Хвойницька-Перейма Христина Михайлівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Хвойницька-Перейма Христина Михайлівна
Громадянство Україна
Науковий ступінь кандидат філософських наук
Науковий керівник доктор філософських наук, професор Мельник Володимир Петрович, Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата присвоєння н.с. 2012 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»Кафедра філософії Інститут гуманітарних та соціальних наук

Хвойницька Христина Михайлівна — кандидат філософських наук , асистент кафедри філософії Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Тема дисертації: Легітимація природного права в Україні та європейська юснатуралістична традиція.- Дисертація канд. філос. наук: 09.00.05, Хвойницька Христина Михайлівна. Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2012.- 200 с.

Науковий керівник: доктор філософських наук, професор Мельник Володимир Петрович, Львівський національний університет імені Івана Франка

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

  • Філософія

Наукові інтереси

  • Філософія права, природне право, філософія давнього сходу, проблеми пізнання та свідомості.

Вибрані публікації

  1. Вплив інформаційного суспільства на свідомість окремого індивіда / Х. Хвойницька // Філософія і наука за умов формування інформаційного суспільства: морально-етичні та світоглядні проблеми : тези всеукр. наук. конф. «XXII Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського», 9-11 лют. 2010 р. / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політех­ніка», 2010. — С. 137-139.
  2. Поняття природного права в античній філософії / Х. Хвойницька // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. «Філософські науки» / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Л. : Вид. центр ЛНУ, 2010. -Вип. 13. — С. 104-110. — Бібліогр.: 15 назв.
  3. Хвойницька Х. Концепція природного права голландських мислителів (Ю. Ліпсій, Г. Гроцій) [Текст]: 692, 2011. — (Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Філософ. науки) // Вид. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». -С.69-73
  4. Хвойницька Х. Розвиток юснатуралістичної теорії українськими мислителями XVIII ст. [Текст]: 723, 2012. — (Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Філософ. науки) // Вид. Нац. ун-ту «Львів. політехніка» -С.128-132
  5. Легітимація природного права в Україні та європейська юснатуралістична традиція [Текст] : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / Хвойницька Христина Михайлівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2012. — 20 с.
  6. Хвойницька Х. М. Трактування природного права у спадщині Станіслава Оріховського [Текст] // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка, 2011,N № 59.-С.24-27
  7. Хвойницька Х. Інтерпретація юснатуралістичних ідей у німецькій класичній філософії [Текст] // Вісник Національного університету «Львівська політехніка», 2013,N № 750:Філософ. науки.-С.86-90

Контакти

вул. Митрополита Андрія 5, 79013, Львів 4-й корпус, кімната 328

тел..: +38 (032) 258-26-41

E-mail: khrystyna81@gmail.com