Федоришин Ольга Миколаївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Федоришин Ольга Миколаївна
Федоришин.jpg
Дата народження 21.03.1978 р.
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Спеціальність хімічна технологія фармацевтичних препаратів
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2021
Поточне місце роботи кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології, Національного університету «Львівська

політехніка», Інституту хімії та хімічних технологій

Федоришин Ольга Миколаївна – кандидат технічних наук асистент кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології, Національного університету «Львівська політехніка», Інституту хімії та хімічних технологій

Професійна діяльність:

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.17.08 - процеси та обладнання хімічної технології

Тема кандидатської дисертації: «Механізм та кінетика екстрагування біологічно активних речовин з рослинної сировини»

Наукові інтереси:

• дослідження та одержання цінних продуктів органічного синтезу – фенольних сполук та флавоноїдів на основі процесів екстрагування з рослинної сировини.

Освіта:

• 1995-1999р.р. – бакалавр Національного університету «Львівська політехніка»

• 1999-2000р.р.– магістр Національного університету «Львівська політехніка»

• 2003-2007р.р. – аспірантура Національного університету «Львівська політехніка»

• 2021 рік – захист кандидатської дисертації на тему: «Механізм та кінетика екстрагування біологічно активних речовин з рослинної сировини»

Лекційні курси:

«Біотехнологія біоактивних речовин та біоконверсія»

Список наукових праць:

1.Бучкевич І. Р., Хом'як С. В., Курка М. С., Федоришин О. М., Марінцова Н. Г. Дослідження реакційної здатності аміногрупи в 2-, 6- та 7- положеннях 1,4-нафтохінону // Chemistry, Technology and Application of Substances = Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2018. – Vol. 1, № 2. – P. 88–97.

2.Крвавич А. С., Конечна Р. Т., Милянич А. О., Петріна Р. О., Федоришин О. М., Микитюк О. М., Семенишин Є. М., Атаманюк В. М., Новіков В. П. Кінетика та механізм екстракції біологічно активних речовин з дикорослого виду G.imbricatus // Питання хімії та хімічної технології. – 2018. – № 5 (120). – С. 111–115. (SCOPUS).

3.Крвавич А. С., Петріна Р. О., Суберляк С. А., Прохера* О. П., Федоришин О. М. Одержання та дослідження екстрактів калусної біомаси Саlendula officinalis // Chemistry, Technology and Application of Substances = Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2018. – Vol. 1, № 2. – P. 63–68.

4.Стадницька Н. Є., Федоришин О. М., Милянич А. О., Косаревич Х. І., Новіков В. П. Sambucus nigra в складі фармацевтичних препаратів, представлених на ринку України // Фармацевтичний часопис. – 2019. – № 2 (50). – С. 52–59.

5.Стадницька Н. Є., Киричук* А. О., Федоришин О. М., Шиян Г. Б., Новіков В. П. Аналіз асортименту препаратів із вмістом сировини Pinus sp. та продуктів її переробки // Chemistry, Technology and Application of Substances = Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2020. – Vol. 3, № 2. – P. 61–66.

6.Стадницька Н. Є., Милянич А. О., Малтиз* І. С., Фітьо І. В., Федоришин О. М., Комар А. В., Новіков В. П. Асортимент лікарських препаратів для лікування обструктивних захворювань дихальних шляхів, представлених на ринку України // Фармацевтичний часопис. – 2020. – № 1 (53). – С. 59–65.

7.Fedoryshyn O., Kniazieva* K., Mylyanych A., Petrina R. Kinetics of extraction of phenolic compounds and flavonoids from Carlina acaulis // EconTechMod. – 2020. – Vol. 9, No 2. – P. 3–10.

8.Федоришин О. М., Загородня Д. С., Крвавич А. С., Милянич А. О., Петріна Р. О. Розроблення технологічної схеми екстракції коренів Carlina acaulis // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2021. – Т. 31, № 1. – С. 93–98.

9.Федоришин О. М., Князєва* К. С., Хом'як С. В., Петріна Р. О. Оптимізація одержання флавоноїдів і фенольних сполук з екстрактів біомаси Carlina acaulis // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки. – 2020. – Т. 31 (70), № 6, ч. 2. – С. 48–53.