Іванейко Ігор Дмитрович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Іванейко Ігор Дмитрович
Дата народження 19 жовтня 1957 року
Громадянство Україна
Національність українець
Галузь наукових інтересів 1. Розробка технології спорудження фундаментів з урахуванням функціонального простору стрілових кранів;

2. Комплексна механізація зведення підземної частини будівлі; 3. Ефективні технології спорудження фундаментів з застосуванням універсальних машин

Кваліфікаційний рівень інженер-будівельник
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1993 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут будівництва та інженерії довкілля, Кафедра будівельного виробництва

Іванейко Ігор Дмитрович — кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельного виробництва Інституту будівництва та інженерії довкілля, Національного університету «Львівська політехніка».

Член Асоціації експертів будівельної галузі України (свідотство АЕ 000812 від 03.10.2012 р.)

Тема дисертації

Ресурсозберігаюча технологія розробки котлована з урахуванням затрат на подальші процеси [Текст] : дис...канд.техн.наук:05.08.23/ Іванейко Ігор Дмитрович ; Київський технічний ун-т будівництва та архітектури. — К., 1993.

Напрями наукових досліджень

 • Розробка технології спорудження фундаментів з урахуванням функціонального простору стрілових кранів;
 • Комплексна механізація зведення підземної частини будівлі;
 • Ефективні технології спорудження фундаментів з застосуванням універсальних машин.

Наукові розробки кафедри

розробка нових методів технології та організації виконання будівельних робіт при зведенні підземної та надземної частин будівель і споруд на основі теоретичних засад формоутворень комплектів машин,економіко-математичного моделювання процесів комплексної механізації

Перелік навчальних дисциплін

 • Організація ремонтно-реконструктивних робіт

Вибрані статті

 1. Іванейко І.Д., І.Б.Мудрий Дослідження величини малооб’ємності робіт для стрілових кранів при спорудженні фундаментів в міській забудові//Містобудування та територіальне планування. – К.- - 2012. – Випуск №43.- С. 132-137.
 2. Іванейко І.Д., Мудрий І.Б. Методика вибору ефективної технології монтажу збірних фундаментів //Матеріали всеукраїнської інтернет-конференції молодих цчених та студентів «Проблеми сучасного будівництва» –Полтава: ПНТУ ім. Ю.Кондратюка, 2014.-С. 217-221
 3. Іванейко І.Д., Мудрий І.Б. Загальні принципи варіантного проектування технології зведення підземної частини будівель // Галузеве машинобудування, будівництво: Зб. наук. пр. –Полтава: ПНТУ ім. Ю.Кондратюка, 2015.- вип. 2(44).-С. 105-111.
 4. Іванейко І.Д., Мудрий І.Б., Олексів Ю.М. Формування та ефективність технологічних конструктивних рішень стрічкових фундаментів зведених із-за меж котловану. //Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. Зб. наук. пр. - Луцьк: ЛНТУ, 2015.- вип.3.-С. 79-92.
 5. Іванейко І.Д., Олексів Ю.М. Збалансування термінів виконання будівельних процесів для потокової організації робіт з використанням універсальних машин.// Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: Зб. наук. пр. –К.: КДТУБА, 2015.- вип. 34.- С. 103-114.
 6. Іванейко І.Д., Олексів Ю.М. Збалансування неритмічних потоків комплексно-механізованими бригадами //Містобудування та територіальне планування. – К.- - 2016. – Випуск №62.- С. 222-227.
 7. Іванейко І.Д., Олексів Ю.М., Кушнір Я.П. Технологічне обгрунтування //Нові технології в будівництві. – К. : НДІБВ, 2017. – №32.- С. 95-100.

Контакти

79013, Львів-13, вул.Карпінського 6; 2-й корпус, кімната 419

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-41

E-mail: ibid-bv@polinet.lviv.ua

Ivanejko@polynet.lviv.ua