Інститут підприємництва та перспективних технологій

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Інститут підприємництва та перспективних технологій
Logo IPPT.png
Тип підрозділу навчально-науковий інститут
Абревіатура ІППТ
Дата заснування 2010 рік
Засновники Національний університет «Львівська політехніка»
Приналежність Національний університет «Львівська політехніка»
Директор к.т.н., доц. Хром’як Йосиф Якович
Розташування (адреса) вул. Горбачевського, 18, м. Львів, 79044; 32-й корпус, кімн. 205
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/node/174
Власний сайт http://ippt.lp.edu.ua/
Інститут підприємництва та перспективних технологій — це навчально=науковий підрозділ університету утворений наказом Львівської політехніки від 28.05.2010 р. № 83-10.

Загальна інформація

Інституту організаційно підпорядковані філії Національного університету «Львівська політехніка» — у м. Дрогобич (82100, м. Дрогобич, вул. Січових Стрільців, 2) і м. Стрий (82400, м. Стрий, вул. Січових Стрільців, 12в). У структуру інституту входить сім кафедр. Науково-педагогічні працівники кафедр (2 доктори наук, 61 кандидати наук, 53 старших викладачів та 30 викладачів) забезпечують викладання на високому фаховому рівні.

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедр проводиться за рахунок участі викладачів у науково-дослідній роботі, навчання в аспірантурі, стажування в провідних вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах України, а також за рахунок участі у роботі методичних та наукових семінарів і конференцій.

За кожною з кафедр закріплено комп’ютерний клас і навчально-методичний кабінет, які, зокрема, використовуються як класи для курсового та дипломного проектування.

В інституті функціонує 7 спеціалізованих лабораторій:

  • програмних засобів;
  • інформатики і програмування;
  • комп’ютерної електроніки та мікропроцесорних систем,
  • систем баз даних та знань;
  • розподілених систем та мереж;
  • штучного інтелекту;
  • CISCO.

Крім того, у навчальному процесі використовуються загальноінститутські комп’ютерні класи та комп’ютеризовані лабораторії, оснащені сучасними ПК.

Навчальний процес забезпечений повним пакетом сучасних програмних продуктів.

Всього в інституті нараховується понад 200 комп’ютерів. Для потреб навчального процесу та наукової роботи студентів і викладачів кафедр навчальні лабораторії інституту підключені до глобальної мережі Інтернет.

Основними джерелами інформаційного забезпечення викладачів та студентів Інституту є власна науково-технічна бібліотека та електронні засоби інформації. Робота бібліотеки зосереджена на своєчасному та вичерпному інформаційному забезпеченні навчально-виховного процесу. З цією метою систематично (щомісячно) проводяться Дні інформації для викладачів та студентів, організовуються книжкові виставки, презентації книг, надаються бібліотечні довідки та консультації. Бібліотека Інституту забезпечує в основному навчальний процес і науково-дослідну роботу працівників і студентів.

Книжковий фонд бібліотеки інституту складає понад 25 тисяч книг, із яких значна частина — навчальні підручники і посібники, видані Інститутом. В науково-технічній бібліотеці крім книжкового фонду є методичні розробки до дипломного проектування, курсових та контрольних робіт, практичних і лабораторних занять та самостійної роботи студентів, розроблені викладачами Інституту та видані власним видавничим відділом Інституту. Всі вони зосереджені, в основному, в читальному залі. Усі основні підручники та навчальні посібники, наявні в бібліотеці, видані українською мовою.

Навчання студентів Інституту проводиться на двох факультетах (економіки та інформаційних технологій, а також заочного та дистанційного навчання).

В стінах Інституту сьогодні здобуває вищу освіту близько 2000 студентів.

Список кафедр інституту