Дулин Ігор Степанович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Дулин Ігор Степанович
Dulyn.jpg
к.е.н., доцент
Громадянство Україна
Alma mater Український державний лісотехнічний університет
Дата закінчення 2001 р.
Спеціальність Облікі аудит
Галузь наукових інтересів Пошук шляхів екологічно безпечної переробки,утилізації і знешкодження твердих побутових відходів, організація підприємницької діяльностію
Кваліфікаційний рівень економіст бухгалтерського обліку і аудиту
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2011 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2015 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола, Кафедра туризму

Дулин Ігор Степанович — кандидат економічних наук, старший викладач кафедри туризму Національного університету «Львівська політехніка», Інституту сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола.

ОСВІТА

 • Вища освіта: 1996 — 2001 роки — Український державний лісотехнічний Університет, диплом економіста бухгалтерського обліку і аудиту з відзнакою.
 • 1999 — 2000 роки — Військовий інститут при ДУ «Львівська політехніка» звання лейтенанта запасу за спеціальністю «Фінансове забезпечення військової частини».
 • 2001 — 2004 роки — аспірант кафедри обліку і аудиту Українського державного лісотехнічного Університету.
 • 2010 рік — захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності08.00.06 — економіка природокористування та охорона навколишнього середовища на тему: «Переробка і знешкодження твердих побутових відходів на засадах охорони навколишнього природного середовища».
 • 2015 р. — присвоєно вчене звання доцента кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

 • З 2011–2015 — старший викладач кафедри менеджменту природоохоронної діяльності ІЕПТ ім. В Чорновола Національного Університету «Львівська політехніка» .
 • 2000–2001 роки — ЗАТ ВД «Високий замок», бухгалтер.
 • 2002–2006 роки — директор ТзОВ «Українська меблева марка».
 • 2006–2011 роки — асистент кафедри фінансів ЛДІНТУУ ім.В.Чорновола.
 • З 2011–2015 — старший викладач кафедри менеджменту природоохоронної діяльності ІЕПТ ім. В Чорновола Національного Університету «Львівська політехніка».
 • З 2015 р. доцент на кафедрі туризму Національного університету «Львівська політехніка», Інституту сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Веде лекційні практичні та лабораторні курси з дисциплін «Організація підприємницької діяльності в туризмі», «Спеціалізований туризм», «Оцінка екологічного впливу туризму на навколишнє середовище».

НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси — дослідження, що стосуються пошуку шляхів екологічно безпечної переробки, утилізації і знешкодження твердих побутових відходів.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано 7 одноосібних наукових праць у фахових виданнях, затверджених ВАК України, та видано 7 навчально-методичних праць.

Серед них:

 1. Дулин І.С. Екологічні аспекти спалювання твердих побутових відходів (ТПВ) як методу їх знешкодження//Вісник Національного Університету «Львівська Політехніка»: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і розвитку. — Львів: В-во НУ «ЛП» — 2003, вип.494.- с.292-295.
 2. Дулин І.С. Концепція управління твердими побутовими відходами (на прикладі м. Львова)// Вісник Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя: Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу у державотворчому процесі. — Тернопіль: В-во «ТДТУ» — 2004, —с.143-148.
 3. Дулин І.С. Еколого-економічні засади використання та переробки твердих побутових відходів// Зелена економіка. Зелені інвестиції:Матеріали міжнародної конференції // Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень: —— Одеса: ІППРЕД НАН України, 2011, —с.119-121.
 4. Дулин І.С., Макар О.П., Ільницька-Гикавчук Г.Я. Світовий досвід управління державним боргом та перспективи його застосування в Україні // Вісник «Ефективна економіка» — 2013. — № 10. — Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua.
 5. Дулин І.С. Проблеми та перспективи впровадження екологічного маркування в Україні : збірник тез міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування «Реформування економічної системи країни в умовах фінансової нестабільності», 28 листопада 2014 р. — Тернопіль, 2014. — С. 47–49.
 6. Дулин І.С., Макар О.П. Економіка природокористування та управління природоохоронною діяльністю : [монографія] / Дулин І.С., Макар О.П. ; за наук. ред. д.е.н. С.В. Князя. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. — 372с. (с. 150–165). Підрозділ 2.3. Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами.

КОНТАКТИ

вул. Генерала Чупринки 130, 79057, м. Львів;

34-й корпус, викладацька (ауд.320, тел.: + 38(032) 258-32-35)

E-mail: igordulyn@hotmail.com