Фещур Роман Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Фещур Роман Васильович
Дата народження 7 липня 1944 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет ім. І.Франка
Дата закінчення 1968 р.
Спеціальність «Математика»
Галузь наукових інтересів математичне моделювання економіки
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Вчене звання професор
Поточне місце роботи Кафедра технологій управління,Інститут адміністрування та післядипломної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»
Почесні звання «Відмінник освіти України»

Фещур Роман Васильович — кандидат економічних наук,професор, професор Кафедри технологій управління, Інституту адміністрування та післядипломної освіти, Національного університету «Львівська політехніка»

Загальна інформація

Дата народження — 07.07.1944р.

Науково-педагогічний стаж — 57 років

ДОСВІД РОБОТИ:

ОСВІТА:

1963 — 1968 Львівський державний університет ім.І.Франка, спеціальність «Математика»

1998 — 2000 Друга вища освіта Національний університет «Львівська політехніка», Спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Тема дисертації — «Удосконалення технології планування виробничої програми (на прикладі виробничих об’єднань з серійним характером виробництва продукції масового споживання)»

ДОДАТКОВА ОСВІТА:

 • 1999-2003 Літні інститути CEUME,
 • січень 2009, 5 днів Тренінг-семінар
 • Держспоживстандарт України
 • Український науково-дослідний та навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості
 • Інститут підготовки фахівців у сфері управління якістю,стандартизації, оцінки відповідності та метрології

ЗНАННЯ МОВ

Російська — вільно, Польська— вільно, Англійська — добре

НАВИЧКИ КОРИСТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРОМ: Word. Exel. Internet Explorer.

Захоплення: мистецтво

Нагороди та відзнаки

RTEmagicC Nagrudnii znak Vidminnik osviti Ukrajini 02.JPG.JPG «Відмінник освіти України» (2003 р.)

Напрямки наукової діяльності

Наукові інтереси: математичне моделювання економіки

Вибрані публікації

Наукові та науково-методичні доробки: 2 монографії, 5 навчальних посібників, понад 200 науково-методичних публікацій, керівник 5 захищених дисертацій.

 1. Статистика [Текст] : навч. посібник / Р. В. Фещур [та ін] ;Національний ун-т «Львівська політехніка», Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. — Л. : Інтелект-Захід, 2001. — 273 с.: рис. — ISBN996-7597-19-9
 2. Зовнішньоекономічна діяльність [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. напряму 0502 «Менеджмент» спец. 8.050203 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» і напряму 0501«Економіка і підприємництво» спец. 8.050103 «Міжнародна економіка» / О. Є.Кузьмін [та ін.] ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. :Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. — 123 с.— Бібліогр.: с. 122-123. — ISBN 966-553-317-7
 3. Економіко-статистичне моделювання і прогнозування [Текст] :навч. посібник для студ. спец. 7.050107 і 8.050107 «Економіка підприємництва» /В. П. Кічор [та ін.] ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. :Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2007. — 156 c.: рис.,табл. — Бібліогр.: с. 154. — ISBN 978-966-553-647-5
 4. Прогнозування і макроекономічне планування [Текст] : навч.посіб. / Г. С. Домарадзька, Т. М. Гладун, Р. В. Фещур. — Львів : Магнолія-2006,2007. — 211 с. — (Вища освіта в Україні). — ISBN 966-2025-22-7
 5. Планування соціально-економічного розвитку підприємств[Текст] : монографія / М. Р. Тимощук [та ін.] ; Університет банківської справиНаціонального банку України, Національний ун-т «Львівська політехніка». — К. :УБС НБУ, 2007. — 449 с. — ISBN 978-966-484-018-4
 6. Математичні методи в економіці [Текст] : навч. посіб. / І.С. Благун [та ін.]. — Т. : Навчальна книга-Богдан, 2011. — 264 с. : рис., табл.— Бібліогр.: с. 259-260. — ISBN 978-966-10-1578-3
 7. Прийняття проектних рішень [Текст] : навч. посіб. / [Фещур Р. В. та ін.] ; за ред. проф. Р. В. Фещура ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». —Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. — 216 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с.202-204. — 150 экз. — ISBN 978-617-607-454-0
 8. Управління соціально-економічним розвитком машинобудівних підприємств / Р. В. Фещур, М. Р. Тимощук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 20/08/2009 . — N657:Менеджмент та приємництво в Україні:Етапи становлення і проблеми розвитку . — С. 117-123.
 9. Дослідження інноваційного розвитку промислових підприємств України / Р. В. Фещур, В. Ю. Самуляк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 07/2011 . — N714: Менеджмент та підприємництво вУкраїні: етапи становлення і проблеми розвитку . — С. 425-430.
 10. Оцінювання впливу мотиваційного потенціалу підприємства на основі показників його фінансово-господарської діяльності / О. Є. Кузьмін, Р. В.Фещур, В. Б. Горбань // Регіональна економіка : Науково -практичний журнал . —04/2012 . — N2 . — С. 89-98.
 11. Непрямий метод оцінювання рівня розвитку підприємств / Р. В.Фещур, В. Ю. Самуляк, С. В. Шишковський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 07/2012 . — N727: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку . — С. 286-291.

Контакти

вул. С. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кімнати 1.2,

тел. +38(032) 258-21-18 , +38 (032) 258-26-71