Баранецька Ольга Романівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Баранецька Ольга Романівна
RTEmagicC baran 01.jpg.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 1 березня 1959 року
Галузь наукових інтересів Технологічне забезпечення якості виготовлення заготовок деталей машин загального машинобудування на основі сипких матеріалів
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Афтаназів Іван Семенович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2001 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2010 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Баранецька Ольга Романівна — кандидат технічних наук, доцент кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народилась 1 березня 1959 року.

Тема дисертації: Технологічне забезпечення якості виготовлення заготовок деталей машин загального машинобудування на основі сипких матеріалів [Текст] :дис... канд. техн. наук: 05.02.08 / Баранецька Ольга Романівна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». - Л., 2000. - 189 арк. - арк. 155-163

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Афтаназів Іван Семенович, Національний університет «Львівська політехніка»

Навчальна робота

Методичнірозробки

конспектів лекцій — 1

методичних вказівок — 7

Наукові інтереси

Науковий напрям: Технологічне забезпечення якості виготовлення заготовок деталей машин загального машинобудування на основі сипких матеріалів.

Основні публікації

Наукові статті

  1. Вібраційне змішування сумішей сипучих матеріалів. Баранецька О.Р. / Тези доп. 4-го Міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові. 19 — 21травня, 1999 р., Львів, 1999.-с.109.
  2. Методика вибору оптимальних технологій і обладнання при змішуванні сипучих матеріалів. Афтаназів І.С., Баранецька О.Р. //Вісник Держ. ун-ту «Львівська політехніка» —Львів, 2000.-Вип.371: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні і приладобудуванні. с.14-21.
  3. Змішування сумішей сипучих матеріалів методом вібраційно-відцентрованого переміщення .Афтаназів І.С., Баранецька О.Р. //Вісник Черкаського інженерно-технологічного ін-ту. — Черкаси, 2000. —Вип.1. — с.89-95.
  4. Дослідження динаміки сипучого середовища при вібраційному перемішуванні. Афтаназів І.С.,Баранецька О.Р., Кирилів Я.Б. //Сборник трудов YI международной науч. техн. конференции. 13-18 сентября 1999г.,Машиностроение и техносфера на рубеже ХХI века., Севастополь, 1999. —с.215-218.
  5. Афтаназів І.С., Баранецька О.Р., Волошкевич П.П., Кирилів Я.Б., КриницькийІ.І. Дослідження динаміки і оптимізація технологічних параметрів віброперемішування сипучого середовища // Вісник Держ.ун-ту «Львівська політехніка». — Львів, 2000. — Вип. 394: Оптимізація виробничих процесів ітехнічний контроль у машинобудуванні і приладобудуванні. — С. 48-58.
  6. Афтаназів І.С., Баранецька О.Р., Сімчук О.Р. Вибір оптимального технологічного процесу змішування сумішей матеріалів // Вісник Держ.ун-ту «Львівська політехніка». — Львів, 1999. — Вип. 359: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні і приладобудуванні. — С. 3-10
  7. Афтаназів І.С., Баранецька О.Р., Сімчук О.М. Вибір технології і обладнання для змішування сумішей сипучих матеріалів // Машинознавство. — 1999, № 5. — С.55-62.
  8. Баранецька О.Р. Вібраційне змішування сумішей сипучих матеріалів //Машинознавство. — 2000, № 3. — С. 60-63.
  9. Афтаназів І.С., Панкевич Б.В., Баранецька О.Р. Графічне моделювання перерізу контейнера вібраційного змішувача сипучих матеріалів. — В кн.: Труды Таврической государственной агротехнической академии. — Вып. 4: Прикладная геометрия и инженерная графика, т.9. — Мелитополь, 1999. — С. 26-31.
  10. Кусий Я.М., Баранецька О.Р. Аналіз впливу технологічних параметрів вібраційно-відцентрового зміцнювального оброблення на фізичні параметри якості довгомірних циліндричних деталей із конструкційних матеріалів // Вісник Нац.ун-ту «Львівська політехніка» «Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні і приладобудуванні». — Львів, 2002. — № 442 —С.43-52.

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, 79013, Львів; 4-й корпус, кімната 110,

тел.. +38(032) 258-23-60