Чорненька Надія Василівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Чорненька Надія Василівна
Chornenka.jpg
к.г.н., доцент
Дата народження 1976 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет ім. І. Франка
Дата закінчення 1997 р.
Спеціальність «географія»
Галузь наукових інтересів рекреаційно-туристичний потенціал територій, туристичне краєзнавство, організація туристичних подорожей, складові індустрії туризму.
Кваліфікаційний рівень «географ. Викладач».
Науковий ступінь кандидат географічних наук
Дата присвоєння н.с. 2009 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2014 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра туризму Інститут сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола

Чорненька Надія Василівна — кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму Інституту сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола Національного університету «Львівська політехніка».

ОСВІТА

Закінчила такі вищі навчальні заклади:

 • у 1997 р. географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «географія»;
 • у 2004 р. — Західноукраїнський інститут інформаційних технологій та управління при Донецькому державному університеті управління) за напрямом підготовки «Менеджмент», кваліфікація«бакалавр з менеджменту», спеціалізація «менеджмент туризму і готельного господарства»;
 • у 2004 р. — Західний учбово-науковий інститут підготовки фахівців і менеджерів за спеціальністю«облік і аудит», кваліфікація «економіст».

У 2008 році в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 — Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Тема дисертації: «Рекреаційний потенціал геосистем Горган».

У 2014 році рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри туризму.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

 • 1997-2002 роки — вчитель географії у ЗОШ;
 • 2004-2009 роки — викладач циклової комісії спеціальних дисциплін туристичного напрямку Екологічного коледжу ЛНАУ;
 • 2009-2011 роки — старший викладач кафедри менеджменту Львівського ЛДІНТУ ім. В. Чорновола.

Зараз доцент кафедри туризму Інституту сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола Національного університету «Львівська політехніка».

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Читає лекційні курси та веде практичні заняття з дисциплін:

 • «Географія туризму»,
 • «Безпека туризму»,
 • «Організація готельного господарства»,
 • «Організація екскурсійної діяльності»,
 • «Екскурсологія» для студентів спеціальності 242 «Туризм».

НАУКОВА РОБОТА

Напрями наукових досліджень: рекреаційно-туристичний потенціал територій, туристичне краєзнавство, екскурсійна діяльність, організація туристичних подорожей, складові індустрії туризму.

ПУБЛІКАЦІЇ

Має понад 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Є автором та співавтором 2 монографій, 6 навчальних посібників, 3 з якихмають гриф МОН України.

Основні праці:
 1. Чорненька Н.В. Рекреаційний потенціал геосистем Горган : Монографія / За наук.ред. доктора географічних наук, професора В.М. Петліна. –Львів, 2007. – 120 с.
 2. Чорненька Н.В. Організація туристичної індустрії. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2008. – 392 с.
 3. Чорненька Н.В. Індустрія туризму. Навчальний посібник. / Н.В. Чорненька. – К.: Атіка, 2012. – 504 с. (рекомендовано МОН від 03.09.2010 р. № 1/11-7249).
 4. ЧорненькаН.В. Роль інновацій у формуванні туристично-рекреаційної привабливості території міст / Н.В. Чорненька // Географія та туризм : Наук.зб. / Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альтерпрес, 2013. –Вип. 24. – С. 39-46.
 5. Чорненька Н. В. Взаємодія природного та етнографічного потенціалу України у контексті розвитку туризму // Розвиток і відтворення ресурсного потенціалу суб’єктів еколого-економічних, туристичних та екоінформаційних систем : монографія / коллектив авторів; за наук. Ред.. М. С. Мальованого. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. –С. 310-317. (340 с.)
 6. Чорненька Н.В.Екологічний напрям посилення конкурентоспроможності регіонального туризму [Текст] / Н.В. Чорненька, А.А. Теребух, І.В. Костюк. // Географія та туризм : Наук.зб. / Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альтерпрес, 2015. –Вип. 34. – С. 183-192.
 7. Чорненька Н.В. Специфіка організації тематичних екскурсій у місті Львові / Н. В. Чорненька // Рекреаційні ресурси та послуги гостинності в регіонах України : матер. ІI Всеукр. Інтернет-конф. (17 травня 2017 р., м. Черкаси). – Черкаси :Видавець О.Ю. Вовчок, 2017. – С. 206-210. (220 с.)
 8. Чорненька Н.В. Інформаційні технології у туризмі: теоретичні та практичні аспекти / І.С. Дулин, Н.В. Чорненька, О.П. Макар. // Науковий вісник НЛТУ України.– 2017.– Т.27, № 2.– C.160–163.
 9. Чорненька Н.В. Вплив туризму на сталий розвиток регіону Українських Карпат / Н.В. Чорненька // Сталий розвиток – стан та перспективи : Матеріали Міжнародного наукового симпозіуму SDEV‘2018 (28 лютого–3 березня 2018 року, Львів-Славське, Україна). – Львів, 2018. – С. 333-335. (343 с.)
 10. Чорненька Н. В. Впровадження інновацій в готельному бізнесі на основі проектного менеджменту / А.А. Теребух, Н.В. Чорненька. // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Економічні науки. – 2018. – № 7 (15). – С. 9-14.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Член Вченої ради ІЕПТ ім. В.Чорновола НУ «Львівська політехніка», секретар цієї ради.

КОНТАКТИ

вул. Карпінського, 2/4, 1-й навчальний корпус

E-mail: nvchornenka@gmail.com