Швед Ольга Василівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Швед Ольга Василівна
Shved ov.jpg
доцент кафедри
Науковий ступінь кандидат хімічних наук
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2001 р.
Почесні звання Кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології, ІХХТ

Наукові інтереси:

 • біологічно активні речовини для медичного, харчового та промислового призначення;
 • синтез та реакційна здатність тіолсульфонатів;
 • взаємозв’язок між біологічною активністю та структурою сполук;
 • біополімери;
 • біотехнології.

Професійна діяльність:

1.03.1977р — 1.09.1999р. молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник Проблемної науково-дослідної лабораторії кафедри ТБСФБ

1.09.1997р — 1.09.1998р. асистент кафедри ТБСФБ

з 1.09.1998р — доцент кафедри ТБСФБ

2001 р — присвоєно вчене звання — доцент

Наукові публікації:

Всього — 92, серд них:

 • Статті — 23
 • Патенти — 4
 • Тези доповідей — 65

Список наукових праць

 1. Новіков В.П., Швед О.В., Хом`як С.В. , Комаровська-Порохнявець О.З. Карпенко О.В. Вільданова-Марцишин Р.І. Очистка грунтів від нафтових забруднень біотехнологічними шляхами. Вісник НУ «ЛП» «Хімія, технологія речовин та їх застосування». — 2002. — № 461. — С. 208-211.
 2. Комаровська-Порохнявець О.З. Швед О.В.. Новіков В.П. . Дослідження режиму біосинтезу глюкозооксидази Penicillium vitale. Вісник НУ «ЛП» «Хімія, технологія речовин та їх застосування». 2002. — № 447 . — С. 157-161
 3. Хомин О., Червєцова В.Г., Швед О.В., Новіков В.П..Селекція штамів дріджів Phaphia rhodozyma з підвищеним вмістом каратиноїдів та підбір оптимальних умов їх культивування. Тези доп. I Всеукр. конф. «Біотехнологія. Освіта. Наука.» — Київ. — 2003. — С. 62-63.
 4. Новіков В.П.. Швед О.В., Шнитко І.В. Комаровська-Порохнявець О.З. Вивчення впливу компонентів поживного середовища на біосинтез глюкозооксидази грибами роду Penicillum Тези доп. I Всеукр. конф. «Біотехнологія. Освіта. Наука.». — Київ. — 2003. — С.67-68.
 5. Кадиляк М.С. Комаровська-Порохнявесь О.З. Онищенко Т.І., Швед О.В., Новіков В.П.., Дослідження біоцидів для захисту паперу від біопошкоджень. Вісник НУ «ЛП». Хімія, технологія речовин та їх застосування«. — 2004. — № 497. — С. 71-73.
 6. Новіков В.П., Чуйко Л.С., Швед О.В , Краюткіна О.М. ,Губрій З.В. Співіммобілізація протеолітичних ферментів на сульфамідних полімерних носіях. Тези доп. VI Національного з`їзду фармацевтів України «Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України». — 2005. — Харків: НФАУ. — С. 376.
 7. Яворська Н.Й., Петріна Р.О., Швед О.В., Новіков В.П. Особливості мікроклонального мікророзмноження Arnica montana/ тези доп. III Всеукр. Наук.-практ. конф. «Біотехнологія. Освіта. Наука. Практика», Харків, 18-20 жовтня 2006, с. 87.
 8. Вічко О.І., Щеглова Н.С., Червецова Н.Г., Губрій З.В., Швед О.В., Новіков В.П. Дослідження морфологшії мікробної асоціації «тібетського грибка». Вісник ДУ «ЛП». 2007. — № 361. — С.86-89.
 9. Клеп О., Коваль О., Червецова Н.Г., Губрій З.В., Швед О.В., Новіков В.П, Дослідження культури Medusomices gisevii. Зб. тез доп. III Міжнар. наук.конф. студ. і аспірантів «Молодь та поступ біології», Львів, 23-27 квітня 2007, с. 349-350.

Патенти

 1. Лужецька О.В., Яріш М.Є. ,Від Л.В.,Чуйко Л.С., Лубенець В.І., Волошинець В.А. N-(4-Этилтиосульфонил)фениламид малеиновой кислоты, обладающий антимикробными свойствами. АС (СРСР), АС N № 1383743 ,Опубл. 1987р., 10с.
 2. Швед О.В., Яріш М.Є., Чуйко Л.С., Новіков В.П. Полімер на основі стиролу та малеїнового ангідриду з бактерицидною та фунгіцидною активністю та спосіб його одержання (Сірковмісний стиромаль). Деклараційний патент 31619 А Україна, Заявл. 11.08.1998; Опубл. 2001р., с.
 3. Кадиляк М.С., Комаровська-Порохнявець О.З., Онищенко Т.І., Швед О.В., Новіков В.П. Сірковмісна біоцидна композиція для захисту паперу. Пат. 67615 А Україна, № 20031110091 Заявл. 10.11.2003; Опубл. 15.06.2004., — Бюл. № 6.
 4. Новіков В.П., Швед О.В., Лубенець В.І., Баранович Д.Б., Яріш М.Є. S-Етил-4-амінобензентіосульфонат — біоцид для захисту нафтопродуктів, матеріалів та обладнання, Патент 77583 Україна, № 200504194, Заявл. 04.05.2005, Опубл 2006 р., Бюл.

Педагогічна діяльність

Курси лекцій:

 • для студентів базового напрямку 0929 «біотехнологія»- «Вступ до фаху. Історія біотехнології», «Хімія канцерогенів»
 • для студентів базового напряму «водні ресурси» — «Хімія канцерогенів»
 • для студентів спеціальності «КСМ» — «Основи анатомії, фізіології та діагностики захворювань людини»
 • для студентів спеціальності 092902 «біотехнологія біологічно активних речовин»:
 • «Сучасне застосування біотехнологічних методів (біотехнологія харчових виробництв)»;
 • «Сучасне застосування біотехнологічних методів (промислова біотехнологія)»,
 • «Методи контролю в біотехнології»,
 • «Технологія біологічно активних додатків — БАД»

Конспекти лекцій

 • «Вступ до фаху. Історія біотехнології»
 • «Хімія канцерогенів»
 • «Сучасне застосування біотехнологічних методів (біотехнологія харчових виробництв)»
 • «Сучасне застосування біотехнологічних методів (промислова біотехнологія)»
 • «Методи контролю в біотехнології»

Навчально-методична література

Опубліковано 15 навчально-методичних розробок, серед яких:

Методичні вказівки до лабораторних занять з курсів дисциплін «Хімія канцерогенів» «Сучасне застосування біотехнологічних методів (біотехнологія харчових виробництв)», «Сучасне застосування біотехнологічних методів (промислова біотехнологія)», «Методи контролю в біотехнології» та методичні вказівки Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для магістрів базового напряму «Біотехнологія» спеціальності «Біотехнологія біологічно активних речовин» та базового напряму «Фармація» спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів»