Федорова Олена Валеріївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Федорова Олена Валеріївна
Fedorova ov.jpg
Доцент кафедри
Науковий ступінь кандидат хімічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології, ІХХТ

Наукові інтереси:

 • пошук і розробка нових лікувально-косметичних препаратів синтетичного , біотехнологічного та природного походження;
 • розробка технологічних аспектів продуктів органічного синтезу і фармацевтичних препаратів.

Освіта:

1996-1999 Аспірантура кафедри фізичної та колоїдної хімії Львівського політехнічного інституту. Назва кандидатської дисертації: «Иммобілізація біолігандів на полістирольних колоїдних частинках з функціоналізованою поверхнєю» Науковий керівник: д.х.н., проф. Новіков В.П.

1980-1985 Львівський політехнічний інститут, факультет технології органічних речовин, спеціальність «Хімічна технологія біологічно активних сполук», диплом з відзнакою

1980 СШ 14, золота медаль

Професійна діяльність:

 • 21 серпня 2012- теперішній час Доцент кафедри Технології біологічно активних сполук, фармації і біотехнології Національного університету “Львівська політехніка”
 • 17 вересня 2009 Старший викладач кафедри Технології біологічно активних сполук, фармації і біотехнології Національного університету “Львівська політехніка”
 • 01 вересня 2000 Асистент кафедри Технології біологічно активних сполук, фармації і біотехнології Національного університету “Львівська політехніка”
 • 01 грудня 1999 Молодший науковий співробітник Національного університету “Львівська політехніка”
 • 01листопада 1996 Аспірант Національного університету “Львівська політехніка”
 • 1985 – 1996 Молодший науковий співробітник Інституту геології та геохімії горючих копалин АН України

Проекти з міжнародної співпраці:

 1. Україна-Росія (Ф40/14-2011) Діагностичні тест-системи на основі полімерних мікросфер з вузьким розподілом частинок за розмірами (синтез, іммобілізація, тестування)”
 2. Приймала участь у підписанні двосторонньої міжнародної угоди в рамках співпраці між Національним університетом “Львівська політехніка” та Університетом Мен Ле-Ман (Франція), який було укладено 17.04 2013 та продовжено 25.06.2015р.
 3. Приймала участь у підписанні договору Єрасмус+ між Національним університетом “Львівська політехніка” та Університетом Мен Ле-Ман (Франція), який було укладено у 2015 р.
 4. Приймала участь у підписанні двосторонньої міжнародної угоди в рамках співпраці між Національним університетом “Львівська політехніка” та Московським державним університетом тонкої хімічної технології ім.. Ломоносова який було укладено 14.12. 2013.
 5. Приймала участь у виконані договору про співпрацю між Національним університетом «Львівська політехніка» та Приватним інститутом прикладної біотехнології daRostim 15.01.2013-31.12.2016.
 6. Приймала участь у підписанні договору Єрасмус+ між Національним університетом “Львівська політехніка” та Університетом Поль Сабатье, Тулуза (Франція), який було укладено у 2017 р.
 7. Приймала участь у підписанні двосторонньої міжнародної угоди в рамках співпраці між Національним університетом “Львівська політехніка” та Університетом Поль Сабатье, Тулуза (Франція), який було укладено у 2017р.
 8. Приймала участь у підготовці пакету документів для вступу Національного університету «Львівська політехніка» у міжнародну організацію франкофонії AUF.

Педагогічна діяльність

 1. «Загальна імунологія» для студ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спец. 162 Біотехнології та біоінженерія
 2. « Біотехнологія лікувально косметичних засобів» для студ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спец. 162 Біотехнології та біоінженерія.
 3. «Технологія і застосування лікувальних косметичних засобів» для студ. другого (магістерського) рівня вищої освіти,спец.226 Фармація, промислова фармація
 4. «Імуно- і ДНК-діагностика досліджень» для студ третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, спец. 162 Біотехнології та біоінженерія.


Конспекти лекцій

 • «Біотехнологія лікувально косметичних засобів»
 • «Технологія і застосування лікувально-косметичних засобів»
 • Навчально-методична література

Опубліковано 20 навчально-методичних розробок, серед яких:

 1. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу «Теоретичні основи біотехнології» для студентів базового напряму 0916 «Хімічна технологія та інженерія»
 2. Методичні вказівки до практичних та лабораторних робіт з курсу «Технологія косметичних засобів» для студентів спеціальності 1102. «Фармація»
 3. Методичні вказівки до практичних та лабораторних робіт з курсу «Технологія і застосування лікувально-косметичних засобів» для студентів спеціальності 1102. «Фармація»
 4. Методичні вказівки до практичних та лабораторних робіт з курсу «Технологія косметичних засобів» та «Технологія і застосування лікувально-косметичних засобів» для студентів спеціальності 1102.04 «Фармація» заочної форми навчання
 5. Словник термінів по менеджменту та маркетингу у фармації з курсу «Менеджмент та маркетинг у фармації» для студентів базового напрямку 1102 «Фармація»
 6. Методичні вказівки до практичних та лабораторних робіт з курсу «Технологія косметичних засобів» для студентів базового напряму 1102.04 «Технологія і застосування лікувальних фармацевтичних препаратів».
 7. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Біологічно активні полімери» для студентів базового напряму 7.092902 «Біотехнологія»

Наукові публікації: 200 наукових праць, 21 методична розробка, 3 посібника , 1 патент України

Список наукових праць

 1. Федорова О.В., Новіков В.П., Заярнюк Н.Д., Заїченко О.С., Лубенець В.І.. Нові водорозчинні біоцидні фізіологічно активні полімери. Тези доп. VI Національного з’їзду фармацевтів України «Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України». 2005. — Харків: НФАУ. — С. 371.
 2. Червецова В.Г., Кричковська А.М., Новіков В.П., Федорова О.В.. Дослідження біологічної активності 2-карнозин-3-хлор-1,4-нафтохінону in vivo. Тези доп. VI Національного з’їзду фармацевтів України «Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України». 2005. — Харків: НФАУ. — 2005. — С.372-373.
 3. Федорова О.В., Новіков В.П., Заярнюк Н.Л., Заїченко О.С., Лубенець В.І.. Нові водорозчинні біоцидні фізіологічно-активні полімери. Тези доп. VI Національного з`їзду фармацевтів України «Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України». 2005. — Харків: НФАУ. — С.371-372.
 4. Федорова О.В., Петріна Р.О., Станішевський Я.М., Новіков В.П.. Іммобілізація імуноглобуліну G на поверхню полімерних мікросфер. Тези доп. III Всеукр. Наук.-практ. конф. «Біотехнологія. Освіта. Наука. Практика», — Харків: НТИ «ХПИ», 2006. — С. 133.
 5. Петріна Р.О., Федорова О.В., Станішевський Я.М., Грицкова І.О., Новіков В.П. Іммобілізація біолігандів та створення тест-систем на основі полімерних мікросфер. Тези доп. IХ Укр. Біохімічного з’їзду. — Харків, 24-27 жовтня 2006, С. 216.
 6. Федорова О.В., Петріна Р.О., Станішевський Я.М., Грицкова І.О., Прокопов М.І. Вплив способу іммобілізації імуноглобуліну G на стійкість полімерної суспензії. Доповіді Національної академії наук України. 2006.
 7. Федорова А.В., Петрина Р.Е., Станишевский Я.М., Грицкова И.А., Новіков В.П. Полимерные носители для иммуноанализа. Тез. докл. межд. конф.по орг. химии «Орг. химия от Бутлерова и Бейльштейна до современности», 2006. — Санкт-Петербург, Россия — С. 790.
 8. Станишевський Я.М., Грицкова И.А., Прокопов Н.И., Федорова Е.В., Новіков В.П. Биотест-системы с использованием полимерных носителей биолигандов. Міжн.наук.-техн. конф. «Наука и образование-2006». — Мурманськ. 2006. — С. 667-668.
 9. Fedorova E., Petrina R., Stanishevsky Ya., Gritskova I., Novikov V.P. Polymeric microspheres for immobilization of immunoglobulin. g 20th Conference of the European Colloid and Interface Society, 17-22.09.2006, — Budapest, Hungary. — P. 8.30.
 10. Petrina R., Fedorova E., Stanishevsky Ya., Novikov V.P. Influence of surface active agent nature on monodisperse particles obtaining. Ukrainian-German Symp.on Nanobiotechnology. — Kyiv. 2006. — P.117.
 11. Федорова О.В., Петріна Р.О., Станішевський Я.М., Грицкова І.О., Прокопов М.І., Новіков В.П. Дослідження фагоцитозу за допомогою модифікованих і немодифікованих опсонінами полімерних мікросфер. Вопросы химии и химической технологии. — 2007. — № 3. — С.59-63.
 12. Федорова Е.В., Петрина Р.Е., Станишевский Я.М., Грицкова И.А., Новіков В.П. Исследование фагоцитоза с помощью полимерных носителей. IV Всерос. Каргинская конф. «Наука о полимерах 21-му веку». 2007. — Москва, Россия. — С. 438.
 13. Петрина Р.Е., Федорова Е.В., Новіков В.П. Полимерные носители для иммоблизации биоактивных лигандов. IV Всерос. Каргинская конф. «Наука о полимерах 21-му веку». — Москва, Росія. 2007. — С. 413
 14. Федорова О.В., Петріна Р.О., Заярнюк Н.Л. Вплив природи ПАР на отримання реакційноздатних монодисперсних частинок. Тези доп. ХХI Укр. конференції з орг.хімії. — Чернігів: 2007. — С.340.
 15. Fedorova E., Petrina R., Stanishevsky Ya., Gritskova I., Prokopov N., Novikov V.P.Polimeric suspensions for bioanalitical study. III міжн. симпозіум «Реакційні полімери в негомогенних системах, в розплавах та на межі розділу фаз», («Reactiv Polimer in inhomogeneous System, in Melts, and at interfaces». — 2007. — Дрезден (Німеччина), — Р.217.
 16. Petrina R., Fedorova E., Gubriy Z., Novikov V.P. Modification of the particles for immobilization of a bio-specific ligand. III міжн. симпозіум «Реакційні полімери в негомогенних системах, в розплавах та на межі розділу фаз», («Reactiv Polimer in inhomogeneous System, in Melts, and at interfaces». — 2007. — Дрезден (Німеччина). — P3. — p.10.
 17. Havryliak V., Mykhaliuk V., Petrina R., Lubenets V., Novikov Adsorbents based on keratin for lead and cadmium removal Current Applied Science and Technology. – 2020. – Vol. 20, No. 1. – P. 136-143. SciVerse SCOPUS)
 18. Kuzmenko L., Avdeenko A., Konovalova S., Vasylyuk S., Monka N., Krychkovska A., Lubenets V Synthesis and study of pesticidal activity of some N-arylthio-1,4-benzoquinone imines Biointerface Research in Applied Chemistry. – 2019. – Vol. 9, iss. 5. – P. 4232–4238. SciVerse SCOPUS)
 19. R.О. Petrina, М.S. Kurka, Ya.І.Holubovska S.А. Suberlyak, О.M.Hrytsenkoю Research of complex of Calendula officinalis extract - hydrogel for application in cosmeceuticals Питання хімії та хімічної технології. – 2022. – № 3 (142). – P.53-59 SciVerse SCOPUS)
 20. Суберляк С. А., Петріна Р.О., Гриценко О. М., Антимікробна активність гідрогелевих матеріалів на основі кополімерів полівінілпіролідону в комплексі з екстрактами Calendula officinalis і Arnica montana Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2020. – Vol. 3, № 1. – P. 135–141
 21. Корнійчук М.С., Заярнюк Н.Л., Червецова В. Г., Дослідження бактеріальної композиції із родів Rhizobium та Azotobacter як рістстимулювального біопрепарату для органічного землеробства Chemistry, Technology and Application of Substances = Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2018. – Vol. 1, № 1. – P.78–82
 22. Заярнюк Н.Л.1, Черпак О.М.2, Федорова О.В.1, Кочубей В.В.1, Шияненко О.Є.2, Гасс Р.С.3, Новіков В.П.1 Дослідження стабільності нового протинаркотичного та протиалкогольного ін`єкційного препарату пролонгованої дії “Налтетлонг” // Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація. - № 3-4., 2010,- С.66-71.


Монографіі:

 1. R. Petrina.,V. Havryliak, A. Krvavych Human health: realities and prospects. Volume 5. Health аnd Nanobiotechnology.. Chapter 7. Method tissue cultur for obtaining of personal care products/cosmetics with extracts of plants on European standards Drohobych: Kolo, 2020. – 212 p. – P. 77-87.
 2. ГаврилякВ.В., Петріна Р. О. Перспективні матеріали та інноваційні технології: біотехнологія, прикладна хімія та екологія: колективна монографія / за заг. ред. О.Р. Мокроусової. 1.10. Нанокосметика: плюси та мінуси Київ: Світ Успіху, 2020. 492 с. с.146-157
 3. O. Shved, V. Havryliak, R. Petrina.,Z. Gubriy, O. Shved, V. Novikov Ecology and Human Health. Edited by Andrzej Krynski, Georges KamtohTebug, Svitlana Voloshanska Chapter 9. Opportunities of biosafety treatment of residual wastewaters using bioengineering constructions. Czestochova:Educator 2018. – P.107-120. (Польща
 4. O.V. Shved, S. Vasylyuk, V. Havryliak, Petrina R.,Z. Gubriy, O. M. Shved, V. Novikov Human health: realities and prospect. – Volume 3 : Health and nutrition. Chapter 10. Opportunities for safe biomedication of household stores Drohobych: Posvit, 2018. – 244 c. – С. 103-116
 5. А.М. Кричковська Н.Л.Заярнюк, Л. Р. Журахівська, Г. С. Палюха, Б. Г. Собетов, В. П. Новіков Human health: realities and prospects. - Volume 2. :Health and environment. Проблеми нікотинової залежності: потреби та розробка оптимальних лікарських форм Drohobych: Posvit, 2017. – 392 c. – P.39-49
 6. Stone-therapy as a method of restoring the emotional state of the human body. O.Fedorova, O.Herko, N,Zayarnyuk, A,Mylyanych, R.Petrina, V.Novikov // Promoting healthy lifestyle.- Monographic series, Vol.1., P.274-280, 2016. (in Ukraine).
 7. Zayarnyuk N., Krychkovska A., Sobetov B., Fedorova O., Khomenko O., Novikov V. New dosage forms as a means of expanding the field of healthy lifestyle// Monographic series. State of environment and human health. – Częstochowa, Poland: Publishing House of Polonia University “Educator”, 2019. – 116-127pp . ISBN 978-83-7542-161-33

Посібники

 1. Технологія та застосування лікувально-косметичних засобів./ Федорова О.В., Заярнюк Н.Л. Петріна, Р.О. Стадницька, Н.Є. Ковтун Ю.В.. Пересадько, І.Г. Башура,О.Г.. НовіковВ.П //.Навч. посібник з грифом МОН, молоді та спорту України. Видавництво ТзОВ - Львів:”Тріада плюс”, 2011р.- 200с Тираж - 500 прим. Рекомендовано МОН України (лист № 1/11-11487 від 16.12.2010 р.).
 2. Практикум з біотехнології лікувально-косметичних засобів / О.В.Федорова, Р.О.Петріна, Н.Л.Заярнюк, В.В.Гавриляк, О.В.Швед, В.П.Новіков // Видавництво Львівська політехніка – Львів:, 2020. – 116 с. (150 друк. прим.) ISBN 978-966-941-542-4. (в Україні). Для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації за спеціальностями «Технологія лікарських засобів», «Фармацевтична біотехнологія» та інших зацікавлених осіб
 3. Технологія та застосування лікувально-косметичних засобів/ О.В.Федорова, Р.О.Петріна, Н.Л.Заярнюк, В.В.Гавриляк, А.О.Милянич, В.П.Новіков // Вид-во Львівська політехніка – Львів. 2019. – 244 с. (500 друк. прим.) ISBN 978-966-941-334-5. (в Україні). Для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальностей «Технологія лікарських засобів», «Фармацевтична біотехнологія»

Тренінги:

 1. 2018- Воркшоп «День майстер-класів» компанії Леко Стиль - постачальника сировини для парфумерної, косметичної, харчової та фармацевтичної промисловості (Київ, Україна);
 2. 2019 – Освітній проект Erasmus+, лекції та захист дипломних проектів на тему «контроль продуктів гігієни» (м. Тулуза, Франція).
 3. 2019 - Навчання в рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Україна-ЄС: від партнерства до асоціації», під егідою Програми Європейського Союзу Еразмус+ (м. Львів, Україна);
 4. 2019 - 4-та Міжнародна наукова конференція «Агробіорізноманіття для покращення харчування, якості здоров’я людини та бджіл» (Нітра, Словацька Республіка);
 5. 2019-Патент на корисну модель № 135844 - Губна помада проти тютюнопаління Zaja Smoking
 6. 2020- Навчання в рамках Освітньої програми для лікарів проходило на клінічних базах медичного факультету Університету Сорбонна (м. Париж, Франція);
 7. 2021- Підвищення кваліфікації викладача вищої освіти, педагогічної майстерності та створення навчального відеоконтенту (Львів, Україна);
 8. 2021- Навчання в рамках AgriFood Start Up BoostCamp (Львів, Україна);
 9. 2021 - Тренінг «Розвиток компетентності викладача» в рамках проекту «До вершини з Roshen» (Львів, Україна);
 10. 2022- Тренінг Міжнародна зимова школа Жана Моне «Ефективний екоменеджмент для європейського майбутнього України» (Київ, Україна).
 11. 2022 - Стажування за кордоном - наукове стажування в University of Toulouse III Field Sabatier в Тулузі (Франція) з 11.05.2022 - 11.06 2022
 12. 2022 - Міжнародна виставка. Участь у міжнародній виставці Vrac Tech, 6 - 8 грудня 2022 р. Ле-Ман. ФРАНЦІЯ
 13. 2022- Підвищення кваліфікації . Сертифікат№1012-22, Цифрові засоби організації занять зі студентами в умовах дистанційного навчання (Львів, Україна).

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

 1. Сертифікат В2 з французької мови
 2. Член Альянс Франсез, Львів
 3. Участь у реалізації двосторонньої міжнародної угоди (2020-2023) між НУ «Львівська політехніка» та Університетом дю Мен, (м. Ле Ман ,Франція).
 4. Координатор двосторонньої міжнародної угоди (2020-2023) про освітню та наукову співпрацю між Національним університетом «Львівська політехніка» та Університетом Поля Сабатьє (м. Тулуза, Франція).
 5. Координатор ЦМО щодо міжнародних зв'язків НУ «Львівська політехніка» з франкомовними країнами, зокрема з AUF
 6. Координатор ЦМО програми Жан Моне у НУ «Львівська політехніка»


Контакти

пл.Св. Юра, 3/4, м. Львів, 79013; 8-й корпус, кімн. 230

 • Мобільний телефон — (067) 785-50-54
 • E-mail — afedorova@polinet.lviv.ua, alfedorova@ukr.net