Відмінності між версіями «Баранецька Ольга Романівна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(Створена сторінка: {{Особа | П.І.Б = Баранецька Ольга Романівна | Зображення (фото) = | Підпис зображення (фот...)
 
Рядок 1: Рядок 1:
 
 
 
{{Особа
 
{{Особа
 
| П.І.Б = Баранецька Ольга Романівна
 
| П.І.Б = Баранецька Ольга Романівна
| Зображення (фото) =
+
| Зображення (фото) = RTEmagicC_baran_01.jpg.jpg‎
 
| Підпис зображення (фото) =к.т.н., доцент
 
| Підпис зображення (фото) =к.т.н., доцент
 
| Ім'я при народженні =
 
| Ім'я при народженні =
Рядок 28: Рядок 26:
 
| Спеціальність =   
 
| Спеціальність =   
 
| Військове звання =
 
| Військове звання =
| Галузь наукових інтересів = Технологічне забезпечення якостівиготовлення заготовок деталей машин загального машинобудування на основісипких матеріалів  
+
| Галузь наукових інтересів = Технологічне забезпечення якості виготовлення заготовок деталей машин загального машинобудування на основі сипких матеріалів  
 
| Кваліфікаційний рівень =   
 
| Кваліфікаційний рівень =   
 
| Науковий ступінь =кандидат технічних наук
 
| Науковий ступінь =кандидат технічних наук
| Науковий керівник = доктортехнічних наук, професор  [[АфтаназівІван Семенович]],  [[Національний університет«Львівська політехніка»]]
+
| Науковий керівник = доктор технічних наук, професор  [[Афтаназів Іван Семенович]],  [[Національний університет «Львівська політехніка»]]
 
| Дата присвоєння н_с =2001 р.
 
| Дата присвоєння н_с =2001 р.
 
| Вчене звання = доцент
 
| Вчене звання = доцент
Рядок 38: Рядок 36:
 
| Відомі команди =
 
| Відомі команди =
 
| Відомий у зв’язку з =
 
| Відомий у зв’язку з =
| Поточне місце роботи =[[Національний університет «Львівськаполітехніка»]],  [[Кафедра нарисної геометрії таінженерної графіки]],  [[Інститут прикладноїматематики та фундаментальних наук]]
+
| Поточне місце роботи =[[Національний університет «Львівська політехніка»]],  [[Кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки]],  [[Інститут прикладної математики та фундаментальних наук]]
 
| Почесні звання =  
 
| Почесні звання =  
 
| Державні нагороди = <!-- Ордени, медалі, іменна зброятощо-->
 
| Державні нагороди = <!-- Ордени, медалі, іменна зброятощо-->
Рядок 45: Рядок 43:
 
| Власний сайт =
 
| Власний сайт =
 
}}
 
}}
Баранецька Ольга Романівна — кандидат технічних наук, доцент    [[Кафедра нарисної геометрії таінженерної графіки|кафедри нарисної геометрії таінженерної графіки]]  [[Інститутприкладної математики та фундаментальних наук|Інституту прикладної математикита фундаментальних наук]]  [[Національнийуніверситет «Львівська політехніка» |Національного університету «Львівськаполітехніка»]] .
+
'''Баранецька Ольга Романівна''' — кандидат технічних наук, доцент    [[Кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки|кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки]]  [[Інститут прикладної математики та фундаментальних наук|Інституту прикладної математики та фундаментальних наук]]  [[Національний університет «Львівська політехніка» |Національного університету «Львівська політехніка»]] .
 
   
 
   
 
====Загальні відомості====
 
====Загальні відомості====
Рядок 52: Рядок 50:
 
   
 
   
 
Тема дисертації:
 
Тема дисертації:
Технологічне забезпечення якості виготовлення заготовокдеталей машин загального машинобудування на основі сипких матеріалів [Текст] :дис... канд. техн. наук: 05.02.08 / Баранецька Ольга Романівна ; Національнийун-т «Львівська політехніка». - Л., 2000. - 189 арк. - арк. 155-163
+
Технологічне забезпечення якості виготовлення заготовок деталей машин загального машинобудування на основі сипких матеріалів [Текст] :дис... канд. техн. наук: 05.02.08 / Баранецька Ольга Романівна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». - Л., 2000. - 189 арк. - арк. 155-163
 
   
 
   
 +
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор  [[Афтаназів Іван Семенович]], [[Національний університет «Львівська політехніка»]]
 
   
 
   
Науковийкерівник: доктор технічних наук, професор  Афтаназів Іван Семенович, Національний університет«Львівська політехніка»
+
====Навчальна робота====
+
 
====Навчальнаробота====
+
 
Методичнірозробки
 
Методичнірозробки
 
   
 
   
 
   
 
   
конспектівлекцій — 1
+
конспектів лекцій — 1
 
   
 
   
методичнихвказівок — 7
+
методичних вказівок — 7
 
   
 
   
 
   
 
   
 
====Наукові інтереси====
 
====Наукові інтереси====
 
   
 
   
Науковийнапрям: Технологічне забезпечення якості виготовлення заготовок деталей машинзагального машинобудування на основі сипких матеріалів.
+
Науковий напрям: Технологічне забезпечення якості виготовлення заготовок деталей машин загального машинобудування на основі сипких матеріалів.
 +
 
 
====Основні публікації====
 
====Основні публікації====
Наукові статті
+
'''Наукові статті'''
+
+
+
Вібраційне змішування сумішей сипучих матеріалів. Баранецька О.Р. / Тези доп. 4-гоМіжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові. 19 — 21травня, 1999р., Львів, 1999.-с.109.
+
+
 
   
 
   
Методикавибору оптимальних технологій  і  обладнання при змішуванні сипучих матеріалів.Афтанаців І.С., Баранецька О.Р. //Вісник Держ. ун-ту  «Львівська політехніка» —Львів, 2000.-Вип.371: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні іприладобудуванні. с.14-21.
 
 
   
 
   
 +
Вібраційне змішування сумішей сипучих матеріалів. Баранецька О.Р. / Тези доп. 4-го Міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові. 19 — 21травня, 1999р., Львів, 1999.-с.109.
 
   
 
   
Змішуваннясумішей сипучих матеріалів методом вібраційно-відцентрованого переміщення .Афтаназів І.С., Баранецька О.Р. //Вісник Черкаського інженерно-технологічногоін-ту. — Черкаси, 2000. —Вип.1. с.89-95.
+
Методика вибору оптимальних технологій  і  обладнання при змішуванні сипучих матеріалів. Афтанаців І.С., Баранецька О.Р. //Вісник Держ. ун-ту «Львівська політехніка» —Львів, 2000.-Вип.371: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні і приладобудуванні. с.14-21.
 
   
 
   
 +
Змішування сумішей сипучих матеріалів методом вібраційно-відцентрованого переміщення .Афтаназів І.С., Баранецька О.Р. //Вісник Черкаського інженерно-технологічного ін-ту. — Черкаси, 2000. —Вип.1. — с.89-95.
 
   
 
   
Дослідженнядинаміки сипучого середовища при вібраційному перемішуванні. Афтаназів І.С.,Баранецька О.Р., Кирилів Я.Б. //Сборник трудов YI международной науч. техн. конференции. 13-18 сентября 1999г.,Машиностроение и техносфера на рубеже ХХI века., Севастополь, 1999. —с.215-218.
+
Дослідження динаміки сипучого середовища при вібраційному перемішуванні. Афтаназів І.С.,Баранецька О.Р., Кирилів Я.Б. //Сборник трудов YI международной науч. техн. конференции. 13-18 сентября 1999г.,Машиностроение и техносфера на рубеже ХХI века., Севастополь, 1999. —с.215-218.
 
   
 
   
Афтаназів І.С., Баранецька О.Р., Волошкевич П.П., Кирилів Я.Б., КриницькийІ.І. Дослідження динаміки і оптимізація технологічних параметріввіброперемішування сипучого середовища // Вісник Держ.ун-ту «Львівськаполітехніка». — Львів, 2000. — Вип. 394: Оптимізація виробничих процесів ітехнічний контроль у машинобудуванні і приладобудуванні. — С. 48-58.
+
Афтаназів І.С., Баранецька О.Р., Волошкевич П.П., Кирилів Я.Б., КриницькийІ.І. Дослідження динаміки і оптимізація технологічних параметрів віброперемішування сипучого середовища // Вісник Держ.ун-ту «Львівська політехніка». — Львів, 2000. — Вип. 394: Оптимізація виробничих процесів ітехнічний контроль у машинобудуванні і приладобудуванні. — С. 48-58.
 
   
 
   
Афтаназів І.С., Баранецька О.Р., Сімчук О.Р. Вибір оптимальноготехнологічного процесу змішування сумішей матеріалів // Вісник Держ.ун-ту«Львівська політехніка». — Львів, 1999. — Вип. 359: Оптимізація виробничихпроцесів і технічний контроль у машинобудуванні і приладобудуванні. — С. 3-10
+
Афтаназів І.С., Баранецька О.Р., Сімчук О.Р. Вибір оптимального технологічного процесу змішування сумішей матеріалів // Вісник Держ.ун-ту «Львівська політехніка». — Львів, 1999. — Вип. 359: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні і приладобудуванні. — С. 3-10
 
   
 
   
Афтаназів І.С., Баранецька О.Р., Сімчук О.М. Вибір технології і обладнаннядля змішування сумішей сипучих матеріалів // Машинознавство. — 1999, № 5. — С.55-62.
+
Афтаназів І.С., Баранецька О.Р., Сімчук О.М. Вибір технології і обладнання для змішування сумішей сипучих матеріалів // Машинознавство. — 1999, № 5. — С.55-62.
 
   
 
   
 
Баранецька О.Р. Вібраційне змішування сумішей сипучих матеріалів //Машинознавство. — 2000, № 3. — С. 60-63.
 
Баранецька О.Р. Вібраційне змішування сумішей сипучих матеріалів //Машинознавство. — 2000, № 3. — С. 60-63.
 
   
 
   
Афтаназів І.С., Панкевич Б.В., Баранецька О.Р. Графічне моделювання перерізуконтейнера вібраційного змішувача сипучих матеріалів. — В кн.: ТрудыТаврической государственной агротехнической академии. — Вып. 4: Прикладнаягеометрия и инженерная графика, т.9. — Мелитополь, 1999. — С. 26-31.
+
Афтаназів І.С., Панкевич Б.В., Баранецька О.Р. Графічне моделювання перерізу контейнера вібраційного змішувача сипучих матеріалів. — В кн.: Труды Таврической государственной агротехнической академии. — Вып. 4: Прикладная геометрия и инженерная графика, т.9. — Мелитополь, 1999. — С. 26-31.
 
   
 
   
Кусий Я.М., Баранецька О.Р. Аналіз впливу технологічних параметріввібраційно-відцентрового зміцнювального оброблення на фізичні параметри якостідовгомірних циліндричних деталей із конструкційних матеріалів // Вісник Нац.ун-ту «Львівська політехніка» «Оптимізація виробничих процесів і технічнийконтроль у машинобудуванні і приладобудуванні». — Львів, 2002. — № 442 —С.43-52.
+
Кусий Я.М., Баранецька О.Р. Аналіз впливу технологічних параметрів вібраційно-відцентрового зміцнювального оброблення на фізичні параметри якості довгомірних циліндричних деталей із конструкційних матеріалів // Вісник Нац.ун-ту «Львівська політехніка» «Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні і приладобудуванні». — Львів, 2002. — № 442 —С.43-52.
 
   
 
   
 
====Контакти====
 
====Контакти====
Рядок 103: Рядок 98:
 
[[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]
 
[[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]
 
[[Категорія: Інститут прикладної математики та фундаментальних наук]]
 
[[Категорія: Інститут прикладної математики та фундаментальних наук]]
[[Категорія: Кафедра нарисної геометрії таінженерної графіки]]
+
[[Категорія: Кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки]]
 
[[Категорія:Викладачі]]
 
[[Категорія:Викладачі]]

Версія за 12:34, 11 лютого 2014

Баранецька Ольга Романівна
RTEmagicC baran 01.jpg.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 1 березня 1959 року
Галузь наукових інтересів Технологічне забезпечення якості виготовлення заготовок деталей машин загального машинобудування на основі сипких матеріалів
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Афтаназів Іван Семенович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2001 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2010 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Баранецька Ольга Романівна — кандидат технічних наук, доцент кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народилась 1 березня 1959 року.

Тема дисертації: Технологічне забезпечення якості виготовлення заготовок деталей машин загального машинобудування на основі сипких матеріалів [Текст] :дис... канд. техн. наук: 05.02.08 / Баранецька Ольга Романівна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». - Л., 2000. - 189 арк. - арк. 155-163

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Афтаназів Іван Семенович, Національний університет «Львівська політехніка»

Навчальна робота

Методичнірозробки


конспектів лекцій — 1

методичних вказівок — 7


Наукові інтереси

Науковий напрям: Технологічне забезпечення якості виготовлення заготовок деталей машин загального машинобудування на основі сипких матеріалів.

Основні публікації

Наукові статті


Вібраційне змішування сумішей сипучих матеріалів. Баранецька О.Р. / Тези доп. 4-го Міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові. 19 — 21травня, 1999р., Львів, 1999.-с.109.

Методика вибору оптимальних технологій і обладнання при змішуванні сипучих матеріалів. Афтанаців І.С., Баранецька О.Р. //Вісник Держ. ун-ту «Львівська політехніка» —Львів, 2000.-Вип.371: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні і приладобудуванні. с.14-21.

Змішування сумішей сипучих матеріалів методом вібраційно-відцентрованого переміщення .Афтаназів І.С., Баранецька О.Р. //Вісник Черкаського інженерно-технологічного ін-ту. — Черкаси, 2000. —Вип.1. — с.89-95.

Дослідження динаміки сипучого середовища при вібраційному перемішуванні. Афтаназів І.С.,Баранецька О.Р., Кирилів Я.Б. //Сборник трудов YI международной науч. техн. конференции. 13-18 сентября 1999г.,Машиностроение и техносфера на рубеже ХХI века., Севастополь, 1999. —с.215-218.

Афтаназів І.С., Баранецька О.Р., Волошкевич П.П., Кирилів Я.Б., КриницькийІ.І. Дослідження динаміки і оптимізація технологічних параметрів віброперемішування сипучого середовища // Вісник Держ.ун-ту «Львівська політехніка». — Львів, 2000. — Вип. 394: Оптимізація виробничих процесів ітехнічний контроль у машинобудуванні і приладобудуванні. — С. 48-58.

Афтаназів І.С., Баранецька О.Р., Сімчук О.Р. Вибір оптимального технологічного процесу змішування сумішей матеріалів // Вісник Держ.ун-ту «Львівська політехніка». — Львів, 1999. — Вип. 359: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні і приладобудуванні. — С. 3-10

Афтаназів І.С., Баранецька О.Р., Сімчук О.М. Вибір технології і обладнання для змішування сумішей сипучих матеріалів // Машинознавство. — 1999, № 5. — С.55-62.

Баранецька О.Р. Вібраційне змішування сумішей сипучих матеріалів //Машинознавство. — 2000, № 3. — С. 60-63.

Афтаназів І.С., Панкевич Б.В., Баранецька О.Р. Графічне моделювання перерізу контейнера вібраційного змішувача сипучих матеріалів. — В кн.: Труды Таврической государственной агротехнической академии. — Вып. 4: Прикладная геометрия и инженерная графика, т.9. — Мелитополь, 1999. — С. 26-31.

Кусий Я.М., Баранецька О.Р. Аналіз впливу технологічних параметрів вібраційно-відцентрового зміцнювального оброблення на фізичні параметри якості довгомірних циліндричних деталей із конструкційних матеріалів // Вісник Нац.ун-ту «Львівська політехніка» «Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні і приладобудуванні». — Львів, 2002. — № 442 —С.43-52.

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, 79013, Львів; 4-й корпус, кімната 110, тел.. +38(032) 258-23-60