Чурсінова Оксана Юріївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
84355804 538424696770748 3435060181292023808 n.jpg
Чурсінова Оксана Юріївна
Дата народження 22 березня 1971 року
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1993 р.
Спеціальність Теплогазопостачання, вентиляція та охорона повітряного басейну
Галузь наукових інтересів Історія філософії техніки
Науковий ступінь кандидат філософських наук
Дата присвоєння н.с. 2014 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 6.06.2022
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»Кафедра філософії Інститут гуманітарних та соціальних наук

Чурсінова Оксана Юріївна — доцент кафедри філософії Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Дата народження: 22 березня 1971 року

Закінчила Державний університет «Львівська політехніка» (1988-1993, теплотехнічний факультет).

Працювала інженером ВО «Кінескоп», старшим лаборантом кафедри історії, а з 1994 року — старшим лаборантом кафедри філософії «Львівської політехніки».

З 2003 року — здобувач і одночасно асистент кафедри філософії. З 2014 р. - старший викладач кафедри філософії. З 2017 р. - доцент кафедри філософії.

Тема дисертаційного дослідження — «Осмислення феномену техніки в історії української філософії в контексті європейської філософії техніки [Текст] : автореферат дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / О. Ю. Чурсінова ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів : [б. в.], 2014. - 20 с..

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

  • Філософія, етика бізнесу

Наукові інтереси

  • Історія філософії техніки

Вибрані публікації

Chursinova Oksana, Sinelnikova Maria. Technoscience and artificial evil: ethical aspect // Filosofija. Sociologija. – 2022. – T. 33, № 3. – P. 277–284. 0,36 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).

Chursinova Oksana, Petrushenko Viktor, Petrushenko Oksana. Modern ideas about the object of scientific knowledge and bioethics // Ethics and Bioethics (in Central Europe). – 2022. – Vol. 12, iss. 1-2. – P. 53–59. 0,31 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS).

  Чурсінова О. Ю., Повторева С. М. Етичні аспекти творчості Богдана Лепкого в контексті постмодернізму // Перспективи. Соціально-політичний журнал. – 2022. – № 1. – С. 129–138. 0,45 ум.д.ар. (За іншою тематикою).
  Чурінова О. Ю. Рецензія на монографію «Проблеми аксіології та шляхи їх вирішення» М. М. Підлісного // Перспективи. Соціально-політичний журнал. – 2022. – № 2. – С. 203–205. 0,13 ум.д.ар. (За іншою тематикою).

У 28.12.2021 р. отримала сертифікат Oxford Online Placement Test (Англійська мова, B2)

OKSANA CHURSINOVA, SVITLANA POVTOREVA, NATALIIA ZHORNIAK The Use of Structural Methodology in Postmodern Concepts of Technology // Filosofija. Sociologija. – 2021. – T. 32, № 3 – P. 203–211. (SciVerse SCOPUS, Clarivate Analytics (Web of Science).

Oksana Chursinova, Oleksandra Stebelska Is the Realization of the Emotional Artificial Intelligence Possible? Philosophical and Methodological Analysis // Filosofija. Sociologija. – 2021. – T. 32, № 1. – P. 76–83. (SciVerse SCOPUS, Clarivate Analytics (Web of Science).

   Повторева С. М. Словник з логіки і риторики: навчальний посібник / С. М. Повторева, О. Ю. Чурсінова. – Львів: Новий Світ-2000, 2022. – 120 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою)(рекомендовано методичною комісією – протокол № 7 від 17.02.2022)

Чурсінова О. Ю., Повторева С. М. Християнські аспекти творчості Богдана Лепкого // Грааль науки. – 2022. – № 17 : proceedings of the III Correspondence international scientific and practical conference “Science of post-industrial society: globalization and transformation processes” July 22th, 2022. – P. 287–289. 0,13 ум.д.ар.

Чурсінова О. Ю. Іван Франко про переваги та небезпеки науково-технічного поступу // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. – 2021. – Вип. 35. – С. 135–141. 0,31 ум.д.ар. 

Чурсінова О. Ю. Рецензія на монографію "Наука в контексті філософських знань" доктора філософських наук, професора М. Г. Мурашкіна // Перспективи. Соціально-політичний журнал. – 2021. – № 2. – С. 184–186. 0,3 ум.д.ар.

Чурсінова О. Ю. Взаємозв'язок розуму і технічного знаряддя у філософії Гегеля // Філософські пошуки. – 2020. – Вип. 2 (12) : До 250-річчя з дня народження Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля. – С. 145–146. 0,09 ум.д.ар.

Карівець І. В. Актуальні проблеми філософії ХХ–ХХІ століть: навчальний посібник / І. В. Карівець, С. М. Повторева, В. Л. Петрушенко, О. В. Паньків, О. В. Онищук, О. І. Стебельська, М. В. Сінельнікова, О. Ю. Чурсінова, М. П. Скалецький, О. І. Ференц. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 240 c.

Карівець І. В. Практикум з філософії: навчальний посібник / І. В. Карівець, А. М. Кадикало, В. Л. Петрушенко, О. В. Паньків, С. М. Повторева, М. В. Сінельнікова, О. І. Стебельська, О. В. Онищук, О. Ю. Чурсінова, Л. М. Федорів. – Львів: Новий Світ – 2000, 2021. – 182 c.

Чурсінова О. Ю. Степан Балей про використання технічних засобів у викладанні експериментальної психології // Казимир Твардовський та його українські учні : матеріали міжуніверситетського круглого столу, Львів, 11 лютого 2021 р. – 2021. – C. 9–11. 0,13 ум.д.ар.

Чурсінова О. Ю. Амбівалентність розвитку науки і техніки в інформаційному суспільстві // Multidisziplinäre Forschung: Perspektiven, Probleme und Muster : der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der I internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz, Wien, 9. April, 2021 / «ΛΌГOΣ». – Bd. 1. – 2021. – C. 169.

Чурсінова О. Ю. Наноетика в дискурсі антропологічної тематики // Здоров'я, медицина та філософія: стратегії виживання : матеріали ІХ Міжнародного симпозіуму з біоетики, Київ, 15–16 квітня 2021 р. – 2021. – C. 95–96. 
Чурсінова О. Ю. Використання інтерактивних методів навчання в вищому навчальному закладі // Університет online. Освіта в умовах пандемії : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 7 квітня 2021 р. – 2021. – C. 104–106. 0,13 ум.д.ар. 
Чурсінова О. Ю. Філософські аспекти глобальних проблем сучасності: конспект лекції / О. Ю. Чурсінова. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 14 c. 


Чурсінова О. Ю., Повторева С. М., Ч. Трансгресія і пошуки ідентичності в контексті гендерної проблематики і кіберфемінізму // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія "Філософія. Філософські перипетії". – 2020. – № 62. – С. 33–46. 1 ум.д.ар'

Чурсінова Оксана, Повторева Світлана. Existential communication in the context of Mikhail Bakhtin philosophy of the dialogue // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: філософія. – 2019. – Вип. 811. – С. 12–18. 0,8 ум.д.ар.

Чурсінова О. Ю. Етизація науково-технічного і технологічного прогресу як необхідність розвитку сучасного суспільства // Social sciences: history, modernity, the future, EU experience : international scientific and practical conference, Wroclawek, Republic of Poland, December 27–28, 2019. – 2019. – C. 46–48. 0,2 ум.д.ар.

Чурсінова О. Ю. Електронні інновації в освіті [Електронний ресурс] // "Знання. Освіта. Освіченість" в умовах трансформації цивілізаційних процесів : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, Вінниця 1–2 жовтня 2020 р. – 2020. 0,1 ум.д.ар

Чурсінова О. Ю. Володимир Вернадський і Тейяр де Шарден про ноосферу: компаративний аналіз // Володимир Вернадський: вчений, природознавець, філософ, політичний та культурний діяч : збірник тез доповідей на Круглому столі, Львів, 23 жовтня 2020 р. – 2020. – C. 25–31. 0,31 ум.д.ар.

Роль релігії у сучасних суспільних процесах: навчальний посібник /, О. Ю. Чурсінова, Х. М. Хвойницька-Перейма та ін. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 268 c.

Чурсінова О. Ю. Філософія техніки і технічної діяльності в сучасному суспільстві: конспект лекції / О. Ю. Чурсінова. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 14 c. Чурсінова О. Ю. Космізм // Філософія: терміни і поняття : навчальний енциклопедичний словник / за наук. ред. В. Л. Петрушенка. – С. 192–193: словник / О. Ю. Чурсінова. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 2 c.

Чурсінова О. Ю. Технократизм // Філософія: терміни і поняття : навчальний енциклопедичний словник / за наук. ред. В. Л. Петрушенка. – С. 396–397: словник / О. Ю. Чурсінова. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 2 c.

Чурсінова О. Ю. Тоффлеризм // Філософія: терміни і поняття : навчальний енциклопедичний словник / за наук. ред. В. Л. Петрушенка. – С. 403–404: словник / О. Ю. Чурсінова. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 2 c.

Chursinova Oksana,Petrushenko Viktor /Philosophical and anthropological dimension of technoscience // Filosofija. Sociologija. – 2019. – T. 30, № 3. – P. 199–205. (SciVerse SCOPUS, Clarivate Analytics (Web of Science).

Chursinova Oksana, Povtoreva Svitlana / Comparative Analysis of Bakhtin’s and Saussure’s Approaches in the Context of Structuralism and Poststructuralism / Svitlana Povtoreva, Oksana Chursinova // Filosofija. Sociologija. – 2018. – T. 29. N 3. – p. 158 – 166 (Clarivate Analytics (Web of Science), SciVerse SCOPUS). Чурсінова О. Ю., Повторева С. М. Естетика М. Бахтіна в контексті постмодернізму // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: філософія. – 2018. – Вип. 806. – С. 81–89.

Чурсінова О. Ю. Жан Піаже про відмінність підходів логіки і психології до вивчення мислення // Інтегративна антропологія. – 2018. – № 2 (32). – С. 88.

Чурсінова О. Ю. В. Винниченко про гармонійне життя людини як атрибут щастя // Щастя та цивілізаційний розвиток: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 14–15 листопада 2019 р.) – 2019. – C. 241–243.

Чурсінова О. Ю. Інформатизація та кібернетизація суспільства в контексті української філософської рефлексії // Виникнення, суть та існування людини у світі: філософські, наукові та релігійні підходи : збірник тез VII Всеукраїнської науково-практичної конференції "На шляху до синтезу філософії, науки та релігії" (19–20 квітня 2019 р., Львів). – 2019. – C. 63–65.

Чурсінова О. Ю. Роль техніки у теорії суспільної комунікації Ю. Габермаса // Гуманітарно-наукове знання: горизонти комунікативістики : матеріали міжнародної наукової конференції (Чернівці, 4–5 жовтня 2019 р.)

Сертифікат про проходження Міжнародного післядипломного практичного стажування "Нові та іноваційні методи викладання" (Краківський економічний унівеситет) - (2020 р.).

Електронний навчально-методичний комплекс "Соціально-екологічні проблеми сучасності" (2020)

Електронний навчально-методичний комплекс «Історія української філософії техніки.(2019)

Електронний навчально методичний комплекс «Філософія» для природничих напрямів підготовки.(2019)

Чурсінова О. Ю. Вчення В. Вернадського про поступ науки і техніки та майбутнє людства до курсу «Філософія» для поглибленого вивчення теми "Філософія техніки і технічної діяльності в сучасному суспільстві" для студентів природничих спеціальностей : Конспект лекції / О. Ю. Чурсінова. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2019. – 14 c.

Чурсінова О.Ю. Конспект лекції «Філософські ідеї Г.С. Сковороди»: до курсу «Філософія» для студентів усіх спеціальностей та форм навчання / О.Ю. Чурсінова – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 14 с.

Повторева С.М., Чурсінова О.Ю. Interrelations of synchronic and diachronic aspects in Yuri Lotman’s semiotics / С.М. Повторева, О.Ю. Чурсінова О.Ю. // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Філософія. – 2017. – Вип. 780 – C. 3 – 8.

Повторева С.М., Чурсінова О.Ю. Феномен фотографії в контексті методології постструктуралізму / С.М. Повторева, О.Ю. Чурсінова О.Ю. // Humanitarian Vision. – 2016. – Т.2, № 2. – C. 111-116.

Chursinova O.Y. Specifies of the paradigm of technical conception in Europe in the Modern Time and their interpretation in Ukrainian philosophy of technique / O.Y Chursinova. // Молодий вчений. – 2016. № 12.1 (40). – C. 92 - 95.

Чурсінова О. Ю. Філософський аналіз розвитку техніки в епоху Середньовіччя і Відродження в Західній Європі та в Україні / О.Ю. Чурсінова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія: зб. наук. праць. – Одеса: Фенікс, 2014 – Вип. № 8. – С. 36 – 40.

Чурсінова О. Ю. Осмислення феномену техніки українськими мислителями XIX – початку XX століття / О.Ю. Чурсінова // Актуальні проблеми філософії та соціології. Серія: Філософія: Науково-практичний журнал. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2015 – Випуск 3. – С. 182 – 186.

Чурсінова О. Ю. Античне розуміння «техне» як передумова європейського філософського технічного дискурсу / О.Ю. Чурсінова // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Випуск 726 – 727. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014.

Чурсінова О. Ю. Екологічна проблематика в контексті сучасної української філософії техніки / О. Чурсінова // Філософські науки : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. Л. Петрушенко. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 114-119. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 661)

Чурсінова О. Етичні аспекти техніки в інформаційному суспільстві / О. Чурсінова // Філософія і наука за умов формування інформаційного суспільства: морально-етичні та світоглядні проблеми : тези всеукр. наук. конф. «XXII Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського», 9-11 лют. 2010 р. / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 100-101.

Філософія : навч.-метод. посіб. для студ. дистанц. форми навчання. Ч. 1 : Історія світової та української філософії / В. Л. Петрушенко, І. О. Даценко, О. В. Демків, Б. Т. Домбровський, Е. Ф. Єлєнєвський, Г. Ф. Карвацька, І. В. Карівець, Л. І. Мазур, М. М. Одарченко, О. В. Паньків, С. М. Повторєва, М. П. Скалецький, Г. В. Сігунов, І. М. Сурмай, Ю. Г. Шадських ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т дистанц. навчання. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — 208 с. — (Серія «Дистанційне навчання» ; № 49). — Бібліогр.:с. 205-207.

Філософія : навч.-метод. посіб. для студ. дистанц. форми навчання. Ч. 2 : Фундаментальні проблеми сучасної філософії / В. Л. Петрушенко, І. О. Даценко, О. В. Демків, Б. Т. Домбровський, Е. Ф. Єлєнєвський, Г. Ф. Карвацька, І. В. Карівець, Л. І. Мазур, М. М. Одарченко, О. В. Паньків, С. М. Повторєва, М. П. Скалецький, Г. В. Сігунов, І. М. Сурмай, Ю. Г. Шадських ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т дистанц. навчання. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — 144 с. — (Серія «Дистанційне навчання» ; № 50). — Бібліогр.: с. 142-143 (36 назв).

Чурсінова О.Ю. Погляди М. Хайдеггера на техніку : наук. повідомл. / О. Чурсінова // Філософ. пошуки / Всеукр. асоц. філософ. спілок, Львів. філософ. спілка «Cogito», Ін-т філос., логіки і соціол. — Л. ; О. : Центр Європи, 2009. — Вип. 31 : Філософія. Історія. Культура (До 165-ї річниці «Львівської політехніки»). — С. 386-387.

Чурсінова О. П. Юркевич про механістичний редукціонізм у розумінні людської особистості / О. Чурсінова // Особистісні цінності і переконання філософа та історико-філософський процес : тези всеукр. наук. конф. «XXI Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського», 11-12 лют. 2009 р., Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 91-92.

Чурсінова О. Феномен техніки і перспективи її розвитку у філософському дискурсі ХХ ст. / О. Чурсінова // Філософські науки : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. Л. Петрушенко. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 135-138. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 636).

Філософія науки і техніки : Метод. вказівки для магістрів всіх спец. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: В.Л. Петрушенко, Б.Т. Домбровський, Г.В. Сігунов, Ю.Г. Шадських, О.Ю. Чурсінова. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2005. — 28 с.

Формування основних засад європейської техніки в творах мислителів Нового часу / О.Ю. Чурсінова // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2005. — № 525: Філософ. науки. -С. 42-47. — Бібліогр.: 16 назв.

Контакти

вул. Митрополита Андрія 5, 79013, Львів 4-й корпус, кімната 328

тел..: +38 (032) 258-26-41

E-mail: churss@ukr.net