Oksana Tymovchak-Maksymets

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Oksana Yuriivna Tymovchak-Maksymets
Nationality Ukrainian
Alma mater Lviv Polytechnic National University
Graduated 2006
Specialty Applied Linguistics
Degree Candidate of Technical Sciences
Degree awarding 2013
Current position Senior Lecturer at the Department of SCIA, LPNU

Oksana Yuriivna Tymovchak-Maksymets - Candidate of Technical Sciences, Senior Lecturer at the Department of Social Communications and Information Activities of the Institute of Humanities and Social Sciences of the Lviv Polytechnic National University.

Biography

Education

In 2006 she graduated from Lviv Polytechnic National University specialty "Applied Linguistics" and the qualification "Professional in the field of translation (English and German) and computer processing of speech information".

2009-2012. - postgraduate at the Lviv Polytechnic National University.

In 2013 she finished postgraduate studies in Lviv Polytechnic National University.

Professional activities

2007-2009 g. - Assistant at the Department of Applied Linguistics of Lviv Polytechnic National University

since 2011 - assistant at the Department of Social Communications and Information Activities of Lviv Polytechnic National University.

from 2013 - senior lecturer at the Department of Social Communications and Information Activities of Lviv Polytechnic National University.

Academic activities

Teacher of the courses:

 • Technology Information Retrieval
 • Document linguistics
 • Language technology software documentation

Scientific activities

In 2013 she defended her thesis on computer-linguistic methods and tools for identifying consumer experiences on web forums [Text]: Dis. ... Candidate. Sc. Sciences: 10.02.21 / Tymovchak-Maksymets Oksana Yuriivna; National University "Lviv Polytechnic". - L., 2013. - 180, [10] ff. - Ref .: ff. 161-177.

Research areas:

 • Search in arrays of information texts natural language;
 • text mining;
 • opinion mining.

Scientific publications

The author of 18 scientific works, including 5 in professional journals.

The main research works:

 1. Процеси управління інтерактивними соціальними комунікаціями в умовах розвитку інформаційного суспільства [Текст] : монографія / [Пелещишин А. М. та ін.] ; за заг. наук. ред. д-ра техн. наук, проф. А. М. Пелещишина ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 365, [3] с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 344-366. — 170 экз. — ISBN 978-617-607-198-3
 2. Моделювання оцінних суджень у дописах учасників веб-форумів / О.Ю. Тимовчак-Максимець // Інформаційні системи та мережі : [збірник наукових праць] / відповідальний редактор В. В. Пасічник. — Львів. : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. — 396 с. : іл. — (Вісник / Національний університет «Львівська політехніка» ; № 673). — C. 374-383
 3. Моделювання процесу обміну досвідом на веб-форумах шляхом аналізу розгортання дискусій / О.Ю. Тимовчак-Максимець // Інформаційні системи та мережі : [збірник наукових праць] / відповідальний редактор В. В. Пасічник. — Львів. : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. — 360 с. : іл. — (Вісник / Національний університет «Львівська політехніка» ; № 689). — C. 323-331
 4. Аналіз комунікативної взаємодії на веб-форумах: інформаційна поведінка та учасники / О.Ю. Тимовчак-Максимець, А.М. Пелещишин, К.О. Слобода // Інформаційні системи та мережі : [збірник наукових праць] / відповідальний редактор В. В. Пасічник. — Львів. : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. — 360 с. : іл. — (Вісник / Національний університет «Львівська політехніка» ; № 689). — C. 323-3312.
 5. Аналіз комунікативної взаємодії учасників спільнот Веб-форумів [Текст] / А. М. Пелещишин, О. Ю. Тимовчак-Максимець // Східно-Європейський журнал передових технологій. — Харків, 2010. — № 6/8(48). — С.44-49.
 6. Закономірності розвитку комунікативної взаємодії між учасниками Веб-форумів / О. Тимовчак-Максимець // Комп’ютерні науки та інженерія : матеріали IV Міжнар. конф. молодих вчених CSE-2010, 25-27 листоп. 2010 р., Україна, Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 390-391. — (2-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки). — Бібліогр.: 1 назва. — Парал. тит. арк. англ.
 7. Моделювання процесу обміну досвідом на Веб-форумах шляхом аналізу розгортання дискусій / О. Ю. Тимовчак-Максимець // Інформаційні системи та мережі : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. В. Пасічник. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 323-331. -(Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 689). — Бібліогр.: 14 назв.
 8. Роль віртуальних соціальних спільнот у реалізації інформаційних потреб їх учасників / А. М. Пелещишин, Ю. О. Сєров, О. Ю. Тимовчак-Максимець // Сучасні інформаційні технології в економіці, менеджменті та освіті. СІТЕМ-2010. Інноваційні ідеї : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Львів, 12 листоп. 2010 р. / Львів. філія Європ. ун-ту. — Л., 2010. — С. 27-29. — Бібліогр.: 2 назви.
 9. Характеристика та модель оцінного судження у повідомленнях на Веб-форумах / О. Тимовчак-Максимець // Людина. Комп’ютер. Комунікація : зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т комп’ют. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики. -Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 95-98. — Бібліогр.: 5 назв.
 10. Word-of-mouth communication as an essential consumer’s decision-shaping factor / O. Tymovchak-Maksymets // Computer science and information technologies : proc. of the V Intern. sci. and techn. conf. CSIT 2010, 14-16 Oct. 2010, Lviv, Ukraine / Lviv Polytechnic Nat. Univ. — Lviv : Publ. House Vezha and Co, 2010. — P. 99-100. — Bibliogr.: 5 titles.

Contacts

Mytropolyta Andreya St., 3, 4th academic building, room 523

Phone number: +38 (032) 258-25-95

E-mail: skid@ridne.net; skid@lp.edu.ua