Ятчишин Юрій Йосипович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ятчишин Юрій Йосипович
Yatchyshyn.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 15 червня 1981 року
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2003 р.
Спеціальність Екологія та охорона навколишнього середовища
Галузь наукових інтересів пошук оптимальних технологій виморожування та випаровування-кристалізаціїдля утилізації рідких відходів перероблення полімінеральних руд, що базуєтьсяна даних, одержаних за допомогою математичного моделювання
Кваліфікаційний рівень магістр-еколог
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор, Мальований Мирослав Степанович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2010 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», ІЕПТ, Кафедра екології та збалансованого природокористування

Ятчишин Юрій Йосипович — кандидат технічних наук, Вчений секретар НДЧ Університету, доцент кафедри екології та збалансованого природокористування Національного університету «Львівська політехніка», інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В.Чорновола.

Освіта

 • у 2003 р. закінчив Національний університет «Львівська політехніка», отримав диплом магістра з відзнакою та здобув кваліфікацію магістра з екології за спеціальністю 8.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища»;
 • з 1 грудня 2003 р. до 30 листопада 2007 р. навчався в аспірантурі без відриву від виробництва при кафедрі екології та охорони навколишнього середовища Національного університету «Львівська політехніка»;
 • у 2007 році на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.052.16 Національного університету «Львівська політехніка» захистив кандидатську дисертацію. Тема дисертаційної роботи — «Підвищення екологічної безпеки у безвідходних технологіях переробки багатокомпонентних солевмісних матеріалів». Шифр спеціальності: 21.06.01 Екологічна безпека.

Науковий керівник: д.т.н., проф. Мальований М.С.

 • Науковий ступінь кандидата технічних наук присуджено у 2008 році.
 • Вчене звання доцента кафедри екології та охорони навколишнього середовища присвоєно у 2010 році.

Професійна діяльність

2004-2006 роки — асистент кафедри екології та охорони навколишнього середовища Національного університету «Львівська політехніка». 2006-2008 роки — старший викладач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Національного університету «Львівська політехніка». 2008-2010 роки — доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища Національного університету «Львівська політехніка». 2010-2011 роки — доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища Національного університету «Львівська політехніка» (за сумісництвом). 2011 рік — дотепер доцент кафедри екології та збалансованого природокористування інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В.Чорновола), вчений секретар науково-дослідної частини Національного університету «Львівська політехніка».

Навчальна робота

Лекційні заняття:

 • для студентів базового напрямку 6.040601 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» з курсу «Раціональне природокористування та ресурсозбереження»;
 • для студентів базового напрямку 6.040601 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» з курсу «Нормування антропогенного навантаження на природне середовище».

Лабораторні заняття:

 • для студентів базового напрямку 6.040601 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» з курсу «Моделювання і прогнозування стану довкілля»;
 • для спеціальності 7.040601 та 8.040601 «Екологія, охорона навколишнього середовища» з курсу «Нормування і прогнозування емісій забруднення навколишнього середовища».

Наукова робота

Напрям наукових досліджень — пошук оптимальних технологій виморожування та випаровування-кристалізації для утилізації рідких відходів перероблення полімінеральних руд, що базується на даних, одержаних за допомогою математичного моделювання.

Основні публікації

Видано у співавторстві 1 підручник з грифом МОН України, опубліковано 37 наукових публікацій, зокрема 20 у наукових фахових виданнях України, 12 науково-методичних публікацій.

 1. Ятчишин Ю.Й., М.С.Мальований. Екологічні проблеми переробки полімінеральних руд на теренах Західної України // «Екологічний вісник», № 5 (27), 2004. — С.29-30.
 2. Ятчишин Ю.Й., М.С.Мальований, С.Б. Мараховська. Застосування методу виморожування для виділення сульфату натрію із розсолів Стебницького ДГХП «Полімінерал» // «Хімічна промисловість України», № 6, 2004. — С.11-14.
 3. Ятчишин Ю.Й., Ковальчук Б.Є. Моделювання рівноваги складних мінералів типу подвійних солей з багатокомпонентними розчинами // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Хімія, технологія речовин та їх застосування» № 529, 2005 р., — c. 58-63.
 4. Ятчишин Ю.Й., Полюжин І.П., Чекайло М.В. Обґрунтування вибору методу аналізу для продуктів кристалізації з багатокомпонентних водно-сольових систем // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Хімія, технологія речовин та їх застосування» № 536, 2005 р., — с. 25-31.

Контакти

79013, м. Львів, НУ ЛП, 8 навчальний корпус, 121 кімн.,тел.: +38(032)258-24-53

E-mail: yurayat@yahoo.com