Щур Ігор Зенонович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Щур Ігор Зенонович
Shchur.JPG
д.т.н., професор
Дата народження 21.09.1955 р.
Місце народження м. Рогатин, Івано-Франківська область
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1977 р.
Спеціальність «Електропривод і автоматизація промислових установок»
Галузь наукових інтересів Автоматичне керування нелінійними електромеханічними системами на основі енергетичних підходів
Кваліфікаційний рівень електромеханік
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1998 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2004 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування , Кафедра електроприводу і комп'ютеризованих електромеханічних систем

Щур Ігор Зенонович — доктор технічних наук, професор кафедри електроприводу і комп'ютеризованих електромеханічних систем, Інституту енергетики та систем керування .

Біографія

Народився 21.09.1955 року в м. Рогатин Івано-Франківської області.

Освіта:

 • Середня школу № 62 м. Львова в 1972 р.
 • Львівський політехнічний інститут, електромеханічний факультет за спеціальністю «Електропривод і автоматизація промислових установок» у 1977 році.

Кандидатську дисертацію на тему: «Підвищення ефективності використання електроенергії при інфрачервоному обігріві тварин (методи і технічні засоби)» захистив у 1988 році.

Докторську дисертацію на тему: «Підвищення ефективності використання електроенергії в оптичних технологіях АПК на основі термодинаміки» захистив у 1998 році.

Вчене звання доцента отримав у 1998 році, а професора — у 2004 році.

Науково-педагогічна діяльність

Професійна діяльність

 • 1977 — 1980 — інженер, м. н. с., НДЛ-7, асистент кафедри ЕАП.
 • 1980 — 1983 — с. н. с. науково-дослідного сектору Львівського сільськогосподарського інституту.
 • 1983 — 1990 — інженер, с. н. с., зав. лабораторією НДС Львівського зооветеринарного інституту.
 • 1990 — 1992 — асистент кафедри управління сільгоспвиробництва Львівської академії ветеринарної медицини.
 • 1992 — 1995 — докторант кафедри електротехнології С.-Петербурзького аграрного університету.
 • 1995 — 2001 — асистент, доцент, професор кафедри менеджменту та інформатики Львівської академії ветеринарної медицини.
 • 2001 — до тепер — професор кафедри ЕАП Національного університету «Львівська політехніка», науковий керівник СКБ ЕМС.

Наукові інтереси

 • Автоматичні системи генерування елек­тричної енергії з поновлюваних джерел: вітру, сонця, річок.
 • Автоматичне керування нелінійними електромеханічними системами на основі енергетичних підходів

Приймав активну участь у створенні лабораторії електрообладнання транспортних засобів в 2003-2004 роках.

Основні курси

 • «Основи електроприводу».
 • «Системи керування електроприводами транспортних засобів».
 • «Електрообладнання і системи керування електромобілів».

Вибрані публікації

 • Наукових праць — понад 80.
 • Авторських свідоцтв та патентів — 3.
 • Навчальних посібників — 5.

Серед них:

 1. Щур І. З. Математичне та комп’ютерне моделювання автономної контрроторної вітроустановки з трансформатором із обертовою половиною / І. З. Щур, А. І. Ковальчук, Т. Я. Дзьоба // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Проблеми автоматизованого електроприводу. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 36 (1009). – С. 191-194.
 2. Щур І. З. Система керування синхронною машиною з постійними магнітами з максимальною енергетичною ефективністю при ослабленні поля / І. З. Щур, М. Ф. Мандзюк // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Проблеми автоматизованого електроприводу. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 36 (1009). – С. 263-266.
 3. Енергетична ефективність різних способів відбору потужності від синхронного генератора з постійними магнітами у вітроенергоустановці / І. З. Щур, О. Р. Турленко // Електроенергетичні та електромеханічні системи : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 272-277. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 654). — Бібліогр.: 7 назв.
 4. Квазісинусоїдний принцип безконтактної позиційної комутації обмоток якоря синхронних машин з постійними магнітами в безредукторному електроприводі / І. З. Щур, В. Б. Козій // Електроінформ. — 2009. — № 2. — С. 6-9. — Бібліогр.: 9 назв.
 5. Макромоделювання та аналіз усталених процесів на енергетичній основі / І. З. Щур // Електроенергетичні та електромеханічні системи : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 265-272. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 654). — Бібліогр.: 13 назв.
 6. Наукова діяльність кафедри «Електропривод і автоматизація промислових установок» Національного універсистету «Львівська політехніка» впродовж 65 років діяльності / Я. Ю. Марущак, В. В. Буртний, І. З. Щур // Проблеми автоматизованого електроприводу: теорія і практика : темат. вип. наук.-техн. журн. «Електроінформ» : присвяч. 165-річчю Нац. техн. ун-ту «Львів. політехніка». — Л. : ЕКОінформ, 2009. — С. 14-15.
 7. Оптимальне керування електричним навантаженням синхронного генератора з постійними магнітами у вітроенергоустановці / І. З. Щур, О. Р. Турленко // Проблеми автоматизованого електроприводу: теорія і практика : темат. вип. наук.-техн. журн. «Електроінформ» : присвяч. 165-річчю Нац. техн. ун-ту «Львів. політехніка». — Л. : ЕКОінформ, 2009. — С. 321-324. — Бібліогр.: 6 назв.
 8. Полярне керування безредукторним безконтактним електроприводом постійного струму з квазісинусоїдною позиційною комутацією обмоток якоря / І. З. Щур, В. Б. Козій // Проблеми автоматизованого електроприводу: теорія і практика : темат. вип. наук.-техн. журн. «Електроінформ» : присвяч. 165-річчю Нац. техн. ун-ту «Львів. політехніка». — Л. : ЕКОінформ, 2009. — С. 158-161. — Бібліогр.: 6 назв.
 9. Пряме керування потужністю та моментом в чотириквандрантному асинхронному електромагнітно сумісному електроприводі / І. З. Щур, І. І. Веклинець // Проблеми автоматизованого електроприводу: теорія і практика : темат. вип. наук.-техн. журн. «Електроінформ» : присвяч. 165-річчю Нац. техн. ун-ту «Львів. політехніка». — Л. : ЕКОінформ, 2009. — С. 166-169. — Бібліогр.: 10 назв.
 10. Електропривід постійного струму за системою джерело струму — двигун. Теоретичні основи і лабораторний практикум [Текст] : навч. посіб. для студ. базового напряму 6.0922 «Електромеханіка» та спец. 7.092201 «Електричні комплекси і системи транспортних засобів» і 7.092203 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривід» / І. З. Щур ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. — 98 с.: рис. — Бібліогр.: с. 96-97. — ISBN 966-553-387-8
 11. Використання пакета MathCAD для дослідження електромеханічних систем автоматичного керування [Текст] : навч. посіб. / А. В. Маляр [и др.] ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2003. — 72 с.: рис. — Бібліогр.: с. 69. — ISBN 966-553-294-4

Контакти

вул. С. Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 131

Tел. +38 (032) 258-26-20

e-mail: i_shchur@yahoo.co.in