Ємельянов Олександр Юрійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 18:26, 9 лютого 2022, створена Катерина Петрушка (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Ємельянов Олександр Юрійович
Yemel.jpg
Науковий ступінь Д.е.н. (диплом ДД №009797)
Вчене звання Доцент (атестат ДЦ №026468)
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри економіки підприємства та інвестицій


Посада

професор кафедри економіки підприємства та інвестицій

Освіта

Львівський політехнічний інститут, диплом з відзнакою, спеціальність «Економіка і управління в будівництві, 1993 р.


Професійна діяльність

2021 - дотепер - Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри економіки підприємства та інвестицій

2005 – 2021 – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій

2002 – 2005 – Національний університет «Львівська політехніка», старший викладач кафедри економіки підприємства та інвестицій

1997 – 2002 – Національний університет «Львівська політехніка», науковий співробітник

1994 – 1997 – аспірантура Київського національного університету будівництва і архітектури

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: «Економіка підприємства», «Податки та система оподаткування підприємств», «Економіка та організація інноваційної діяльності», «Інноваційний розвиток підприємства»

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертаційної роботи: «Планування та регулювання інвестиційної діяльності підприємств» (спеціальність 08.02.03 –економіка, управління, планування і регулювання економікою), 2002 р.

Тема докторської дисертаційної роботи: Інструментарій та моделі оцінювання потенціалу економічного розвитку підприємств. Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 2020р.

Участь у госпдоговорах

  • № 418 «Оцінювання економічного потенціалу ПП «Автотехнобудсервіс»», 2016 р.
  • НДР № 06612 «Оцінювання інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства», 2021 р.

Підвищення кваліфікації

  • 2010 – стажування у Інституті регіональних досліджень Національної академії наук України
  • 2016 – стажування у ТзОВ «Техексперт-Захід» (м. Львів)
  • 2020 - Міжнародне науково-педагогічне навчання: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (Україна), Coventry University (Велика Британія), EIFE (Словацька Республіка), YEP - мережа академічних стартап-інкубаторів

Основні публікації за останні роки

Монографії 

1. Ємельянов, О. Ю., 2019. Потенціал економічного розвитку підприємств: інструментарій та моделі оцінювання. Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 280 с.

2. Yemelyanov, O., 2018. Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. Vol. 2: колективна монографія / O. Yemelyanov, A. Symak, T. Petrushka, L. Lesyk, H. Sroryk, V. Barinov, O. Lynnyk, O. Trevoho, N. Horbal, O. Goshovska, G. Fedorova. – Riga: «Landmark» SIA.

3. Ємельянов, О. Ю., 2017. Стратегії економічного розвитку: мікро- та макроекономічний рівні: колективна монографія / О. В. Музиченко-Козловська, А. В. Симак, О. Л. Зарицька, О. Ю. Ємельянов, Т. О. Петрушка, О. Я. Колещук. – Запоріжжя: Гельветика.

4. Ємельянов, О. Ю., 2017. Формування і розвиток взаємодії учасників інноваційної інфраструктури: теоретичні та прикладні аспекти: монографія / В. В. Козик, О. Ю. Ємельянов, О. Б. Мрихіна та ін. – Львів: Растр-7.

5. Yemelyanov, O., 2016. Innovations in the development of socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic and mesoeconomic levels. - Vol. 3.: колективна монографія / O. Yemelyanov, А. Symak, O. Zarytska. – Kaunas: Baltija Publishing.

6. Yemelyanov, O., 2016. Organizational and economic mechanisms of development of the financial system: колективна монографія / O. Yemelyanov, L. Lesyk. – Riga: «Landmark» SIA.

7. Ємельянов, О. Ю., 2016. Комбінований підхід до оцінювання ринкової вартості підприємства як індикатора його економічного розвитку: монографія / О. Ю. Ємельянов та Л. І. Лесик. – Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

8. Ємельянов, О. Ю. та Лесик, Л. І., 2016. Сутність, типи та індикатори оцінювання економічного розвитку підприємства // in Monograph «Sustainable Development: Social and Economic Changes». Edited by W. Duczmal, T. Pokusa and L. Stepanenko. – Opole, Poland: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Zarzadzania i Administracji w Opole.

9. Ємельянов О. Ю. Управління економічними системами та процесами в умовах глобалізаційних трансформацій: колективна монографія / О. Ю. Ємельянов, О. Я. Колещук, Т. О. Петрушка, О. Б. Мних, О. С. Костюк, С. В. Кіндрат, В. В. Прохорова, Я. В. Юхман, О. Є. Кузьмін, Р. З. Будинський, А. І. Поріцька. – Харків: ФОП Іванченко І.С., 2020. – 297 c. 

10. Гончар С. Й. Цифрова економіка як фактор економічного зростання держави: колективна монографія / С. Й. Гончар, О. Ю. Ємельянов, Г. М. Захарчин, Т. О. Петрушка, Н. Ю. Реверенда, А. В. Симак, Й. С. Ситник, О. З. Уголькова, Т. В. Ясінська. – Херсон: Видавний дім Гельветика, 2021. – 364 c. 

Публікації, що індексуються у наукометричних базах даних 

1. Yemelyanov O. Criteria, Indicators, and Factors of the Sustainable Energy-Saving Economic Development: The Case of Natural Gas Consumption / O. Yemelyanov, A. Symak, T. Petrushka, O. Vovk, O. Ivanytska, D. Symak, A. Havryliak, T. Danylovych, L. Lesyk // Energies – 2021. – 14(18). – 5999; doi: 10.3390/ en14185999.

2. O. Yemelyanov, T. Petrushka, L. Lesyk, A. Symak, O. Vovk. Assessment of Information Barriers to the Implementation of Energy Saving Projects at Ukrainian Enterprises. 2021 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), 2021, pp. 376-380, doi: 10.1109/ACIT52158.2021.9548441.

3. Olexandr Yemelyanov, Tetyana Petrushka, Anastasiya Symak, Olena Trevoho, Anatolii Turylo, Oksana Kurylo, Lesia Danchak, Dmytro Symak, Lilia Lesyk. Microcredits for Sustainable Development of Small Ukrainian Enterprises: Efficiency, Accessibility, and Government Contribution // Sustainability (Switzerland). – 2020. – Vol. 12(15), 6184. doi: 10.3390/su12156184.

4. Lesinskyi, V., Yemelyanov, O., Zarytska, O., Symak, A., Petrushka, T. Development of a toolkit for assessing and overcoming barriers to the implementation of energy saving projects. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020. – Vol. 5 (3 (107)), 24–38. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.214997

5. Olexandr Yemelyanov, Anastasiya Symak, Tetyana Petrushka, Olena Zahoretska, Myroslava Kusiy, Roman Lesyk, Lilia Lesyk. Changes in Energy Consumption, Economic Growth and Aspirations for Energy Independence: Sectoral Analysis of Uses of Natural Gas in Ukrainian Economy // Energies. – 2019. – Vol. 12(24). –4724; doi: 10.3390/en12244724.

6. Olexandr Yemelyanov, Anastasiya Symak, Tetyana Petrushka, Roman Lesyk, Lilia Lesyk. Evaluation of the Adaptability of the Ukrainian Economy to Changes in Prices for Energy Carriers and to Energy Market Risks // Energies. – 2018. – Vol. 11. –3529; doi:10.3390/en11123529.

7. Lesinskyi, V., Yemelyanov, O., Zarytska, O., Symak, A., Koleshchuk, O. Substantiation of projects that account for risk in the resource-saving technological changes at enterprises. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 6 (1 (96)), 6–16. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.149942

8. Yemelyanov O., Symak A., Petrushka T., Lesyk R., Lesyk L. Assessment of the technological changes impact on the sustainability of state security system of Ukraine // Sustainability (Switzerland). – 2018. – Vol. 10(4). 1186. doi:10.3390/su10041186.

9. Iemelyanov O.Y., Lesyk L.I., Petrushka T.O. Modelling the parameters for assessment of industrial enterprise’s competitive potential // Actual Problems of Economics. – 2016. – Vol. 178 (4), – P. 340-348. (In Ukrainian).

Публікації у наукових фахових виданнях України 

1. Ємельянов, О. Ю., 2019. Моделювання оцінювання потенціалу підвищення гнучкості підприємств. Ефективна економіка, 8, с.

2. Ємельянов, О. Ю., 2019. Особливості формування та оцінювання потенціалу підвищення фінансової стійкості підприємств. Східна Європа: Економіка, бізнес та управління, 4 (21), с. 195-201.

3. Ємельянов, О. Ю., 2019. Модель оцінювання потенціалу економічного розвитку підприємств на засадах аналізування їх властивостей. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія «Економічні науки», 7 (27), с. 22-30.

4. Ємельянов, О. Ю., 2019. Інструментарій оцінювання економічного розвитку підприємств. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія «Економічні науки», 5 (25), с. 15-23.

5. Ємельянов, О. Ю., 2018. Концептуальні підходи до оцінювання рівня техніко-технологічного розвитку підприємств. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія «Економічні науки», 7 (15), с. 35-44. (Міжнародна представленість та індексація журналу: РІНЦ)

6. Ємельянов, О. Ю., 2018. Сутність, чинники формування та послідовність оцінювання потенціалу економічного розвитку підприємств. Причорноморські економічні студії, 26, ч. 1, с. 144-149. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus).

7. Yemelyanov, O. Y., Kurylo, O. and Petrushka, T., 2018. Methodological principles of evaluating economic potential of industrial enterprise sustainable development. Науковий вісник «Полісся», 2 (14), ч. 1, с. 141-149. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus).

8. Ємельянов О. Ю. Вплив реалізації енергозберігаючих інвестиційних проєктів на ризикованість діяльності підприємств // Інвестиції: практика та досвід. – 2021. – № 23. – С. 5–10.

9. Ємельянов О. Ю. Економічна ефективність господарської діяльності як чинник конкурентоспроможності підприємств [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. – 2021. – № 10. 

10. Петрушка Т. О., Ємельянов О. Ю., Жигало О. Ю., Данилович О. Т. Енергозберігаючі технологічні зміни як чинник інноваційності підприємств [Електронний ресурс] // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Економічні науки – 2021. – № 11. 

11. Ємельянов О. Ю. Методичні засади обгрунтування програм державної фінансової підтримки економічного розвитку малих підприємств // Економіка та держава. – 2021. – № 11. – С. 4–8.  (ACM Digital Library, Google Scholar).

12. Ємельянов О. Ю., Петрушка Т. О., Лесик Л. І., Симак А. В. Методичні засади оцінювання економічної ефективності інвестування розвитку підприємств // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Економічні науки. – 2021. – № 9 (53). – С. 9–16.

13. Лесик Л. І., Ємельянов О. Ю., Мусійовська О. Б., Жигало О. Ю. Методичні засади оцінювання потенціалу підвищення конкурентоспроможності підприємств // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Економічні науки. – 2021. – № 10 (54), т. 1. – С. 29–36. 

14. Ємельянов О. Ю., Мищишин О. Л., Симак А. В. Організаційне та інфраструктурне забезпечення процесів утворення та економічного розвитку транскордонних кластерних структур // Економіка. Фінанси. Право. – 2021. – № 11/2. – С. 34–39. 

15. Лесик Л. І., Симак А. В., Ємельянов О. Ю., Бреньо *  А. В. Особливості управління ринковою вартістю підприємств на засадах побудови ієрархії їхніх властивостей [Електронний ресурс] // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Економічні науки. – 2021. – № 11. 

16. Ємельянов О. Ю. Оцінювання впливу ефективності використання обігових коштів на фінансовий стан підприємств агропромислового комплексу // Агросвіт. – 2021. – № 21-22. – С. 3–9. 

17. Кузьмін О. Є., Юринець О. В., Ємельянов О. Ю. Розвиток інвестиційної привабливості підприємств в умовах антикризового управління // Інвестиції: практика та досвід. – 2021. – № 10. – С. 5–12. 

18. Ємельянов О. Ю., Петрушка Т. О., Петрушка К. І. Роль банківського кредитування у подоланні барєрів на шляху до стійкого енергоефективного економічного розвитку підприємств // Приазовський економічний вісник. – 2021. – № 5 (28). – С. 68–74. 

19. Ємельянов О. Ю., Лесик Л. І., Петрушка К. І., Симак А. В. Склад та показники оцінювання потенціалу підвищення конкурентоспроможності підприємств // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Економічні науки– 2021. – № 4 (48), т. 1. – С. 39–46.

20. Ємельянов О. Ю., Петрушка Т. О., Петрушка К. І. Стійкий ресурсозберігаючий економічний розвиток підприємств: сутність, властивості та показники оцінювання // Приазовський економічний вісник. – 2021. – Вип. 1 (24). – С. 82–88. 

21. Прохорова В. В., Ємельянов О. Ю., Колещук О. Я. Структура джерел фінансування інвестиційної програми підприємств: теоретичний аспект // Бізнес Інформ. – 2021. – № 10 (525). – С. 325–330. 

22. Ємельянов О. Ю., Іванчина *  О. Р. Сутність, види та послідовність функціонування механізму забезпечення економічного розвитку підприємств [Електронний ресурс] // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: "Економічні науки". – 2021. – № 11. 

23. Ємельянов О. Ю., Яневич Н. Я. Теоретичні засади планування обсягів соціального інвестування, яке здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів // Інвестиції: практика та досвід. – 2021. – № 22. – С. 5–10. 

24. Ємельянов О. Ю., Петрушка Т. О., Гавриляк А. С., Іванчина *  О. Р. Теоретичні засади управління обіговими коштами підприємств // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Економічні науки. – 2021. – № 10 (54), т. 1. – С. 15–22.

25. Ємельянов О. Ю., Мищишин О. Л. Чинники формування та розвитку транскордонних кластерних структур [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. – 2021. – № 11. 


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн.402,

тел.: +38 (032) 258-25-45

E-mail: Oleksandr.Y.Yemelianov@lpnu.ua