Чорнописька Наталія Вікторівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Чорнописька Наталія Вікторівна
Chornopyska.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 3 листопада 1975 року
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1998 р.
Спеціальність «Менеджмент у виробничій сфері»
Галузь наукових інтересів Логістика, маркетинг, стратегічне управління
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Крикавський Євген Васильович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри маркетингу і логістики
Дата присвоєння н.с. 12 червня 2002 року
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2006 р.
Поточне місце роботи Кафедра маркетингу і логістики, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Чорнописька Наталія Вікторівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу і логістики, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 3 листопада 1975 року

Освіта

1992-1997 рр. — Державний університет «Львівська політехніка», Інженерно-економічний факультет, спеціальність — «Маркетинг у виробничій сфері»;

1997-1998 рр. — Державний університет «Львівська політехніка», Факультет економіки та менеджменту, спеціальність — «Менеджмент у виробничій сфері»;

1998-2001 рр. — Державний університет «Львівська політехніка», аспірантура. Під час навчання в аспірантурі стажувалася в Польщі (Краківська економічна академія).

20 березня 2002 року успішно захистила дисертацію на тему «Управління промисловим підприємством на засадах удосконалення інформаційного забезпечення матеріальних потоків» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.02 — підприємництво, менеджмент та маркетинг на спеціалізованій вченій раді К 35.052.03 у Національному університеті «Львівська політехніка».

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Крикавський Євген Васильович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри маркетингу і логістики

12 червня 2002 року присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук.

У 2006 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри маркетингу і логістики.

Професійна діяльність

З 2001 р. працює на кафедрі маркетингу і логістики

 • 2001 р. – наукове стажування в Краківській економічній академії (РП)
 • З 2002 р. – бізнес-тренер Центру підтримки бізнесу «New Biznet» (м. Львів)
 • 2001-2008 – Інтенсивні тренінг-програми та Літні інститути, організовані Консорціумом із вдосконалення бізнес-освіти в Україні (CEUME) за підтримки Агенства Сполучених Штатів Америки з Міжнародного Розвитку (USAID)
 • 2004-2006 – учасник проекту «Програма поширення ситуаційного методу навчання в Україні» Центру інновацій та розвитку
 • 2004 – розробник одного з найперших логістичних центрів в Україні
 • 2006 – модератор науково-методичних семінарів для викладачів «Методи активізації роботи в студентській аудиторії з практичного вивчення логістики в системі фахової підготовки менеджерів», * організовані НМК МОН України з логістики;
 • 2012-2013 – тренер-консультант по реінжинірингу бізнес-процесів ПАТ «Львівобленерго»


Дисципліни, які викладає

 • Логістика
 • Логістичний менеджмент
 • Проектування логістичних систем
 • Методологія і організація наукових досліджень
 • Логістика та управління ланцюгами поставок: поширення європейського досвіду

Тематика наукових досліджень

Приймала участь у розробці держбюджетної теми „Теорія формування інтегрованих ланцюгів поставок в умовах глобалізації та європейської інтеграції”.

Проводила науково-дослідну роботу:

 1. "Матеріально-технічні ресурси. Розрахунок нормативів складських запасів для ремонтно-експлуатаційних потреб підприємства НАК "Нафтогаз України". Методика за госпдоговірною темою, договір № 5.77-3/1 НДР / 7145
 2. "Нормування матеріально-технічних ресурсів. Розроблення, погодження, затвердження та впровадження нормативів матеріально-технічних запасів в нафтогазовій галузі України. Основні положення за госпдоговірною темою, договір № 5.76-2/1 НДР / 7144

Наукові інтереси

Логістика, маркетинг, стратегічне управління.

Важливі публікації, останні праці

Автор та співавтор понад 200 публікацій, серед яких 150 наукових праць, 6 навчальних посібників, 1 підручник, 6 колективних монографій, понад 50 методичних праць. Зокрема:

Навчальна література

1. Крикавський Є.В., Чорнописька Н.В. Логістичні системи: підручник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 288 с. – (Серія «Світ маркетингу і логістики». – Вип.15). (ISBN 978-617-607-680-3, (ISBN 978-966-941-406-9 (випуск 15)

2. Крикавський Є.В. Економіка логістики: навч. посібник./ Є.В. Крикавський, О.А. Похильченко, Н.В. Чорнописька, О.С. Костюк, Н.Б. Савіна, С.М.Нікшич, Л.Я. Якимишин; за наук. ред. Є.В.Крикавського, О.А.Похильченко –Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 640 с. – (Серія «Світ маркетингу і логістики». – Вип.7). (ISBN 978-617-607-614-8)

3. Крикавський Є.В., Чухрай Н.І., Чорнописька Н.В. Логістика: компендіум і практикум. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – 340 с.

Монографії

4. Chornopyska N., Stasiuk K. (2019) Rail Freight Development Prospects in Ukraine. Multi-Authord monograph Prognostication and planning of economic development: microeconomic and macroeconomic levels. (1), 227–240. Kaunas,Lithuania: Baltija Publishing House. doi: 978-9934-588-30-3

5. Інтерналізація концепції зеленої логістики в ланцюгу поставок /Є.В. Крикавський, Н.В.Чорнописька/ Інноваційна логістика: концепції, моделі, механізми: Монографія / / За наук. ред. М.Ю. Григорак та Л.В. Савченко. – К: Логос, 2015. – С. 130-151.

6. Логістика електронної торгівлі /Є.В. Крикавський, Н.В.Чорнописька/ Торговельне підприємництво: механізми розвитку і фінансової підтримки: монографія / За наук. ред. д-ра екон. наук. С.В. Князя. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 256-263

Статті

7. Chornopyska N.V. Professional logistician’s portrait: marketing research/ Chornopyska N.V., Stasiuk K.Z. // Вісник Національного університету „Львівська політехніка” „Логістика”. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. - № 892. – С. 256-261.

8. Чорнописька Н.В. Якісні детермінанти вітчизняного ринку логістичних послуг/ Чорнописька Н.В., Болібрух Л.І. // Збірник наукових праць „Проблеми системного підходу в економіці” Національного авіаційного університету. - Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2019. - Випуск 5(73). Частина 2. – С. 166-172. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-48.

9. Чорнописька Н.В. Лібералізація ринку залізничних перевезень в Україні: вплив інтересів стейкхолдерів/ Чорнописька Н.В., Болібрух Л.І. // Збірник наукових праць „Проблеми системного підходу в економіці” Національного авіаційного університету. - Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2020. - Випуск 2(76). – С. 175-181. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-2-26.

10. Chornopyska N., Stasiuk K. (2020) “Logistics potential usage for railway transport enterprises competitivness assessment”. Intellectualization of logistics and Supply Chain Management. [Online], vol.1, p.26-38, available at: https://smart-scm.org/en/journal-1-2020/nataliya-chornopyska-kateryna-stasiuk-logistics-potential-usage-for-railway-transport-enterprises-competitivness-assessment/ (Accessed 10 Apr 2020). DOI: https://doi.org/10.46783/smart-scm/2020-1-3

11. Chornopyska N., Bolibrukh L.. (2020) “The influence of the COVID-19 crisis on the formation of logistics quality”. Intellectualization of logistics and Supply Chain Management. [Online], vol.2, pp.88-98, available at: https://smart-scm.org/en/journal-2-2020/natalyia-chornopyska-lidiia-bolibrukh-the-influence-of-the-covid-19-crisis-on-the-formation-of-logistics-quality/ (Accessed 30 July 2020). DOI: https://doi.org/10.46783/smart-scm/2020-2-7

12. Чорнописька Н. В., Стасюк К. З. Логістичний потенціал: до питання термінології // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2021. – Вип. 3, № 2. – С. 121–126.

Контактна інформація

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 415

Тел: +38 (032) 258-26-25

e-mail: nataliia.v.chornopyska@lpnu.ua