Бачинський Руслан Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Бачинський Руслан Володимирович
BachinskyR.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 14 листопада 1976 року
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1999 р.
Спеціальність «Спеціалізовані комп’ютерні системи»
Галузь наукових інтересів Обробка зображень, мікропроцесорні системи, системи на кристалі, стиск даних.
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Мельник Анатолій Олексійович, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2009 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2012 р.
Поточне місце роботи кафедра електронних обчислювальних машин, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».
Сторінка на lp.edu.ua [Персональна сторінка]

Бачинський Руслан Володимирович — кандидат технічних наук, доцент кафедри електронних обчислювальних машин, Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Народився 14 листопада 1976 року

Освіта

Тема дисертації: Реконфігуровані процесори стиску потоків даних [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.05 /Бачинський Руслан Володимирович; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2008. — 224 арк. — арк. 147-156

Науковий керівник — доктор технічних наук, професор Мельник Анатолій Олексійович, Національний університет «Львівська політехніка».

Професійна діяльність:

 • 1999-2001 — НВКФ «Техноекс». Провідний інженер відділу комп’ютерних мереж;
 • 2001-2002 — інженер ДП «Фарлеп»;
 • 2003 — асистент кафедри ЕОМ
 • 2007— старший викладач кафедри ЕОМ
 • 2012 по даний час — доцент кафедри ЕОМ

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

 • Системне програмне забезпечення
 • Засоби аналізу та управління мережами
 • Проектування комп'ютерних систем та мереж

Наукові інтереси

Обробка зображень, мікропроцесорні системи, системи на кристалі, стиск даних.

Вибрані публікації

 1. Мельник А., Бачинський Р. Процесори стиску даних з плаваючим вікном буфера попередньо збережених даних // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : «Комп’ютерні системи та мережі». 2004, № 523. — С. 98-101.
 2. Бачинський Р. Вибір структури процесора стиску зображень для типових алгоритмів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». 2006. №565. — С. 3-8.
 3. Бачинський Р. Апаратні засоби реалізації алгоритмів стиску даних // Моделювання в енергетиці. Національна академія наук України.Збірник наукових праць. Вип. 34 — К., — С. 116-122.
 4. Бачинський Р. Багатоканальна пам’ять для процесорів стиску даних // Моделювання в енергетиці. Національна академія наук України.Збірник наукових праць. Вип. 38 — К., — С. 168-173.
 5. Бачинський Р. Конфігурований процесор стиску даних //Моделювання в енергетиці. Національна академія наук України. Збірник наукових праць. Вип. 39 — К., — С. 125-131.
 6. Бачинський Р. Конфігурований багатоканальний контролер потоків даних // Моделювання та інформаційні технології. Національна академія наук України. Збірник наукових праць. Вип. 40 — К., — С. 138-145.
 7. Бачинський Р. Процесор обробки потоків даних для паралельних потокових процесорів стиску даних // Моделювання в енергетиці.Національна академія наук України. Збірник наукових праць. Вип. 41 — К., — С. 174-178.
 8. Бачинський Р. Пристрій планування та керування обробкою потоків даних для процесорів стискання даних // Комп’ютерні технології друкарства. Українська академія друкарства. Збірник наукових праць. Вип.17. — Львів, — С. 113-119.
 9. Melnyk A., Bachinsky R. Compression system architecturebased on Lempel-Ziv algorithm with sliding window history buffer // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії — TCSET’2004. Матеріали міжнародної конференції TCSET’2004. — Львів-Славсько, Україна, 24-28 лютого 2004. — С. 203-205.
 10. Бачинський Р. Особливості побудови процесорів стискання даних // Збірник матеріалів міжвузівської науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників. — Львів, 21 — 22 березня 2006 р. — С. 186-187.
 11. Бачинський Р. Процесор стиску даних // Моделювання.Матеріали 16-ї науково-технічної конференції. — Київ, 12 — 13 січня 2007 р. — С.73-74.
 12. Бачинський Р. Процесор обробки потоків даних для процесорів стиску даних // Комп’ютерний моніторинг та інформаційні технології. Матеріали 3-ї міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. — Донецьк, 22 — 23 травня 2007 р.
 13. Бачинський Р. Багатоканальний контролер потоків даних для процесорів стиску даних // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування — СПРТП-2007. Матеріали 3-ї міжнародної науково-технічної конференції. — Вінниця, 31 травня - 2 червня 2007р. — С.164-165.
 14. Bachynskyy R. Data streams processing planning andcontrolling for multichannel data compression processors // Сучасні комп’ютерні системи та мережі: розробка та використання — ACSN-2007. Матеріали 3-їміжнародної науково-технічної конференції. — Львів, 20-22 вересня 2007 р. — с.50-52.
 15. Бачинський Р. Принципи планування обробки потоків даних в паралельних потокових процесорах // Комп’ютерні науки та інженерія — CSE-2007. Матеріали 2-ї міжнародної наукової конференції молодих науковців. — Львів, 4-6 жовтня 2007 р. — с. 76-77.

Контакти

вул. С.Бандери, 28a, Львів-13, 79013, V навчальний корпус, кім. 503.

Tел.: (032) 258-21-96

E-mail: bac_ruslan@polynet.lviv.ua

Персональна сторінка

Кафедра електронних обчислювальних машин