Відмінності між версіями «Дуцяк Ігор Зенонович»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
 
(Не показані 8 проміжних версій 4 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
 
{{Особа
 
{{Особа
 
| П.І.Б = Дуцяк Ігор Зенонович
 
| П.І.Б = Дуцяк Ігор Зенонович
|Зображення (фото) =  RTEmagicC_image001_34.png.png‎
+
|Зображення (фото) =  Ducyak_IZ.png
 
|Підпис зображення (фото)= д.ф.н., професор
 
|Підпис зображення (фото)= д.ф.н., професор
 
| Ім'я при народженні =
 
| Ім'я при народженні =
Рядок 26: Рядок 26:
 
| Спеціальність =  
 
| Спеціальність =  
 
| Військове звання =
 
| Військове звання =
| Галузь наукових інтересів = Методологія та логіка пізнавальної діяльностів гуманітарних та соціальних науках, логічні аспекти комунікації
+
| Галузь наукових інтересів = Методологія та логіка пізнавальної діяльності, теорія дефініцій, філософія туризму.
 
| Кваліфікаційний рівень =  
 
| Кваліфікаційний рівень =  
 
| Науковий ступінь = доктор філософських наук
 
| Науковий ступінь = доктор філософських наук
 
| Науковий керівник =   
 
| Науковий керівник =   
 
| Дата присвоєння н_с = 2008 р.
 
| Дата присвоєння н_с = 2008 р.
| Вчене звання = доцент
+
| Вчене звання = професор
| Дата присвоєння в_з =2010 р.
+
| Дата присвоєння в_з = 2010 р.
 
| Відомі учні =
 
| Відомі учні =
 
| Відомі команди =
 
| Відомі команди =
 
| Відомий у зв’язку з =
 
| Відомий у зв’язку з =
|Поточне місце роботи = [[Національний університет «Львівська політехніка»]], [[Інститут гуманітарних та соціальних наук]] , [[Кафедра історії України та етнокомунікацій]]
+
|Поточне місце роботи = [[Національний університет «Львівська політехніка»]], [[Інститут сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола]], [[Кафедра туризму]]
 
| Почесні звання =
 
| Почесні звання =
 
| Державні нагороди = <!-- Ордени, медалі, іменна зброя тощо-->
 
| Державні нагороди = <!-- Ордени, медалі, іменна зброя тощо-->
Рядок 43: Рядок 43:
 
| Власний сайт =
 
| Власний сайт =
 
}}
 
}}
''' Дуцяк Ігор Зенонович''' —доктор філософських наук,професор [[Кафедра історії України та етнокомунікацій |кафедри історії України та етнокомунікацій]][[Інститут гуманітарних та соціальних наук|Інституту гуманітарних та соціальних наук]] [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка» ]].  
+
'''Дуцяк Ігор Зенонович''' — доктор філософських наук, професор [[Кафедра туризму|кафедри туризму]] [[Інститут сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола|Інституту сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола]] [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка» ]].
 +
 
 
===Загальні відомості===
 
===Загальні відомості===
 
доктор філософських наук( 2008 р.), кандидат технічних наук, професор (2010 р.).
 
доктор філософських наук( 2008 р.), кандидат технічних наук, професор (2010 р.).
 
   
 
   
Тема докторської дисертації: Методи формулювання гіпотез: теоретичні та практичні аспекти [Текст] :дис... д-ра філос. наук: 09.00.06 / Дуцяк Ігор Зенонович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 402 арк. — арк. 377-387
+
Тема докторської дисертації: Методи формулювання гіпотез: теоретичні та практичні аспекти [Текст] : дис. д-ра філос. наук: 09.00.06 / Дуцяк Ігор Зенонович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 402 арк. — арк. 377-387
 
   
 
   
 
===Навчальні курси===
 
===Навчальні курси===
Історія українськоїкультури
+
Історія туризму, інновації в туризмі, методологія наукових досліджень, інноваційні технології в туризмі, філософія туризму, інтелектуальний аналіз даних туристичної галузі, основи стандартизації і сертифікації в туризмі.
 
   
 
   
 
===Наукові інтереси===
 
===Наукові інтереси===
Сфера наукових інтересів: Методологія та логіка пізнавальної діяльності в гуманітарних та соціальних науках, логічні аспекти комунікації
+
''Сфера наукових інтересів'': Методологія та логіка пізнавальної діяльності, теорія дефініцій, філософія туризму.
=== Вибраніпублікації===
+
 
1. Специфіка еволюційного підходу при аналізі процесів етнічної взаємодії / І. Дуцяк // Етнокультурні проблеми політичного процесу в Україні: Колективна монографія. — Львів, 2001.
+
===Вибрані публікації===
+
# Аналіз відношення між філософією і наукою засобами логіки //Вісник Львівського університету. Серія: Філософські науки. — Вип. 2. — Львів, 2000. — С. 6–15.
2. Про тотожність логічних операцій та арифметичного додавання індексів булевих функцій / І. Дуцяк // Фіз.-мат. моделювання та інформ.технології. — 2005. — Вип. 2. — С. 126-132.
+
# Зміст поняття «філософія» / Записки Наукового товариства імені Шевченка. 2002. — Том ССХLІІІ. — С. 134–141.
+
# Теоретичні засади логіки: Монографія. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, Вид во Палітра друку, 2002. — 233 с.
3. Методи формування гіпотез / І. З. Дуцяк; Київськийнаціональний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К. : Видавничо‑поліграфічний центр «Київський університет», 2006. — 173 c.+ 1 арк. додат.
+
# Специфіка еволюційного підходу при аналізі процесів етнічної взаємодії // Вісник Львівського університету. Серія: Філософські науки. — Вип. 4. — Львів, 2002. — С. 13 18.
+
# Про тотожність логічних операцій та арифметичного додавання індексів булевих функцій // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. — Випуск 2. — Львів, 2005. — С. 126–132.
4. Методи формулювання гіпотез: теоретичні та практичні аспекти: дис... д-ра філос. наук: 09.00.06 / Дуцяк Ігор Зенонович; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 402 арк.
+
# Методи формування гіпотез: Монографія. — Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. — 173 с.
+
# Типологія концепцій відношення між знанням і вірою // Філософські пошуки. — Львів—Одеса: Cogito — Центр Європи, 2007. — Вип. ХХІV. — С. 16–24.
5. Мисленнєва практика у середній школі як основа вивчення логіки у вищих навчальних закладах. / І. Дуцяк // Наукові записки. Т. 110,Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Національний університет «Києво-Могилянська академія». — 2010. — С. 19-25.
+
# Критерії наукової експертизи як ознаки науковості знань // Філософські пошуки. — Львів—Одеса: Cogito — Центр Європи, 2008. — Вип. ХХVІІІ — С. 6–14.
+
# Мисленнєва практика у середній школі як основа вивчення логіки у вищих навчальних закладах // Наукові записки. Т. 110, Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Національний університет «Києво-Могилянська академія». — Київ, 2010. — С. 19–25.
6. Логіка: Підручник [для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ. Затверджено МОН] / Дуцяк І. З. — К., 2010. — 406 с. + компакт-диск.
+
# Логіка: Підручник [для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ. Затверджено МОН] / Дуцяк І. З. — К., 2010. — 406 с. + компакт-диск.
 +
# Аналіз логічних обґрунтувань, використовуваних у навчальному процесі в середній школі [Текст] // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. — Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. — К.: Вид во НПУ ім. Драгоманова. — Вип. 25 (38). — 2011. — С. 182–187.
 +
# Світогляд сучасної української молоді [Текст] // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. —№ 101. — 2011. — С. 27–31.
 +
# Семантичні основи теорії означення [Текст] // Філософські обрії. Науково теоретичний журнал Інституту філософії імені Г. С. Сковороди та полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. — Випуск 28. — Київ Полтава. — 2012. — С.146—155.
 +
# Аналіз законодавчої закріпленої термінології з музейної справи та охорони культурної спадщини [Текст] // Вісник Нац. Ун-ту «Львівська політехніка»: Серія «Проблеми української термінології» — 2012. — № 733. — С. 183–187.
 +
# Analysis of the definition theory elements in ISO704:2009. Terminology work — principles and methods [Текст] // Вісник Національного університету «Львівська політехніка», «Проблеми української термінології », № 765. 2013. — С. 14–19.
 +
# Гармонізування законодавчих терміносистем музейної справи та пам’яткоохоронної діяльності [Текст] // Актуальні проблеми теорiї i практики музейної i пам'яткоохоронної діяльності: зб. наук. пр. (за мат. круглого столу). — К.: НАКККіМ, 2013. — С. 15–29.
 +
# Аналіз меж застосовності родовидових дефініцій [Текст] // Вісник національного авіаційного університету. — Серія: Філософія. Культурологія. № 1 (17). 2013. — С. 37–44.
 +
# Обґрунтування підходу до формулювання дефініцій у тлумачних словниках [Текст] // Вісник Національного університету «Львівська політехніка», «Проблеми української термінології», № 791. 2014. — С. 15–21.
 +
# Обґрунтування узагальненого предмета діяльності для спеціальності «музейна справа та охорона пам’яток історії та культури» // Науковий журнал «Історико-культурні студії». — № 1 (1). 2014. — С. 27–31.
 +
# Дуцяк І. З. Детермінація структури ресурсного потенціалу туризму тлумаченням явища туризму / Розвиток і відтворення ресурсного потенціалу суб’єктів еколого економічних, туристичних та екоінформаційних систем. Львів: Вид во Львівської політехніки, 2015. — С. 291–301.
 
   
 
   
 
===Контакти===
 
===Контакти===
Кафедра: 79013, Львів, вул. Митрополита Андрея3,4-йкорпус,кімната202,тел..+38 (032) 258-21-59
+
вул. Карпінського, 2/4, 1-й навчальний корпус
+
 
E-mail: kafistor@polynet.lviv.ua ; Idutsyak@gmail.com
+
E-mail: Idutsyak@gmail.com
 
   
 
   
 
[[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]
 
[[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]
[[Категорія:Інститут гуманітарних та соціальних наук]]
+
[[Категорія:Інститут сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола]]
[[Категорія:Кафедра історії України та етнокомунікацій]]
+
[[Категорія:Кафедра туризму]]
 
[[Категорія:Викладачі]]
 
[[Категорія:Викладачі]]

Поточна версія на 11:11, 11 серпня 2022

Дуцяк Ігор Зенонович
Ducyak IZ.png
д.ф.н., професор
Дата народження .
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Методологія та логіка пізнавальної діяльності, теорія дефініцій, філософія туризму.
Науковий ступінь доктор філософських наук
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2010 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола, Кафедра туризму

Дуцяк Ігор Зенонович — доктор філософських наук, професор кафедри туризму Інституту сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

доктор філософських наук( 2008 р.), кандидат технічних наук, професор (2010 р.).

Тема докторської дисертації: Методи формулювання гіпотез: теоретичні та практичні аспекти [Текст] : дис. д-ра філос. наук: 09.00.06 / Дуцяк Ігор Зенонович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 402 арк. — арк. 377-387

Навчальні курси

Історія туризму, інновації в туризмі, методологія наукових досліджень, інноваційні технології в туризмі, філософія туризму, інтелектуальний аналіз даних туристичної галузі, основи стандартизації і сертифікації в туризмі.

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів: Методологія та логіка пізнавальної діяльності, теорія дефініцій, філософія туризму.

Вибрані публікації

 1. Аналіз відношення між філософією і наукою засобами логіки //Вісник Львівського університету. Серія: Філософські науки. — Вип. 2. — Львів, 2000. — С. 6–15.
 2. Зміст поняття «філософія» / Записки Наукового товариства імені Шевченка. 2002. — Том ССХLІІІ. — С. 134–141.
 3. Теоретичні засади логіки: Монографія. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, Вид во Палітра друку, 2002. — 233 с.
 4. Специфіка еволюційного підходу при аналізі процесів етнічної взаємодії // Вісник Львівського університету. Серія: Філософські науки. — Вип. 4. — Львів, 2002. — С. 13 18.
 5. Про тотожність логічних операцій та арифметичного додавання індексів булевих функцій // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. — Випуск 2. — Львів, 2005. — С. 126–132.
 6. Методи формування гіпотез: Монографія. — Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. — 173 с.
 7. Типологія концепцій відношення між знанням і вірою // Філософські пошуки. — Львів—Одеса: Cogito — Центр Європи, 2007. — Вип. ХХІV. — С. 16–24.
 8. Критерії наукової експертизи як ознаки науковості знань // Філософські пошуки. — Львів—Одеса: Cogito — Центр Європи, 2008. — Вип. ХХVІІІ — С. 6–14.
 9. Мисленнєва практика у середній школі як основа вивчення логіки у вищих навчальних закладах // Наукові записки. Т. 110, Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Національний університет «Києво-Могилянська академія». — Київ, 2010. — С. 19–25.
 10. Логіка: Підручник [для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ. Затверджено МОН] / Дуцяк І. З. — К., 2010. — 406 с. + компакт-диск.
 11. Аналіз логічних обґрунтувань, використовуваних у навчальному процесі в середній школі [Текст] // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. — Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. — К.: Вид во НПУ ім. Драгоманова. — Вип. 25 (38). — 2011. — С. 182–187.
 12. Світогляд сучасної української молоді [Текст] // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. —№ 101. — 2011. — С. 27–31.
 13. Семантичні основи теорії означення [Текст] // Філософські обрії. Науково теоретичний журнал Інституту філософії імені Г. С. Сковороди та полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. — Випуск 28. — Київ Полтава. — 2012. — С.146—155.
 14. Аналіз законодавчої закріпленої термінології з музейної справи та охорони культурної спадщини [Текст] // Вісник Нац. Ун-ту «Львівська політехніка»: Серія «Проблеми української термінології» — 2012. — № 733. — С. 183–187.
 15. Analysis of the definition theory elements in ISO704:2009. Terminology work — principles and methods [Текст] // Вісник Національного університету «Львівська політехніка», «Проблеми української термінології », № 765. 2013. — С. 14–19.
 16. Гармонізування законодавчих терміносистем музейної справи та пам’яткоохоронної діяльності [Текст] // Актуальні проблеми теорiї i практики музейної i пам'яткоохоронної діяльності: зб. наук. пр. (за мат. круглого столу). — К.: НАКККіМ, 2013. — С. 15–29.
 17. Аналіз меж застосовності родовидових дефініцій [Текст] // Вісник національного авіаційного університету. — Серія: Філософія. Культурологія. № 1 (17). 2013. — С. 37–44.
 18. Обґрунтування підходу до формулювання дефініцій у тлумачних словниках [Текст] // Вісник Національного університету «Львівська політехніка», «Проблеми української термінології», № 791. 2014. — С. 15–21.
 19. Обґрунтування узагальненого предмета діяльності для спеціальності «музейна справа та охорона пам’яток історії та культури» // Науковий журнал «Історико-культурні студії». — № 1 (1). 2014. — С. 27–31.
 20. Дуцяк І. З. Детермінація структури ресурсного потенціалу туризму тлумаченням явища туризму / Розвиток і відтворення ресурсного потенціалу суб’єктів еколого економічних, туристичних та екоінформаційних систем. Львів: Вид во Львівської політехніки, 2015. — С. 291–301.

Контакти

вул. Карпінського, 2/4, 1-й навчальний корпус

E-mail: Idutsyak@gmail.com