Більський Михайло Рафаїлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 20:19, 5 березня 2015, створена Валерій Куріленков (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Більський Михайло Рафаїлович
Дата народження 30.03.1939 р.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів розробка нових методів проектування комбінованих металевих конструкцій та вдосконалення технології посилення конструкції ,

впровадження методів розрахунку повздовжньо стиснутих сталевих конструкцій, посилених під експлуатаційним навантаженням

Кваліфікаційний рівень інженер-будівельник
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра будівельного виробництва

Більський Михайло Рафаїлович — кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельного виробництва Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальна інформація

Дата народження : 30 березня 1939 року

Аудиторні курси

 • Технологія будівельного виробництва
 • Технологія та організація ремонту міських інженерних комунікацій
 • Технологія реконструктивних та будівельно-ремонтних робіт

Тема наукових досліджень

 • розробка нових методів проектування комбінованих металевих конструкцій та вдосконалення технології посилення конструкції
 • впровадження методів розрахунку повздовжньо стиснутих сталевих конструкцій, посилених під експлуатаційним навантаженням

Вибрані публікації

 1. Проектування раціональних комбінованих металевих конструкцій [Текст] : навч. посібник для підгот. студ. з напряму «Будівництво» спеціальностей «Промислове та цивільне будівництво», «Міське будівництво та господарство», «Технологія будівельних конструкція, виробів і матеріалів» / Пермяков, Володимир Олександрович; Гоголь,Мирон Васильович; Пелешко, Іван Дмитрович; Більський, Михайло Рафаїлович; Чайка, Борис Степанович; ред. В. О. Пермяков ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2005. —180 с.: рис. — Бібліогр.: в кінці розділів. — ISBN 966-553-500-5
 2. Технічна експлуатація, реконструкція і модернізація будівель [Текст] : навч. посібник для студ. буд. спец. вищих навч. закл. / Гавриляк, Анатолій Іванович; Базарник,Ігор Богданович; Кінаш, Роман Іванович; Котів, Михайло Васильович; Більський,Михайло Рафаїлович; ред. А. І. Гавриляк ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка»,2006. — 538 с.: рис., табл. — Бібліогр.: с. 534-538. — ISBN 966-553-509-9
 3. Динаміка і стійкість стиснуто-зігнутих стрижнів, підсилених з попереднім напруженням / М.Р. Більський // Теорія і практика будівництва : [зб. наук. пр.] / відп. ред. 3.Я. Бліхарський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С.45-49. -(Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 662). — Бібліогр.: 18назв.
 4. Експериментальне дослідження поздовжньо стиснутих елементів сталевих каркасів, підсилених під навантаженням з регулюванням їх напружено-деформованого стану / М. Р. Більський// Соврем. строит. конструкции из металла и древесины : сб. науч. тр. / Одес.гос. акад. стр-ва и архитектуры. — Одесса : Внешрекламсервис, 2010. — № 14, 4.1. — С. 34-41. — Бібліогр.: 6 назв.
 5. Регулювання зусиль у будівельних конструкціях під час проектування та експлуатації / М.Гоголь, М. Більський // Вісн. Львів. терит. від-ня Акад. буд-ва України. - 2010. — №5/10. — С. 102-107 . — Бібліогр.: 7 назв.
 6. Робота позацентрово стиснутих стрижнів сталевих рамних каркасів посилених під навантаження / М. Р. Більський // Вісн. Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. —2010. -Вип. 38. — С. 68-73. — Бібліогр.: 5 назв.

Контакти

ІБІД, каф. БВ, 419 к. ІІ н.к., тел.: 258-25-41,

bilskyj@polynet.lviv.ua