Відмінності між версіями «Інститут підприємництва та перспективних технологій»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 44: Рядок 44:
 
* [[Кафедра міжнародної економіки]]
 
* [[Кафедра міжнародної економіки]]
 
* [[Кафедра обліку і аудиту]]
 
* [[Кафедра обліку і аудиту]]
* [[Кафедра фінансів]]
+
* [[Кафедра фінансів (ІППТ)]]
  
 
=== Напрями та спеціальності інституту ===
 
=== Напрями та спеціальності інституту ===

Версія за 12:57, 22 січня 2013

Інститут підприємництва та перспективних технологій
Logo IPPT.png
Тип підрозділу навчально-науковий інститут
Абревіатура ІППТ
Дата заснування 2010 рік
Засновники Національний університет «Львівська політехніка»
Приналежність Національний університет «Львівська політехніка»
Директор к.т.н., доц. Хром’як Йосиф Якович
Розташування (адреса) вул. Горбачевського, 18, м. Львів, 79044; 32-й корпус, кімн. 205
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/node/174
Власний сайт http://ippt.lp.edu.ua/
Інститут підприємництва та перспективних технологій — це навчально-науковий підрозділ університету утворений наказом Львівської політехніки від 28.05.2010 р. № 83-10.

Загальна інформація

Інституту організаційно підпорядковані філії Національного університету «Львівська політехніка» — у м. Дрогобич (82100, м. Дрогобич, вул. Січових Стрільців, 2) і м. Стрий (82400, м. Стрий, вул. Січових Стрільців, 12в). У структуру інституту входить сім кафедр. Науково-педагогічні працівники кафедр (2 доктори наук, 61 кандидати наук, 53 старших викладачів та 30 викладачів) забезпечують викладання на високому фаховому рівні.

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедр проводиться за рахунок участі викладачів у науково-дослідній роботі, навчання в аспірантурі, стажування в провідних вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах України, а також за рахунок участі у роботі методичних та наукових семінарів і конференцій.

За кожною з кафедр закріплено комп’ютерний клас і навчально-методичний кабінет, які, зокрема, використовуються як класи для курсового та дипломного проектування.

В інституті функціонує 7 спеціалізованих лабораторій:

 • програмних засобів;
 • інформатики і програмування;
 • комп’ютерної електроніки та мікропроцесорних систем,
 • систем баз даних та знань;
 • розподілених систем та мереж;
 • штучного інтелекту;
 • CISCO.

Крім того, у навчальному процесі використовуються загальноінститутські комп’ютерні класи та комп’ютеризовані лабораторії, оснащені сучасними ПК.

Навчальний процес забезпечений повним пакетом сучасних програмних продуктів.

Всього в інституті нараховується понад 200 комп’ютерів. Для потреб навчального процесу та наукової роботи студентів і викладачів кафедр навчальні лабораторії інституту підключені до глобальної мережі Інтернет.

Основними джерелами інформаційного забезпечення викладачів та студентів Інституту є власна науково-технічна бібліотека та електронні засоби інформації. Робота бібліотеки зосереджена на своєчасному та вичерпному інформаційному забезпеченні навчально-виховного процесу. З цією метою систематично (щомісячно) проводяться Дні інформації для викладачів та студентів, організовуються книжкові виставки, презентації книг, надаються бібліотечні довідки та консультації. Бібліотека Інституту забезпечує в основному навчальний процес і науково-дослідну роботу працівників і студентів.

Книжковий фонд бібліотеки інституту складає понад 25 тисяч книг, із яких значна частина — навчальні підручники і посібники, видані Інститутом. В науково-технічній бібліотеці крім книжкового фонду є методичні розробки до дипломного проектування, курсових та контрольних робіт, практичних і лабораторних занять та самостійної роботи студентів, розроблені викладачами Інституту та видані власним видавничим відділом Інституту. Всі вони зосереджені, в основному, в читальному залі. Усі основні підручники та навчальні посібники, наявні в бібліотеці, видані українською мовою.

Навчання студентів Інституту проводиться на двох факультетах (економіки та інформаційних технологій, а також заочного та дистанційного навчання).

В стінах Інституту сьогодні здобуває вищу освіту близько 2000 студентів.

Список кафедр інституту

Напрями та спеціальності інституту

Інститут здійснює підготовку фахівців на денній та заочній формах навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • молодший спеціаліст (спеціальності «Бухгалтерський облік», «Обслуговування програмних систем і комплексів», «Виробництво фармацевтичних препаратів», «Фінанси і кредит» і «Комерційна діяльність»);
 • бакалавр (напрями підготовки «Фінанси і кредит», «Міжнародна економіка», «Облік і аудит», «Маркетинг» і «Комп’ютерні науки»);
 • спеціаліст (спеціальності «Міжнародна економіка», «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Маркетинг» та «Комп’ютерний еколого-економічний
 • моніторинг»);
 • магістр (спеціальність «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»).

Напрям підготовки «Облік і аудит»

За напрямом підготовки «Облік і аудит» студенти здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра і кваліфікацію бакалавр з обліку і аудиту.

Термін навчання за напрямом підготовки «Облік і аудит» — 4 роки (на базі повної загальної середньої освіти), а також 2-3 роки (на базі освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів).

Випускники-бакалаври за напрямом підготовки «Облік і аудит» мають право продовжити навчання за програмою підготовки спеціаліста за спеціальністю «Облік і аудит».

Випускники з обліку і аудиту можуть працювати на посадах керівників підприємств, головних бухгалтерів, фінансових директорів, бухгалтерів, менеджерів різних рівнів керування, аудиторів, викладачів загальноосвітніх навчальних закладів, наукових співробітників, займатися науково-педагогічною діяльністю.

Випускники з обліку і аудиту готуються для роботи на промислових підприємствах, у фінансово-кредитних установах, у страхових компаніях, в податкових органах, в бюджетних органах, в державних органах, у спільних компаніях, у торговельних компаніях.

Напрям підготовки «Міжнародна економіка»

За напрямом підготовки «Міжнародна економіка» студенти здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра і кваліфікацію бакалавр з міжнародної економіки.

Термін навчання за напрямом підготовки «Міжнародна економіка » - 4 роки (на базі повної загальної середньої освіти), а також 2-3 роки (на базі освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів). Випускники-бакалаври за напрямом підготовки «Міжнародна економіка» мають право продовжити навчання за програмою підготовки спеціаліста за спеціальністю " Міжнародна економіка«.

Випускники з міжнародної економіки можуть працювати у банках — спеціалістами, керівниками підрозділів; керівниками організацій, підприємств, що займаються зовнішньо-економічною діяльністю; на підприємствах у відділах зовнішньоекономічної діяльності, маркетингу, плановому та фінансовому відділах; в інвестиційних фондах, компаніях, спеціалізованих фінансових установах, які представляють інтереси іноземних інвесторів; в іноземних представництвах; радниками у міжнародних організаціях, посольствах, державних установах; займатися науково-педагогічною діяльністю.

Напрям підготовки «Фінанси і кредит»

За напрямом підготовки «Фінанси і кредит» студенти здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра і кваліфікацію бакалавр з фінансів і кредиту.

Термін навчання за напрямом підготовки «Фінанси і кредит» — 4 роки (на базі повної загальної середньої освіти), а також 2-3 роки (на базі освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів). Випускники-бакалаври за напрямом підготовки «Фінанси і кредит» мають право продовжити навчання за програмою підготовки спеціаліста за спеціальністю «Фінанси і кредит».

Фахівці з фінансів здатні виконувати роботу в таких сферах: фінансова діяльність підприємств; оподаткування підприємств; діяльність на фінансовому ринку; банківська справа; валютне регулювання; страхові послуги; фінансовий менеджмент; організація інформаційних систем. Фахівець-фінансист може займати управлінські посади у фінансовому, планово-економічному, зовнішньоекономічному, маркетинговому відділах фірм; комерційних організацій; акціонерних товариств; інвестиційних компаній; комерційних банків; податкових органах; страхових компаній; викладачів загальноосвітніх навчальних закладів; займатися науково-педагогічною діяльністю.

Напрям підготовки «Маркетинг»

За напрямом підготовки «Маркетинг» студенти здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра і кваліфікацію бакалавр з маркетингу. Термін навчання за напрямом підготовки «Маркетинг» — 4 роки (на базі повної загальної середньої освіти), а також 2-3 роки (на базі освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів).

Випускники-бакалаври за напрямом підготовки «Маркетинг» мають право продовжити навчання за програмою підготовки спеціаліста за спеціальністю «Маркетинг».

Фахівці-маркетологи можуть працювати як керівниками підприємств (заступниками директорів з маркетингу, комерційними директорами, керівниками служб, відділів департаменту маркетингу або логістики), так і економістами-аналітиками маркетингу, фахівцями з маркетингових досліджень, комерційними, збутовими і виробничими логістами, фахівцями в області гуртової та роздрібної торгівлі, іміджмейкерами, рекламістами, промоутерами, мерчандайзерами, консультантами з маркетингу, експертами із зовнішньоекономічних питань, фахівцями зі стандартизації та сертифікації, інженерами з організації керування виробництвом, викладачами загальноосвітніх навчальних закладів; займатися науково-педагогічною діяльністю тощо.

Маркетологи готуються для роботи в організаціях та підприємствах промисловості, у сфері малого бізнесу, у сфері послуг, зокрема туристичних, банківських, фінансових, консультативних, медичних, транспортно-експедиторських, рекламних, дослідницьких, для роботи в іноземних компаніях, в державних установах, громадських об’єднаннях та асоціаціях, на митницях.

Напрям підготовки «Комп’ютерні науки»

За напрямом підготовки «Комп’ютерні науки» студенти здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра і кваліфікацію бакалавра з комп’ютерних наук.

Термін навчання за напрямом підготовки «Комп’ютерні науки» — 4 роки (на базі повної загальної середньої освіти), а також 2-3 роки (на базі освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів). Випускники-бакалаври за напрямом підготовки «Комп’ютерні науки» мають право продовжити навчання за програмою підготовки спеціаліста та магістра.

Випускники компетентні у таких областях знань, як принципи побудови та архітектури сучасних автоматизованих систем; методи побудови і аналізу типових моделей баз даних та знань, складних об’єктів і систем; методи розроблення системного і прикладного забезпечення для автоматизованих систем різноманітного призначення; мови програмування високого рівня (JAVA, DELРНI, C++); типові комп’ютерні системи (Microsoft Office, Paradox, Adobe Page Maker, PhotoShop, Corel Draw); методи аналізу і побудови типових моделей обробки інформації в області бізнесу, менеджменту та підприємництва; методи проектування програмних засобів для фінансово- банківської системи; програмні засоби для задач менеджменту та маркетингу, створення мультимедійних систем.

Фахівець напрямку «Комп’ютерні науки» здатний виконувати наступні роботи: проектування та експлуатацію інтегрованих автоматизованих систем управління та обробки інформації; адміністрування локальних мереж державних установ, підприємств, комерційних і банківських структур та регулярний моніторинг і аудит мережних ресурсів; контроль за цілісністю та збереженням інформації в базах даних та забезпечення захисту інформації в базах даних; управління інформаційними ресурсами та обслуговування систем телекомунікації; інсталяція та обслуговування системного та прикладного програмного забезпечення; перспективне планування, прогнозування, організація та керівництво проектними роботами в галузі управління та інформаційних технологій; впровадження та розробка нових комп’ютерних та інформаційних технологій.

Інститут має розгалужені партнерські зв’язки з регіональними органами державного регулювання, державними і комерційними банками, інвестиційними компаніями і фондами, великими виробничими підприємствами, представництвами і філіями транснаціональних корпорацій, спільними підприємствами тощо. Це дозволяє активно використовувати сучасну статистичну інформацію, проводити повноцінну виробничу та переддипломну практику студентів, а також стажування викладачів.

Успішна практична діяльність випускників інституту на підприємствах, в установах і організаціях засвідчує їх вміння реалізовувати здобуті знання на мега-, макро- та мікроекономічному рівнях.

Основними місцями роботи випускників є великі українські банки («Укрсоцбанк», «Приватбанк», «Райффайзен банк Аваль», «Форум» та інші); інвестиційні фонди і компанії (вітчизняні та філії іноземних), структурні підрозділи транснаціональних корпорацій («Леоні», «Вебасто-Електрон» тощо), органи державного регулювання (Державна податкова адміністрація, обласні та районні адміністрації); фірми галузі комп’ютерних та інформаційних технологій («Софтсерв», «Елекс» тощо).

Крім того, окремі випускники працюють в установах, які займаються реалізацією проектів міжнародних організацій в Україні. Висока конкурентоспроможність випускників інституту на ринку праці дозволяє багатьом студентам самостійно вирішувати проблему працевлаштування.

Багато випускників за короткий термін зробили успішну професійну кар’єру і входять в молоду економічну і комп’ютерну еліту України.