Бурштинська Христина Василівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Бурштинська Христина Василівна
2.Burshtynska.jpg
д.т.,н., професор
Дата народження 2 лютого 1940 року.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1961 р.
Спеціальність геодезія
Галузь наукових інтересів фотограмметричні методи дослідження земної поверхні, теоретичні підходи та технологічні аспекти побудови цифрових моделей рельєфу, фізичні основи аерокосмічного знімання.
Кваліфікаційний рівень інженер-геодезіст
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Дорожинський Олександр Людомирович, завідувач кафедри фотограмметрії та геоінформатики Національного університету «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2003 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2005 р.
Поточне місце роботи кафедра фотограмметрії і геоінформатики, Інститут геодезії, Національний університет «Львівська політехніка»
Почесні звання «Відмінник освіти України»

Бурштинська Христина Василівна —доктор технічних наук, професор кафедри фотограмметрії і геоінформатики Інституту геодезії Національного університету «Львівська політехніка», Почесний професор Львівської політехніки.

Загальна інформація

Народилась 2 лютого 1940 року .

У 1961 році закінчила Львівський політехнічний інститут, факультет геодезії.

Голова ради Товариства «Просвіта» університету


Тема дисертації: Теоретичні та методологічні основи цифрового моделювання рельєфу за фотограмметричними та картометричними даними [Текст] : дис... д-ра. техн. наук: 05.24.02 / Бурштинська Христина Василівна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2003. — 317 арк.: іл. — арк. 253-280.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Дорожинський Олександр Людомирович, завідувач кафедри фотограмметрії та геоінформатики Національного університету «Львівська політехніка»

Викладає курси

 • Аерокосмічні знімальні системи
 • Геоінформаційні системи та дистанційне зондування в задачах моніторингу

Нагороди і відзнаки

Почесна грамота Верховної Ради України.jpg 433px-Нагрудний Знак до Почесної Грамоти Верховної Ради України.jpgГрамота Верховної Ради України (2004 р.)


RTEmagicC Pochesna gramota MONU.JPG.JPG Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України (2008 р.)


180px-Отличник образования.jpg «Відмінник освіти України», (2000 р.)


Нагрудний знак Державної служби геодезії, картографії і кадастру «Почесний геодезист України» (2005 р.)

Наукова робота

Наукові інтереси:

Сфера наукових інтересів: фотограмметричні методи дослідження земної поверхні, теоретичні підходи та технологічні аспекти побудови цифрових моделей рельєфу, фізичні основи аерокосмічного знімання.

Участь в наукових розробках кафедри

Була керівником госпдоговірної науково-дослідної роботи № 4038 «Розробка методик, алгоритмів і програм побудови цифрових моделей місцевості та обробка матеріалів аерокосмічного знімання при дослідженні природних ресурсів Західного регіону УРСР», яка виконувалась протягом 5 років з 1983 до 1988 р. на замовлення Спеціального конструкторсько-технологічного бюро Інституту прикладних проблем механіки та математики АН УРСР в межах Державного замовлення на створення системи дистанційного зондування західних регіонів України.

Вибрані публікації

Автор 140 наукових та науково-методичних праць, зокрема англійською, німецькою, польською, російською мовами.

 1. Аерофотографія [Текст] : підруч. для студ. вищих закладів освіти спец. «Фотограмметрія» / Х. В. Бурштинська. — Л. : Львівське астрономо-геодезичне т-во, 1999. — 340 с.: іл., дод.
 2. Геодезичний енциклопедичний словник [Текст] / П. І. Баран [та ін] ; ред. В. Літинський ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Євросвіт, 2001. — 668 с.: іл. — (Бібліотека держ. фонду фундаментальних досліджень).
 3. Кафедра фотограмметрії та геоінформатики: історія розвитку та сучасний стан [Текст] : до 40-річчя від часу заснування / Національний ун-т «Львівська політехніка», Інститут геодезії ; уклад. О. Л. Дорожинський, Х. В. Бурштинська. — Л. : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2003. — 60 с.: іл.
 4. Аерокосмічні знімальні системи [Текст] : навч. посіб. / Х. В. Бурштинська, С. А. Станкевич ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — 292 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 285-288
 5. Кафедра фотограмметрії та геоінформатики. 50 років [Текст] : іст.-бібліогр. нарис / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; [уклад.: Дорожинський О. Л. та ін.] ; за ред. проф., д-ра техн. наук Дорожинського О. Л. — К. : Картографія, 2013. — 157 с. : фотогр.
 6. Бурштинська Х.В. Порівняльний аналіз побудови цифрових моделей рельєфу з використанням апроксимаційних функцій. // Геодезія, картографія і аерофотознімання. — 2001. — вип. . — С. .
 7. Бурштинська Х.В., Заяць О.С. Дослідження точності побудови цифрових моделей рельєфу на основі картометричних даних // Вісник геодезії і картографії. — 2002. — № . — С. .
 8. Бурштинська Х.В. Колокація з умовами у цифровому моделюванні рельєфу // Геодезія, картографія і аерофотознімання. — 2002. — Вип. — С. .
 9. Бурштинська Х.В., Заяць О.С. Теоретичні основи та експериментальні дослідження математичних функцій для побудови цифрових моделей рельєфу // Вісник геодезії і картографії. — 2002. — № . — С. .
 10. Бурштинська Х., Волчко Є. Побудова карт нахилів та експозицій схилів за цифровими моделями рельєфу // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. — Львів: Ліга-Прес. — 2002. — C

Контакти

м.Львів, 79013,вул. Карпінського, 6, ІІ корпус, кімната 602,

тел. +38 (032) 258-26-16

E-mail: aldorozh@polynet.lviv.ua