Відмінності між версіями «Бойко Ірина Ігорівна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
((загальна інформація))
(Немає відмінностей)

Версія за 16:25, 16 січня 2020

Бойко Ірина Ігорівна
Дата народження 30 липня 1990 року
Галузь наукових інтересів соціологія соціальних проблем; методологія та методика дискурсивного аналізу в соціології; конструювання соціальних проблем
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут гуманітарних та соціальних наук, Кафедра соціології та соціальної роботи

Бойко Ірина Ігорівна - асистент кафедри соціології та соціальної роботи Інституту гуманітарних та соціальних наук, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

У 2012 році закінчила Національний університет “Львівська політехніка”, інститут гуманітарних і соціальних наук, отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Соціологія». Впродовж 2012 – 2015 рр. навчалась в аспірантурі Національного університету “Львівська політехніка”. У Національному університеті “Львівська політехніка” працює з 2012 року.

Наукова діяльність

У 2019 році захистила кандидатську дисертацію «Конструювання соціальної проблеми бідності в медіа-просторі сучасного українського суспільства», за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології. Науковий керівник: доктор політичних наук, професор Климанська Лариса Дмитрівна, Національний університет “Львівська політехніка”. Захист відбувся в Львівському національному університеті імені Івана Франка, 13 грудня 2019 р.

Сфера наукових інтересів:

соціологія соціальних проблем; методологія та методика дискурсивного аналізу в соціології; конструювання соціальних проблем.

Вибрані публікації

У науковому доробку понад 13 праць, з них 1 монографія (у співавторстві)

  1. Бойко І. Фреймінг в процесі проблематизації складних соціальних обставин (на прикладі проблеми бідності в Україні). Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В. Н. Каразiна. Серія «Соцiологiчнi дослiдження сучасного суспiльства: методологiя, теорiя, методи». 2013. № 1045. Вип. 30. С. 158–163.
  2. Бойко І., Климанська Л. Дискурсивні стратегії конструювання проблеми бідності в сучасних українських політичних текстах. Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. пр. Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. Харків, 2013. Вип. 19. С. 319–329.
  3. Бойко І. І. Конструювання соціальних проблем в умовах масових акцій протесту. Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В. Н. Каразiна. Серія «Соцiологiчнi дослiдження сучасного суспiльства: методологiя, теорiя, методи». 2014. № 1101, вип. 32. С. 145–150.
  4. Бойко І., Климанська Л. Соціологічна версія дискурс-аналізу. Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: зб. наук. пр. Харків: Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2014. Вип. 20. С. 104–110.
  5. Бойко І. Медіа як ретранслятор соціальних проблем у констукціоністському підході до фреймінгу. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. Класич. приват. ун-т. Запоріжжя, 2014. Вип. 62. C. 146–156.
  6. Klymanska L., Boiko I. Ageism stereotyping as a social policy premise. Contributions to Humanities. Kraków: Wyd-wo AGH, 2014. Р. 215–221.
  7. Klymanska L., Boiko I. Media frames and constructs of social problem. Media i społeczeństwo. Akademia techniczno-humanistyczna. Bielsko-Biała, 2017. Р. 129–147.
  8. Klymanska L., Boiko I. Sociological version of the discourse analysis as a tool to study the memory of the historical events. Pomiędzy pamięcią zbiorową a historią. Rekonstrukcje przeszłości w Europie Środkowo-Wschodniej. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra. 2017. P. 445–459.