Івасик Ярослав Федорович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Івасик Ярослав Федорович
Ivasyk Jaroslav.JPG
Дата народження 2 січня 1949 року.
Помер 14 травня 2017 року.

Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1972 р.
Спеціальність «Теплові електричні станції»
Галузь наукових інтересів Дослідження зниження шкідливих викидів в атмосферу при спалюванні органічного палива.
Кваліфікаційний рівень інженер-теплоенергетик
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Мисак Йосиф Степанович, Державний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2000 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2003 р.

Івасик Ярослав Федорович — кандидат технічних наук, доцент кафедри теплотехніки, теплових і атомних електричних станцій, Інституту енергетики та систем керування .

Загальна інформація

Народився 2 січня 1949 року.

Освіта:

Вища, закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Теплові електричні станції», в 1972 р. канд. техн. наук за спеціальністю «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика» (2000 р.).


тема дисертації: Зниження викидів оксидів азоту в процесі спалювання палива погіршеної якості в пиловугільних парових котлах [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.14.06 / Івасик Ярослав Федорович ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2000. — 183 арк. — арк. 151-164

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Мисак Йосиф Степанович, Державний університет «Львівська політехніка»

доцент кафедри «Теплотехніки і теплових електричних станцій» (з 2003 р.)

Професійна діяльність:

1995 −2002 рр. — ст. викладач кафедри «Теплотехніки і теплових електричних станцій» НУ «Львівська політехніка»

з 2002 р. по 2017 р. — доцент кафедри «Теплотехніки, теплових і атомних електричних станцій» Національного університету «Львівська політехніка» Заступник завідувача кафедри.

Наукові інтереси

Наукові інтереси: Дослідження зниження шкідливих викидів в атмосферу при спалюванні органічного палива.

Напрямок наукової діяльності: Оптимізація роботи теплоенергетичного обладнання енергоустановок, зниження шкідливих викидів в атмосферу при спалюванні органічного палива

Вибрані публікації

Опублікував понад 110 наукових праць та патентів.

Серед них:

 1. Мисак Й.С., Івасик Я.Ф., Марчак І.І., Лашковська Н.М., Цепак О.Г. Вплив різних факторів на витрату тепла в навколишнє середовище потужними водогрійними котлами. «Коммунальное хозяйство городов» Выпуск 49. 2003. — С.14-21.
 2. Мисак Й.С., Івасик Я.Ф., Марчак І.І., Демчук І.А., Лашковська Н.М. Математична модель теплопередачі через теплоізоляційні поверхні водогрійного котла в навколишнє середовище та аналіз результатів досліджень «Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація». 2004. № 506. — С.67-74.
 3. Мисак Й.С., Івасик Я.Ф., Клуб М.В., Кравець Т.Ю. Теплова інструкція щодо переведення енергоблоків 160 і 200 МВт з барабанними котлами на навантаження власних потреб або режим холостого ходу з використанням акумульованого тепла на наступне навантаження блоків «Об’єднання енергетичних підприємств» «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики». СОУ-Н МПЕ 400.1.25.510:2005, 2005. — 16 с.
 4. Аналіз енергетичної ефективності роботи устаткування електростанцій / І. П. Винницький, Й. С. Мисак, Я. Ф. Івасик, Н. М. Лашковська // Нетрадиційні і поновлювальні джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні : П’ята міжнар. наук.-практ. конф. (2-3 квіт. 2009 р., Львів) : зб. наук. ст. — Л. : ЛвЦНТЕІ, 2009. — С. 287-294.
 5. Використання поновлювальних джерел енергії для енергозабезпечення малих міст / М. П. Кузик, Й. С. Мисак, Я. Ф. Івасик // Нетрадиційні і поновлювальні джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні : П’ята міжнар. наук.-практ. конф. (2-3 квіт. 2009 р., Львів) : зб. наук. ст. — Л. : ЛвЦНТЕІ, 2009. — С. 28-32. — Бібліогр.: 5 назв.
 6. Триступеневе спалювання палива на котлі ТПП-312 енергоблоку 300 МВт Ладижинської ТЕС / Й. С. Мисак, В. А. Гадяк, О. К. Данченко, Я. Ф. Івасик, Н. М. Лашковська, М. П. Кузик // Нетрадиційні і поновлювальні джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні : П’ята міжнар. наук.-практ. конф. (2-3 квіт. 2009 р., Львів) : зб. наук. ст. — Л. : ЛвЦНТЕІ, 2009. — С. 264-268. — Бібліогр.: 2 назви.
 7. Методи захисту поверхонь нагрівання котлів від корозії під час їхнього простоювання. Й. С. Мисак, Івасик Я.Ф., Якимів Є.М., Коваленко Т.П., Лашковська Н.М. Вісник. Національного університету “Львівська політехніка” Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. 2014 р., № 795 - с.33-39.

Патенти на винахід:

 1. Мисак Й.С., Івасик Я.Ф., Голишев Л.В., Близнюк В.Ф., Пісько М.С., Кравець Т.Ю. Пальник для спалювання рідкого палива. № 76246. F23Д 7/00. 2006.
 2. Мисак Й.С., Івасик Я.Ф., Клуб М.В., Близнюк В.Ф., Климчук О.В., Ільницький А.К. Спосіб регулювання потужності блока котел-турбіна. № 78629. F01К 7/00; F01К 17/00. 2007.
 3. Голишев А.В., Мисак Й.С., Івасик Я.Ф., Винницький І.П., Климчук О.В., Ільницький А.К., Кравець Т.Ю. Спосіб підготовки до спалювання твердого пилоподібного палива. № 79202. F23Д 1/00.2007.
 4. Мисак Й.С., Івасик Я.Ф., Близнюк В.Ф., Цепак О.Г., Демчук І.А., Галянчук І.Р. Спосіб роботи прямоструминного котла при часткових навантаженнях № 80263. F22В 35/00.2007.
 5. Голышев Л.В., Мисак Й.С., Івасик Я.Ф., Ільницький А.К., Клуб М.В., Кравець Т.Ю. Пилосистема. № 80868. F23К 3/00.2007.
 6. Мисак Й.С., Івасик Я.Ф., Кузик М.П., Павліш А.М., Мартиняк М.А., Мисак С.Й., Лабай В.Й. Котельна установка. № 103951. F 23С 9/00. 2013.
 7. Мисак Й.С., Івасик Я.Ф., Кузик М.П., Мартиняк М.А., Павліш А.М., Мисак С.Й., Лабай В.Й. “Спосіб захисту поверхонь нагріву котельної установки від корозії під час простоювання “ № 90997. F 23L 15/00. 2014.

Навчальні посібники:

 1. Івасик Я.Ф. Технології попередження забруднення довкілля (матеріали до курсу «Режими роботи ТЕС і АЕС). /Західний Центр Українського відділення Всесвітньої лабораторії. Львів, 1997. — 102 с.
 2. Мисак Й.С., Гнатишин Я.М., Івасик Я.Ф. Паливні пристрої для спалювання низькосортних палив. Навчальний посібник з курсу «Котельні установки промислових підприємств» для студентів базового напряму 6.0905. «Енергетика». Видавництво НУ «Львівська політехніка». — Львів, 2002. — 136 с.
 3. Мисак Й.С., Івасик Я.Ф., Гут П.О., Лашковська Н.М. Об’єкти теплових електричних станцій. Режими роботи та експлуатації. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.090521, 8.090521 «Теплові електричні станції». Видавництво НУ «Львівська політехніка»Львів, 2007. — 256 с.
 4. Озарків І.М., Мисак Й.С., Івасик Я.Ф., Соколовський І.А., Озарків О.І., Якимів Є.М., Римар Т.І. “Використання лазерних комплексів для різання та декоративної обробки деревини”. НВФ “Українські технології“ – Львів, 2011-120 с.
 5. Мисак Й.С., Івасик Я.Ф., Озарків І.М., Адамовський А.Г., Максимів В.М., Туниця Т.Ю., Соколовський І.А., Озарків О.І., Козар В.С., Гродзік В.С., Якимів Є.М. “Нетрадиційні джерела енергії : Теорія і практика“. НВФ “Українські технології“ – Львів, 2013. -356 с.