Відмінності між версіями «Дуцяк Ігор Зенонович»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 1: Рядок 1:
 
{{Особа
 
{{Особа
 
| П.І.Б = Дуцяк Ігор Зенонович
 
| П.І.Б = Дуцяк Ігор Зенонович
|Зображення (фото) =  ducyak_ig_z.jpg
+
|Зображення (фото) =  Ducyak_IZ.png
 
|Підпис зображення (фото)= д.ф.н., професор
 
|Підпис зображення (фото)= д.ф.н., професор
 
| Ім'я при народженні =
 
| Ім'я при народженні =

Версія за 15:25, 2 липня 2015

Дуцяк Ігор Зенонович
Ducyak IZ.png
д.ф.н., професор
Дата народження .
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Методологія та логіка пізнавальної діяльності, теорія дефініцій, філософія туризму.
Науковий ступінь доктор філософських наук
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2010 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В’ячеслава Чорновола, Кафедра туризму

Дуцяк Ігор Зенонович — доктор філософських наук, професор кафедри туризму ІЕПТ ім. В. Чорновола Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

доктор філософських наук( 2008 р.), кандидат технічних наук, професор (2010 р.).

Тема докторської дисертації: Методи формулювання гіпотез: теоретичні та практичні аспекти [Текст] : дис. д-ра філос. наук: 09.00.06 / Дуцяк Ігор Зенонович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 402 арк. — арк. 377-387

Навчальні курси

Історія туризму, інновації в туризмі, методологія наукових досліджень, інноваційні технології в туризмі, філософія туризму, інтелектуальний аналіз даних туристичної галузі, основи стандартизації і сертифікації в туризмі.

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів: Методологія та логіка пізнавальної діяльності, теорія дефініцій, філософія туризму.

Вибрані публікації

 1. Аналіз відношення між філософією і наукою засобами логіки //Вісник Львівського університету. Серія: Філософські науки. — Вип. 2. — Львів, 2000. — С. 6–15.
 2. Зміст поняття «філософія» / Записки Наукового товариства імені Шевченка. 2002. — Том ССХLІІІ. — С. 134–141.
 3. Теоретичні засади логіки: Монографія. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, Вид во Палітра друку, 2002. — 233 с.
 4. Специфіка еволюційного підходу при аналізі процесів етнічної взаємодії // Вісник Львівського університету. Серія: Філософські науки. — Вип. 4. — Львів, 2002. — С. 13 18.
 5. Про тотожність логічних операцій та арифметичного додавання індексів булевих функцій // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. — Випуск 2. — Львів, 2005. — С. 126–132.
 6. Методи формування гіпотез: Монографія. — Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. — 173 с.
 7. Типологія концепцій відношення між знанням і вірою // Філософські пошуки. — Львів—Одеса: Cogito — Центр Європи, 2007. — Вип. ХХІV. — С. 16–24.
 8. Критерії наукової експертизи як ознаки науковості знань // Філософські пошуки. — Львів—Одеса: Cogito — Центр Європи, 2008. — Вип. ХХVІІІ — С. 6–14.
 9. Мисленнєва практика у середній школі як основа вивчення логіки у вищих навчальних закладах // Наукові записки. Т. 110, Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Національний університет «Києво-Могилянська академія». — Київ, 2010. — С. 19–25.
 10. Логіка: Підручник [для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ. Затверджено МОН] / Дуцяк І. З. — К., 2010. — 406 с. + компакт-диск.
 11. Аналіз логічних обґрунтувань, використовуваних у навчальному процесі в середній школі [Текст] // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. — Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. — К.: Вид во НПУ ім. Драгоманова. — Вип. 25 (38). — 2011. — С. 182–187.
 12. Світогляд сучасної української молоді [Текст] // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. —№ 101. — 2011. — С. 27–31.
 13. Семантичні основи теорії означення [Текст] // Філософські обрії. Науково теоретичний журнал Інституту філософії імені Г. С. Сковороди та полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. — Випуск 28. — Київ Полтава. — 2012. — С.146—155.
 14. Аналіз законодавчої закріпленої термінології з музейної справи та охорони культурної спадщини [Текст] // Вісник Нац. Ун-ту «Львівська політехніка»: Серія «Проблеми української термінології» — 2012. — № 733. — С. 183–187.
 15. Analysis of the definition theory elements in ISO704:2009. Terminology work — principles and methods [Текст] // Вісник Національного університету «Львівська політехніка», «Проблеми української термінології », № 765. 2013. — С. 14–19.
 16. Гармонізування законодавчих терміносистем музейної справи та пам’яткоохоронної діяльності [Текст] // Актуальні проблеми теорiї i практики музейної i пам'яткоохоронної діяльності: зб. наук. пр. (за мат. круглого столу). — К.: НАКККіМ, 2013. — С. 15–29.
 17. Аналіз меж застосовності родовидових дефініцій [Текст] // Вісник національного авіаційного університету. — Серія: Філософія. Культурологія. № 1 (17). 2013. — С. 37–44.
 18. Обґрунтування підходу до формулювання дефініцій у тлумачних словниках [Текст] // Вісник Національного університету «Львівська політехніка», «Проблеми української термінології», № 791. 2014. — С. 15–21.
 19. Обґрунтування узагальненого предмета діяльності для спеціальності «музейна справа та охорона пам’яток історії та культури» // Науковий журнал «Історико-культурні студії». — № 1 (1). 2014. — С. 27–31.

Контакти

79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки,130, к.319

E-mail: Idutsyak@gmail.com