Юридичний відділ

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Юридичний відділ
Начальник Мороз Андрій Матвійович
Розташування (адреса) вул. Ст. Бандери, 12, головний корпус к. 234
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/node/460

У своїй діяльності юридичний відділ керується Конституцією України, Законами України, підзаконними нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств і відомств, наказами та розпорядженнями ректора Національного університету «Львівська політехніка», Статутом університету та Положенням про юридичний відділ.

Основним завданням юридичного віддлу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодовства, інших нормативних документів університетом, а також співробітниками університету під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.

Основні завдання:

 • Проведення правової роботи з метою створення правових і організаційних основ для ефективної діяльності університету;
 • Забезпечення дотримання законів підрозділами та співробітниками університету;
 • Запобігання порушенню прав і законних інтересів;
 • Сприяння додержанню законності в реалізації прав трудового колективу;
 • Організація методичної, консультативної, освітньої роботи, спрямованої на правильне застосування та неухильне додержання вимог законодавчих актів адміністрацією, співробітниками та студентами Університету.

Основні функції:

 • Організовує ознайомлення та роз’яснює порядок виконання законодавчих актів, інших нормативних документів;
 • Подає пропозиції щодо вирішення правових питань виробничої, економічної та соціальної діяльності університету;
 • Координує роботи та приймає безпосередню участь у підготовці наказів та інших організаційних документів Університету;
 • Перевіряє відповідність законодавству проектів наказів, інших актів, які подаються на підпис ректору, та візує їх за наявності погодження цих проектів зацікавленими підрозділами. Прийняття актів правового характеру без попередньої перевірки юридичним відділом не допускається;
 • Приймає участь у виселені з гуртожитків колишніх студентів та робітників університету;
 • Разом з іншими структурними підрозділами готує і вносить пропозиції про зміну чи скасування відомчих нормативних актів та наказів університету, які фактично втратили чинність, не відповідають умовам діяльності університету або видані з порушенням вимог законодавства;
 • Проводить заходи, пов’язані з відшкодуванням студентами коштів за несвоєчасну оплату за навчання;
 • Бере участь у підготовці і укладанні господарських, науково-дослідних та інших договорів з підприємствами, установами, організаціями;
 • Бере участь у підготовці контрактів зі студентами, науково-педагогічними працівниками, дає правову оцінку їх проектам;
 • Здійснює претензійно-позовну роботу;
 • Представляє інтереси університету в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів;
 • Приймає участь в списанні матеріальних цінностей, розглядає матеріали про відшкодування за рахунок винних осіб, матеріальної шкоди;
 • Сприяє додержанню законності у реалізації прав трудового колективу;
 • Дає консультації з правових питань, що стосуються діяльності університету, керівникам підрозділів, окремим співробітникам та студентам;
 • В разі порушення прав і законних інтересів чи невиконанні вимог законодавства стосовно працівників і студентів надає письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення порушення;
 • Сприяє своєчасному вжиттю заходів за протестами та приписами прокуратури, окремими ухвалами місцевих судів, рішеннями, постановами, ухвалами господарського чи іншого суду, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів;
 • Організовує і проводить роботу, пов‘язану з підвищенням рівня правових знань працівників і студентів, інформує про нове законодавство, роз‘яснює існуючу практику його застосування.