Відмінності між версіями «Антоненко Олександр Михайлович»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
м
м
 
Рядок 1: Рядок 1:
 
{{Особа
 
{{Особа
 
| П.І.Б = Антоненко Олександр Михайлович
 
| П.І.Б = Антоненко Олександр Михайлович
| Зображення (фото) =    
+
| Зображення (фото) = Антоненко.jpg   
 
| Підпис зображення (фото) =  к.е.н., доцент
 
| Підпис зображення (фото) =  к.е.н., доцент
 
| Ім'я при народженні =   
 
| Ім'я при народженні =   

Поточна версія на 15:06, 24 січня 2022

Антоненко Олександр Михайлович
Антоненко.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 8 лютого 1961 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Економічний аналіз логістичних витрат
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра маркетингу і логістики, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Антоненко Олександр Михайлович — кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу і логістики, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 8 лютого 1961 року

Освіта - вища. У 1983 році закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю " Економіка і організація енергетики"

Захистив дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидата економічних наук на тему: " Підвищення ефективності інженерної праці в умовах економічної реформи"

в 1990 році у Львівському відділенні Інституту економіки АН України (науковий керівник - д.е.н., проф. Долішній М.І.).

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Економічний аналіз, фінанси і кредит
 • Економіка і управління енерговикористанням підприємства
 • Підприємництво та менеджмент
 • Економіка та управління підприємством

Стажування

ПАТ "Західенерго" - 2011 рік

Львівський Національний Університет ім. І. Франка (кафедра "Міжнародного економічного аналізу і фінансів")

Науково-дослідна робота

Наукові інтереси: Економічний аналіз логістичних витрат

Вибрані публікації

 1. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Маркетингова цінова політика"для студентів спеціальності 075"Маркетинг" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти/Косар Н.С..Кузьо Н.Є., Антоненко О.М., Білик І.І., Карпій О.П.- Львів: Вид-во НУ"ЛП".- 2018.- 40 с.
 2. Гринів Н.Т., НаконечнаТ.В., Антоненко О.М. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг та його особливості./Вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка.- 2017.- С..67 - 73
 3. Антоненко О.М., Білоконний І.М. Оптимізація витрат на маркетингову діяльність підприємства//Матеріали доповідей 11-ї Міжнародної науково - практичної конференції "Маркетинг і логістика в системі менеджменту" - Львів. 3 - 5 листопада 2016 р.- С.18 - 19. - 2016.
 4. Козар З.І., Антоненко О.М. Мотиваційні передумови інноваційної активності та реалізація інноваційного маркетингу на підприємстві./ Вісник НУ"ЛП" "Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку". - Львів.- Вид-во НУ"ЛП"- 2015 р.
 5. Мамчин М.М., Савченко Ю.Т., Антоненко О.М. Комерційна діяльність посередницьких організацій. Навчальний посібник / Львів,. Гриф Науково - методичної ради НУ"ЛП", протокол № 8/2015 від 20.05.15. - 2015.
 6. Добрянська Ю.О., Антоненко О.М. Дослідження впливу економічних та політичних факторів на розвиток рекламного ринку України// Матеріали 10 - ї міжнародної науково-практичної конференції "Маркетинг і логістика в системі менеджменту" 6 - 8 листопада 2014 р.- С.101 - 103.
 7. Міщук І.П., Хамула О.О., Антоненко О.М. Формування систем електронної торгівлі і логістика./ Вісник НУ"ЛП" "Логістика".-№ 749 - Львів, вид-во НУ"ЛП" -2013 р.- С.-349 - 356
 8. Бенчмаркінг у ланцюгу поставок / О. Б. Гірна, Л. І. Третьякова, О. М. Антоненко // Логістика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. В. Крикавський. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 30-35. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 690). — Бібліогр.: 8 назв.
 9. Логістичні системи управління та перевезення АТП / О. М. Антоненко, О. А. Стукаліна // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доп. Viii Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 4-6 листоп. 2010 р.) : до 65-річчя каф. маркетингу і логістики / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 18-20. -Бібліогр.: 4 назви.
 10. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів : Метод. вказівки для об’рунту-вання проект. рішень при викон. екон. частини диплом. проектів та магістер. кваліфікац. робіт для студ. техн. спец. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: Є.В. Крикавський, Р. Патора, О.М. Антоненко, Н.В. Чорнописька, О.А. Сорока. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. — 15 с. — Бібліогр.: 9 назв.
 11. Аналіз, оцінка та прогноз ефективності використання основних фондів : Метод. вказівки для об’рунтування проект. рішень при викон. екон. частини диплом. проектів та магістер. кваліфікац. робіт для студ. техн. спец. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: Є.В. Крикавський, О.М. Антоненко, Н.В. Чорнописька, О.А. Сорока, Р. Патора. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. — 8 с.
 12. Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт з курсу «Теорія економічного аналізу» для студентів спеціальності 7.000005 «Енергетичний менеджмент» / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: О.М. Антоненко, Н.В. Чорнописька. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. — 15 с. — Бібліогр.: 4 назви.
 13. Об’рунтування стратегій в концепції евромаркетингу / О.Б. Мних, О.М. Антоненко, О.І. Недіна // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2003. — № 472: Логістика. -С. 128-137. — Бібліогр.: 15 назв.
 14. Економічний аналіз логістичних витрат / О.М.Антоненко, Н.М.Рудницька, Ш.Вознюк // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: Тези доп. III Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 9-11 листоп. 2000 р.). — Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2000. — С.13-14. — Парал. назва англ.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 415

Тел: +38 (032) 258-26-25

E-mail: ml.dept@lpnu.ua, Oleksandr.M.Antonenko@lpnu.ua