Вісн.ДУЛП «Хімія, техн. речов. та їх застос.» — Львів. — 2001. -№ 426. — С.111-114.
 
# Нові біологічноактивні амінокислотніпохіднінафтохінону 1,4-. Тези допов. на XIХ Укр. конф. з орг. хімії, — Львів 2001,- С.236
 
# Синтез, антимікробна і рістрегулююча активність похідних 2,3-дихлоро-1,4-нафтохінону. Збірн. «Фізіологічно активні речовини». — 2001. — № 1(31). — С.22-27.
 
# Нові гетероциклічні похідні хінонів. Вісн.НУ «ЛП» «Хімія, техн. речов. та їх застос.» — Львів. — 2002. — № 447. — С.110-114.
 
# Синтез та дослідження гострої токсичності деяких амінокислотних похідних 2,3-дихлоро-1,4-нафтохінону. Вісн.НУ «ЛП» «Хімія, техн. речов. та їх застос.» — Львів. — 2002. — № 461. — С.218-220.
 
# Синтез и биологическая активность некоторых производных 1,4-нафтохинона. Тези допов. на на міжн. наук.-прак. конф. Алушта, 2002. — С.44-45
 
# Біологічно активні сполуки на основі тіофену. Тези допов. на ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Біотехнологія. Освіта. Наука.» Львів, 2004. — с.104
 
# Церебропротекторна дія амінокислотних похідних 1,4-нафтохінону на моделі гострої ішемії головного мозку. «Ліки», Кіїв. − 2004. — № 5-6. — С.37-39
 
# Біологічно активні амінокислотні похідні 1,4-нафтохінону. Тези допов. на ІІІ науково-технічній конф., присвяченій 80-річчю каф.ХТНГ НУ «ЛП» «Поступ у нафтогазопереробній та нафтохімічній пр-ті», 2004, — Львів, — С. 327-328.
 
# Калієва сіль N-(1,4-діоксо-3-хлоро-1,4-дигідронафт-2-іл) алані-ну, що проявляє проти-гіпоксичну, протиішемічну активність та стимулюючу дію на кровопостачання головного мозку. Деклараційний патент на корисну модель № 4924 15.02.2005
 
# Синтез, гостра токсичність, протигіпоксична та протиішемічна активність нових амінокислотних похідних 1,4-нафтохінону. Фармацевтичний журнал, − 2005. — Київ. — № 3. — С.67-73
 
# Гетероциклізація піролідинхіноноцтових кислот. Тези допов. на конф., «Домбровські хімічні читання», 2005, Чернівці. — С.71
 
# Застосування калієвої солі N-(1,4-діоксо-3-хлоро-1,4-дигідронафт-2-іл) аланіну як сполуки, що проявляє проти судомну дію. Патент на корисну модель № 19337, 2006 р.
 
# Синтез нових амінопохідних на основі 2,4,6-трихлор-1,3,5-триазину. Тези допов. на конф., «Домбровські хімічні читання», 2007, Тернопіль, — С.114
 
# Спрямована модифікація 2,4,6-трихлор-1,3,5-триазину аміно- та хіноїдними замісниками. Тези допов. на ХХІ Укр. конф. з орг. хімії. 2007, Чернігів, — С.277
 
# Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Біологічна хімія» для студентів базового напряму 1102 «Фармація». Навчальне вид-во НУ «ЛП» − 2001. — 34 с.
 
# Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Біохімія та молекулярна біологія» для студентів базового напряму 0916 «Хімічна технологія та інженерія». Навчальне вид-во НУ «ЛП» − 2002. — 33 с.
 
# Методичні вказівки до лабораторних занять. Частина 1. З курсу «Фармакокінетика» для студентів базового напряму 1102 «Фармація». Видавництво кафедри ТБСФБ НУ «Львівська політехніка», 2006. − 32 с.
 
# Неорганічні лікарські препарати. Конспект лекцій з курсу «Фармацевтична хімія» для студентів базового напряму 1102 «Фармація». Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2007. − 60 с.
 
  
 
[[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]
 
[[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]

Версія за 13:49, 16 січня 2020

Журахівська Леся Романівна
Gurahivska lr.jpg
доцент кафедри
Alma mater Навчалась у Львівському ордена Леніна політехнічному інституті імені Ленінського комсомолу
Дата закінчення 1991
Спеціальність «Хімічна технологія біологічно активних сполук»
Науковий ступінь к. х. н.
Дата присвоєння н.с. 2005
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2010
Поточне місце роботи Кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології, Інститут хімії та хімічних технологій

Наукові інтереси

Синтез і біологічна активність конденсованих та неконденсованих гетероциклічних похідних на основі хіноїдних сполук, скринінг біологічно активних речовин з метою створення нових лікарських субстанцій.

Професійна діяльність

листопад 1991 – жовтень 1998 – інженер; грудень 2001 – серпень 2006 – асистент; серпень 2006 – до тепер – доцент.

Наукові досягнення

Виконавець проектів по державному замовленню, які реалізовувалися (реалізуються) у Національному університеті «Львівська політехніка».

Педагогічна діяльність

Лекційні курси:

 1. «Методи органічного синтезу» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 226 «Фармація, промислова фармація» та 162 «Біотехнології та біоінженерія».
 2. «Фармацевтичне товарознавство» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація».
 3. «Перша долікарська допомога» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація».
 4. «Основи невідкладної медичної допомоги» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація».

Навчально-методична робота

Співавтор та автор 41 навчально-методичної розробки, в тому числі: 35 методичних вказівок, 3 електронних навчально-методичних комплексів, 2 підручника (1 з грифом МОН України) та 1 навчального посібника.

 1. Підручник «Біологічна хімія» з грифом МОН України, Н.Г. Марінцова, Л.Р. Журахівська, І.І. Губицька, Л.Д. Болібрух, М.С. Курка, Новіков В.П. Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – Львів, 2009. – 324 с.
 2. Підручник «Основи фармакології», Болібрух Л.Д., Кричковська А.М., Марінцова Н.Г., Губицька І.І., Журахівська Л.Р., Стасевич М.В., Новіков В.П. Видавництво «Тріада плюс». – Львів, 2010. – 238 с.
 3. Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньою програмою підготовки магістрів (Інститут хімії та хімічних технологій). Книга 3: навчальний посібник / Л. Д. Болібрух, О. Г. Будішевська, В. П. Васильєв, Р. І. Гаврилів, І. І. Губицька, І. О. Гузьова, В. А. Дончак, В. П. Дулеба, Л. Р. Журахівська, Н. Л. Заярнюк, О. С. Іващук, А. І. Кархут, О. З. Комаровська-Порохнявець, А. М. Кричковська, М. С. Курка, Ю. О. Ластухін, О. І. Лопатинська, В. І. Лубенець, Н. Г. Марінцова, А. О. Милянич, М. І. Мосюк, Ю. В. Панченко, Р. О. Петріна, Р. В. Стадник, Н. Є. Стадницька, Ю. Б. Стецишин, В. С. Токарев, В. Г. Червецова, О. В. Швед. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 174 c.

Наукові публікації

Творчий доробок складає 107 наукових робіт, в тому числі 42 статті, з яких 2 у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus, 2 патенти України та 4 розділи у монографіях. Список вибраних наукових праць:

 1. Primary screening oh the biological activity of heterocyclic aminoderivatives of 2,3-dichloro-1,4-naphtoquinone / N. Polish, O.Voitsakhivska, N. Marintsova, L. Zhurakhivska, V. Novikov, S. Bohza. // Scientific Journal «ScienceRise: Pharmaceutical Science». - 2019. - № 6(22). P. 37-42.
 2. Триазени на основі 4-імідазол заміщеного антрахінону як імовірні інгібітори білків / Шупенюк В.І., Тарас Т.М., Сабадах О.П., Болібрух Л.Д., Журахівська Л.Р. // Хімія, технологія речовин та їх застосування, Т. 2, № 2. - 2019 р. - С. 135-142.
 3. Екстракція фенольних сполук з трави Adonis Vernalis / А.С.Крвавич, Гамада В.Р., Конечна Р.Т., Милянич А.О., Журахівська Л.Р., Бучкевич І.Р., Новіков В.П. // Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii, No. 5 (126) – 2019 - pp. 54-57.
 4. Синтез та прогнозування біологічної активності нових гетероциклічних N-похідних нафтохінону / Поліш Н. В., Марінцова Н. Г., Журахівська Л. Р., Новіков В. П., Вовк М. В. // Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2019. – Vol. 2, № 1. – P. 69–75.
 5. DFT study of charge transfer assisted Diels-Alder reaction of azo-bis-2,4-dichloro-1,3,5-triazine and anthracene / Karkhut A. I., Polovkovych S. V., Kurka M. S., Zhurakhivska L. R., Novikov V. P. // Питання хімії та хімічної технології. – 2018. – № 2 (117). – С. 24–29.
 6. Medicinal plants of the Carpatian region in the treatment of stress and nervous states / Hamada V. R., Buryi M. P., Mykytiuk S. R., Marintsova N. G., Zhurahivska L. R., Konechna R. T., Novikov V. P. // Наука и инновация = Science and innovation. – 2018. – № 1. – С. 125–131.
 7. Фармацевтический менеджмент: исследование становления и развития передовых производителей лекарственных средств / Кричковская А., Заярнюк Н., Хоменко Е., Полиш Н., Журахивская Л., Новиков В. // Наука и инновация = Science and innovation. – 2018. – № 2. – С. 19–26.
 8. Взаємозв'язок між структурою і активністю синтезованих триазенів ряду 4-заміщеного 9,10-антрахінону / Шупенюк В. І., Тарас Т. М., Болібрух Л. Д., Журахівська Л. Р., Губицька І. І. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2018. – № 886. – С. 136–145.
 9. Ecological aspects and prospects of creation dietary supplement for treatment of stress conditions in humans / R.Vanko, M.Buryi, V.Hamada, S.Mykytiuk, R.Konechna, L.Zhurahivska, Yu.Konechnyi, V.Novikov // Częstochowa, Poland: Publishing house of Polonia University in Częstochowa «Educator», 2018. – 213 c. 213/17. – Р. 142-158.
 10. Problems of nicotine addiction: the needs and the development of optimal medicines forms / N.Zayarnyuk, A.Krychrovska, O.Fedorova, L.Zhurakhivska, B.Sobetov, V.Novikov // Human health: realities and prospects. Monographic series. Volume 2. «Health and Environment», edited by Nadiya Skotna. Drohobych: Posvit. - 2017. – 392 с. – P.39-49.
 11. Мікроорганізми як деструктори та індикатори токсичності гетероциклічних сполук /Сушко А.Р., Дуган О. М., Журахівська Л.Р., Марінцова Н.Г.// Хімія, технологія речовин та їх застосування: [збірник наукових праць] / відповідальний редактор Й.Й.Ятчишин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 249 –256 (Вісник / Національний університет «Львівська політехніка» ; № 841)
 12. Біологічна активність стероїдних глікозидів цибуль / Толкачова Н.В., Комаровська-Порохнявець О.З., Марінцова Н.Г., Журахівська Л.Р. // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Хімія, технологія речовин та їх застосування». – Львів, 2015. – № 812. – С. 262–267.
 13. Синтез нових аліциклічних похідних 1,4-хінонів / Ковальчук О.І., Марінцова Н.Г., Болібрух Л.Д., Половкович С.В., Журахівська Л.Р., Струбіцький І.В., Новіков В.П. // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Хімія, технологія речовин та їх застосування». – Львів, 2014. -№787. – С.238-242.
 14. Формування та властивості декстрановмісного покриття для контрольної адсорбції альбуміну та вирощування клітин / Огар М.О., Стецишин Ю.Б., Коструба А.М., Журахівська Л.Р., Федорова О.В., Штапенко О.В., Марінцова Н.Г., Новіков В.П. // Доповіді НАН України. Науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України. №5. - 2013. – С. 148-154.
 15. Синтез аналогів природних шиконінів та їх антимікробна активність / Винницька Р.Б., Конечна Р.Т., Стадницька Н.Є., Марінцова Н.Г., Журахівська Л.Р., Половкович С.В., Новіков В.П. // Науково-практичний журнал «Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики» Запорізький державний мед університет - 2013. - №1 (11). – С.42-45.
 16. Синтез нових амінофосфонових похідних хінонів та вивчення їх біологічної активності / Курка М., Миколів О., Болібрух Х., Журахівська Л., Ковальчук О., Губицька І., Болібрух Л., Новіков В. // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Биология, химия», Симферополь, Том 26(65), - № 4. 2013. – С. 281-287.
 17. Модифікація R1, R2-дизаміщених триазинів фармакофорними гетероциклічними замісниками / Половкович С.В., Кархут А.І., Болібрух Х.Б., Кудрінецька А.В., Марінцова Н.Г., Губицька І.І., Журахівська Л.Р. // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Хімія, технологія речовин та їх застосування». - 2010. - № 667. – С. 147-153.
 18. Одержання нових амінопохідних на основі 2,4,6-трихлоро-1,3,5-триазину / Курка М.С., Миколів О.Б., Марінцова Н.Г., Журахівська Л.Р., Губицька І.І., Болібрух Л.Д., Новіков В.П. // Журнал «Наукові записки» Серія: «Хімія» Тернопільський національний педагогічний університет – 2008. - № 14. – С. 23-28.
 19. Синтез нових аміновмісних похідних на основі хлористого ціануру / Половкович С.В., Миколів О.Б., Марінцова Н.Г., Журахівська Л.Р., Губицька І.І., Болібрух Л.Д., Новіков В.П. // Науковий журнал «Медична хімія». - 2008. – Т.10. № 2. - С. 59-62.

Контакти

пл.Св. Юра, 3/4, м. Львів, 79013; 8-й корпус, кімн. 234 Номер телефону: +38 (032)258-22-09